Zarządzanie zestawieniami

Zarządzanie zestawieniami
Program WMS (System zarządzania magazynem) oferuje zestawienia magazynowe i raporty, które ułatwiają organizacjom sprawne zarządzanie przepływem materiałów. Zestawienia magazynowe są podstawowymi narzędziami dostarczonymi przez system WMS.

Podziel się informacją

Usługi Microsoft SQL Server Reporting Services dostarczają kompletną, serwerową platformę. Zaprojektowaną w celu zapewniania zarządzanie zestawieniami i zaspokajania dowolnych potrzeb związanych z raportowaniem. Całość rozwiązania składa się na SERWER RAPORTÓW SQL.

W programie magazynowym WMS.net istnieje funkcja zarządzania zestawieniami, która odgrywa kluczową rolę w organizacji i efektywnym funkcjonowaniu magazynu. Zestawienia to listy produktów lub towarów, które muszą być przygotowane i skompletowane do wysyłki lub innego celu.

Zarządzanie zestawieniami w programie magazynowym WMS.net to istotny element efektywnej pracy magazynu.

Pierwszym krokiem w zarządzaniu zestawieniami jest ich utworzenie. Można to zrobić poprzez dodanie produktów do konkretnej listy zestawienia w systemie WMS.net. Każdy produkt jest identyfikowany za pomocą kodu kreskowego lub innej unikalnej cechy. Co pozwala na precyzyjne określenie, jakie produkty powinny być uwzględnione w zestawieniu.

Następnie pracownicy magazynu mogą przystąpić do kompletowania zestawienia. System WMS.net wskaże, które produkty należy umieścić w zestawieniu, a także ich ilość. To sprawia, że cały proces jest bardziej zorganizowany i mniej podatny na błędy ludzkie.

Podczas kompletowania zestawienia, pracownicy magazynu mogą korzystać z urządzeń mobilnych, na których zainstalowana jest aplikacja WMS.net. Dzięki temu mają dostęp do aktualnych danych dotyczących zestawienia i mogą skanować produkty, potwierdzając ich umieszczenie w zestawieniu.

Gdy zestawienie jest już skompletowane, można przejść do kolejnych kroków. Takich jak przygotowanie dokumentów wysyłki czy zgłoszenie gotowości do wysłania towarów.

Kluczową korzyścią zarządzania zestawieniami w programie WMS.net jest usprawnienie procesu kompletacji zamówień oraz zwiększenie dokładności i kontroli nad przygotowywanymi zestawieniami. Dzięki temu firma może świadczyć lepszą obsługę klienta poprzez szybsze i dokładniejsze dostarczanie zamówionych towarów.

Umożliwia ono precyzyjne tworzenie, kompletację i kontrolę zestawień, co przekłada się na lepszą obsługę klienta i efektywność działania firmy.

System WMS to zaawansowane narzędzie do zarządzania magazynem, które działa zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju. Może on umożliwić organizacjom szybsze i wydajniejsze wykorzystanie produktów, jednocześnie minimalizując ryzyko i pozwalając na szczegółowe analizy. Dzięki możliwości generowania raportów i zestawień magazynowych software WMS może przyczynić się do optymalnego wykorzystania zasobów magazynu i lepszą efektywność całego zarządzania zasobami.

Dlaczego zarządzanie zestawieniami?

Automatyzują proces tworzenia szczegółowych raportów stanu fizycznego i logicznego produktów na magazynie za pośrednictwem szczegółowych poleceń przypisanych do konkretnych produktów. System WMS wykorzystuje różnorodne zapytania do zidentyfikowania produktów, które należy zarejestrować, wysłać lub wycofać z magazynu. System jest w stanie wyświetlić wszystkie szczegóły dotyczące danego produktu, w tym kod kreskowy, cenę, dostawcę, stan fizyczny, stan logiczny, lokalizację lub kolejność.

Zarządzanie zestawieniami, czyli DEFINICJA SEKCJI – sekcja to inaczej kategoria w której będą się znajdować poszczególne zestawienia. W ramach systemu można definiować dowolne sekcje, które uproszczą zrozumienie bądź korzystanie z przydzielonych zestawień. DEFINICJA ŹRÓDŁA DANYCH, aby móc podłączyć się do wybranej bazy danych potrzebna jest definicja połączenia.

Definicje połączenia podajemy w postaci connectionstringa. DEFINICJA ZESTAWIENIA to nic innego jak tylko powiązanie nowo tworzonego zestawienia z wybranym źródłem danych oraz przypisaniem go do odpowiedniej sekcji.

W ramach definicji musimy uzupełnić następujące pola:

  • Sekcja – wybierana z listy wcześniej zdefiniowanych sekcji;
  • Nazwa – dowolna nazwa pod którą wybrane zestawienie będzie widoczne w menu Zestawienia;
  • Użytkownik – wybierany z listy dostępnych użytkowników w programie. Określamy który z użytkowników ma dostęp do wybranego zestawienia;
  • Źródło danych – wybieramy z listy danych wcześniej zdefiniowanych źródeł danych;
  • Zapytanie #SQL – wpisujemy zapytanie #SQL zwracające kolumny do zestawienia.

Usługi SQL Server

Usługi SQL Server Reporting Services (SSRS) zapewniają zestaw lokalnych narzędzi i usług, które umożliwiają tworzenie i wdrażanie raportów mobilnych i podzielonych na strony oraz zarządzanie nimi.

Rozwiązanie SSRS w elastyczny sposób dostarcza właściwe informacje właściwym użytkownikom. Użytkownicy mogą korzystać z raportów za pośrednictwem przeglądarki internetowej, urządzenia mobilnego lub poczty e-mail.

Planowanie raportu . Program Report Builder umożliwia tworzenie wielu rodzajów raportów. Można na przykład tworzyć raporty pokazujące sumaryczne lub szczegółowe informacje o sprzedaży. Trendy marketingowe i sprzedażowe, raporty operacyjne lub pulpity nawigacyjne. Tworzone raporty mogą wykorzystywać zaawansowane funkcje formatowania tekstu, np. dla zamówień sprzedaży, katalogów produktów czy listów seryjnych. Wszystkie opisane raporty są tworzone przy użyciu różnych kombinacji tych samych podstawowych elementów konstrukcyjnych dostępnych w programie Report Builder. Aby powstały raport był merytorycznie przydatny i czytelny, warto zacząć od przygotowania jego planu. Oto kilka zagadnień, które warto uwzględnić przed rozpoczęciem pracy:

Format raportu: Rozpocznijmy od formatu raportu. Raporty można generować i prezentować na różne sposoby. Mogą być one renderowane online w przeglądarce za pośrednictwem narzędzi takich jak Report Manager. Alternatywnie, można je eksportować do różnych formatów, takich jak Excel, Word czy PDF. Wybór odpowiedniego formatu raportu jest ważny, ponieważ różne formaty mogą oferować różne funkcje.

Struktura prezentacji danych: Kolejnym ważnym elementem jest struktura, w jakiej prezentowane są dane. Raporty mogą być układane w formie tabelarycznej, macierzowej (co przypomina raporty krzyżowe lub tabele przestawne), wykresów lub ich dowolnej kombinacji. Wybór odpowiedniej struktury zależy od tego, jakie informacje chcemy przekazać i jak mają być one przedstawione.

Wygląd raportu: Ostatnim kluczowym aspektem jest wygląd raportu. Narzędzie Report Builder zawiera wiele elementów, które można dodawać do raportów w celu poprawy ich czytelności i atrakcyjności. To obejmuje możliwość dodawania nagłówków, stopki. Wydzielania najważniejszych danych za pomocą kolorów i formatowania tekstu, a także ułatwiania użytkownikom nawigacji po raporcie.

Raporty SQL

Wiedząc, jak powinien wyglądać raport, można zdecydować o użyciu elementów raportu, takich jak pola tekstowe, prostokąty, obrazy czy linie. Ponadto można wybrać opcje wyświetlania lub ukrycia elementów, dodać plan dokumentu, dołączyć raporty szczegółowe lub podraporty albo dodać łącza do innych raportów. Zakres danych – Zakres raportu można ograniczyć dla poszczególnych użytkowników lub lokalizacji albo do wybranych okresów. W celu filtrowania danych raportu należy użyć parametrów, dzięki którym zostaną pobrane i wyświetlone tylko wybrane informacje. Indywidualne obliczenia – Czasami źródło danych i zestawy danych nie zawierają dokładnie takich pól, jakie trzeba umieścić w raporcie.

Chcąc jednak udostępnić raport innym osobom, należy zapisać go na serwerze raportów skonfigurowanym do działania w trybie macierzystym lub na serwerze raportów działającym w trybie zintegrowanym programu SharePoint. Zapisanie raportu na serwerze umożliwi innym użytkownikom renderowanie go w dowolnym momencie. Alternatywnie administrator serwera raportów może skonfigurować dla innych użytkowników subskrypcję raportu lub opcje dostarczania go pocztą e-mail. W razie potrzeby raport można również dostarczyć w dowolnym formacie eksportu.

W takiej sytuacji może być konieczne utworzenie własnych pól obliczeniowych. Przykładem może być pomnożenie ceny jednostkowej przez liczbę sztuk w celu obliczenia wartości sprzedaży danej pozycji. Wyrażeń można także używać w celu wprowadzenia formatowania warunkowego i innych zaawansowanych funkcji. Dostarczanie wyniku działania raportu – Raport można zapisać lokalnie na komputerze i kontynuować pracę nad nim lub uruchomić go lokalnie na własne potrzeby.

Zastosowanie programu magazynowego WMS

W firmach świadczących usługi logistyczne systemy Android WMS stanowią często technologię wspierającą działanie systemu zarządzającego klasy ERP. Pomiędzy tymi systemami powinna funkcjonować sprawna wymiana danych, oparta na ujednoliconych standardach przekazywania informacji. Nowe klasy oprogramowania zapewniają zwykle obsługę zróżnicowanych danych w poszczególnych podsystemach informatycznych przedsiębiorstw. A także swobodne przenoszenie ich z modułu do modułu. To z kolei pozwala na całkowite automatyzowanie ruchu produktów w magazynach z wykorzystaniem oprogramowania.

WMS system zarządzania magazynem

Oferowane przez SoftwareStudio rozwiązania WMS system przeznaczone są dla wymagających przedsiębiorstw, którym standardowe aplikacje magazynowe nie zapewniają odpowiednich rozwiązań. Systemy zarządzania magazynem znajdują zastosowanie w nowoczesnych magazynach wysokiego składowania. Rozwiązania klasy Warehouse Managment System (WMS) dedykowane są w różnych wariantach. W tym do prowadzenia magazynu na potrzeby własnej firmy – ewidencja ilościowo wartościowa. Magazyn wysokiego składowania wymaga dedykowanego oprogramowania do używania na komputerach i urządzeniach mobilnych z Windows CE lub Android.

Oprogramowanie Warehouse Management System firmy SoftwareStudio pozwala na kontrolę stanów magazynowych dla wybranego magazynu. Wszystkich magazynów, wg wybranych cech towarów oraz wg dostawców czy właścicieli towaru. Ewidencja w magazynie jest prowadzona w układzie ilościowym z dokładnością do miejsca składowania. A także numerów partii lub numerów seryjnych wraz z datą /terminem/ przydatności.

Dobra materialne w procesie magazynowania nazywamy zapasami magazynowymi. Przez pojęcie zapas magazynowy należy rozumieć taką ilość dóbr materialnych, które gromadzone w magazynie. Zapewniają prawidłową, a także rytmiczną działalność handlową, usługową czy produkcyjną. Zapasy magazynowe rozumie się jako pojęcia właścicieli magazynowych towarów. Gromadzi się je z faktu wpływania różnych czynników losowych na działalność przedsiębiorstwa. Tworzy się więc w celu uniknięcia lub zminimalizowania ryzyka i niepewności występujących w działalności gospodarczej. Zapasy magazynowe sklep internetowy.

Zostaw nam wiadomość

Otrzymuj aktualizacje i ucz się od najlepszych

Więcej do odkrycia

Program WMS.net
Program WMS

Program WMS.net

Odkryj program WMS.net – zaawansowane rozwiązanie do zarządzania magazynem, które zwiększa wydajność i konkurencyjność Twojej firmy dzięki integracji systemów i funkcjom analitycznym. Program WMS.net to nowoczesne rozwiązanie w zarządzaniu magazynem.

Jakie znasz wady i zalety WMS?
System zarządzania magazynem

Jakie znasz wady i zalety WMS?

Czy wiesz, że WMS ma wady i zalety. System WMS jest złożonym systemem do zarządzania magazynami. Choć może on być korzystny dla wielu firm, istnieją też pewne wady i zalety,

Czy chcesz zwiększyć swój biznes?

napisz do nas i pozostań w kontakcie

Dowiedz się, jak pomogliśmy 100 najlepszym odnieść sukces.

Porozmawiajmy