System magazynowy. Zakres funkcjonalny

System magazynowy. Zakres funkcjonalny
System magazynowy Studio Magazyn WMS.Net do obsługi dla dowolnego przedsiębiorstwa. Zastosowanie systemu informatycznego w gospodarce magazynowej przyśpiesza operacje związane z wystawianiem dokumentów obrotu towarowego. A także usprawnia prace z przypisywaniem określonemu adresowi w przestrzeni składowej jednej palety, czyli pojemnika. Dobra materialne przyjęte do magazynu umieszcza się w tej palecie zgodnie z dokumentacją.

Podziel się informacją

System magazynowy zakres funkcjonalny programu Studio WMS.net do obsługi dla dowolnego przedsiębiorstwa. Chciałbyś dowiedzieć się o zakresie funkcjonalnym oprogramowania WMS.net, prawda? To świetnie!

Ten system magazynowy oferuje wiele funkcji. Możesz nim zarządzać asortymentem w magazynie. Możesz zmieniać lokalizacje towarów oraz nadawać miejsca paletom. Planowanie wydań i przyjęć to kolejna możliwość.

ZAKRES FUNKCJONALNY SYSTEMU MAGAZYNOWEGO.

System magazynowy WMS.Net do obsługi dla dowolnego przedsiębiorstwa, a w szczególności dla firm handlowych i produkcyjnych.

Jeśli interesuje cię zakres funkcjonalny oprogramowania WMS.net, to masz tu przykład. Jednak pamiętaj, że konkretny zakres zależy od wersji programu i zakresu wdrożenia.

Współczesne rozwiązania logistyczne korzystają z komputerów do efektywnego przetwarzania informacji magazynowej.

Wyobraź sobie, że zarządzanie większym magazynem bez systemu magazynowego i komputera jest trudne. To narzędzie jest kluczowe dla sprawnego procesu logistycznego.

Jeśli rozważasz system magazynowy, to warto przyjrzeć się zakresowi funkcjonalności oprogramowania WMS.net.

Dzięki niemu operacje związane z dokumentami obrotu towarowego będą szybsze. System informatyczny w gospodarce magazynowej przyspiesza wystawianie dokumentów. To ułatwia również pracę z przypisywaniem paletom określonych miejsc w magazynie.

Dobra materialne przyjęte do magazynu są umieszczane w palecie zgodnie z dokumentacją. Dokumentacja określa, jakie dobra i w jakiej ilości znajdują się w danej palecie.

Każda paleta otrzymuje zakodowany adres w miejscu identyfikacji, który wskazuje miejsce składowania.

Jeśli organizujesz strukturę magazynu, pamiętaj, że powinna ona być dostosowana do roli, jaką magazyn spełnia w łańcuchu logistycznym.

System magazynowy. Zakres funkcjonalny

Funkcje systemu magazynowego WMS

W celu określenia roli poszczególnych magazynów i ich odpowiednim skonfigurowaniu w systemie informatycznym należy przedstawić:

  • Parametry techniczno wydajnościowe użytkowanych obiektów i wyposażenia
  • Plany przepływu masy towarowej przez magazyn
  • Dane kosztowe ;
  • Harmonogramy pracy krótko i długookresowych. Wypełnienie przestrzeni magazynowej dobrami i optymalne jej wykorzystanie wymaga stosowania sprawnie funkcjonującego systemu orientacji przestrzennej. Pozwalającego na szybkie i bezbłędne odszukanie pozycji asortymentowej.

Lokalizacja magazynowa pozwala na rozdzielenie towaru na kilka miejsc składowania przy jednocześnie wspólnej kartotece asortymentowej. Możliwe jest zamawianie, sprzedaż i wydawanie towaru na jednym dokumencie z różnych lokalizacji magazynowych. System prowadzi też kontrolę rozchodu z miejsc adresowych i pozwala blokować rozchód poniżej stanu zerowego. W systemie lokalizację magazynową można obsługiwać tylko w jednym magazynie. Pozostałe magazyny obsługuje się bez lokalizacji. Magazyn, w którym obsługiwana jest lokalizacja nazwany jest Magazynem Wysokiego Składowania (MWS) i oznaczony w programie symbolem MG. Oprócz magazynu (ów) wysokiego składowania system może prowadzić różnolegle dowolną ilość zwykłych magazynów oznaczonych dowolnymi innymi symbolami.

Praca w sieci lokalnej lub przez Internet

Chciałbyś poznać zakres funkcji programu magazynowego WMS.net? To świetnie, bo teraz opowiemy Ci o jednej ważnej funkcji: PRACA WIELOSTANOWISKOWA.

W wielu magazynach istotne jest to, że wiele stanowisk pracy musi ze sobą współpracować. Te stanowiska są połączone siecią komputerową, co ułatwia pracę. Jeśli masz wiele magazynów rozproszonych na różnych obszarach, to ilość tych stanowisk może być naprawdę duża.

Ale nie martw się! Program magazynowy WMS.net, oparty na nowoczesnych technologiach Microsoft ASP.net i bazie MS SQL Server, pozwala na pracę wielu użytkowników. To działa zarówno w sieci lokalnej, jak i przez Internet. W 2009 roku udostępniliśmy to rozwiązanie dla około 300 użytkowników, którzy mogli korzystać z aplikacji przez przeglądarkę internetową. Teraz to także może być dostępne dla Ciebie!

System magazynowy – numery seryjne

Funkcja programu magazynowego – NUMERY SERYJNE. W programie magazynowym możemy rejestrować obrót towaru z dokładnością do numerów seryjnych urządzeń. Aby wiedzieć w jakim miejscu znajduje się konkretne urządzenie z danym numerem seryjnym.

System magazynowy – ewidencja wydań z magazynu

Funkcja programu magazynowego – WYDANIA. Wydania z magazynu mogą się dobywać bezpośrednio, a także rejestrować się za pomocą dokumentów wydań zewnętrznych Wz lub pośrednio na podstawie dokumentów zleceń wydań ZWZ lub zamówień. Ponadto stan magazynowy można zmniejszać za pomocą innych dokumentów wydań wewnętrznych Rw lub przesunięć między magazynowych.

Inwentaryzacja – spis z natury

Funkcja programu magazynowego – INWENTARYZACJA – Program Magazynowy WMS.net umożliwia tworzenie arkuszy spisowych, czyli uporządkowanych list artykułów, dostępnych w magazynie. Arkusze tworzy się w oparciu o stan magazynowy wynikający z dokumentów przyjęć i wydań.

Ewidencja przyjęć do magazynu

Funkcja programu magazynowego – PRZYJĘCIA – Przyjęcia do magazynu mogą się dobywać bezpośrednio i rejestrować się za pomocą dokumentów przyjęć zewnętrznych Pz lub pośrednio na podstawie dokumentów zleceń przyjęć ZPZ lub awiza dostawy. Ponadto stan magazynowy można zwiększyć za pomocą innych dokumentów przyjęć wewnętrznych Pw lub przesunięć między magazynowych.

Traceability

System magazynowy zakres funkcjonalny Traceability. Jedną z istotnych funkcji tego programu jest „TRACEABILITY.” To rozwiązanie pozwala monitorować pochodzenie towarów na każdym etapie łańcucha dostaw. Dzięki niemu możesz śledzić ruch produktu i dowiedzieć się, skąd pochodzi na wcześniejszym etapie. Dodatkowo, to rozwiązanie umożliwia przekazywanie informacji o produkcie do kolejnego etapu łańcucha dostaw, dzięki czemu można śledzić, co zostało wysłane i do kogo.

Aby to działało, korzystamy z Systemu GS1, który opiera się na globalnych standardach oznaczania jednostek i przepływu informacji. Jest to szczególnie ważne w branży spożywczej, ze względu na przepisy i regulacje, takie jak Rozporządzenie 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady Europy. To rozporządzenie nakłada obowiązek śledzenia pochodzenia produktów na przedsiębiorstwa w branży spożywczej. Dzięki rozwiązaniu „TRACEABILITY” można spełnić te wymagania i zachować pełną kontrolę nad łańcuchem dostaw.

System magazynowy – daty ważności

System magazynowy zakres funkcjonalny programu magazynowego – DATA WAŻNOŚCI. Jeśli potrzebujesz rozwiązania do zarządzania magazynem, program magazynowy WMS.net jest odpowiedni.

Z jego pomocą możesz rejestrować terminy przydatności do spożycia dla każdej dostawy. Dzięki temu kontrolujesz daty ważności i prowadzisz wydania zgodnie z zasadą FeFo. Program pozwala także monitorować lokalizację artykułów przeterminowanych.

Zacznij korzystać z WMS.net i zyskaj lepszą kontrolę nad swoim magazynem już teraz.

Terminale radiowe

Systemy IT w magazynie

Rozwiązania przepływu informacji wspomagające procesy magazynowe wykorzystują komputery w ich realizacji. Trudno wyobrazić sobie funkcjonowanie większego magazynu, którego zadaniem jest sprawna obsługa, stanowiąca podstawowy atrybut procesu logistycznego bez komputera. Zastosowanie PROGRAMU MAGAZYNOWEGO w gospodarce magazynowej przyśpiesza Operacje związane z wystawianiem dokumentów obrotu towarowego. A także usprawnia prace z przypisywaniem określonemu adresowi w przestrzeni składowej jednej palety (pojemnika).

Dobra materialne przyjęte do magazynu umieszcza się w tej palecie zgodnie z dokumentacją. Z niej wynika, jakie dobra i w jakiej ilości ulokowano w konkretnej palecie (pojemniku). Paleta otrzymuje w miejscu identyfikacji zakodowany adres określający miejsce składowania. Tworząc określoną strukturę organizacyjną magazynu(ów) należy brać pod uwagę rolę jaką magazyn spełnia w łańcuchu logistycznym. Gdyż strukturę powinno się w każdym przypadku dostosować w sposób indywidualny do roli spełnianej przez magazyn. W celu określenia roli poszczególnych magazynów i ich odpowiednim skonfigurowaniu w systemie informatycznym należy przedstawić:

  • Parametry techniczno wydajnościowe użytkowanych obiektów i wyposażenia 
  • Plany przepływu masy towarowej przez magazyn 
  • Dane kosztowe 
  • Harmonogramy pracy krótko i długookresowych 

Zastosowanie systemu informatycznego w magazynie

Nowoczesne technologie informatyczne pozwalają na zastosowanie systemu informatycznego w magazynie i zarządzanie magazynem za pomocą programu komputerowego. Nie tylko bezpośrednio personelowi znajdującemu się na terenie zakładu, ale poprzez Internet z dowolnego miejsca na ziemi. Zarządzanie magazynem za pomocą aplikacji internetowych ASP.net pozwala na dostęp do informacji o stanach magazynowych, lokalizacjach. Jak również dokumentach i innym danych pracownikom firmy obsługującej magazyn oraz klientom zdalnym korzystającym z usług magazynu wysokiego składowania.

NOWOCZESNY PROGRAM MAGAZYNOWY

Cechą charakterystyczną nowoczesnych programów magazynowych jest wykorzystywanie nowoczesnych technologii informatycznych. W szczególności rozwiązań internetowych do pracy online, oraz radiowych terminali mobilnych.
System informatyczny służący do zarządzania magazynem wykracza daleko poza standardowe funkcje dotychczasowych systemów magazynowych. W postaci oprogramowania kontrolującego stan zawartości magazynu i dystrybucję towarów. Obecne oprogramowanie magazynowe wykorzystuje najnowszy sprzęt w postaci przenośnych niewielkich terminali, których używają pracownicy magazynu. Terminale te są połączone w systemie radiowym z centralnym programem magazynowym, skanerami kodów kreskowych i innymi urządzeniami wspomagającymi.

PROGRAM MAGAZYNOWY zintegrowany z urządzeniami wspomagającymi pracę przyczynia się do znacznego przyspieszenia obsługi magazynów przy oczywistym wzroście efektywności prac magazynowych.

Większość nowoczesnych programów magazynowych jest integrowana z systemami klasy ERP lub MRPII. Oczywiście taki program do zarządzania magazynem może działać samodzielnie i jest wtedy w pełni wystarczalny. Integracja oprogramowania magazynowego z wewnętrznym systemem ERP firm może jednak poszerzyć go o dodatkowe funkcjonalności. Jak również polepszyć przepływ informacji z magazynu do innych systemów informatycznych w firmie.

Oprogramowanie magazynowe działa w czasie rzeczywistym co jest jedną z jego największych zalet. Dobre programy magazynowe o wysokiej wydajności sprzętowej i systemowej pozwalają na pełną kontrolę wszystkich towarów będących w magazynie. W dowolnym momencie działania systemu. Cecha ta umożliwia pracownikom magazynu oraz personelowi zarządzającemu stanem magazynowym podejmowanie szybkich decyzji i błyskawiczne reagowanie na zmiany w stanie towarów w magazynie.

Nowoczesny dostęp do bazy danych

W programie magazynowym zastosowano nowoczesny dostęp do bazy danych – Microsoft SQL Server. Jest to jedna z najlepszych i najnowszych technologii, w której szczególną rolę poświęcono stabilności i odporności na awarię. W połączeniu z umiejętnym wykorzystaniem atutów tego systemu, można uzyskać szybki i niezawodny dostęp do danych.

Użycie technologii Microsoft do tworzenia rozwiązań dla magazynu to zasadne działanie, kiedy weźmie się pod uwagę pozycję firmy Microsoft na rynku MSP. Większość użytkowników komputerów korzysta właśnie z oprogramowania systemowego tej firmy. Nasze programy i rozwiązania zostały w całości zaprojektowane, zaprogramowana i przetestowana przy użyciu oprogramowania Microsoft. Dzięki temu program ten idealnie współpracuje z większością popularnych systemów. Zapisane przez użytkownika dane mogą być bez przeszkód przetwarzane przez takie programy jak MS Excel.

W magazynach stosujących strategię FEFO, systemy zarządzania magazynem (WMS) są zoptymalizowane tak, aby monitorować daty ważności produktów i automatycznie dobierać towary z krótszym okresem przydatności do spożycia jako pierwsze do wydania lub sprzedaży. Kody kreskowe, etykiety z datami lub numery partii są często używane do śledzenia i identyfikowania produktów.

Zostaw nam wiadomość

Otrzymuj aktualizacje i ucz się od najlepszych

Więcej do odkrycia

Program WMS.net
Program WMS

Program WMS.net

Odkryj program WMS.net – zaawansowane rozwiązanie do zarządzania magazynem, które zwiększa wydajność i konkurencyjność Twojej firmy dzięki integracji systemów i funkcjom analitycznym. Program WMS.net to nowoczesne rozwiązanie w zarządzaniu magazynem.

Jakie znasz wady i zalety WMS?
System zarządzania magazynem

Jakie znasz wady i zalety WMS?

Czy wiesz, że WMS ma wady i zalety. System WMS jest złożonym systemem do zarządzania magazynami. Choć może on być korzystny dla wielu firm, istnieją też pewne wady i zalety,

Czy chcesz zwiększyć swój biznes?

napisz do nas i pozostań w kontakcie

Dowiedz się, jak pomogliśmy 100 najlepszym odnieść sukces.

Porozmawiajmy