Oprogramowanie WMS.net

Oprogramowanie WMS to oprogramowanie do zarządzania magazynem, które umożliwia użytkownikom śledzenie poziomu zapasów, lokalizacji zapasów i ruchów zapasów w czasie rzeczywistym. Ponadto usprawnia i automatyzuje operacje magazynowe, takie jak przyjmowanie, odkładanie, kompletacja i wysyłka. Oprogramowanie WMS jest wykorzystywane w różnych branżach, takich jak logistyka firm zewnętrznych, żywność i napoje, handel detaliczny i elektronika.
Oprogramowanie WMS.net

Kryteria wyboru lokalizacji, czyli oprogramowanie WMS. Oprogramowanie WMS.net oraz wyposażenie stanowią całość systemu nowoczesnego magazynu. System klasy WMS zainstalowany w magazynie współpracuje z nadrzędnym systemem zarządzającym całym przedsiębiorstwem. Systemem tym jest najczęściej system klasy ERP, YMS lub TMS.

WMS program magazynowy

Praca w sieci lokalnej lub przez Internet, czyli program do prowadzenia magazynu. Funkcja programu magazynowego – PRACA WIELOSTANOWISKOWA – W przypadku większości magazynów znaczenie ma współpraca między wieloma stanowiskami pracy połączonymi siecią komputerową. W przypadku wielu magazynów rozproszonych w kraju lub zagranicą takich stanowisk korzystających z aplikacji może być bardzo dużo. Studio Magazyn wykorzystuje nowoczesne rozwiązania technologiczne Microsoft ASP.net i bazę MS #SQL server pozwalając na pracę dowolnej ilości użytkowników nie tylko w sieci lokalnej, ale także przez Internet. W 2009 roku wdrożyliśmy rozwiązanie do pracy dla około 300 użytkowników korzystających z aplikacji przez przeglądarkę internetową.

OPROGRAMOWANIE WMS.NET, a więc WMS program magazynowy.

WMS-program-magazynowy

WMS PROGRAM MAGAZYNOWY, oprogramowanie wms.net

Rynek oprogramowania WMS został podzielony na segmenty ze względu na komponent, typ wdrożenia, wielkość organizacji, branżę i położenie geograficzne.

Definicje

Grupowanie (analiza skupień) jest to pojęcie z zakresu eksploracji danych oraz uczenia maszynowego, wywodzące się z szerszego pojęcia, jakim jest klasyfikacja bezwzorcowa. Analiza skupień jest metodą tzw. klasyfikacji bez nadzoru dokonująca grupowania elementów we względnie jednorodne klasy. Podstawą grupowania w większości algorytmów jest podobieństwo pomiędzy elementami – wyrażone przy pomocy funkcji podobieństwa.

Magazyn WMS.net
Oprogramowanie WMS.net
Oprogramowanie WMS.net

Oprogramowanie WMS.net

Kryteria wyboru lokalizacji, czyli oprogramowanie WMS.

Zleceniem magazynowym określamy zbiór operacji magazynowych połączonych według określonego kryterium wykonywane przez operatora – magazyniera. Opis czynności w operacjach procesu przyjęcia do magazynu towarów. Magazynier wybiera na terminalu funkcję przyjęcia dostawy – palet. Magazynier w zależności od wariantu wpisuje na terminalu magazynowym otrzymany od kierownika numer zlecenia lub wybiera odpowiedni symbol z listy dostaw. Magazynier skanuje kod kreskowy z numerem GTIN artykułu znajdującego się na palecie oraz wprowadza liczbę sztuk artykułów dostarczonych na nośniku logistycznym. Po zakończeniu wprowadzania danych przez magazyniera, system magazynowy generuje nowy numer SSCC dla zdefiniowanego nośnika logistycznego.

Zlecenie magazynowe
Zlecenie magazynowe
Oprogramowanie do magazynu

APLIKACJA DO AWIZOWANIA DOSTAW

Aplikacja do awizowania dostaw, czyli system informatyczny do zarządzania procesami logistycznymi związanymi z harmonogramowaniem transportów. System awizacji dostaw w magazynach wejściowych i wyjściowych pozwala na zewnętrzne awizacje firm (przewoźników/dostawców). Planowanie wizyt (awizacja) wspomaga optymalizację wykorzystania posiadanej infrastruktury (bram i doków) wraz z personelem.

APLIKACJA DO AWIZOWANIA DOSTAW
APLIKACJA DO AWIZOWANIA DOSTAW

Kolektory danych z systemem Android także mogą używać program magazynowy WMS. Program może być uruchamiany na tabletach 10 cali lub specjalnych terminalach tzw. kolektor danych Android WMS. Aplikacja na urządzenia z systemem ANDROID moduł magazynowy Studio Magazyn WMS .net przeznaczony jest do ewidencji ilościowo wartościowej w magazynie wydzielonym jako magazyn wysokiego składowania. Rozwiązanie to kierowane jest do właścicieli i operatorów magazynów wysokiego składowania, w których wymaganym jest pomoc przy zwiększeniu i zachowaniu efektywności obsługi i prac magazynowych.

KOLEKTOR DANYCH ANDROID WMS
KOLEKTOR DANYCH ANDROID WMS

Obsługa informatyczna przedsiębiorstw obejmuje pełen zakres wsparcia w zarządzaniu systemami teleinformatycznymi, bazami danych i sieciami w przedsiębiorstwach.

OBSŁUGA INFORMATYCZNA PRZEDSIĘBIORSTW
OBSŁUGA INFORMATYCZNA PRZEDSIĘBIORSTW

Oprogramowanie Studio VSS.net to system zarządzania awizacjami, czyli rozwiązanie typu VSS (Vehicle Scheduler Solution), czyli system informatyczny do zarządzania procesami logistycznymi związanymi z harmonogramowaniem transportów i wizyt oraz ruchu na terenie zakładu. Moduł programu Awizacja Transportu umożliwia nam dopisanie nowego awizo oraz zawiera rejestry awiza w buforze i awiza zatwierdzone.

OPROGRAMOWANIE AWIZACJE
OPROGRAMOWANIE AWIZACJE

SoftwareStudio jest to producent aplikacji www oraz Android. Jednym z oferowanych przez nas produktów jest magazynowy system informatyczny. W praktyce system typu WMS stanowi odrębną całość funkcjonalną. Zawiera on wiele specyficznych modułów, Odpowiadają on poszczególnym grupom procesów logistycznych, jakie zachodzą w logistyce magazynowej.

PRODUCENT APLIKACJI WWW
PRODUCENT APLIKACJI WWW

OPROGRAMOWANIE WMS.NET,
czyli WMS program magazynowy.

SoftwareStudio system magazynowy, czyli oprogramowanie magazynowe.


Definicje

Rynek oprogramowania WMS, według komponentów, został podzielony na oprogramowanie i usługi. Oczekuje się, że segment oprogramowania wzrośnie przy wyższym CAGR w okresie prognozy. Oprogramowanie jest krytycznym elementem systemu WMS, ponieważ pomaga w śledzeniu stanów i lokalizacji zapasów oraz umożliwia użytkownikom efektywne zarządzanie operacjami magazynowymi.

Kryteria-wyboru-lokalizacji,-czyli-oprogramowanie-WMS.

Rynek oprogramowania WMS, według typu wdrożenia, został podzielony na lokalne i chmurowe. Oczekuje się, że segment chmury wzrośnie przy wyższym CAGR w okresie prognozy. Oparte na chmurze rozwiązania WMS są skalowalne i oferują przedsiębiorstwom elastyczność i sprawność. Model cenowy rozwiązań WMS opartych na chmurze typu „pay-as-you-go” sprawia, że ​​są one opłacalne dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP).

Gospodarka opakowaniami w magazynie, czyli oprogramowanie magazynowe.


Zintegrowany-system-informatyczny

Rynek oprogramowania WMS, pod względem wielkości organizacji, został podzielony na małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) oraz duże przedsiębiorstwa. Oczekuje się, że segment małych i średnich przedsiębiorstw będzie rósł przy wyższym CAGR w okresie prognozy, ze względu na rosnącą potrzebę redukcji kosztów operacyjnych i zwiększenia efektywności operacyjnej.

Kryteria-wyboru-lokalizacji,-czyli-oprogramowanie-WMS.

Rynek oprogramowania WMS, według branż, został podzielony na logistykę zewnętrzną, żywność i napoje, handel detaliczny i inne (motoryzacja, opieka zdrowotna i chemia). Oczekuje się, że segment detaliczny będzie rósł na najwyższym CAGR w okresie prognozy. Branża detaliczna jest jednym z głównych użytkowników końcowych oprogramowania WMS, ponieważ pomaga sprzedawcom zarządzać poziomami zapasów i lokalizacjami zapasów oraz automatyzować operacje magazynowe.

Stan magazynu na dzień, czyli WMS logistyka.


WMS-program-magazynowy

Rynek oprogramowania WMS, pod względem geograficznym, został podzielony na Amerykę Północną, Europę, Azję i Pacyfik (APAC), Bliski Wschód i Afrykę (MEA) oraz Amerykę Łacińską. Oczekuje się, że Ameryka Północna będzie miała największy udział w rynku ze względu na obecność dużej liczby dostawców oprogramowania WMS w regionie. Ponadto region ma dużą liczbę wczesnych użytkowników oprogramowania WMS.

Kryteria-wyboru-lokalizacji,-czyli-oprogramowanie-WMS.

Główni dostawcy na rynku oprogramowania WMS to Oracle (Stany Zjednoczone), Manhattan Associates (Stany Zjednoczone), JDA Software Group (Stany Zjednoczone), SAP (Niemcy), Infor (Stany Zjednoczone), Epicor (Stany Zjednoczone), HighJump (Stany Zjednoczone), Process Weaver ( USA), Blue Link ERP (Kanada), Chester (USA) i Kewill (Wielka Brytania). Dostawcy ci przyjęli różne strategie rozwoju, takie jak partnerstwa, kolaboracje, umowy i rozwój nowych produktów, aby rozwinąć swoją działalność na rynku oprogramowania WMS.

Stany magazynowe zgodne ze stanem faktycznym, czyli system magazynowy online.


PROGRAM-DO-AWIZACJI-DOSTAW

WMS, czyli system zarządzania magazynem, to oprogramowanie służące do śledzenia zapasów i zarządzania operacjami magazynowymi. Jest to jedno z najważniejszych programów wykorzystywanych w logistyce i zarządzaniu łańcuchem dostaw.

Kryteria-wyboru-lokalizacji,-czyli-oprogramowanie-WMS.

WMS musi być w stanie zarządzać operacjami magazynowymi, takimi jak przyjmowanie, odkładanie i kompletacja. Gwarantuje to wydajną obsługę magazynu i właściwe zarządzanie zapasami.

Identyfikacja i opis procesów biznesowych

Szczegółowość oraz sposób opisu (tekstowy lub graficzny) ustalany jest indywidualnie dla każdego Klienta przy określaniu szczegółów zakresu analizy przedwdrożeniowej.

Rejestracja transakcji

Moduł administratora programu magazynowego udostępnia opcję w sekcji SKOROWIDZE / SYSTEMOWE o nazwie TRANSAKCJE. Wyświetlona tabela pozwala na dopisywanie oraz edycję listy transakcji. Każdy rekord (wiersz) tabeli to zarejestrowana w systemie magazynowym transakcja, czyli zdefiniowany element jaki może być uruchomiony z poziomu MENU programu przez użytkownika.

Serwer raportów i wydruków

Program wykorzystuje technologie Reporting Services SQL Server. Dostarczona aplikacja zawiera w katalogu RDP pliki ze zdefiniowanymi raportami (pliki z rozszerzeniem RDP) za pomocą narzędzia Report Builder 2.0 dla SQL w wersji 2008 lub zalecane Report Builder 3.0 dla SQL w wersji 2008 R2. Dostarczone raporty należy zainstalować na serwerze w folderze w zależności od aplikacji i jej konfiguracji w pliku web.config. Standardowo pliki skonfigurowane są do działania na serwerze lokalnym SQL w wersji EXPRESS, jeżeli zainstalowana jest inna instancja SQL serwera to należy odpowiednio ustawić konfigurację raportów zmieniając właściwości raportów – zakładka Properties/ Data Sources.

Oprogramowanie WMS.net

Oprogramowanie WMS.net oraz wyposażenie stanowią całość systemu nowoczesnego magazynu. System klasy WMS zainstalowany w magazynie współpracuje z nadrzędnym systemem zarządzającym całym przedsiębiorstwem. Systemem tym jest najczęściej system klasy ERP, YMS lub TMS.

OPROGRAMOWANIE WMS.NET, wms program magazynowy.

  • Praca w sieci lokalnej lub przez internet, czyli program do prowadzenia magazynu;
  • Funkcja programu magazynowego – PRACA WIELOSTANOWISKOWA – W przypadku większości magazynów znaczenie ma współpraca między wieloma stanowiskami pracy połączonymi siecią komputerową;
  • W przypadku wielu magazynów rozproszonych w kraju lub zagranicą takich stanowisk korzystających z aplikacji może być bardzo dużo;
  • Studio Magazyn wykorzystuje nowoczesne rozwiązania technologiczne Microsoft ASP;
  • net i bazę MS SQL 2008 server pozwalając na pracę dowolnej ilości użytkowników nie tylko w sieci lokalnej, ale także przez Internet;
  • W 2009 roku wdrożyliśmy rozwiązanie do pracy dla około 300 użytkowni