Poznaj automatyczną identyfikację pracowników, aby się dowiedzieć więcej!

Ponieważ praca technika w narzędziowni zasadniczo kręci się wokół konserwacji i naprawy narzędzi, artykuł omawiający rozwiązania IT w narzędziowni może koncentrować się na różnych programach i aplikacjach, które mogą pomóc usprawnić i zoptymalizować te działania. Na przykład istnieje obecnie kilka programów zaprojektowanych specjalnie do zarządzania inwentarzem narzędzi oraz śledzenia użytkowania narzędzi i historii napraw. Inne aplikacje mogą pomóc zautomatyzować zadania, takie jak zamawianie nowych części i materiałów eksploatacyjnych, planowanie napraw i generowanie raportów.
Poznaj automatyczną identyfikację pracowników, aby się dowiedzieć więcej!

Automatyczna identyfikacja pracowników możliwa jest poprzez wyposażenie ich w karty zbliżeniowe RFID; breloczki zbliżeniowe RFID; karty magnetyczne; karty z kodem kreskowym. Jest to niezwykle wygodne rozwiązanie, które znacznie usprawnia pracę oraz kontrolę zapełnienia powierzchni pracowniczych. Czy automatyczna identyfikacja pracowników można używać na telefonach?

Kiedy wdrożysz narzędziownia, czyli magazyn z narzędziami w swojej narzędziowni?

Współpracowaliśmy dotychczas z firmami przy integracji z systemami: SAP, JDEwards, EXACT, SAGE SYMFONIA, Comarch CDN, WAPRO ASSECO, Subiekt Insert, Hermes SQL Humansoft. StudioSystem oferuje rozwiązanie dla narzędziowni. Program, który wykorzystasz w magazynie narzędzi. Narzędziownia służy jako miejsce wykonywania narzędzi na potrzeby produkcji lub ich modyfikowanie i przystosowanie na potrzeby procesu technologicznego. W narzędziowni dokonuje się również napraw i konserwacji narzędzi i przyrządów. Oprogramowanie TCS.net to rozwiązanie klasy Tool Management Software, które wspiera prowadzenie gospodarki magazynowej narzędziami (NARZĘDZIARNIA). Dlaczego automatyczna identyfikacja pracowników powinieneś wdrożyć w swojej firmie?

Narzędziownia, czyli magazyn z narzędziami | Więcej na temat automatyczna identyfikacja pracowników

Narzędziownia, czyli magazyn z narzędziami

Czy zapoznałeś się z ofertą na automatyczna identyfikacja pracowników ?

Kartoteka narzędzi pozwala definiować kartoteki wykorzystywane w całym programie, w dokumentach wypożyczeń narzędzi (moduł narzędziownia wypożyczalnia narzędzi) oraz w dokumentach przychodu i rozchodu narzędzi (moduł zakupów, likwidacji). Magazyn Narzędzi – służy do ewidencjonowania narzędzi. Natomiast magazyn Materiałów Eksploatacyjnych – służy do ewidencjonowania materiałów zużywalnych tj. smarów, chłodziw itp. I wreszcie magazyn BHP – służy do ewidencjonowania materiałów na potrzeby BHP, odzieży ochronnej, środków czystości itp. Narzędziownia pozwala definiować dodatkowe pomocnicze kartoteki: kartoteka rodzajów narzędzi (np. wiertarki, szlifierki, suwmiarki); kartoteka miejsc użytkowania (działy, budowy, stanowiska kosztów); lokalizacje magazynowe, stanowiska pracy grupy pracownicze – brygady.

Wybierając najnowsze technologie pomagamy naszym klientom osiągnąć najlepsze rezultaty i przewagę nad konkurencją.

Poznaj nasz Program TCS.net

automatyczna identyfikacja pracowników Program TCS.net

TCS, czyli program do prowadzenia wypożyczalni narzędzi

Program TCS.net umożliwia ewidencję narzędzi określając ich atrybuty oraz definiując ich dowolny podział zarówno ze względu na grupy, lokalizację w magazynie czy przypisanie osobom odpowiedzialnym za ich użytkowanie lub nadzór. Nowoczesne techniki przepływu informacji opierają się na wprowadzaniu i wykorzystaniu systemów automatyczne identyfikacji za pomocą różnych rozwiązań technologicznych np. kodów kreskowych jako nośników informacji. Kod kreskowy odwzorowuje ściśle określony zestaw znaków, alfanumeryczny dla znaków cyfrowych i literowych. Cechy te dostępne są w najlepszych systemach kontroli narzędzi i zapasów (Tool and Inventory Control System). Czy zapoznałeś się z ofertą na automatyczna identyfikacja pracowników ?

Mamy program do prowadzenia wypożyczalni narzędzi

PROGRAM DO PROWADZENIA WYPOŻYCZALNI NARZĘDZI

Czy automatyczna identyfikacja pracowników można używać na telefonach?

Firmy budowlano-remontowe często dokonują wynajmu specjalistycznych narzędzi lub maszyn. Za pomocą programu Studio Magazyn Narzędzi.net możemy rejestrować dokumenty wypożyczeń takich urządzeń prowadząc ewidencję ilościowo-wartościową. Wypożyczone przedmioty wchodzą na stan narzędziowni i podlegają dalszej ewidencji w standardowy sposób. Jednakże wydzielony rejestr takich wypożyczeń od dostawcy pozwala na weryfikację KOMU i KIEDY należy zwrócić wypożyczone mienie. Ponadto możemy kontrolować koszty związane z wynajmem.

Program do wypożyczalni

Program do wypożyczalni automatyczna identyfikacja pracowników

Możesz przy pomocy magazyn bhp usprawniać pracę narzędziowni.

Wybierając najnowsze technologie pomagamy naszym klientom osiągnąć najlepsze rezultaty i przewagę nad konkurencją. Oprogramowanie uzupełnia inne funkcjonalności systemu w narzędziowni. Wspomagając realizację produkcji np. w obszarze odzieży roboczej, wyposażenia pracownika czy kontroli jakości. Program magazyn BHP zapewnia kontrolę ubrań roboczych, artykułów BHP, przeglądy masek gazowych, monitorowanie dokumentów i dokumentacji technologicznej, certyfikatów i rysunków. Administratorzy IT cenią możliwość automatycznej dystrybucji aktualizacji i poprawek. Ponadto integrację z Active Directory co ułatwia pracę administracyjną. Czy automatyczna identyfikacja pracowników jest dostępny na Androida?.

Magazyn bhp

Magazyn bhp

Tak, automatyczna identyfikacja pracowników koniecznie trzeba wdrożyć w Twojej narzędziowni.

Tagi RFID UHF Gen2 dalekiego zasięgu dostępne są w formie etykiet samoprzylepnych, plastikowych chipów, pastylek, opasek zaciskowych. Przechowują istotne dane. Możliwa jest identyfikacja poprzez RFID wielu przedmiotów, którymi jest obrót w danym przedsiębiorstwie. To duże ułatwienie w szczególności przy identyfikacji asortymentu magazynowego, czy narzędzi w narzędziowni.

Oparte na otwartych standardach internetowych, usługi Web Services mogą być z łatwością instalowane i wdrażane za pośrednictwem sieci.

Oprogramowanie dla narzędziowca

automatyczna identyfikacja pracowników Oprogramowanie dla narzędziowca

Oprogramowanie do wypożyczalni

Tagi na pojemniki i kontenery RFID UHF dalekiego zasięgu identyfikują konkretną sztukę opakowania, nośnika logistycznego. Umożliwiają trwałe znakowanie, a dzięki temu ekspresową ewidencję i lokalizowanie kontenerów oraz pojemników. Znakowanie jest również doskonałym zabezpieczeniem przed kradzieżą. Zawarty w opisie zakres funkcjonalny jest obrazem możliwości systemu, natomiast dostarczane indywidualne rozwiązania są różne w zależności od zakupionych i wdrożonych modułów. Producent oprogramowania SoftwareStudio Sp. z o.o. nie bierze na siebie żadnej odpowiedzialności za wynikłe błędy powstałe poza jego kontrolą i informuje, że nie może także zagwarantować, że zmiany w oprogramowaniu oraz wyposażenie komputerów wykonane przez innych producentów nie wpłyną na jakość działania produktu (produkt będzie funkcjonować niezgodnie z informacjami zawartymi w opisie).

Tak, automatyczna identyfikacja pracowników koniecznie trzeba wdrożyć w Twojej narzędziowni..

Oprogramowanie do wypożyczalni

OPROGRAMOWANIE DO WYPOŻYCZALNI

Czy automatyczna identyfikacja pracowników można używać na telefonach?

Wykorzystanie programu szybkiej obsługi pracowników i klientów w momencie wypożyczania oraz zwrotów dostępna jest w module Framework programu dla wypożyczalni (Aplikacja Windows) nie jest natomiast dostępna jako transakcja aplikacji webowej (www, przeglądarka Internetowa).

Każdy pomiar posiada informację kiedy i przez kogo został dokonany jakie są zalecenia i wyniki poszczególnych badań, czy urządzenie zostało zalegalizowane i jaki jest termin następnego badania, informacje te są dostępne dla pracowników wypożyczalni, rejestracja wykonanych pomiarów – wszystkie pomiary są ewidencjonowane i przechowywane, po wykonaniu badania analizowane są wyniki i porównywane przez system ze wzorcem, wynik jest wyświetlany na ekranie i zapisywany w bazie danych, Operator określa zalecenia związane z przeznaczeniem przyrządu w przypadku niespełnienia norm wzorca, każdy pomiar posiada informację kiedy i przez kogo został dokonany jakie są zalecenia i wyniki poszczególnych badań, czy urządzenie zostało zalegalizowane i jaki jest termin następnego badania, informacje te są dostępne dla pracowników wypożyczalni.

Program wypożyczalnia

Program wypożyczalnia automatyczna identyfikacja pracowników

Powinieneś rozważyć, czy nie potrzebujesz narzędziownia magazyn ?

Oparte na otwartych standardach internetowych, usługi Web Services mogą być z łatwością instalowane i wdrażane za pośrednictwem sieci. Program prowadzi ewidencję dowolnych materiałów, wyposażenia i środków trwałych oraz rozlicza odpowiedzialnych za to pracowników. Program wystawia dokumenty magazynowe WZ, PZ, PW, RW, OT i LT oraz inne zdefiniowane. Ponadto w programie można prowadzić proces zakupowy, a także zamówienia. Magazyn Narzędzi od SoftwareStudio to wielozadaniowy system wspierający wszystkie procesy narzędziowni. Dlatego też zawiera liczne moduły, gdzie każdy z nich odpowiada innym działaniom magazynowym. Oprogramowanie TCS.net automatyczna identyfikacja pracowników w Twojej narzędziowni..

Narzędziownia magazyn

Narzędziownia magazyn

Czy możliwa jest praca zdalna w narzędziowni? Tak, ponieważ automatyczna identyfikacja pracowników ! Program TCS.net działa online.

Rejestr wydań narzędzi do badań jest analogiczny do rejestru wydań narzędzi w menu Ewidencja Przyjęć i Wydań. Różni się tylko tym, że zamiast pracownika wybieramy kontrahenta u którego przeprowadzane są przeglądy legalizacje i badania. Narzędziownia rozlicza pracowników i podwykonawców z wypożyczonego sprzętu. Dzięki temu zapobiegasz ewentualnym nadużyciom przez pracowników.

Aplikacje ASP.net są hostowane przez serwer webowy oraz udostępniane dzięki bezstanowemu protokołowi HTTPS.

Narzędzia.net

Program wypożyczalnia

Program posiada moduł inwentaryzacji magazynu narzędzi, sprzętu, środków trwałych i wyposażenia. W każdym momencie można dokonać dokładnej inwentaryzacji każdego rodzaju sprzętu, z podziałem na numer serii czy konkretny model. Oprogramowanie generuje również dokumentację związaną z inwentaryzacją sprzętów. Można importować te dane do pliku programu excel, albo wydrukować.

Czy możliwa jest praca zdalna w narzędziowni? Tak, ponieważ automatyczna identyfikacja pracowników ! Nasz program TCS.net działa online.

Program wypożyczalnia

PROGRAM WYPOŻYCZALNIA

Powinieneś rozważyć, czy potrzebujesz automatyczna identyfikacja pracowników ?

Personalizacja, czyli dostosowanie programu do własnych potrzeb i wymagań. Elastyczność programu zapewniają nowoczesne rozwiązania oparte o MS SQL Server, technologie ASP.net. Budowa oparta o szablony dająca możliwość rozbudowy systemu o dodatkową funkcjonalność gwarantująca jego stałe dostosowanie do zmieniających się potrzeb przedsiębiorstwa. Czytnik RFID, z racji przenikania fal radiowych przez drewno, może być umieszczony pod drewnianym pulpitem biurka. Pozostawia w ten sposób operatorowi dużą swobodę manipulowania narzędziami.

Program do wypożyczalni

Program do wypożyczalni automatyczna identyfikacja pracowników

Jak ewidencja sprzętu w firmie wykorzystać w narzędziowni?

Aplikacje ASP.net są hostowane przez serwer webowy oraz udostępniane dzięki bezstanowemu protokołowi HTTPS. Magazyn Narzędzi Online, czyli inaczej narzędziownia to system pozwalający na śledzenie za pomocą przeglądarki Internetowej ilości i rodzajów dostępnych narzędzi. Narzędziownia od SoftwareStudio to najdoskonalsze oprogramowanie do ewidencji wypożyczeń (pracownikom i innym firmom, czy oddziałom przedsiębiorstwa) oraz podglądu dostępnych maszyn, urządzeń oraz narzędzi. Pozwala na lokalizację konkretnych urządzeń i narzędzi, a także dostęp do informacji na temat jego stanu. Możliwe jest przypisywanie narzędzi konkretnym pracownikom, ustalanie oraz weryfikowanie daty ich zwrotu. Chcesz prowadzić online ewidencję sprzętu w firmie? Wybierz pierwszy w Polsce system do zarządzania narzędziownią dostępny online (www+ Android). Tak, automatyczna identyfikacja pracowników koniecznie trzeba wdrożyć w Twojej narzędziowni..

Ewidencja sprzętu w firmie

Ewidencja sprzętu w firmie

Jakimi cechami automatyczna identyfikacja pracowników wyróżnia się na tle innych rozwiązań?

Funkcja grupowania pozwala na przedstawienie danych wyświetlanych w tabeli pogrupowanych wg wybranej kolumny lub kilku kolumn. Podczas grupowania dane w widoku danych są grupowane według określonego kryterium. Sortowanie i grupowanie są czynnościami powiązanymi z sobą, czyli program aby pogrupować dane znajdujące się w danej kolumnie, najpierw okreśa kolejność sortowania. Podstawową formą grupowania jest sortowanie alfabetyczne listy narzędzi w taki sposób, aby narzędzia zaczynające się od litery „A” były wyświetlane razem. Każdą grupę w widoku danych można rozwinąć lub zwinąć, korzystając z nagłówka grupy.

SoftwareStudio posiada własną chmurę prywatną znajdującą się w największym Data Center w Polsce w Warszawie. Zasoby chmury są udostępniane przedsiębiorcom do prowadzenia działalności OnLine wraz z wysoką dostępnością do usług i bezpieczeństwem.

Program do zarządzania narzędziownią

automatyczna identyfikacja pracowników Program do zarządzania narzędziownią

Program wypożyczalnia

W zakres prac wdrożeniowych powinny wchodzić. Przygotowanie do wdrożenia polegające na zainstalowaniu sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, oraz prace marketingowe mające na celu zapoznanie kadry zarządzającej z ogólnymi możliwościami systemu, kierunkami ewentualnej jego rozbudowy i zasad współpracy z innymi systemami.

Wprowadzenie odpowiednich baz danych zawierające minimalne informacje umożliwiające rozpoczęcie działalności, doradztwo świadczone na rzecz odpowiednich działów firmy w zakresie budowania bazy indeksowej, kodyfikacji i normowania prowadzących do utworzenia spójnych baz danych możliwych do przenoszenia między działami. Jakimi cechami automatyczna identyfikacja pracowników wyróżnia się na tle innych rozwiązań?.

Program wypożyczalnia

PROGRAM WYPOŻYCZALNIA

Tak, automatyczna identyfikacja pracowników koniecznie musisz wdrożyć w swojej narzędziowni.

W programie do dyspozycji mamy szereg zdefiniowanych rodzajów dokumentów związanych z przyjmowaniem, wydawaniem, wypożyczaniem, zwrotami dowolnych artykułów, a w szczególności narzędzi. Ewidencja magazynowa jest prowadzona z dokładnością do numerów seryjnych maszyn i urządzeń oraz lokalizacji (miejsc składowania) w magazynie. Standardowo wykorzystywane są następujące rodzaje dokumentów obrotu magazynowego:

przyjęcie do magazynu np. zakup na podstawie faktury, lub przyjęcie z produkcji; wydanie z magazynu np. sprzedaż; likwidacja; wypożyczenia; zwroty.

System do zarządzania narzędziami

System do zarządzania narzędziami automatyczna identyfikacja pracowników
automatyczna identyfikacja pracowników

Dlaczego automatyczna identyfikacja pracowników?

Automatyczna identyfikacja pracowników, czyli Program wypożyczalnia

Automatyczna identyfikacja pracowników, czyli Automatyczna identyfikacja pracowników możliwa jest poprzez wyposażenie ich w karty zbliżeniowe RFID; breloczki zbliżeniowe RFID; karty magnetyczne; karty z kodem kreskowym. Jest to niezwykle wygodne rozwiązanie, które znacznie usprawnia pracę i kontrolę zapełnienia powierzchni pracowniczych. Różne sposoby identyfikacji pracownika pozwalają na dostosowanie rozwiązań technologicznych do specyfiki pracy danego przedsiębiorstwa.

Program wypożyczalnia, czyli automatyczna identyfikacja pracowników.

SoftwareStudio oferuje swoim klientom kilka modeli licencjonowania oprogramowania. Program Magazyn Narzędzi.net może być licencjonowany w różny sposób, zaczynając od licencji edukacyjnej, poprzez licencje komercyjne na użytkownika czy procesor, aż po licencje developerskie pozwalające na modyfikację kodu źródłowego programu.

automatyczna identyfikacja pracowników
Automatyczna identyfikacja pracowników

Czy automatyczna identyfikacja pracowników można używać na telefonach?

Automatyczna identyfikacja pracowników możliwa jest poprzez wyposażenie ich w karty zbliżeniowe RFID; breloczki zbliżeniowe RFID; karty magnetyczne; karty z kodem kreskowym. Jest to niezwykle wygodne rozwiązanie, które znacznie usprawnia pracę i kontrolę zapełnienia powierzchni pracowniczych. Różne sposoby identyfikacji pracownika pozwalają na dostosowanie rozwiązań technologicznych do specyfiki pracy danego przedsiębiorstwa.

Automatyczna identyfikacja pracowników, czyli Automatyczna identyfikacja pracowników możliwa jest poprzez wyposażenie ich w karty zbliżeniowe RFID; breloczki zbliżeniowe RFID; karty magnetyczne; karty z kodem kreskowym. Jest to niezwykle wygodne rozwiązanie, które znacznie usprawnia pracę i kontrolę zapełnienia powierzchni pracowniczych. Różne sposoby identyfikacji pracownika pozwalają na dostosowanie rozwiązań technologicznych do specyfiki pracy danego przedsiębiorstwa. Dzięki programowi i jego ewidencji sprzęt znajdujący się na wyposażeniu będzie dostępny na czas.

10 powodów, aby skorzystać z automatyczna identyfikacja pracowników !

gospodarka narzędziowa
Gospodarka narzędziowa

Informacje

  • Więcej na temat magazyn z narzędziami znajdziesz na tej stronie dotyczącej magazynu w narzędziowni. Program umożliwia ewidencję narzędzi określając ich atrybuty oraz definiując ich dowolny podział zarówno ze względu na grupy, lokalizację w magazynie czy przypisanie osobom odpowiedzialnym za ich użytkowanie lub nadzór. Nowoczesne techniki przepływu informacji opierają się na wprowadzaniu lub wykorzystaniu systemów automatycznej identyfikacji za pomocą różnych rozwiązań technologicznych np.
  • Czy zapoznałeś się z narzędzia czas życia ? Narzędziownia ma zarządzać narzędziami od procesu zakupów, właściwym użytkowaniem, serwisem, aż po ich likwidację. Trudno sobie wyobrazić zarządzanie nowoczesną firmą bez dobrego zarządzania gospodarką narzędziami lub ich produkcją.
  • Ewidencja narzędzi pomiarowych. Elastyczność programu pozwala wykorzystać go w przedsiębiorstwie do monitorowania wszelkiego rodzaju transakcji o charakterze wypożyczania. Nadzór nad tego typu transakcjami dostarcza użytkownikom bieżącej wiedzy o tym, kto aktualnie wykorzystuje dane narzędzie lub kiedy powinno ono zostać zwrócone.
  • Więcej na temat gospodarka narzędziami znajdziesz na tej stronie dotyczącej magazynu w narzędziowni. Zarządzanie narzędziownią, wypożyczalnią elektronarzędzi, magazynami materiałów, form wtryskowych, matryc, ewidencja konstrukcji stalowych, materiałów eksploatacyjnych lub części zamiennych do maszyn. Te wszystkie działania trudno wykonywać bez wykorzystania oprogramowania do zarządzania narzędziami.
  • Czy na program dla narzędziowni otrzymałeś już ofertę? Program w narzędziowni pozwala w przedsiębiorstwie do monitorowania wszelkiego rodzaju transakcji o charakterze wypożyczania narzędzi pracy. Firma SoftwareStudio stworzyła oprogramowanie, dzięki któremu wszystkie używane w danym momencie narzędzia są przypisane do danego pracownika (informacja jest zawsze uzupełniona o datę zwrotu narzędzia do narzędziowni).
  • Czy zapoznałeś się z program do wypożyczalni narzędzi ? Program do zarządzania narzędziami jest obecnie niezbędny do tego, aby z dokładnością monitorować liczbę narzędzi, maszyn lub urządzeń, a także weryfikować ich stan. Bardzo istotna jest identyfikacja narzędzi, która dzięki Magazynowi Narzędzi od SoftwareStudio jest możliwa poprzez kody kreskowe, a także metodę RFID.
  • Jaki program dla narzędziowni?. Dane o narzędziach przypisywane są do kartoteki narzędziowej. Wypożyczanie narzędzi odbywa się bezpośrednio pracownikom/wykonawcom.
  • Czy chcesz poznać oprogramowanie do ewidencji narzędzi ? Program do obsługi narzędziowni to nowoczesne rozwiązanie służące do wspomagania prowadzenia gospodarki narzędziowej. Dzięki zastosowaniu systemu informatycznego kontrolujemy w sposób efektywny obieg narzędzi w firmie.
program do identyfikacji sprzętu
Program do identyfikacji sprzętu

Podsumowanie automatyczna identyfikacja pracowników?

Automatyczna identyfikacja pracowników możliwa jest poprzez wyposażenie ich w karty zbliżeniowe RFID; breloczki zbliżeniowe RFID; karty magnetyczne; karty z kodem kreskowym. Jest to niezwykle wygodne rozwiązanie, które znacznie usprawnia pracę, a także kontrolę zapełnienia powierzchni pracowniczych. Poznaj automatyczna identyfikacja pracowników ,aby się dowiedzieć więcej!

Magazyn narzędzi

Narzędziownia to magazyn narzędzi, czyli miejsce na przechowywanie lub wypożyczanie narzędzi, zwykle wraz ze wzrostem ilości narzędzi na stanie magazynu narzędzi pojawia się problem, jak tym zarządzać lub kontrolować.

Dokumenty w narzędziowni

Dokumenty ewidencjonowane przez narzędziownie związane z wypożyczeniami narzędzi powiązane są z pracownikiem lub kontrahentem. Rezerwacje na daną pozycję magazynową można zarejestrować tylko wówczas gdy taka pozycja znajduje się w magazynie, są jednak sytuacje, gdy dana pozycja jest pożądana w określonym czasie, jednak w bieżącym czasie jest niedostępna (może być wypożyczona przez innego pracownika).

Program narzędzia

Dane o narzędziach przypisywane są do kartoteki narzędziowej. Wypożyczania narzędzi odbywa się bezpośrednio pracownikom/wykonawcom.

Magazyn w narzędziownia

Oprogramowanie, które używać będziesz w magazynie z narzędziami powinno być szybkie lub niezawodne. Narzędzia wypożyczone pracownikom lub kontrahentom podlegają zwrotowi do magazynu, skąd zostały pobrane – wypożyczone.

Czy chcesz dowiedzieć się więcej na temat: MAGAZYN W NARZĘDZIOWNIA?

Jaki program dla narzędziowni?

Dane o narzędziach przypisywane są do kartoteki narzędziowej. Wypożyczanie narzędzi odbywa się bezpośrednio pracownikom/wykonawcom.

Czy chcesz dowiedzieć się więcej na temat: JAKI PROGRAM DLA NARZĘDZIOWNI??

Program do wypożyczalni sprzętu

Tagi na pojemniki lub kontenery RFID UHF dalekiego zasięgu identyfikują konkretną sztukę opakowania, nośnika logistycznego. Umożliwiają trwałe znakowanie, a dzięki temu ekspresową ewidencję lub lokalizowanie kontenerów oraz pojemników.

program do obsługi narzędziowni
Program do obsługi narzędziowni