Czy potrzebujesz SQL raportowanie?

Podziel się informacją

Przechowywane w bazie dane to nie wszystko. Odpowiednia ich prezentacja przynosi oczekiwaną informację. Wykorzystując narzędzia Microsoft SQL Reporting Services oferujemy naszym klientom raportowanie online przy jednoczesnej autonomii w opracowaniu własnych sprawozdań.

Usługi oferują narzędzia i funkcje niezbędne do tworzenia różnych, bogato formatowanych raportów z wykorzystaniem szerokiego zakresu źródeł danych. Ponadto zapewniają wszechstronny zestaw znanych narzędzi, służących do zarządzania i zabezpieczania korporacyjnych rozwiązań raportujących. SQL raportowanie.

Rozwiązanie Microsoft SQL Server Reporting Services stworzone zostało w celu zaspokojenia potrzeb biznesowych związanych z raportowaniem. SQL reporting services to mechanizmy raportowania, umożliwiają organizacjom dostarczanie odpowiednich informacji w obrębie całej korporacji – dokładnie tam, gdzie są one potrzebne.

Dlaczego sql raportowanie?

SQL reporting services to mechanizmy raportowania, umożliwiają organizacjom dostarczanie odpowiednich informacji w obrębie całej korporacji – dokładnie tam, gdzie są one potrzebne. Usługi oferują narzędzia i funkcje niezbędne do tworzenia różnych, bogato formatowanych raportów z wykorzystaniem szerokiego zakresu źródeł danych. Ponadto zapewniają wszechstronny zestaw znanych narzędzi, służących do zarządzania i zabezpieczania korporacyjnych rozwiązań raportujących.

SQL raportowanie, czyli Przechowywane w bazie dane to nie wszystko. Odpowiednia ich prezentacja przynosi oczekiwaną informację. Wykorzystując narzędzia Microsoft #SQL Reporting Services oferujemy naszym klientom raportowanie online przy jednoczesnej autonomii w opracowaniu własnych sprawozdań. Rozwiązanie Microsoft #SQL Server Reporting Services stworzone zostało w celu zaspokojenia potrzeb biznesowych związanych z raportowaniem.

SQL raportowanie

sql raportowanie

Aplikacje do raportowania

Nowe wersje systemów raportujących oznaczają możliwość wyświetlania obrazu raportów podzielonych na strony na ekranie komputera stacjonarnego i tabletu. Usługi Reporting Services są powiązane z „tradycyjnymi” raportami podzielonymi na strony, idealnymi do dokumentów o stałym układzie zoptymalizowanych do drukowania, takich jak pliki PDF i Word. To podstawowe obciążenie BI nadal istnieje, więc zmodernizowaliśmy je. Teraz możesz tworzyć nowocześnie wyglądające raporty z zaktualizowanymi nowymi funkcjami, korzystając z narzędzia Report Builder lub Report Designer w SQL Server Data Tools (SSDT).

sql raportowanie,aplikacje do raportowania,raporty sql server

Raporty w komórce

Komputery mobilne zmieniły urządzenia, których potrzebujemy do pracy, co oznacza, że ludzie mają obecnie inne potrzeby raportowania. Raport o stałym układzie nie działa dobrze po wprowadzeniu tabletów i telefonów. Coś zaprojektowanego dla szerokiego ekranu komputera nie jest optymalnym doświadczeniem na małym ekranie telefonu, który jest nie tylko mniejszy, ale ma orientację pionową lub poziomą.

sql raportowanie,raporty w komórce,raporty sql server

Program SQL Raporty. Przygotowanie i opracowanie raportu to jedno, ale skuteczne i łatwe ich udostępnianie to zadanie dla programu SQL RAPORTY.net. Report Builder to bezpłatne narzędzie udostępniane przez firmę Microsoft, które pozwala w szybki i łatwy sposób tworzyć definicje raportów. SQL Server Reporting Services jest rozwiązaniem Microsoft umożliwiającym tworzenie i automatyczne dostarczanie raportów.

Raport to obiekt bazy danych przydatny do prezentowania informacji z bazy danych. Przykładowe zastosowania to prezentacja lub rozpowszechnianie podsumowania danych. Raport to także archiwizacja migawek danych i udostępnianie szczegółowych informacji na temat poszczególnych rekordów.

Skontaktuj się z nami, dowiesz się więcej o tym co mogą foldery raportów.


Zarządzanie raportami

SQL Server Reporting Services, oferują wszechstronne narzędzia do tworzenia raportów oraz szeroki zakres innowacyjnych formatów raportów, które ułatwiają wydobywanie danych na światło dzienne oraz dostarczanie pracownikom potrzebnych im informacji w formacie najlepiej dostosowanym do potrzeb danej organizacji.

Zarządzanie raportami. Po zalogowaniu do programu Studio Raporty, użytkownik ma udostępniane MENU raporty zgodnie z definicją określoną przez administratora. Osoba odpowiedzialna za nadawanie uprawnień dostępu do poszczególnych raportów konfiguruje za pomocą prostych i standardowych mechanizmów układ menu dla danego użytkownika programu.

Administrator ma więc do dyspozycji opcje związane z definicją sekcji MENU oraz poszczególnych elementów wywołujących odpowiednie raporty. Ponadto administrator systemu Studio Raporty.net ma do dyspozycji inne skorowidze za pomocą których wpływa na sposób działania programu:

ZARZĄDZANIE RAPORTAMI

ustawienia dla wszystkich użytkowników systemu

ustawienia dla wskazanego użytkownika

ZARZĄDZANIE ZESTAWIENIAMI

źródła danych

definicje sekcji menu

definicje pozycji zestawień

ZARZĄDZANIE UŻYTKOWNIKAMI

zarządzanie listą użytkowników – KTO może się logować do programu i jakie ma uprawnienia

PARAMETRY i SKOROWIDZE

skorowidz definicji typów kolumn

skorowidz sposobów wyrównania informacji w kolumnie

skorowidz kolorów tła komórki

skorowidz sposobów filtrowania

skorowidz funkcji agregujących dane

sql raportowanie,zarządzanie raportami,raporty sql server

Szablony RDL

SQL Server Data Tools for Business Intelligence (SSDT BI) redukuje składnik RDL (Report Definition Language) do graficznych ikon w GUI (Graphical User Interface). W ten sposób, zamiast pisać kod, użytkownik może przeciągać i upuszczać ikony graficzne do formatu raportu SSRS dla większości aspektów raportu SSRS.

Raporty zdefiniowane przez RDL można pobierać do różnych formatów [2], w tym Excel, PDF, CSV, XML, TIFF (i innych formatów graficznych [3]) oraz HTML Web Archive. SQL Server 2008 i 2012 SSRS może również przygotowywać raporty w formacie Microsoft Word (DOC), podczas gdy zewnętrzne generatory raportów oferują dodatkowe formaty wyjściowe.

sql raportowanie,szablony rdl,raporty sql server

Linki do raportów

Linki raportów w Configuration Manager są używane w raporcie źródłowym w celu zapewnienia łatwego dostępu do dodatkowych danych. Można na przykład utworzyć link do bardziej szczegółowych informacji o poszczególnych elementach raportu źródłowego. Jeżeli raport docelowy wymaga uruchomienia monitów, w raporcie źródłowym musi znajdować się kolumna z odpowiednimi wartościami dla poszczególnych monitów.

Warstwa serwera. Centralną warstwę architektury Reporting Servcies stanowi warstwa serwera. w której znajdują się komponenty odpowiadające i przetwarzające żądania przesyłane na serwer raportów.

sql raportowanie,linki do raportów,raporty sql server

Raporty. Pracownicy by móc szybko i sprawnie podejmować decyzje potrzebują szybkiego dostępu do danych biznesowych, które rejestrowane są za pomocą różnych programów. Posiadający wszechstronne umiejętności i wiedzę pracownicy potrzebują intuicyjnego, a jednocześnie silnego narzędzia, umożliwiającego przeglądanie danych i znajdowanie odpowiedzi na pytania o znaczeniu krytycznym, bez konieczności posiadania szczegółowej wiedzy technicznej na temat firmowych źródeł danych.

Wprawdzie można tworzyć raporty „niepowiązane” (w których nie są wyświetlane dane), ale na potrzeby tego artykułu przyjęto, że raport jest powiązany ze źródłem danych, takim jak tabela lub zapytanie. Projekt raportu jest podzielony na sekcje, które można wyświetlić w widoku projektu.

Zrozumienie sposobu działania każdej z sekcji umożliwia tworzenie lepszych raportów. Należy między innymi pamiętać o tym, że sposób obliczania wyników dla kontrolki obliczeniowej przez program Access zależy od sekcji, w której jest umieszczona dana kontrolka.

Zostaw nam wiadomość

Otrzymuj aktualizacje i ucz się od najlepszych

Więcej do odkrycia

Program WMS.net
Program WMS

Program WMS.net

Odkryj program WMS.net – zaawansowane rozwiązanie do zarządzania magazynem, które zwiększa wydajność i konkurencyjność Twojej firmy dzięki integracji systemów i funkcjom analitycznym. Program WMS.net to nowoczesne rozwiązanie w zarządzaniu magazynem.

Jakie znasz wady i zalety WMS?
System zarządzania magazynem

Jakie znasz wady i zalety WMS?

Czy wiesz, że WMS ma wady i zalety. System WMS jest złożonym systemem do zarządzania magazynami. Choć może on być korzystny dla wielu firm, istnieją też pewne wady i zalety,

Czy chcesz zwiększyć swój biznes?

napisz do nas i pozostań w kontakcie

Dowiedz się, jak pomogliśmy 100 najlepszym odnieść sukces.

Porozmawiajmy