Geolokalizacja palet

Geolokalizacja palet jest jednym z ważniejszych elementów, które mają wpływ na wydajność działania magazynów centrów logistycznych. System geolokalizacji palet pozwala na precyzyjne monitorowanie ich położenia w czasie rzeczywistym oraz w trybie historii i wspomaga w ten sposób efektywne gospodarowanie przestrzenią magazynową.
Geolokalizacja palet

W magazynach centrach logistycznych istnieje wyraźna potrzeba geolokalizacji palet. Jest to szczególnie istotne, aby mieć dokładne informacje na temat aktualnego położenia palet (geolokalizacja palet) w danym momencie. Ta informacja jest niezwykle przydatna nie tylko w tradycyjnych magazynach wysokiego składowania (WMS 3D), ale także w magazynach 2D, gdzie prowadzony jest klasyczny Cross Docking.

System WMS.net posiada moduł, czyli transakcję, za pomocą której można wyświetlać na monitorach komputerów wizualizację zajętości przestrzeni magazynowej.

Układ magazynu jest pierwszym krokiem w przygotowaniu prawidłowo funkcjonującego obiektu. Zaplanowany rozkład powierzchni magazynowej to poważne zadanie dla kierownika magazynu. Podczas projektowania układu magazynu warto brać uwagę specyfikę przechowywanego towaru, a także funkcje jakie będzie spełniał magazyn i zdefiniowane w nim strefy.

W magazynach centrach logistycznych występuje potrzeba geolokalizacji palet. Szczególnie pożądane to, aby posiadać szczegółowe informacje, gdzie w danej chwili znajdują się palety (geolokalizacja palet). Informacja tak potrzebna jest nie tylko w klasycznych magazynach wysokiego składowania (WMS 3D), ale także w magazynach 2D, gdzie prowadzony jest klasyczny Cross Docking.

Lokalizację palet w magazynie można prowadzić, albo dzięki identyfikacji manualne związane ze skanowanie kodów kreskowych palet, jak również miejsc składowania. Skanowanie odbywa się w momencie odkładania i pobierania jednostki logistycznej z miejsca składowania. Innym sposobem jest wykorzystanie technologii zdalnego monitoringu, a także pozycjonowania triangulacyjnego. Monitoring miejsc może obejmować cały magazyn i wszystkie jego strefy. Można jednak ograniczyć automatyczną identyfikację wyłącznie do wybranej strefy np. składowania lub Cross Dock.

Geolokalizacja palet

Posiadanie szczegółowej geolokalizacji palet umożliwia efektywne zarządzanie przepływem towarów w magazynie. Dzięki temu pracownicy są w stanie szybko i precyzyjnie zlokalizować każdą paletę, co przyspiesza procesy załadunku, rozładunku i przemieszczania towarów. Ponadto, umożliwia to śledzenie ruchu palet i monitorowanie stanu zapasów w czasie rzeczywistym, co przyczynia się do lepszej kontroli i optymalizacji całego procesu logistycznego.

Niezależnie od rodzaju magazynu, geolokalizacja palet jest kluczowym elementem, który przyczynia się do skutecznego zarządzania przepływem towarów i minimalizowania czasu oraz kosztów związanych z operacjami magazynowymi. Dlatego warto zainwestować w odpowiedni system WMS, który oferuje funkcjonalność geolokalizacji palet, aby osiągnąć większą efektywność i precyzję w działaniu magazynu.

System zarządzania miejscami składowania służy do sterowania przemieszczaniem i składowaniem asortymentu w przestrzeni magazynu. Obejmuje wszystkie procesy: przyjmowanie, rozmieszczanie, przemieszczanie, pobieranie i wysyłanie, czyli ekspedycja) System WMS wspomaga i nadzoruje procesy. System pozwala zarządzać przestrzenią magazynową. Ustalić lokalizacje towarów i materiałów w magazynie, szczegółowo, aż do lokalizacji partii LOT/SER. Zapewnia także zarządzanie objętością i ładownością poszczególnych miejsc (regałów i półek). Strefę magazynowania przeznacza się wyłącznie na składowanie towaru. Istnieją różne rodzaje magazynowania towarów:

  • bezpośrednio na posadzce;
  • na posadzce ułożone w stos i bloki;
  • na regałach magazynowych.

Wybranie określonego sposobu zależy przede wszystkim od rodzaju magazynowanego produktu, od możliwości ułożenia go w stos lub od ilości i czasu, przez jaki musi być składowany.

Poznaj argumenty za tym, aby użyć WMS system!

Systemy magazynowe wspomagają zarządzanie logistyką wewnętrzną przedsiębiorstw i zapewniają stałą kontrolę nad przepływem towarów. Oferowane przez SoftwareStudio rozwiązania WMS system przeznaczone są dla wymagających przedsiębiorstw, którym standardowe aplikacje magazynowe nie zapewniają odpowiednich rozwiązań.

Rozważamy wdrożenie rozwiązań typu systemy magazynowe na zamówienie w sytuacji, gdy standardowe dostępne na rynku aplikacje nie zdają egzaminu. Najczęściej nie posiadają odpowiedniej funkcjonalności wymaganej w danej organizacji. Systemy magazynowe na zamówienie.

Zasady lokacji palet: palety są lokowane na domyślnym regale zdefiniowanym dla kontrahenta, palety są lokowane w miejscach składowania najbliższych lokalizacjom, w których jest już składowany towar danego kontrahenta. Sprzęt komputerowy może być wykorzystywany w różnoraki sposób.

W jaki sposób WMS system koordynuje pracę magazynierów?

Program magazynowy WMS.net został przygotowany z myślą o łatwym zarządzaniu dowolnym magazynem wysokiego składowania. System WMS (Warehouse Management System) koordynuje pracę magazynierów poprzez zapewnienie skutecznego zarządzania i monitorowania wszystkich zadań i operacji w magazynie.

Oto kilka sposobów, w jakie WMS system wpływa na koordynację pracy magazynierów

  1. Przydzielanie zadań. WMS system automatycznie przydziela zadania magazynowe, takie jak odbiór, składowanie, kompletacja zamówień czy pakowanie, do odpowiednich magazynierów na podstawie ich dostępności, umiejętności i priorytetów. Dzięki temu każdy pracownik ma przypisane konkretne zadania, co eliminuje zamieszanie i zapewnia równomierne rozłożenie pracy.
  2. Śledzenie postępu. WMS system monitoruje postęp w wykonywaniu zadań przez magazynierów. Może to obejmować informacje o rozpoczęciu i zakończeniu zadań, ilości wykonanych operacji, czasu trwania i inne parametry. Dzięki temu menedżerowie mogą na bieżąco śledzić postępy i dokładnie ocenić wydajność każdego pracownika.
  3. Komunikacja i powiadomienia. WMS system umożliwia magazynierom komunikację zespołową poprzez wbudowane funkcje powiadomień, wiadomości tekstowych lub komunikatorów. Dzięki temu mogą się szybko porozumieć w razie jakichkolwiek pytań, problemów lub pilnych zadań.
  4. Harmonogramy i grafiki pracy. WMS system umożliwia tworzenie harmonogramów i grafików pracy dla magazynierów. Dzięki temu można skutecznie zarządzać czasem pracy, rozkładem zmian i zapewnić odpowiednią obsługę magazynu we wszystkich niezbędnych godzinach.
  5. Dokumentacja i szkolenia. WMS system przechowuje informacje o umiejętnościach i kwalifikacjach każdego magazyniera. Może również udostępniać szkolenia online lub dokumentację dotyczącą procedur i zasad pracy w magazynie. To ułatwia szkolenie nowych pracowników i zapewnia spójność działań.

Dzięki powyższym funkcjom, WMS system skutecznie koordynuje pracę magazynierów, optymalizuje przepływ pracy, minimalizuje błędy i zapewnia efektywność operacyjną. Magazynierzy mają jasne wytyczne, monitorowanie postępu i możliwość skutecznej komunikacji, co przekłada się na poprawę jakości pracy i osiąganie zamierzonych celów magazynowych.