Komisjonowanie towarów w magazynie

Komisjonowanie towa­ru to ważny ele­ment w zarządzaniu maga­zy­nem. Przepakowanie towarów rejestruje się przez dokumenty: Rw – rozładunek palet (wydanie do przepakowania) oraz Pw – załadunek towaru na inne palety (przyjęcie z przepakowania). Wydanie palet z magazynu odbywa się na takich samych zasadach jak przy dokumencie Wz. W nagłówku dokumentu wybiera się kontrahent, w pozycjach wyświetlana się lista towarów wybranego kontrahenta. Przy Operacji nie rejestruje się pora wyładunku – przepakowania nie ujmuje się w zestawieniach kosztów.
Komisjonowanie towarów w magazynie

Komisjonowanie towa­ru to ważny ele­ment w zarządzaniu maga­zy­nem. Pomaga kontrolować jakość towa­rów i śledzić zmiany cen oraz dostaw. Aby było skuteczne, trzeba zastosować dobre zarządzanie i procedury.

Komisjonowanie to proces przygotowania zamówienia, polegający na zebraniu odpowiednich produktów z magazynu i przygotowaniu ich do wysyłki do klienta. Jest to jedno z najważniejszych zadań w magazynie, ponieważ od jego efektywności zależy terminowość dostaw oraz zadowolenie klienta.

System ostrożnego komisjonowania powinien obejmować sprawdzić wszystkich towarów w celu wykluczenia uszkodzonych lub niewystarczająco oczyszczonych elementów. Wiele rzeczy można zrobić, aby ułatwić komisjonowanie. Takie jak poprawianie jakości produktów i regularne usuwanie z magazynu towarów przeterminowanych lub zepsutych.

program magazynowy w chmurze

KOMISJONOWANIE TOWARÓW W MAGAZYNIE

Aby proces komisjonowania był skuteczny i szybki, wykorzystuje się różne systemy informatyczne i technologie. Jednym z takich systemów jest WMS (Warehouse Management System). Ten system umożliwia kontrolę nad całym procesem komisjonowania, począwszy od wygenerowania zamówienia, a skończywszy na zebraniu towarów i ich wyjściu z magazynu.

Przepakowanie towarów rejestruje się przez dokumenty:

  • Rw – rozładunek palet (wydanie do przepakowania)
  • Pw – załadunek towaru na inne palety (przyjęcie z przepakowania). Wydanie do przepakowania rejestruje się przez dokument wydania wewnętrznego Rw oznaczony statusem „P”.

Wydanie palet z magazynu odbywa się na takich samych zasadach jak przy dokumencie Wz. W nagłówku dokumentu wybiera się kontrahent, w pozycjach wyświetlana się lista towarów wybranego kontrahenta. Przy Operacji nie rejestruje się pora wyładunku – przepakowania nie ujmuje się w zestawieniach kosztów.

Jeśli chcesz zarejestrować przyjęcie po przepakowaniu, to wykonujesz to za pomocą dokumentu przyjęcia wewnętrznego Pw. Ten dokument ma oznaczenie statusem „P”. W nagłówku tego dokumentu wybierasz kontrahenta, a w pozycjach dokumentu wyświetla się lista towarów tego kontrahenta.

Warto dodać, że przyjęcia z przepakowania nie wlicza się do zestawień kosztów. Jeśli jednak przepakowujesz towar na mniejsze palety, to konieczne jest uwzględnienie odpowiedniego współczynnika kosztów magazynowania.

Komisjonowanie towarów w magazynie

Koszty magazynowania są ustalane w kartotece cennikowej dla kontrahenta. To pozwala na określenie jednej stawki kosztów magazynowania. Jeśli palety w magazynie nie mogą być obciążone pełnym kosztem, można wprowadzić odpowiedni współczynnik kosztów.

Ta wartość jest zapisywana w skorowidzu palet dla wybranej pozycji. W obliczeniach kosztów magazynowania stawka za magazynowanie palet z uwzględnieniem współczynnika jest obliczana jako iloczyn stawki podstawowej i współczynnika.

komisjonowanie

Komisjonowanie – order picking

Podczas komisjonowania towarów, magazynier musi skrupulatnie planować trasę do zebrania wszystkich produktów. Wykorzystuje się skanery kodów kreskowych do szybkiej identyfikacji produktów. Dodatkowo, oprogramowanie pomaga wyznaczyć optymalną trasę dla magazyniera, ułatwiając cały proces.

Warto także pamiętać o odpowiednim oznakowaniu regałów i miejsc składowania, co ułatwia i przyspiesza proces komisjonowania oraz minimalizuje ryzyko pomyłek.

W zależności od potrzeb i charakteru działalności magazynowej, istnieje wiele różnych sposobów komisjonowania, takich jak komisjonowanie z wykorzystaniem wózków widłowych, komisjonowanie w systemie voice picking czy komisjonowanie z wykorzystaniem robotów magazynowych.

W każdym przypadku kluczowe jest odpowiednie zaplanowanie i zorganizowanie procesu komisjonowania, a także wykorzystanie odpowiednich narzędzi i technologii, które pomogą w jego efektywnym przeprowadzeniu.

Pobieranie towarów wg ścieżki zbiorczej – marszruty

Odpowiedni dokument magazynowy przesyła się do terminala radiowego, stanowiąc polecenia dla magazyniera. Na wyświetlaczu urządzenia (terminal z Windows Mobile/ Windows CE) pojawiają się informacje o towarach do skompletowania. Dane pojawiające się na wyświetlaczu sortuje się w taki sposób, aby zoptymalizować poruszanie się operatora po magazynie, sortowanie wg ścieżki zbiorczej.

Operator udaje się na wskazane na wyświetlaczu miejsce lokalizacji, następnie sczytuje kody kreskowe z towaru oraz miejsca lokalizacji. Terminal na bieżąco kontroluje proces kompletowania towarów – sygnalizując komunikatem na wyświetlaczu oraz odpowiednim dźwiękiem błąd Operatora (np. odczyt kodu kreskowego z niewłaściwego towaru).

Kontrola Operacji składowania

W magazynach, w których istnieje konieczność ścisłej kontroli lokalizacji, czyli miejsc składowania przechowywanych towarów stosuje się znakowanie miejsc lokalizacji za pomocą specjalnych kodów – oznaczeń. Miejsca składowania znakuje się etykietą z jawnym określeniem unikalnego miejsca składowania oraz prezentacją tego w postaci kodu kreskowego.

Kod kreskowy miejsca składowania generuje się na podstawie zdefiniowanej struktury magazynu w oprogramowaniu magazynowym. Podczas układania towarów na miejscach lokalizacji magazynier odczytuje kod towaru, a także kod lokalizacji na którą kładzie towar. Dzięki tej Operacji następuje jednoznaczne przypisanie w systemie informatycznym towaru do miejsca lokalizacji.