Internetowy magazyn

WMS e-commerce, czyli aplikacja magazynowa Android. Rozwiązania typu WMS służą koordynowaniu prac magazynowych. To z kolei pozwala na całkowite automatyzowanie ruchu produktów w magazynach z wykorzystaniem oprogramowania WMS. W firmach świadczących usługi logistyczne systemy WMS stanowią często technologię wspierającą działanie systemu zarządzającego klasy ERP.
Internetowy magazyn

Moduł internetowy dla kontrahentów znajduje zastosowanie tam, gdzie istnieje potrzeba udostępniania informacji o stanach magazynowych przez Internet.

INTERNETOWY MAGAZYN LOGISTYCZNY

Zarządzanie magazynem w dobie cyfryzacji nabiera nowego wymiaru. Moduł internetowy dla kontrahentów jest jednym z narzędzi, które ułatwiają ten proces. Pozwala on na sprawną komunikację między różnymi stronami. Dodatkowo, ułatwia zarządzanie danymi i dokumentacją. Ten artykuł przedstawi kluczowe zalety tego modułu w kontekście zarządzania magazynem.

Pierwsza i najważniejsza zaleta to dostępność. Dzięki temu modułowi, właściciele towarów mogą w dowolnym momencie sprawdzić stan magazynowy. Robią to poprzez przeglądarkę internetową. Nie muszą czekać na raporty czy też dzwonić do magazyniera.

Druga zaleta to wygoda. Kontrahenci mają możliwość wystawiania różnych dokumentów online. Można tutaj wymienić polecenia wydania czy awiza dostawy. To przyspiesza procesy i eliminuje konieczność manualnej obsługi.

Trzecia zaleta to kontrola. Właściciele towarów mogą na bieżąco monitorować dokumenty przychodu i rozchodu. Daje to pewność, że operacje magazynowe są realizowane zgodnie z ich oczekiwaniami.

Internetowy magazyn. Aplikacja internetowa – program internetowy www

Sieć www była pierwotnie używana wyłącznie do dostarczania statycznych stron zawierających tekst i obrazki. Oprogramowanie serwera WWW było stosunkowo proste. Wystarczyło że odbierał on żądania stron identyfikujące adres URL pliku. Pobierał plik o wskazanej nazwie z dysku serwera i zwracał go do klienta.

Internetowy magazyn

W celu rozwiązania problemów statycznych stron www, wymyślono że na serwerze musi pracować aplikacja, która dynamicznie generuje strony dla klienta. Serwer WWW musi zapewnić też metodę pobierania od użytkownika danych wejściowych na potrzeby algorytmów działających po stronie serwera. Wraz z metodą wysyłania wyników z powrotem do użytkownika. Ponieważ niektóre dane (albo ogromna ich większość w przypadku aplikacji biznesowych) są prywatne. Czyli dostęp musi być ograniczony, serwer www musi sprawdzić, kim jest użytkownik i tym problemem zajmuje się serwer dzięki autentykacji.

Na koniec, moduł internetowy dla kontrahentów to narzędzie, które znacząco ułatwia zarządzanie magazynem. Dostępność, wygoda, kontrola, elastyczność i transparentność to jego kluczowe zalety. Wykorzystanie tego modułu to krok w stronę zautomatyzowanego i efektywnego zarządzania magazynem. Warto więc rozważyć jego implementację w swoim przedsiębiorstwie.

Bezpieczeństwo aplikacji internetowych

Bezpieczeństwo można by opisać w skrócie za pomocą słów: uwierzytelnienie , autoryzacja i bezpieczna komunikacja.
Uwierzytelnienie (authentication) jest procesem, którego celem jest stwierdzenie czy osoba za którą podaje się dany użytkownik, jest rzeczywiście tą osobą. W tym celu podaje on swój identyfikator (w skrócie login ) no i hasło. Autoryzacja (Authorization) jest kolejnym krokiem w którym następuje sprawdzenie do jakich zasobów ma dostęp uwierzytelniony użytkownik. Bezpieczna komunikacja, czyli w tym przypadku, bezpieczny przesył danych przez sieć, to nic innego jak po prostu szyfrowanie przesyłanej zawartości. W środowisku internetowym zazwyczaj odbywa się to za pomocą technologii SSL (Secure Sockets Layer).

Technologia internetowa

Pierwszym etapem tworzenia usługi internetowej jest wybór sposobu komunikacji pomiędzy serwerem świadczącym tę usługę a klientem z niej korzystającej. Protokołami w pełni dostosowanymi do pracy w sieci są HTTP (Hypertext Transfer Protocol) oraz SMTP (Simple Mail Transfer Protocol). Ten pierwszy działa na zasadzie żądanie/odpowiedź, natomiast drugi zapewnia rutowalny protokół wymiany informacji w ramach komunikacji asynchronicznej. Kolejnym problemem w dzisiejszym Internecie jest problem zabezpieczeń. Oba wspomniane protokoły z reguły są udostępniane w przedsiębiorstwach oraz administratorzy pozostawiają otwarte porty do pracy dla tych protokołów. HTTP zapewnia komunikację bezpołączeniową, tzn. nie korzysta z nieprzerwanego połączenia z klientem. Natomiast SMTP będąc asynchronicznym w przypadku niepowodzenia w transmisji danych dokonuje próby jej wznowienia.
Aby móc korzystać z usług internetowych, należy mieć odpowiednią ilość dostępnego miejsca na dysku jakiegoś serwera WWW, na którym umieścimy naszą aplikację świadczącą usługi poprzez Internet.

Internetowy magazyn

Program magazynowy OnLine to narzędzie, w które wprowadzasz stany magazynowe firmy lub klientów. Przyjazny interfejs dostępny przez przeglądarkę internetową umożliwia zarządzanie produktami i dokumentami magazynowymi w prosty sposób, z dowolnego miejsca na świecie.

Ten internetowy program magazynowy działa w przeglądarkach internetowych, takich jak Chrome, FireFox, Opera, Internet Explorer czy Safari. Jest to oprogramowanie zaprojektowane specjalnie do pracy w magazynie i nie zawiera zbędnych funkcji handlowych, wystawiania faktur ani obsługi księgowości.

To doskonałe narzędzie dla firm logistycznych i klientów magazynu, które potrzebują wygodnego i efektywnego sposobu zarządzania magazynem online.

Picking list, czyli lista towarów do pobrania

Dokument wydania z magazynu wystawiany przez system ERP stanowi ogólną informację o pozycjach towarowych do wydania związanych najczęściej ze sprzedażą lub produkcją. W magazynie wyoskiego składowania potrzebna jest jedna lista szczegółowa w rozbiciu na poszczególne pozycje, najczęściej wg miejsc składowania lub dodatkowo innych atrybutów np. terminu przydatności. Specyfikacja poszczególnych sztuk ładunku do wydania może być drukowana z programu albo może być obsługiwana za pomocą terminala radiowego z Windows Mobile (realizacja wydania na podstawie dokumentu magazynowego WZ). PICKING LIST, CZYLI LISTA TOWARÓW DO POBRANIA

Moduł kolektor

Moduł systemu WMS do pracy na przenośnych urządzeniach tzw. kolektory danych (terminale WiFi). Komunikacja pomiędzy systemem WMS oraz kolektorami odbywa się on-line poprzez sieć WiFi. Każde zdarzenie wykonane na kolektorze przenośnym od razu jest rejestrowane w systemie WMS, a każde zlecenie z systemu magazynowego WMS od razu tafia do kolektora (brak konieczności podpinania urządzenia do komputera). Od 2014 roku oferujemy oprogramowanie na kolektory z systemem Android, a od 2016 zakończyliśmy rozwój aplikacji mobilnych na Microsoft Windows CE/ Windows Mobile. MODUŁ KOLEKTOR

Stan magazynowy na dzień

Opracowane rozwiązanie w programie magazynowym pozwala na wyświetlanie zestawień stanów magazynowych na dowolnie wybrany dzień. Program dynamicznie przelicza stany magazynowe i pozwala użytkownikowi odtworzyć stan na dowolny dzień wstecz. Standardowo użytkownik określa dokładność stanów na koniec wybranego dnia. Jednak można dostosować program tak aby oznaczenie stanu magazynowego było określone z dokładnością na dany moment tj. godzinę i minutę wybranego dnia. Dane można analizować zarówno w układzie ogólnym jak i szczegółowym. Według numerów partii znajdujących się w magazynie określonego dnia wraz z wyceną zapasów magazynowych na podstawie dokumentów przyjęć do magazynu. STAN MAGAZYNOWY NA DZIEŃ