Rola CMMS

Nowoczesne przedsiębiorstwa wymagają rozwiązań opartych o sprawdzone, bezpieczne i wydane systemy operacyjne oraz bazodanowe. Program CMMS działa w oparciu o bazę Microsoft SQL Server. Systemy CMMS są to zarówno programy przeznaczone dla niedużych firm, jak i złożone aplikacje współpracujące z innymi systemami w przedsiębiorstwie, jednak wybór programu wśród rozwiązań działających na bazie Microsoft SQL Server jest nieduży, a jeszcze mniejszy gdy firma szuka rozwiązań działających przez przeglądarkę internetową lub terminale radiowe z Windows Mobile.
Rola CMMS

System informatyczny rola CMMS powinien być w stanie śledzić koszt narzędzi i sprzętu. System informatyczny powinien być w stanie generować raporty pokazujące koszt narzędzi i sprzętu.

CMMS – Oprogramowanie utrzymanie ruchu maszyn i urządzeń od SoftwareStudio. System CMMS obsługuje przeglądy, naprawy i awarie. Dlatego Internetowa wersja demo pozwala zapoznać się z podstawowymi funkcjami zarządzania środkami trwałymi, wyposażeniem, urządzeniami i maszynami.

System operacyjny: WINDOWS, ANDROID, OSX.
Wymagania: IIS Server, SQL Server
Wersja językowa: PL, EN

Rola CMMS

System informatyczny powinien być w stanie śledzić gwarancję narzędzi i sprzętu. System informatyczny powinien mieć możliwość generowania raportów pokazujących gwarancję narzędzi i sprzętu.

Rola CMMS

Zastosowanie specjalnych etykiet kodów kreskowych lub etykiet zbliżeniowych RFID pozwala na mobilną inwentaryzacje środków trwałych i wyposażenia. Spis z natury to rejestr stanów magazynowych wynikający z przeprowadzonej inwentury dla poszczególnych kartotek magazynowych.

W rejestrze można podejrzeć pozycje arkusza inwentaryzacyjnego w zależności od numeru arkusza spisowego czy miejsca składowania. Ponadto dostępne są standardowe funkcje sortowania, filtrowania, grupowania oraz drukowania.

Kody kreskowe stosuje się do materiałów zużywalnych, np. tarcz ściernych, wierteł, frezów, płytek skrawających, rękawic, itp. Opakowania zwykle są oznakowane kodem kreskowym producenta, który można wykorzystać w programie. Trwałe znakowanie zapewnia szybką inwentaryzację i dokładną ewidencję komputerów, ale też innych urządzeń, czy narzędzi. Pozwalają na ekspresowe sprawdzenie tego, komu są przydzielane do użytkowania i gdzie się znajdują w danej chwili. Trwałe znakowanie pozostaje na miejscu nawet jeśli przedmiot znajduje się w pomieszczeniu, w którym jest wysoka/niska temperatura, albo inne trudne warunki.

System informatyczny Rola CMMS powinien być w stanie śledzić bezpieczeństwo narzędzi i sprzętu. System informatyczny powinien być w stanie generować raporty pokazujące bezpieczeństwo narzędzi i sprzętu.