Miejsca składowania w magazynie

Miejsca składowania w magazynie
Miejsca składowania w magazynie to jedna z kluczowych kwestii, której należy poświęcić uwagę podczas projektowania i organizacji magazynu. Efektywny system składowania może przyspieszyć procesy magazynowe, zwiększyć wydajność pracy oraz minimalizować straty i koszty związane z magazynowaniem.

Podziel się informacją

W magazynie o rozbudowanej powierzchni magazynowej wyznacza się strefy składowania i w nich miejsca składowania w magazynie. A magazyny wyposażone w regały znakuje się nadając im lokalizacje magazynowe. Ponieważ prosta ewidencja magazynowa ogranicza się do informacji, ile mamy danego asortymentu.

Istnieje wiele sposobów organizacji miejsc składowania, a wybór konkretnego podejścia zależy od specyfiki magazynu. A także od rodzaju przechowywanych towarów oraz wymagań logistycznych firmy. Poniżej przedstawiamy kilka popularnych sposobów składowania.

WartośćOpis
Regały paletoweTo najczęściej stosowany sposób składowania w magazynach, gdzie przechowywane są palety z towarem. Regały paletowe pozwalają na wykorzystanie wysokości magazynu oraz ułatwiają przeprowadzanie operacji załadunkowych i rozładunkowych przy pomocy wózków widłowych.
Regały półkoweTo rozwiązanie dla magazynów, gdzie przechowywane są mniejsze przedmioty, które nie są składowane na paletach. Regały półkowe pozwalają na wykorzystanie przestrzeni w poziomie, a jednocześnie zapewniają łatwy dostęp do produktów.
Systemy push-backTo rozwiązanie dla magazynów, gdzie przechowywane są produkty o dużej rotacji. System push-back polega na tym, że nowe palety są wpychane na końcu regału, a starsze są przesuwane w głąb magazynu. Dzięki temu, najnowsze produkty są zawsze dostępne jako pierwsze, co zapewnia składowanie zgodnie z zasadą FIFO (First In First Out).
Systemy przepływoweTo rozwiązanie dla magazynów, gdzie przechowywane są produkty o dużej rotacji, np. w branży spożywczej. System przepływowy polega na tym, że palety są umieszczane na rolkach i przesuwają się pochyłą płaszczyzną, dzięki czemu najnowsze produkty są zawsze dostępne jako pierwsze.
Magazyny wysokiego składowaniaTo rozwiązanie dla magazynów, gdzie konieczne jest wykorzystanie jak największej przestrzeni. Magazyny wysokiego składowania pozwalają na składowanie produktów na dużej wysokości, a jednocześnie umożliwiają łatwy dostęp do nich za pomocą wózków widłowych.

Warto również zwrócić uwagę na sposób oznakowania miejsc składowania oraz wyposażenie magazynu w odpowiednie urządzenia takie jak wózki widłowe, regały, rampy załadunkowe czy systemy oświetleniowe.

MIEJSCA SKŁADOWANIA W MAGAZYNIE.

MIEJSCA SKŁADOWANIA W MAGAZYNIE.

Buduje się coraz większe magazyny, w których przechowuje się coraz większe zapasy, w takiej sytuacji potrzeba ewidencyjna się zmienia, gdyż informacja o ogólnym stanie magazynowym staje się niewystarczająca. W celu ułatwienia pracy magazynierom, lepszego wykorzystania przestrzeni magazynowej oraz uzyskania wiedzy w jakim miejscy znajdują się określone ilości towarów wprowadza się ewidencję wg miejsc składowania – system WMS. Miejsca składowania w magazynie są bardzo istotne.

W magazynie o rozbudowanej powierzchni magazynowej wyznacza się strefy składowania, a magazyny wyposażone w regały znakuje się nadając im miejsca adresowe, czyli lokalizacje magazynowe.

Oznaczenie stref magazynowych lub regałów, a także miejsc paletowych symbolami pozwala jednoznacznie określić miejsce położenia artykułu w magazynie.

Lokalizacja palet

Wdrożenie systemu lokalizacji palet w czasie rzeczywistym pozwala na szybkie zlokalizowania w magazynie każdej oznakowanej palety. Ponadto rozwiązanie daje możliwość automatycznego przeprowadzenia inwentaryzacji. Ponieważ głównym oczekiwaniem wobec zastosowania identyfikacji radiowej jest automatyzacja procesów związanych z identyfikacją oraz umiejscowieniem palet. Program magazynowy umożliwia lokalizację palet, magazynierów, albo też wózków widłowych pracujących w magazynie. Warunkiem jest wyposażenie nośników logistycznych, magazynierów, a także wózków widłowych w odpowiednie narzędzia identyfikacji.

Historia – obroty dla danego miejsca składowania

Z poziomu rejestru miejsc składowania dostępna jest funkcja wyświetlająca historię obrotów związaną z danym miejscem składowania. Wyświetlają się pozycje dokumentów magazynowych przyjęcia, a także wydania, które powodowały zmianę stanów dla danej lokalizacji magazynowej. Ponadto dane wyświetlają się za pomocą standardowej tabeli, gdzie dokumentu obrotu dla miejsca składowania grupują się miesięcznie w zależności od okresu w jakim wystawia się dokument magazynowy w kolejności malejącej, czyli od góry wyświetlają się ostatnio wystawione dokumenty. Użytkownik ma do dyspozycji standardowe funkcje filtrowania, sortownia, jak również eksportowania.

Dopisanie nowego miejsca składowania

Nowe miejsce adresowe dopisuje się w pozycji menu NOWA LOKALIZACJA lub przez użycie funkcji DOPISZ w kartotece miejsc adresowych. Po uruchomieniu pozycji menu wyświetla się formularz dopisania miejsca adresowego. Oznaczenie miejsca adresowego ma format AA-BB-C-D, gdzie: AA – regał, BB – gniazdo, C – wysokość (poziom), D – paleta (gniazdo paletowe). Parametry miejsca adresowego dzielą się na kategorie: regał, gniazdo, wysokość, gniazdo paletowe, a także status lokalizacji i inne. Parametry wybierają się przez kliknięcie pola wyboru lub zapisanie informacji. Przy dopisywaniu miejsca adresowego operator wybiera regał, gniazdo, poziom oraz gniazdo paletowe.

Wymienione parametry lokalizacji definiują się w skorowidzach. Lista wartości parametrów tworzy się dynamicznie na podstawie zapisanych w programie skorowidzów oraz stanu aktywności pozycji skorowidza. Po wprowadzeniu modyfikacji w skorowidzach dotyczących miejsc adresowych, w tym po zmianie aktywności pozycji skorowidza należy odświeżyć ustawienia okna dopisania miejsca adresowego. Kliknięcie prawym klawiszem myszy na ekranie, w obszarze grupy informacji, które były zmieniane, wyświetla listę dostępnych funkcji. Należy wybrać polecenie ODŚWIEŻ. Regał, gniazdo, poziom, a także gniazdo paletowe to informacje, które są obowiązkowe przy dopisaniu miejsc adresowych.

Program blokuje dopisanie miejsc składowania bez wybranych pól obowiązkowych.

Program blokuje dopisanie miejsc składowania bez wybranych pól obowiązkowych. Przy próbie dopisania nieprawidłowego miejsca adresowego wyświetlają się komunikaty „proszę zaznaczyć” obok pól wymaganych.

W sekcji STATUS LOKALIZACJI wyświetlone zostają pozycje skorowidza statusów. Domyślnie zaznaczona jest pierwsza pozycja skorowidza.

SYMBOL MAGAZYNU wybierany jest ze skorowidza, którego pozycje wyświetlane są po kliknięciu ikony listy rozwijanej. Domyślnie proponowana jest pierwsza pozycja skorowidza magazynów.

OPIS LOKALIZACJI to dowolna informacja zapisywana przez Operatora.

OBJĘTOŚĆ, a także ŁADOWNOŚĆ są nieobowiązkowymi parametrami miejsca adresowego.

Parametr MIEJSCE PODLEGA OBSŁUDZE MAGAZYNOWEJ domyślnie jest aktywny. Miejsce składowe, które nie podlega obsłudze magazynowej nie jest dostępne przy rejestracji przyjęcia do magazynu.

Dopisanie miejsca adresowego wymaga potwierdzenia polecenia ZAPISZ (przez kliknięcie). Po dopisaniu lokalizacji jej symbol wyświetla się w górnej części formularzu dopisania. Program blokuje dublowanie lokalizacji. Przy próbie zapisania powtórzonej lokalizacji wyświetla się komunikat w górnej części formularzu dopisania lokalizacji: Powtórzona lokalizacja, proszę zaznaczyć inną.

Stany magazynowe

Z poziomu rejestru miejsc składowania można wyświetlić okienko z informacją o stanach magazynowych znajdujących się w tej lokalizacji towarach. Wyświetla się to w okienku w postaci tabeli zawierającej informację o indeksie towarowym, nazwie, jednostce miary, a także ilościach. Dostępne są standardowe funkcje sortowania, filtrowania, jak również eksportowania danych.

WMS Android

Program WMS Android stanowi ważny element rozwiązań obsługi magazynu logistycznego, uruchamiając go na mobilnym urządzeniu z wbudowanym skanerem kodów kreskowych zyskujemy nową jakość pracy magazyniera. Nowoczesny program magazynowy wspiera różne metody kompletacji, także te realizowane za pomocą kolektora wyposażonego w system Android. Dzięki temu w zależności od składowanego towaru, rodzaju zamówień, wielkości magazynu, można wybrać metodę najefektywniejszą dla danego magazynu.

Android WMS to system zarządzania magazynem (ang. Warehouse Management System), który może być zainstalowany na urządzeniach z systemem Android i służyć do zarządzania procesami magazynowymi i dystrybucją towarów. Może umożliwiać takie funkcje, jak:

 • Rejestrowanie przyjęć i wydań towarów
 • Inwentaryzację magazynu
 • Planowanie i koordynację pracy magazynierów i operatorów wózków widłowych
 • Integrację z systemami zewnętrznymi, takimi jak systemy zamówień czy systemy transportowe
 • Planowanie i optymalizację tras dostaw i transportu
 • Monitorowanie stanu zapasów i prognozowanie potrzeb magazynowych

Programy magazynowe on-line

System WMS jest gotowy do współpracy z systemami typu ERP, co ułatwia wymianę danych między nimi. Dzięki tej integracji, informacje o zamówieniach, dostawach, stanie zamówienia i danych klientów mogą być przekazywane między systemami. To usprawnia zarządzanie i kontrolę nad procesami w firmie.

Dodatkowo, WMS może być zintegrowany z firmami przewozowymi, co ułatwia proces wysyłki towarów do klientów. Dzięki temu dostawcy otrzymują informacje o zamówieniach i mogą szybko dostarczyć produkty. To skraca czas oczekiwania klientów na zamówienia i podnosi jakość obsługi.

Integracja systemów, takich jak WMS, ERP i firmy przewozowe, jest kluczowa dla efektywnego zarządzania i usprawnienia procesów biznesowych. Dzięki niej firmy mogą działać sprawniej, oszczędzać czas i zasoby oraz zwiększać satysfakcję klientów.

Integracja między systemami WMS a ERP oraz firmami przewozowymi jest kluczowa dla efektywnego zarządzania magazynem i dostawami. Dzięki temu przedsiębiorstwa mogą działać sprawniej, oszczędzając czas i zasoby, a także zapewniając lepszą obsługę klienta.

Programy magazynowe to oprogramowanie komputerowe, które służy do zarządzania procesami magazynowymi i dystrybucją towarów. Aplikacje magazynowe on-line mogą umożliwiać takie funkcje, jak:

 • Przydzielanie miejsca składowania dla różnych produktów
 • Rejestrowanie przyjęć i wydań towarów
 • Inwentaryzację magazynu
 • Planowanie i koordynację pracy magazynierów i operatorów wózków widłowych
 • Integrację z systemami zewnętrznymi, takimi jak systemy zamówień czy systemy transportowe
 • Planowanie i optymalizację tras dostaw i transportu
 • Monitorowanie stanu zapasów i prognozowanie potrzeb magazynowych

Warehouse systems

Program magazynowy Studio Magazyn WMS .net stworzyliśmy do dokładnej ewidencji ilościowo-wartościowej w magazynach wysokiego składowania. Jego głównym celem jest umożliwienie śledzenia operacji takich jak przyjmowanie, składowanie, konfekcjonowanie, komisjonowanie i wydawanie towarów z precyzją co do miejsca składowania oraz numeru partii dostawy.

Dzięki temu programowi firmy mogą skutecznie kontrolować stan magazynowy, zoptymalizować procesy składowania i obsługi zamówień oraz dokładnie monitorować ruch towarów. To narzędzie, które znacząco ułatwia zarządzanie magazynem i pozwala na bardziej efektywną gospodarkę zapasami.

Systemy do obsługi magazynów mają szereg korzyści, w tym poprawę efektywności magazynowych procesów. Zwiększenie przewidywalności i wydajności, zmniejszenie kosztów związanych z magazynowaniem i zarządzaniem zapasami oraz zwiększenie jakości obsługi klienta. Ponadto systemy te są dostępne w różnych wersjach, aby spełnić potrzeby różnych rodzajów magazynów. Warehouse systems są niezbędne w dzisiejszych czasach, ponieważ pomagają w optymalizacji procesów magazynowych i zapewniają wysoką jakość obsługi klienta.

Zostaw nam wiadomość

Otrzymuj aktualizacje i ucz się od najlepszych

Więcej do odkrycia

Program WMS.net
Program WMS

Program WMS.net

Odkryj program WMS.net – zaawansowane rozwiązanie do zarządzania magazynem, które zwiększa wydajność i konkurencyjność Twojej firmy dzięki integracji systemów i funkcjom analitycznym. Program WMS.net to nowoczesne rozwiązanie w zarządzaniu magazynem.

Jakie znasz wady i zalety WMS?
System zarządzania magazynem

Jakie znasz wady i zalety WMS?

Czy wiesz, że WMS ma wady i zalety. System WMS jest złożonym systemem do zarządzania magazynami. Choć może on być korzystny dla wielu firm, istnieją też pewne wady i zalety,

Czy chcesz zwiększyć swój biznes?

napisz do nas i pozostań w kontakcie

Dowiedz się, jak pomogliśmy 100 najlepszym odnieść sukces.

Porozmawiajmy