Transakcje

Aplikacja WMS (warehouse management system) oferuje szereg transakcji, które umożliwiają zarządzanie magazynem i przepływem towarów w magazynie. Aplikacja WMS (Warehouse Management System) to oprogramowanie do zarządzania magazynem, które umożliwia automatyzację i optymalizację procesów związanych z magazynowaniem, przepływem towarów i obsługą klientów. Oferuje ona szereg transakcji, które umożliwiają wykonywanie różnych czynności związanych z zarządzaniem magazynem.
Transakcje

W programie magazynowym transakcje to elementy składowe systemu WMS, czyli najmniejsze jednostki z których zbudowany jest program. Dzięki systemowi WMS, użytkownicy mogą w pełni wykorzystać dostępne pod kontrolą, a jednocześnie wydajnie i szybciej realizować przychody. System oferuje elastyczne narzędzia i możliwości, aby spełnić wymagania handlowe, a jednocześnie optymalizować procesy, wspierać pracę zespołu i zwiększać efektywność działalności.

Oto kilka przykładów transakcji oferowanych przez aplikację WMS:

 1. Przyjmowanie towarów: Aplikacja WMS umożliwia przyjmowanie towarów do magazynu i rejestrowanie ich w systemie.
 2. Skanowanie towarów: Aplikacja WMS umożliwia skanowanie towarów i automatyczne przydzielanie ich do odpowiednich lokalizacji magazynowych.
 3. Wydawanie towarów: Aplikacja WMS umożliwia wydawanie towarów z magazynu i rejestrowanie ich w systemie.
 4. Kontrola stanów magazynowych: Aplikacja WMS umożliwia monitorowanie stanów magazynowych i automatyczne generowanie alertów, gdy stany spadają poniżej określonego poziomu.
 5. Planowanie i organizowanie przepływu towarów: Aplikacja WMS umożliwia planowanie i organizowanie przepływu towarów w magazynie, aby zapewnić sprawne ich obsługi.
 6. Tworzenie raportów: Aplikacja WMS umożliwia tworzenie różnego rodzaju raportów dotyczących działalności magazynu, takich jak raporty o stanach magazynowych, raporty o przepływie towarów czy raporty o wydajności pracowników.

Za pomocą MENU program magazynowy pozwala wywoływać, czyli uruchamiać odpowiednie elementy systemu zwane transakcjami. Transakcję w tym rozumieniu jest dowolne wywołanie elementy stanowiącego składnik witryny www programu magazynowego, jak i dowolna inna strona z innej witryny www.

Administrator programu ma wgląd, a także może edytować oraz dopisywać transakcje do tabeli dostępnych transakcji (patrz opis rejestracja transakcji) oraz korzystając z tej tabeli może konfigurować MENU dla użytkowników programu.

Transakcja KNASO_INSERT.ASPX

Wyświetla formularz dopisywania nowej kartoteki magazynowej.

Transakcja KNASO_GRID.ASPX

Wyświetla tabelę wszystkich kartotek magazynowych w domyślnej konfiguracji.

Transakcje MENU_DOKUMENTY_M.ASPX

Wyświetla rejestr dokumentów zmiany lokalizacji – przesunięć w magazynie. Z poziomu rejestru można przeglądać wystawione dokumenty, a także dopisywać nowe. Rejestr wyświetla dokumenty z dowolnego przedziału czasowego wskazanego w zakresie dat w prawym górnym rogu ekranu. Dostępna jest także funkcje drukowania dokumentów.

Transakcja MENU_DPMAG.ASPX?typdok=R

Wyświetla sub menu z listą opcji związanych z dokumentami rozchodowymi, tak więc za pomocą tej transakcji udostępniami użytkownikowi listę funkcji związanych z dokumentami polecenia wydania (dokumenty zlecenia wydania) wydań na zewnątrz Wz itp.

Transakcje KNKON_GRID.ASPX

Wyświetla tabelę wszystkich kartotek kontrahentów wg domyślnych ustawień.

Transakcja MENU_DPMAG.ASPX?typdok=P

Wyświetla sub menu z listą opcji związanych z dokumentami przychodowymi, tak więc za pomocą tej transakcji udostępniamy użytkownikowi listę funkcji związanych z dokumentami awiza dostawy (dokumenty zlecenia przyjęcia) przyjęć z zewnątrz Pz itp.

Rejestracja transakcji

Moduł administratora programu magazynowego udostępnia opcję w sekcji SKOROWIDZE / SYSTEMOWE o nazwie TRANSAKCJE. Wyświetlona tabela pozwala na dopisywanie, a także edycję listy transakcji. Każdy rekord (wiersz) tabeli to zarejestrowana w systemie magazynowym transakcja, czyli zdefiniowany element jaki może być uruchomiony z poziomu MENU programu przez użytkownika.

Transakcja KNKON_INSERT.ASPX

Wyświetla formularz dopisywania nowej kartoteki kontrahenta.

Podsumowanie

Aplikacja WMS (warehouse management system) oferuje szereg transakcji, które umożliwiają zarządzanie magazynem i przepływem towarów w magazynie. Oto kilka przykładów transakcji, które mogą być oferowane przez aplikację WMS:

 1. Przyjęcie towarów: Transakcja przyjęcia towarów umożliwia rejestrację przychodu towarów do magazynu i aktualizację stanów magazynowych.
 2. Wydanie towarów: Transakcja wydania towarów umożliwia rejestrację wydania towarów z magazynu i aktualizację stanów magazynowych.
 3. Inwentaryzacja: Transakcja inwentaryzacji umożliwia sprawdzenie stanów magazynowych i porównanie ich z rejestrami.
 4. Przeniesienie towarów: Transakcja przeniesienia towarów umożliwia przeniesienie towarów z jednej lokalizacji magazynowej do innej.
 5. Zmiana lokalizacji: Transakcja zmiany lokalizacji umożliwia zmianę lokalizacji towarów w magazynie.
 6. Zmiana stanów magazynowych: Transakcja zmiany stanów magazynowych umożliwia aktualizację stanów magazynowych zgodnie z rzeczywistymi stanami.
 7. Raporty i analizy: Aplikacja WMS umożliwia tworzenie różnego rodzaju raportów i analiz dotyczących działalności magazynu, takich jak raporty o stanach magazynowych, raporty o wydaniach i raporty o obrotach.

Te i inne transakcje oferowane przez aplikację WMS umożliwiają efektywne i sprawne zarządzanie magazynem.