System magazynowy. Zakres funkcjonalny

System magazynowy Studio Magazyn WMS.Net do obsługi dla dowolnego przedsiębiorstwa. Zastosowanie systemu informatycznego w gospodarce magazynowej przyśpiesza operacje związane z wystawianiem dokumentów obrotu towarowego. A także usprawnia prace z przypisywaniem określonemu adresowi w przestrzeni składowej jednej palety, czyli pojemnika. Dobra materialne przyjęte do magazynu umieszcza się w tej palecie zgodnie z dokumentacją.
System magazynowy. Zakres funkcjonalny

System magazynowy zakres funkcjonalny programu Studio WMS.net do obsługi dla dowolnego przedsiębiorstwa. Chciałbyś dowiedzieć się o zakresie funkcjonalnym oprogramowania WMS.net, prawda? To świetnie!

Ten system magazynowy oferuje wiele funkcji. Możesz nim zarządzać asortymentem w magazynie. Możesz zmieniać lokalizacje towarów oraz nadawać miejsca paletom. Planowanie wydań i przyjęć to kolejna możliwość.

ZAKRES FUNKCJONALNY SYSTEMU MAGAZYNOWEGO.

System magazynowy WMS.Net do obsługi dla dowolnego przedsiębiorstwa, a w szczególności dla firm handlowych i produkcyjnych.

Jeśli interesuje cię zakres funkcjonalny oprogramowania WMS.net, to masz tu przykład. Jednak pamiętaj, że konkretny zakres zależy od wersji programu i zakresu wdrożenia.

Współczesne rozwiązania logistyczne korzystają z komputerów do efektywnego przetwarzania informacji magazynowej.

Wyobraź sobie, że zarządzanie większym magazynem bez systemu magazynowego i komputera jest trudne. To narzędzie jest kluczowe dla sprawnego procesu logistycznego.

Jeśli rozważasz system magazynowy, to warto przyjrzeć się zakresowi funkcjonalności oprogramowania WMS.net.

Dzięki niemu operacje związane z dokumentami obrotu towarowego będą szybsze. System informatyczny w gospodarce magazynowej przyspiesza wystawianie dokumentów. To ułatwia również pracę z przypisywaniem paletom określonych miejsc w magazynie.

Dobra materialne przyjęte do magazynu są umieszczane w palecie zgodnie z dokumentacją. Dokumentacja określa, jakie dobra i w jakiej ilości znajdują się w danej palecie.

Każda paleta otrzymuje zakodowany adres w miejscu identyfikacji, który wskazuje miejsce składowania.

Jeśli organizujesz strukturę magazynu, pamiętaj, że powinna ona być dostosowana do roli, jaką magazyn spełnia w łańcuchu logistycznym.

System magazynowy. Zakres funkcjonalny

Funkcje systemu magazynowego WMS

W celu określenia roli poszczególnych magazynów i ich odpowiednim skonfigurowaniu w systemie informatycznym należy przedstawić:

  • Parametry techniczno wydajnościowe użytkowanych obiektów i wyposażenia
  • Plany przepływu masy towarowej przez magazyn
  • Dane kosztowe ;
  • Harmonogramy pracy krótko i długookresowych. Wypełnienie przestrzeni magazynowej dobrami i optymalne jej wykorzystanie wymaga stosowania sprawnie funkcjonującego systemu orientacji przestrzennej. Pozwalającego na szybkie i bezbłędne odszukanie pozycji asortymentowej.

Lokalizacja magazynowa pozwala na rozdzielenie towaru na kilka miejsc składowania przy jednocześnie wspólnej kartotece asortymentowej. Możliwe jest zamawianie, sprzedaż i wydawanie towaru na jednym dokumencie z różnych lokalizacji magazynowych. System prowadzi też kontrolę rozchodu z miejsc adresowych i pozwala blokować rozchód poniżej stanu zerowego. W systemie lokalizację magazynową można obsługiwać tylko w jednym magazynie. Pozostałe magazyny obsługuje się bez lokalizacji. Magazyn, w którym obsługiwana jest lokalizacja nazwany jest Magazynem Wysokiego Składowania (MWS) i oznaczony w programie symbolem MG. Oprócz magazynu (ów) wysokiego składowania system może prowadzić różnolegle dowolną ilość zwykłych magazynów oznaczonych dowolnymi innymi symbolami.

Praca w sieci lokalnej lub przez Internet

Chciałbyś poznać zakres funkcji programu magazynowego WMS.net? To świetnie, bo teraz opowiemy Ci o jednej ważnej funkcji: PRACA WIELOSTANOWISKOWA.

W wielu magazynach istotne jest to, że wiele stanowisk pracy musi ze sobą współpracować. Te stanowiska są połączone siecią komputerową, co ułatwia pracę. Jeśli masz wiele magazynów rozproszonych na różnych obszarach, to ilość tych stanowisk może być naprawdę duża.

Ale nie martw się! Program magazynowy WMS.net, oparty na nowoczesnych technologiach Microsoft ASP.net i bazie MS SQL Server, pozwala na pracę wielu użytkowników. To działa zarówno w sieci lokalnej, jak i przez Internet. W 2009 roku udostępniliśmy to rozwiązanie dla około 300 użytkowników, którzy mogli korzystać z aplikacji przez przeglądarkę internetową. Teraz to także może być dostępne dla Ciebie!

System magazynowy – numery seryjne

Funkcja programu magazynowego – NUMERY SERYJNE. W programie magazynowym możemy rejestrować obrót towaru z dokładnością do numerów seryjnych urządzeń. Aby wiedzieć w jakim miejscu znajduje się konkretne urządzenie z danym numerem seryjnym.

System magazynowy – ewidencja wydań z magazynu

Funkcja programu magazynowego – WYDANIA. Wydania z magazynu mogą się dobywać bezpośrednio, a także rejestrować się za pomocą dokumentów wydań zewnętrznych Wz lub pośrednio na podstawie dokumentów zleceń wydań ZWZ lub zamówień. Ponadto stan magazynowy można zmniejszać za pomocą innych dokumentów wydań wewnętrznych Rw lub przesunięć między magazynowych.

system magazynowy

Inwentaryzacja – spis z natury

Funkcja programu magazynowego – INWENTARYZACJA – Program Magazynowy WMS.net umożliwia tworzenie arkuszy spisowych, czyli uporządkowanych list artykułów, dostępnych w magazynie. Arkusze tworzy się w oparciu o stan magazynowy wynikający z dokumentów przyjęć i wydań.

Ewidencja przyjęć do magazynu

Funkcja programu magazynowego – PRZYJĘCIA – Przyjęcia do magazynu mogą się dobywać bezpośrednio i rejestrować się za pomocą dokumentów przyjęć zewnętrznych Pz lub pośrednio na podstawie dokumentów zleceń przyjęć ZPZ lub awiza dostawy. Ponadto stan magazynowy można zwiększyć za pomocą innych dokumentów przyjęć wewnętrznych Pw lub przesunięć między magazynowych.

Traceability

System magazynowy zakres funkcjonalny Traceability. Jedną z istotnych funkcji tego programu jest „TRACEABILITY.” To rozwiązanie pozwala monitorować pochodzenie towarów na każdym etapie łańcucha dostaw. Dzięki niemu możesz śledzić ruch produktu i dowiedzieć się, skąd pochodzi na wcześniejszym etapie. Dodatkowo, to rozwiązanie umożliwia przekazywanie informacji o produkcie do kolejnego etapu łańcucha dostaw, dzięki czemu można śledzić, co zostało wysłane i do kogo.

Aby to działało, korzystamy z Systemu GS1, który opiera się na globalnych standardach oznaczania jednostek i przepływu informacji. Jest to szczególnie ważne w branży spożywczej, ze względu na przepisy i regulacje, takie jak Rozporządzenie 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady Europy. To rozporządzenie nakłada obowiązek śledzenia pochodzenia produktów na przedsiębiorstwa w branży spożywczej. Dzięki rozwiązaniu „TRACEABILITY” można spełnić te wymagania i zachować pełną kontrolę nad łańcuchem dostaw.

System magazynowy – daty ważności

System magazynowy zakres funkcjonalny programu magazynowego – DATA WAŻNOŚCI. Jeśli potrzebujesz rozwiązania do zarządzania magazynem, program magazynowy WMS.net jest odpowiedni.

Z jego pomocą możesz rejestrować terminy przydatności do spożycia dla każdej dostawy. Dzięki temu kontrolujesz daty ważności i prowadzisz wydania zgodnie z zasadą FeFo. Program pozwala także monitorować lokalizację artykułów przeterminowanych.

Zacznij korzystać z WMS.net i zyskaj lepszą kontrolę nad swoim magazynem już teraz.