Przyjęcie do magazynu

Przyjęcie do magazynu
Przyjęcie do magazynu może odbywać się na dwie różne sposoby - jako dostawa z zewnątrz lub z wewnątrz przedsiębiorstwa. Proces przyjęcia towarów do magazynu jest niezwykle ważny dla każdego biznesu. Przyjmowanie towarów do magazynu oznacza, że produkty są dostarczane do magazynu, gdzie są one przechowywane aż do wysyłki do klienta. W przypadku sklepów internetowych i hurtowni może oznaczać, że produkty są dostarczane bezpośrednio do magazynu, zanim zostaną one wysłane do klienta.

Podziel się informacją

Przyjęcie do magazynu może odbywać się na dwie różne sposoby – jako dostawa z zewnątrz lub z wewnątrz przedsiębiorstwa. Jeśli to dostawa z zewnątrz, to stosowane są dokumenty oznaczone symbolami Pz, PI, a także Zz.

Proces przyjęcia towaru do magazynu

W ramach procesu przyjęcia, najważniejsze jest sprawdzenie zgodności dostarczonego towaru z zamówieniem oraz wystawienie odpowiedniego dowodu przyjęcia. To wszystko, proste i klarowne.

Dzisiaj wielu producentów przede wszystkim w sektorze logistyki wdraża nowe technologie mobilne do swoich procesów biznesowych związanych z magazynem. Przyjęcie towarów do magazynu za pomocą mobilnych urządzeń ze skanerem kodów kreskowych pozwala zaangażowanym pracownikom przeprowadzać zaawansowaną śledź swoich towarów, optymalizując swoje działania. W programie magazynowym przyjęcie do magazynu ewidencjonowane jest za pomocą dokumentów PZ i PW.

W programie magazynowym przyjęcie do magazynu ewidencjonowane jest za pomocą dokumentów PZ i PW. Przebieg procesu rozpoczyna się od odbioru, jak również przyjęcia towaru. Przychód do magazynu może nastąpić jako dostawa z zewnątrz bądź z wewnątrz przedsiębiorstwa. Dokumenty oznaczone symbolami Pz, PI, a także Zz odnoszą się do dostaw z zewnątrz. Przyjęcie polega na skontrolowaniu strony formalnej tj. zgodności dostawy z zamówieniem, wystawieniu dowodu przychodu.

Proces przyjmowania towarów do magazynu składa się z wielu etapów.

W pierwszej kolejności dostawca przygotowuje towar do wysyłki i umieszcza je w odpowiednich magazynach. Następnie towar wysyłasz do magazynu docelowego. Kiedy towar dociera do magazynu, jest on przechowywany w odpowiednich warunkach, aby zapobiec jego uszkodzeniu.

Gdy towar dotrze do magazynu, musi on zostać zarejestrowany i przetworzony. Może to być wykonane na kilka sposobów, w zależności od systemu magazynowania, który jest stosowany. Proces ten może wymagać wprowadzenia danych kodów kreskowych dla produktów lub innych metod identyfikacji produktów.

Po zarejestrowaniu towaru, przechodzi on do etapu inwentaryzacji. Inwentaryzacja polega na sprawdzeniu, czy wszystkie produkty są obecne i w odpowiedniej ilości. Jeśli wszystko jest w porządku, to produkty są przenoszone do odpowiednich półek i dostępne do wysyłki.

Jednym z największych korzyści wynikających z wprowadzenia mobilnych urządzeń ze skanerem kodów kreskowych w proces przyjmowania towarów jest stały dostęp do danych. Umożliwia to lepsze planowanie, optymalizację i realizację działań w celu poprawy wydajności magazynu w dłuższej perspektywie. Dzięki temu firmy są w stanie zoptymalizować swoje działania mające na celu optymalizację łańcucha dostaw, zmniejszyć ilość nadwyżki magazynowe.

PRZYJĘCIE DO MAGAZYNU

Proces przyjmowania towaru do magazynu można sprowadzić do czterech głównych kroków: kontrola jakości, skanowanie produktów, uwierzytelnienie i umieszczenie w magazynie. Skaner kodów kreskowych wykorzystuje nadawany przez producenta kod kreskowy do zeskanowania informacji znajdujących się na opakowaniu produktu. Kiedy to się uda, operator magazynu może przejść do następnego kroku, uwierzytelnienia.

Przyjęcie do magazynu

Dokumenty magazynowe

Kiedy przyjmujesz towar, ważne jest, abyś potwierdził, że produkt, który masz przed sobą, jest tym, który zamówiłeś. To robi się poprzez skanowanie kodów kreskowych za pomocą skanera i naszej platformy informatycznej. Gdy to zrobisz, towar jest przechowywany w magazynie, a informacje o nim są przekazywane do systemów kontrolujących magazyn.

Kiedy już zakończysz proces przyjmowania, będziesz mieć pełną kontrolę nad łańcuchem dostaw. Będziesz dokładnie wiedział, ile produktów masz na stanie w magazynie.

Dzięki zastosowaniu mobilnych urządzeń ze skanerem kodów kreskowych w procesach przyjmowania towarów i magazynowania pracownicy magazynu są w stanie uporządkować przybyłe towary i złożyć raporty w czasie rzeczywistym. Ma to nie tylko wpływ na kontrolę jakości i zmniejszenie ilości nadwyżki magazynowej, ale umożliwia również pracownikom magazynu szybsze i bardziej dokładne działanie.

Ruchy w magazynie ewidencjonowane są za pomocą dokumentów:
1. Przyjęcia zewnętrznego Pz,
2. Wydania zewnętrznego Wz,
3. Zmiany lokalizacji Zl,
4. Rozchodu wewnętrznego Rw,
5. Przychodu wewnętrznego Pw.

Dokumenty Rw i Pw dotyczą przesunięcia towaru do strefy kompletacji.

Przyjęcie towaru do magazynu
Przewidziane w rejestracji przyjęcia dokumenty:
1. Awizo przyjęcia Ap,
2. Dokument Pz bufor,
3. Dokument Pz,
4. Zmiana lokalizacji, czyli przesuniecie palet ze strefy przyrampowej do strefy składowania

Awizo przyjęcia Ap

Kontrahent zewnętrzny może zapisać w programie za pomocą modułu internetowego awizo przyjęcia traktowane, jako zlecenie przyjęcia towaru. Informacje z awizo przepisuje się do dokumentu Pz bufor. W awizo zapisuje się informacje: ;

 • dane kontrahenta, czyli zapis automatyczny, ;
 • data rejestracji dokumentu,
 • Data nie modyfikuje się, ;
 • termin przyjęcia towaru, ;
 • rodzaj towaru, ;
 • ilość przyjmowanego towaru, na palecie, w kartonie ;
 • rodzaj palety czyli domyślnie proponuje się paleta Euro o wymiarach 80x120x170, użytkownik może ze skorowidza wybrać inny rodzaj palety. W polu zapisuje się określony w programie kod palety. ;
 • data ważności;
 • partia towaru, jeśli wymagana.

Dokument Pz bufor można dopisać

 1. Na podstawie awizo przyjęcia dopisanego w programie przez kontrahenta zewnętrznego,
 2. przez pracownika firmy Solar na podstawie zgłoszenia kontrahenta, albo też po dostarczeniu towaru, dla którego nie było zlecenia przyjęcia na podstawie dokumentu w formie papierowej,
 3. dokumenty mogą być zapisywane w programie na podstawie dokumentu dostarczonego przez kontrahenta w formie elektronicznej. Taki sposób zapisania dokumentu wymaga uzyskania od kontrahenta szczegółowej specyfikacji pliku wymiany danych.

Studio WMS.net – nowoczesne podejście do programów magazynowych

W dzisiejszych czasach, w erze cyfrowej, dynamiczne zarządzanie magazynem staje się kluczowym elementem sukcesu dla przedsiębiorstw. Aby sprostać coraz większym wymaganiom rynku, firmy coraz częściej sięgają po innowacyjne rozwiązania, takie jak programy magazynowe w chmurze. Jednym z najbardziej zaawansowanych systemów tego typu jest Studio WMS.net, stworzone przez renomowaną firmę SoftwareStudio.

Kluczowe funkcje programu magazynowego Studio WMS.net

Studio WMS.net oferuje szereg zaawansowanych funkcji, które umożliwiają efektywne zarządzanie magazynem. Jedną z największych zalet tego systemu jest jego zdolność do obsługi kodów kreskowych, co przyczynia się do eliminacji błędów i poprawy efektywności operacyjnej. Ponadto, dzięki możliwości integracji z systemami ERP oraz elastyczności w dostosowaniu do indywidualnych potrzeb klientów, Studio WMS.net stanowi kompleksowe rozwiązanie dla firm logistycznych.

Zalety programu magazynowego w chmurze

Wykorzystanie programu magazynowego w chmurze, takiego jak Studio WMS.net, ma wiele korzyści. Po pierwsze, umożliwia to elastyczny dostęp do danych z dowolnego miejsca i urządzenia, co ułatwia zarządzanie magazynem nawet z dala od biura. Ponadto, chmura zapewnia skalowalność i bezpieczeństwo danych, co jest istotne dla firm o zmieniających się potrzebach i wysokich wymaganiach dotyczących poufności informacji.

Podsumowanie

Programy magazynowe w chmurze, takie jak Studio WMS.net od SoftwareStudio, stanowią przyszłość efektywnego zarządzania magazynem. Dzięki zaawansowanym funkcjom i elastyczności w dostosowaniu do potrzeb klientów, tego rodzaju systemy umożliwiają firmom logistycznym osiągnięcie wyższego poziomu efektywności i konkurencyjności na rynku.

Zasady lokalizacji palet

 • palety są lokowane na domyślnym regale zdefiniowanym dla kontrahenta,
 • palety lokuje się w miejscach składowania najbliższych lokalizacjom, w których już składuje się towar danego kontrahenta. Dla pozycji dokumentu, czyli palet drukuje się etykiety nośników. Wydruk etykiet nośników można wykonać dla całego dokumentu lub wybranej pozycji, czyli palety. Wzór wydruku etykiety nośnika należy ustalić w trakcie wdrożenia. Uprawniony użytkownik może zmienić docelowe miejsce składowania przed samym zatwierdzeniem dokumentu.

Przyjęcie towaru do magazynu

Przebieg procesu rozpoczyna się od odbioru, jak również przyjęcia towaru. Przychód do magazynu może nastąpić jako dostawa z zewnątrz bądź z wewnątrz przedsiębiorstwa. Dokumenty oznaczone symbolami Pz, PI, a także Zz odnoszą się do dostaw z zewnątrz. Przyjęcie polega na skontrolowaniu strony formalnej tj. zgodności dostawy z zamówieniem, wystawieniu dowodu przychodu. Pz przyjęcie towaru z zewnątrz od dostawcy krajowego PI, a także przyjęcie towaru z zewnątrz od dostawcy zagranicznego Zz korekta do przyjęcia Pz.

Systemy magazynowe na zamówienie

Istnieje wiele programów do zarządzania magazynem (WMS) i trudno jest zdecydować, które z nich jest odpowiednie dla Twojej firmy. W tym artykule przedstawimy przegląd tego, czym jest WMS i co może dla Ciebie zrobić, a także kilka rzeczy do rozważenia przy zakupie systemu WMS. Ponadto systemy WMS mogą się znacznie różnić pod względem funkcji i ceny, dlatego ważne jest, aby ocenić swoje potrzeby i wybrać system, który będzie odpowiedni dla Twojej firmy.

Systemy magazynowe na zamówienie, czyli SOFTWARE HOUSE.

Istnieje wiele programów do zarządzania magazynem (WMS) i trudno jest zdecydować, które z nich jest odpowiednie dla Twojej firmy. W tym artykule przedstawimy przegląd tego, czym jest WMS i co może dla Ciebie zrobić, a także kilka rzeczy do rozważenia przy zakupie systemu WMS.

Operatorów logistycznych, czyli program do obsługi magazynu. Program daje możliwość zarządzania magazynem online, czyli z dostępem przez Internet. Studio Magazyn WMS.net to aplikacja przeznaczona do ewidencji ilościowo – wartościowej w magazynie wydzielonym jako magazyn wysokiego składowania. Czas poznać systemy informatyczne w magazynie firmy SoftwareStudio.

Software House

Outsourcing IT Poznań, czyli FIRMA INFORMATYCZNA POZNAŃ. Outsourcing IT Poznań oferowany jest przez firmę SoftwareStudio. Jest to ekonomiczna i wygodna forma utrzymania systemów informatycznych. Outsourcing IT Poznań nie wymaga zatrudniania na stałe osób odpowiedzialnych za jego poprawne działanie.

Systemy magazynowe na zamówienie

SOFTWARE HOUSE, systemy magazynowe na zamówienie

Systemy magazynowe na zamówienie są projektowane, aby dostosować się do specyficznych potrzeb i procesów każdej firmy. To podejście ma wiele korzyści, które przyczyniają się do usprawnienia zarządzania magazynem i skuteczniejszej obsługi operacji logistycznych. Polecamy program magazynowy DEMO.

Zostaw nam wiadomość

Otrzymuj aktualizacje i ucz się od najlepszych

Więcej do odkrycia

Program WMS.net
Program WMS

Program WMS.net

Odkryj program WMS.net – zaawansowane rozwiązanie do zarządzania magazynem, które zwiększa wydajność i konkurencyjność Twojej firmy dzięki integracji systemów i funkcjom analitycznym. Program WMS.net to nowoczesne rozwiązanie w zarządzaniu magazynem.

Jakie znasz wady i zalety WMS?
System zarządzania magazynem

Jakie znasz wady i zalety WMS?

Czy wiesz, że WMS ma wady i zalety. System WMS jest złożonym systemem do zarządzania magazynami. Choć może on być korzystny dla wielu firm, istnieją też pewne wady i zalety,

Czy chcesz zwiększyć swój biznes?

napisz do nas i pozostań w kontakcie

Dowiedz się, jak pomogliśmy 100 najlepszym odnieść sukces.

Porozmawiajmy