YMS – jak usprawnić planowanie dostaw?

Yard Management System to system przeznaczony dla sprawnego zarządzania procesami logistycznymi na terenie zakładu. YMS rejestruje wszystkie wizyty, a także koordynuje dostęp do parkingów, wag i doków. Prowadzi także ewidencję i kontrolę wjeżdżających i wyjeżdżających pojazdów.
YMS – jak usprawnić planowanie dostaw?

Wykorzystanie rozwiązań informatycznych dla precyzyjnego planowania dostaw pozwala firmie uniknąć niekontrolowanych przestojów. Dowiedz się jak usprawnić planowanie dostaw dzięki systemowi YMS!

Czy ochrona magazynu kontroluje dostawy, ciężarówki, prowadzi ewidencję transportów?

Tak, ochrona magazynu może kontrolować dostawy i ciężarówki oraz prowadzić ewidencję transportów poprzez wykorzystanie różnych narzędzi i technologii, takich jak kontrola dostępu, kontrola ruchu, rejestracja transportów czy współpraca z dostawcami. Ochrona magazynu może również wdrożyć systemy informatyczne, które umożliwiają automatyzację procesów magazynowych i ułatwiają zarządzanie dostawami i transportami. Ważne jest, aby ochrona magazynu była dobrze przeszkolona i miała odpowiednie narzędzia do pracy, aby skutecznie pełnić swoje obowiązki.

Yard Management System to system przeznaczony dla sprawnego zarządzania procesami logistycznymi na terenie zakładu. YMS rejestruje wszystkie wizyty, a także koordynuje dostęp do parkingów, wag i doków. Prowadzi także ewidencję i kontrolę wjeżdżających i wyjeżdżających pojazdów.

Awizacje planowane za  pomocą systemu YMS pozwalają zarządzać oknami czasowymi oraz unikać występowanie wąskich gardeł w procesie logistycznym.

YMS - jak usprawnić planowanie dostaw?

Czy kierowca ciężarówki może samodzielnie w kiosku zarejestrować fakt przybycia do magazynu?

Tak, w niektórych magazynach istnieje możliwość, aby kierowca ciężarówki mógł samodzielnie zarejestrować fakt przybycia do magazynu za pomocą kiosku lub innego urządzenia, np. tabletu lub komputera z dostępem do internetu. W tym celu kierowca musi podać odpowiednie dane, takie jak numer rejestracyjny pojazdu, rodzaj dostawy, liczbę paczek itp. Po wprowadzeniu tych danych system automatycznie zarejestruje przybycie ciężarówki do magazynu i przydzieli odpowiedni dok magazynowy lub miejsce parkingowe.

Należy jednak pamiętać, że w niektórych magazynach wymagane jest osobiste zgłoszenie się kierowcy do ochrony magazynu lub innego pracownika odpowiedzialnego za zarządzanie dostawami i transportami. W takim przypadku kierowca nie będzie mógł samodzielnie zarejestrować przybycia ciężarówki do magazynu.

Dzięki systemowi YMS od SoftwareStudio unikniesz przestojów w firmie. Pozwolą na to personalizowane kalendarze. Dostawcy i przewoźnicy na bieżąco mają dostęp do aktualnego harmonogram pracy magazynu. Widzą zajętość bram, doków magazynowych. Udostępniane informacje umożliwiają w orientacji co do wolnych godzinach.

Czy wiesz już YMS jak usprawnić planowanie dostaw?

System awizacji dostaw w magazynach logistycznych przeznaczony jest do koordynowania dostaw, a także wysyłek z wykorzystaniem technologii internetowych. Za pomocą oprogramowania www użytkownik poprzez przeglądarkę internetową sprawdza. Wymierne efekty optymalizacji kosztów transportów uzyskuje się poprzez właściwe zaplanowanie kolejności obsługi zleceń transportowych. Ważne jest powiązanie zleceń z możliwościami i pracą magazynu.

LPR – automatyczne rozpoznawanie tablic rejestracyjnych

System rozpoznawania tablic rejestracyjnych i monitoringu video jest niezwykle przydatnym narzędziem do poprawy bezpieczeństwa i zarządzania magazynami i parkingami. Ponadto LPR ten pozwala na szybkie i łatwe monitorowanie i śledzenie pojazdów, które wjeżdżają i wyjeżdżają z obiektu. System ten jest również przydatny do szybkiego wykrywania i identyfikowania pojazdów, które nie powinny być na terenie magazynu lub parkingu.

Ponadto system rozpoznawania tablic rejestracyjnych i monitoringu video umożliwia personelowi ochrony lepszą kontrolę i bezpieczeństwo. System umożliwia również łatwe i szybkie wykrycie pojazdów, które nie powinny być na terenie magazynu lub parkingu. System umożliwia również pracownikom ochrony szybkie wyświetlanie zdjęć pojazdów, co pozwala na ich szybszą identyfikację.

LPR umożliwia wykrywanie i identyfikowanie pojazdów za pomocą skanowania tablic rejestracyjnych. System skanuje tablice rejestracyjne pojazdów, które wjeżdżają lub wyjeżdżają z magazynu lub parkingu. Każdy pojazd jest automatycznie wykrywany i rejestrowany w systemie, dzięki czemu można monitorować i śledzić pojazdy, które wjeżdżają i wyjeżdżają z obiektu.

Kontrola dostaw, ciężarówek i prowadzenie ewidencji transportów są ważnymi elementami bezpieczeństwa magazynu

Kontrola dostaw ma znaczenie, aby upewnić się, że towar jest zgodny z zamówieniem i nie uległ uszkodzeniu podczas transportu. Ciężarówki dostarczające towary powinny być regularnie sprawdzane pod względem technicznym i czystości, aby uniknąć wypadków lub awarii.

Ewidencja transportów jest kluczowa dla skutecznego zarządzania ruchem towarów w magazynie oraz umożliwia szybką reakcję na ewentualne błędy. Można ją prowadzić za pomocą różnych narzędzi, takich jak systemy informatyczne, dokumentacja papierowa lub aplikacje mobilne. Wybór odpowiedniego rozwiązania zależy od potrzeb i możliwości danego magazynu.