Konfiguracja programu magazynowego

Konfiguracja programu magazynowego
Konfiguracja programu magazynowego jest niezbędnym elementem w codziennej pracy magazynu. Program magazynowy pomoże w uporządkowaniu i ułatwieniu pracy pracowników magazynu, a także pozwoli optymalizować zasoby i zapobiec konfliktom związanym z gospodarowaniem zasobami.

Podziel się informacją

Konfiguracja programu magazynowego jest ważnym krokiem w jego uruchomieniu i dostosowaniu do potrzeb firmy. Przygotujmy się teraz do skonfigurowania go krok po kroku. Po zainstalowaniu oprogramowania na serwerze lub komputerze, pierwszym krokiem jest uruchomienie programu. Następnie, na ekranie głównym, wybierz opcję „Konfiguracja” lub „Ustawienia”, aby rozpocząć proces konfiguracji.

Oprogramowanie magazynowe można w dużym stopniu konfigurować przez administratora za pomocą szablonów personalizując układ programu wg własnych upodobań.

Konfiguracja programu magazynowego jest żmudnym procesem, ale oficjalny dokumentacja i wytyczne pozwolą wykonać ten proces bezproblemowo.

Po pierwsze, musimy przeprowadzić diagnozę istniejących systemów i procedur magazynowych. Musimy zbadać i zrozumieć wszelkie systemy informatyczne, w tym systemy magazynowe, stosowane w magazynie. Po ustaleniu systemów i procedur wymaganych do działania magazynu, możemy zacząć konfigurować program magazynowy do naszych potrzeb.

Następnie musimy przygotować bazę danych. Większość programów magazynowych wymaga utworzenia odpowiedniej bazy danych w celu przechowywania danych dotyczących magazynu. Wybór odpowiedniej bazy danych jest niezwykle ważny, ponieważ baza danych będzie służyć jako środek wymiany danych pomiędzy systemami.

Kolejnym krokiem jest zaprojektowanie interfejsu. Projekt interfejsu pozwoli pracownikom magazynu na szybkie i łatwe zarządzanie zasobami. Musimy zaprojektować interfejs w taki sposób, aby spełniał potrzeby pracowników magazynu.

Na koniec możemy rozpocząć testowanie systemu. Podczas testowania powinniśmy upewnić się, że program spełnia wszystkie wymagania. Można to zrobić, przeprowadzając testy funkcjonalne, integracyjne i wydajności. Po przeprowadzeniu wszystkich tych testów możemy przejść do uruchomienia programu magazynowego.

KONFIGURACJA PROGRAMU MAGAZYNOWEGO.

Rozwiązania SoftwareStudio pozwalają na łatwą konfiguracje menu widocznego na pulpicie, jak również na konfigurację szybkiego dostępu do rejestrów wybieranych z menu START oraz menu nawigacyjnego znajdującego się po prawej stronie ekranu. Specjalizujemy się od 2008 roku jako dostawca świadczący usługi programistyczne w całej Polsce. Konfiguracja programu magazynowego od SoftwareStudio nie jest skomplikowana.

Ustalona konfiguracja zapamiętuje się w bazie danych, a także pozwala wyświetlać MENU użytkownikowi w różny sposób. W tej chwili dostępne są następujące sposoby prezentacji menu:

  • klasyczne wyświetlane w górnym pasku;
  • typu Outlook wyświetlane po lewej stronie;
  • Desktop Udostępnia pulpit nawigacyjny z menu typu START oraz skrótami;
  • typu transakcje, pozwala na dostęp do wybranych transakcji z listy wyboru lub po wpisaniu kodu.

Konfiguracja programu magazynowego – Konfiguracja MENU

Program Studio WMS.net od SoftwareStudio to kompleksowe narzędzie, które umożliwia użytkownikom efektywne zarządzanie magazynem poprzez różnorodne sposoby nawigacji dostępne w systemie.

Nawigacja za pomocą MENU

Program udostępnia użytkownikom różne sposoby nawigacji za pomocą tzw. MENU. Każdy użytkownik może wybierać spośród kilku dostępnych sposobów prezentacji i nawigacji, takich jak menu klasyczne, Outlook, desktop oraz transakcje.

Konfiguracja MENU automatycznie dostosowuje sposób wyświetlania w pozostałych trybach pracy. Administrator ma możliwość nadania uprawnień do MENU, określając rodzaj transakcji, opis ikonę, kolejność wyświetlania, itp. Wszystkie MENU zmieniają się odpowiednio do ustawień dokonanych przez administratora.

Konfiguracja MENU w programie Studio WMS.net

Konfiguracja MENU składa się z definicji GRUP przycisków oraz szczegółowych poleceń (transakcji), które wywołują poszczególne elementy programu. Ostatnim elementem konfiguracji są skróty, które dotyczą wyłącznie opcji Desktop.

Dzięki temu zaawansowanemu mechanizmowi konfiguracji, użytkownicy mogą spersonalizować sposób nawigacji w programie Studio WMS.net zgodnie z ich preferencjami i potrzebami biznesowymi. To sprawia, że korzystanie z systemu staje się bardziej intuicyjne i efektywne dla wszystkich użytkowników.

Konfiguracja RAPORTÓW

Raporty zainstalowane na serwerze raportów SQL Server można udostępniać użytkownikom konfigurując im odpowiednie uprawnienia oraz nadając im przyjazne nazwy. Budowane na tej podstawie MENU raportów pozwala użytkownikowi nawigować wśród wybranych raportów zamiast w „gąszczu” zbędnych informacji. Element konfiguracja programu magazynowego raportów pochodzi z modułu programu Studio Raporty (rozwiązanie Buissnes Intelligence) dzięki czemu daje to spore możliwości analityczne i konfiguracji.

Konfiguracja ZESTAWIEŃ

Opcja zestawień jakie wyświetlają się dla użytkowników można ustawić w dowolny sposób za pomocą funkcji konfiguracji. Administrator decyduje jakie transakcje będą dostępne w ramach opcji zestawień, a także w jakich sekcjach będą wyświetlane. Ustawienie kolejności pozwala decydować także czy dana transakcja będzie udostępniana w menu po lewej czy po prawej stronie.

Konfiguracja programu magazynowego

Zostaw nam wiadomość

Otrzymuj aktualizacje i ucz się od najlepszych

Więcej do odkrycia

Program WMS.net
Program WMS

Program WMS.net

Odkryj program WMS.net – zaawansowane rozwiązanie do zarządzania magazynem, które zwiększa wydajność i konkurencyjność Twojej firmy dzięki integracji systemów i funkcjom analitycznym. Program WMS.net to nowoczesne rozwiązanie w zarządzaniu magazynem.

Jakie znasz wady i zalety WMS?
System zarządzania magazynem

Jakie znasz wady i zalety WMS?

Czy wiesz, że WMS ma wady i zalety. System WMS jest złożonym systemem do zarządzania magazynami. Choć może on być korzystny dla wielu firm, istnieją też pewne wady i zalety,

Czy chcesz zwiększyć swój biznes?

napisz do nas i pozostań w kontakcie

Dowiedz się, jak pomogliśmy 100 najlepszym odnieść sukces.

Porozmawiajmy