Przyjęcie do magazynu

Przyjęcie do magazynu może odbywać się na dwie różne sposoby - jako dostawa z zewnątrz lub z wewnątrz przedsiębiorstwa. Proces przyjęcia towarów do magazynu jest niezwykle ważny dla każdego biznesu. Przyjmowanie towarów do magazynu oznacza, że produkty są dostarczane do magazynu, gdzie są one przechowywane aż do wysyłki do klienta. W przypadku sklepów internetowych i hurtowni może oznaczać, że produkty są dostarczane bezpośrednio do magazynu, zanim zostaną one wysłane do klienta.
Przyjęcie do magazynu

Przyjęcie do magazynu może odbywać się na dwie różne sposoby – jako dostawa z zewnątrz lub z wewnątrz przedsiębiorstwa. Jeśli to dostawa z zewnątrz, to stosowane są dokumenty oznaczone symbolami Pz, PI, a także Zz.

Proces przyjęcia towaru do magazynu

W ramach procesu przyjęcia, najważniejsze jest sprawdzenie zgodności dostarczonego towaru z zamówieniem oraz wystawienie odpowiedniego dowodu przyjęcia. To wszystko, proste i klarowne.

Dzisiaj wielu producentów przede wszystkim w sektorze logistyki wdraża nowe technologie mobilne do swoich procesów biznesowych związanych z magazynem. Przyjęcie towarów do magazynu za pomocą mobilnych urządzeń ze skanerem kodów kreskowych pozwala zaangażowanym pracownikom przeprowadzać zaawansowaną śledź swoich towarów, optymalizując swoje działania. W programie magazynowym przyjęcie do magazynu ewidencjonowane jest za pomocą dokumentów PZ i PW.

W programie magazynowym przyjęcie do magazynu ewidencjonowane jest za pomocą dokumentów PZ i PW. Przebieg procesu rozpoczyna się od odbioru, jak również przyjęcia towaru. Przychód do magazynu może nastąpić jako dostawa z zewnątrz bądź z wewnątrz przedsiębiorstwa. Dokumenty oznaczone symbolami Pz, PI, a także Zz odnoszą się do dostaw z zewnątrz. Przyjęcie polega na skontrolowaniu strony formalnej tj. zgodności dostawy z zamówieniem, wystawieniu dowodu przychodu.

Proces przyjmowania towarów do magazynu składa się z wielu etapów.

W pierwszej kolejności dostawca przygotowuje towar do wysyłki i umieszcza je w odpowiednich magazynach. Następnie towar wysyłasz do magazynu docelowego. Kiedy towar dociera do magazynu, jest on przechowywany w odpowiednich warunkach, aby zapobiec jego uszkodzeniu.

Gdy towar dotrze do magazynu, musi on zostać zarejestrowany i przetworzony. Może to być wykonane na kilka sposobów, w zależności od systemu magazynowania, który jest stosowany. Proces ten może wymagać wprowadzenia danych kodów kreskowych dla produktów lub innych metod identyfikacji produktów.

Po zarejestrowaniu towaru, przechodzi on do etapu inwentaryzacji. Inwentaryzacja polega na sprawdzeniu, czy wszystkie produkty są obecne i w odpowiedniej ilości. Jeśli wszystko jest w porządku, to produkty są przenoszone do odpowiednich półek i dostępne do wysyłki.

Jednym z największych korzyści wynikających z wprowadzenia mobilnych urządzeń ze skanerem kodów kreskowych w proces przyjmowania towarów jest stały dostęp do danych. Umożliwia to lepsze planowanie, optymalizację i realizację działań w celu poprawy wydajności magazynu w dłuższej perspektywie. Dzięki temu firmy są w stanie zoptymalizować swoje działania mające na celu optymalizację łańcucha dostaw, zmniejszyć ilość nadwyżki magazynowe.

PRZYJĘCIE DO MAGAZYNU

Proces przyjmowania towaru do magazynu można sprowadzić do czterech głównych kroków: kontrola jakości, skanowanie produktów, uwierzytelnienie i umieszczenie w magazynie. Skaner kodów kreskowych wykorzystuje nadawany przez producenta kod kreskowy do zeskanowania informacji znajdujących się na opakowaniu produktu. Kiedy to się uda, operator magazynu może przejść do następnego kroku, uwierzytelnienia.

Przyjęcie do magazynu

Dokumenty magazynowe

Kiedy przyjmujesz towar, ważne jest, abyś potwierdził, że produkt, który masz przed sobą, jest tym, który zamówiłeś. To robi się poprzez skanowanie kodów kreskowych za pomocą skanera i naszej platformy informatycznej. Gdy to zrobisz, towar jest przechowywany w magazynie, a informacje o nim są przekazywane do systemów kontrolujących magazyn.

Kiedy już zakończysz proces przyjmowania, będziesz mieć pełną kontrolę nad łańcuchem dostaw. Będziesz dokładnie wiedział, ile produktów masz na stanie w magazynie.

Dzięki zastosowaniu mobilnych urządzeń ze skanerem kodów kreskowych w procesach przyjmowania towarów i magazynowania pracownicy magazynu są w stanie uporządkować przybyłe towary i złożyć raporty w czasie rzeczywistym. Ma to nie tylko wpływ na kontrolę jakości i zmniejszenie ilości nadwyżki magazynowej, ale umożliwia również pracownikom magazynu szybsze i bardziej dokładne działanie.

Ruchy w magazynie ewidencjonowane są za pomocą dokumentów:
1. Przyjęcia zewnętrznego Pz,
2. Wydania zewnętrznego Wz,
3. Zmiany lokalizacji Zl,
4. Rozchodu wewnętrznego Rw,
5. Przychodu wewnętrznego Pw.

Dokumenty Rw i Pw dotyczą przesunięcia towaru do strefy kompletacji.

Przyjęcie towaru do magazynu
Przewidziane w rejestracji przyjęcia dokumenty:
1. Awizo przyjęcia Ap,
2. Dokument Pz bufor,
3. Dokument Pz,
4. Zmiana lokalizacji, czyli przesuniecie palet ze strefy przyrampowej do strefy składowania

Awizo przyjęcia Ap

Kontrahent zewnętrzny może zapisać w programie za pomocą modułu internetowego awizo przyjęcia traktowane, jako zlecenie przyjęcia towaru. Informacje z awizo przepisuje się do dokumentu Pz bufor. W awizo zapisuje się informacje: ;

 • dane kontrahenta, czyli zapis automatyczny, ;
 • data rejestracji dokumentu,
 • Data nie modyfikuje się, ;
 • termin przyjęcia towaru, ;
 • rodzaj towaru, ;
 • ilość przyjmowanego towaru, na palecie, w kartonie ;
 • rodzaj palety czyli domyślnie proponuje się paleta Euro o wymiarach 80x120x170, użytkownik może ze skorowidza wybrać inny rodzaj palety. W polu zapisuje się określony w programie kod palety. ;
 • data ważności;
 • partia towaru, jeśli wymagana.

Dokument Pz bufor można dopisać

 1. Na podstawie awizo przyjęcia dopisanego w programie przez kontrahenta zewnętrznego,
 2. przez pracownika firmy Solar na podstawie zgłoszenia kontrahenta, albo też po dostarczeniu towaru, dla którego nie było zlecenia przyjęcia na podstawie dokumentu w formie papierowej,
 3. dokumenty mogą być zapisywane w programie na podstawie dokumentu dostarczonego przez kontrahenta w formie elektronicznej. Taki sposób zapisania dokumentu wymaga uzyskania od kontrahenta szczegółowej specyfikacji pliku wymiany danych.

W dokumencie Pz bufor zapisują się informacje:

 • dane kontrahenta czyli zapis automatyczny, ;
 • data rejestracji dokumentu, którą proponuje się automatycznie jako bieżącą datę systemowa. Daty nie modyfikuje się, ;
 • rodzaj towaru,
 • ilość przyjmowanego towaru, na palecie, w kartonie;
 • rodzaj palety czyli domyślnie proponuje się paletę Euro o wymiarach 80x120x170, użytkownik może ze skorowidza wybrać inny rodzaj palety. W polu zapisuje się kod palety zdefiniowany w programie. Pole obsługiwane przez skorowidz. ;
 • data ważności, jeśli dla towaru wymagana jest informacja, ;
 • partia towaru, jeśli dla towaru wymagana jest informacja.

  W strefie przyrampowej dostawa jest kontrolowana ilościowo i jakościowo. Po stwierdzeniu zgodności dostawy z dokumentem Pz bufor, sprawdzane są informacje zapisane w pozycjach dokumentu. Dla każdego towaru powinna być zdefiniowana ilość towaru na palecie oraz ilość towaru w kartonie. Informacje są niezbędne dla zapisania dokumentu Pz zawierającego przyjęcie palet.
  W dokumencie Pz bufor mogą zostać podane informacje:

 • data ważności towaru,
 • partia (seria) towaru. Informacje nie są obowiązkowe dla każdego towaru. W dokumencie Pz bufor może zapisać się priorytet realizacji. Uprawnienia do zapisania priorytetu mają użytkownicy grupy uprawnień BIURO. Zatwierdzenie dokumentu Pz bufor automatycznie zapisuje dokument Pz.

  Dokument Pz
  Dokument Pz zapisuje się po zatwierdzeniu dokumentu Pz bufor. Dla każdej zapisuje się odrębna pozycja dokumentu. Automatycznie nadają się numery nośników, czyli palet. W pozycjach dokumentów, dla palet użytkownik może zapisać numer nośnika kontrahenta. Dla dokumentu Pz magazynier może zapisać jeden z dokumentów:

 • Dokument zmiany lokalizacji czyli przeniesienia palet ze strefy przyrampowej do strefy składowania
 • Dokument Wz bufor czyli dotyczy wydania towaru ze strefy przyrampowej.
  W dokumencie Pz zapisuje się informacja o typie dokumentu pochodnego – Zl – zmiana lokalizacji, albo też Wz, czyli dokument Wz.

  Zmiana lokalizacji Zl
  Dokument jest zapisywany na podstawie dokumentu Pz. Dla każdej palety zapisywana jest odrębna pozycja dokumentu. Numery palet, czyli nośników nadaje się automatycznie wg przyjętego algorytmu. W dokumencie zapisują się docelowe lokalizacje palet.

Zasady lokalizacji palet

 • palety są lokowane na domyślnym regale zdefiniowanym dla kontrahenta,
 • palety lokuje się w miejscach składowania najbliższych lokalizacjom, w których już składuje się towar danego kontrahenta. Dla pozycji dokumentu, czyli palet drukuje się etykiety nośników. Wydruk etykiet nośników można wykonać dla całego dokumentu lub wybranej pozycji, czyli palety. Wzór wydruku etykiety nośnika należy ustalić w trakcie wdrożenia. Uprawniony użytkownik może zmienić docelowe miejsce składowania przed samym zatwierdzeniem dokumentu.

Przyjęcie towaru do magazynu

Przebieg procesu rozpoczyna się od odbioru, jak również przyjęcia towaru. Przychód do magazynu może nastąpić jako dostawa z zewnątrz bądź z wewnątrz przedsiębiorstwa. Dokumenty oznaczone symbolami Pz, PI, a także Zz odnoszą się do dostaw z zewnątrz. Przyjęcie polega na skontrolowaniu strony formalnej tj. zgodności dostawy z zamówieniem, wystawieniu dowodu przychodu. Pz przyjęcie towaru z zewnątrz od dostawcy krajowego PI, a także przyjęcie towaru z zewnątrz od dostawcy zagranicznego Zz korekta do przyjęcia Pz.