Kartoteki magazynowe

Kartoteki magazynowe
Obrót towarowy w magazynie rejestrowany jest zawsze w powiązaniu z kartotekami asortymentowymi, które stanowią bardzo rolę w całym systemie ewidencji magazynowej. Są więc kartoteki magazynowe elementem bazowym całej platformy magazynowej. W kartotece asortymentowej aktywne są funkcje: dopisania, edycji, podglądu, a także zestawienie obrotów dla kartoteki. Polecenie HOME umożliwia powrót do strony głównej, czyli pulpitu nawigacyjnego. Opisane funkcje uruchamiają się przez przyciski umieszczone w pasku poleceń lub przez wybór polecenia z listy zdań wyświetlanych przez kliknięcie prawym przyciskiem myszy na wybranej kartotece.

Podziel się informacją

Kartoteki magazynowe odgrywają kluczową rolę w systemie ewidencji magazynowej. Obrót towarowy w magazynie zawsze jest rejestrowany w związku z nimi. Stanowią one podstawowy element całej platformy magazynowej.

Kartoteki magazynowe w systemie WMS.net firmy SoftwareStudio stanowią kluczowy element efektywnego zarządzania magazynem. Dzięki tym kartotekom możliwe jest dokładne śledzenie każdego produktu przechowywanego w magazynie. To narzędzie umożliwia nie tylko kontrolowanie ilości towarów, ale także zarządzanie nimi na wielu poziomach.

KARTOTEKI MAGAZYNOWE

Obrót towarowy w magazynie rejestruje się zawsze w powiązaniu z kartotekami asortymentowymi, które stanowią bardzo rolę w całym systemie ewidencji magazynowej.

WMS.net firmy SoftwareStudio umożliwia tworzenie i zarządzanie kartotekami magazynowymi w sposób intuicyjny i efektywny. Dzięki temu można uniknąć błędów oraz zapewnić dokładność danych magazynowych. To kluczowy element skutecznego zarządzania magazynem, który wpływa na efektywność działania firmy oraz satysfakcję klientów.

W kartotece asortymentowej aktywne są funkcje: dopisania, edycji, podglądu, a także zestawienie obrotów dla kartoteki. Polecenie HOME umożliwia powrót do strony głównej, czyli pulpitu nawigacyjnego. Opisane funkcje uruchamiają się przez przyciski umieszczone w pasku poleceń lub przez wybór polecenia z listy zdań wyświetlanych przez kliknięcie prawym przyciskiem myszy na wybranej kartotece. Kartoteki magazynowe są istotnym elementem.

Kartoteki magazynowe – podgląd szczegółów

Utworzona kartoteka magazynowa posiada opis szeregu cech, których podgląd można wyświetlić w oddzielnym oknie. Zebrane dane prezentują nie tylko dane ewidencyjne danej kartoteki towarowej, ale także informacje o aktualnych stanach magazynowych wg miejsc składowania, oraz syntetyczne zestawienie obrotów wg typów dokumentów w poszczególnych miesiącach.

Modyfikacja – edycja danych w kartotece magazynowej

Dane kartotek asortymentowych można modyfikować na dwa sposoby: w trybie modyfikacji tabelarycznej lub przez użycie funkcji edycji. Oto jak to działa:

Modyfikacja tabelaryczna:

  • Polega na edycji wybranego pola poprzez podwójne kliknięcie.
  • Po wprowadzeniu zmiany w polu, należy ją zapisać, korzystając z kombinacji klawiszy lub klikając na dowolne pole w innym wierszu niż modyfikowany.
  • Ta forma modyfikacji pozwala szybko i łatwo wprowadzać zmiany w danych.

Modyfikacja w trybie edycji:

  • Wymaga użycia polecenia „EDYCJA”.
  • W wyświetlonym formularzu kartoteki można dokonać zmian w wybranych polach.
  • Po wprowadzeniu zmian należy je zapisać, korzystając z polecenia „ZAPISZ”.
  • Po wykonaniu operacji zostanie wyświetlony odpowiedni komunikat informujący o powodzeniu akcji.

Warto zauważyć, że niektóre pola, takie jak „INDEKS” i „ILOŚĆ”, nie są modyfikowane w kartotece asortymentowej. Ich wartość może być ustalana tylko na etapie dodawania nowych pozycji.

Zdjęcia asortymentów

W systemie kartotek towarowych istnieje możliwość przypisania zdjęć w formacie JPG do każdej kartoteki. Liczba załączonych zdjęć jest dowolna. Program tworzy miniatury o wymiarach 200×100 dla wgrywanych zdjęć. Jeśli dodajesz dokumentację fotograficzną, ważne jest, aby rozmiar plików nie przekraczał 1 Mb. Dzięki temu można skutecznie zarządzać kartotekami towarowymi i mieć dostęp do odpowiednich zdjęć w każdym momencie.

Historia obrotów kartoteki magazynowej

Każdy zapis dokumentu magazynowego ma swoją historię. Ta historia jest automatycznie tworzona i zapisywana dla danej kartoteki asortymentowej. Historię zapisów można przeglądać z poziomu kartoteki. Dane przedstawiamy w standardowej tabeli. Grupujemy według miesiąca wystawienia dokumentu magazynowego. Użytkownik ma pełną kontrolę nad danymi. Może je przeglądać, sortować, filtrować i eksportować, na przykład do arkusza Excel. Dzięki temu zarządzanie dokumentami magazynowymi staje się prostsze i bardziej przejrzyste.

Zakładanie kartoteki magazynowej

Instrukcja dla funkcji „Dopisz” w systemie:

Aby skorzystać z funkcji dopisania, należy uruchomić polecenie DOPISZ. Podczas korzystania z okna dopisania, wszystkie wprowadzone informacje są zapisywane. W sekcji MAGAZYN widoczne są nazwy magazynów zdefiniowanych w skorowidzu magazynów. Domyślnie zaznaczony jest pierwszy magazyn na liście.

Wymagane pola do wypełnienia przy dopisywaniu kartoteki to INDEKS i NAZWA. Jeśli próba zapisania kartoteki zostanie podjęta bez wprowadzenia danych w tych polach, operacja zostanie zablokowana, a przy polach widoczny będzie znak *, oznaczający ich wymagalność. Po kliknięciu przycisku listy rozwijanej pojawi się lista pozycji skorowidza.

Kartoteka sortymentowa zostanie zapisana po potwierdzeniu polecenia ZAPISZ. Po zapisaniu kartoteki pojawi się odpowiedni komunikat informujący o poprawnym zapisaniu danych.

Załączniki kartoteki magazynowej

Każda kartoteka asortymentowa może mieć dołączone dowolne pliki w postaci załączników, dzięki czemu można przechowywać dokumentację stowarzyszoną z danym artykułem. Mogą to być certyfikaty, opisy szczegółowe w formacie PDF, filmy z prezentacjami czy muzyka.

Jeśli szukasz prostego w obsłudze programu do obsługi magazynu i zależy Ci na prostocie albo jesteś bardziej wymagającym użytkownikiem szukającym zaawansowanych i niezwykłych funkcji potrzebujesz program magazynowy z czytnikiem kodów kreskowych. Współpraca z czytnikami kodów kreskowych jest w programie na porządku dziennym. Program magazynowy z czytnikiem kodów.

Dlaczego program magazynowy z czytnikiem kodów?

Program magazynowy z czytnikiem kodów, czyli Jeśli szukasz prostego w obsłudze programu do obsługi magazynu i zależy Ci na prostocie albo jesteś bardziej wymagającym użytkownikiem szukającym zaawansowanych i niezwykłych funkcji potrzebujesz program magazynowy z czytnikiem kodów kreskowych. Współpraca z czytnikami kodów kreskowych jest w programie na porządku dziennym.

Zostaw nam wiadomość

Otrzymuj aktualizacje i ucz się od najlepszych

Więcej do odkrycia

Program WMS.net
Program WMS

Program WMS.net

Odkryj program WMS.net – zaawansowane rozwiązanie do zarządzania magazynem, które zwiększa wydajność i konkurencyjność Twojej firmy dzięki integracji systemów i funkcjom analitycznym. Program WMS.net to nowoczesne rozwiązanie w zarządzaniu magazynem.

Jakie znasz wady i zalety WMS?
System zarządzania magazynem

Jakie znasz wady i zalety WMS?

Czy wiesz, że WMS ma wady i zalety. System WMS jest złożonym systemem do zarządzania magazynami. Choć może on być korzystny dla wielu firm, istnieją też pewne wady i zalety,

Czy chcesz zwiększyć swój biznes?

napisz do nas i pozostań w kontakcie

Dowiedz się, jak pomogliśmy 100 najlepszym odnieść sukces.

Porozmawiajmy