Okna czasowe YMS

Jednym z rozwiązań problemu gospodarki magazynowej jest okna czasowe YMS. Zastosowanie oprogramowania automatyzującego proces. YMS. Oprogramowanie opracowane przez firmę SoftwareStudio, jest popularnym wyborem dla magazynów każdej wielkości. YMS obsługuje szereg zadań związanych z zarządzaniem magazynem, w tym awizację dostaw do magazynów oraz organizację pracy na placu i parkingu.
Okna czasowe YMS

System awizacji kierowcy przez Internet i telefon i okna czasowe YMS stają się coraz bardziej popularnym narzędziem wśród przewoźników i firm transportowych. System ten umożliwia przewoźnikom i firmom transportowym zarządzanie zadaniami za pośrednictwem wirtualnego środowiska online i aplikacji telefonicznych.

Przewoźnicy lub dostawcy rezerwują przez Internet dostępne okna czasowe na załadunek lub rozładunek. Rezerwacja może odbywać się także za pomocą aplikacji na telefon Android. Kierowca otrzymuje potwierdzenie awizacji z unikalnym numerem referencyjnym. Reprezentuje go w postaci kodu QR. jest to także elektroniczna przepustka potwierdzająca wjazd na teren zakładu, podstawienie auta oraz wyjazd.

Co oferuje oprogramowanie YMS do okien czasowych i planowania transportów z dostawami do magazynu?

Oprogramowanie YMS do okien czasowych planowania transportów z dostawami do magazynu oferuje następujące funkcje:

  1. Harmonogramowanie dostaw jest kluczowe. Pozwala na dokładne zaplanowanie dostaw towarów do magazynu w określonym przedziale czasowym, zwanej oknem czasowym. Można planować dostawy, biorąc pod uwagę dostępność samochodów, dostępnych miejsc w magazynie i preferencje klientów.
  2. System przeprowadza weryfikację dostępności. Automatycznie sprawdza, czy są dostępne samochody i miejsca w magazynie, aby upewnić się, że wszystkie dostawy zostaną zrealizowane zgodnie z planem.
  3. Zgłaszanie awarii: użytkownicy mogą zgłaszać awarie samochodów, co pozwoli na szybkie reagowanie i zapobieganie opóźnieniom w dostawach.
  4. Monitoring dostaw: system umożliwia śledzenie postępów dostaw w czasie rzeczywistym, dzięki czemu można szybko reagować na ewentualne opóźnienia czy awarie.
  5. Raportowanie: system generuje raporty z realizacji dostaw, co pozwala na lepsze zarządzanie magazynem i transportem.
Okna czasowe YMS

Platforma do awizacji

System awizacji dostaw w magazynach logistycznych jest narzędziem do koordynowania dostaw i wysyłek przy wykorzystaniu technologii internetowych. Dlatego użytkownik, korzystając z przeglądarki internetowej, może sprawdzić i zaplanować termin dostawy do magazynu za pomocą oprogramowania dostępnego online. Informacje o dostawach są zapisywane w bazie systemu magazynowego #WMS. Dział logistyki może efektywnie zarządzać pracą magazynierów i kontrolować obłożenie rampy dzięki kalendarzom dostępnym w systemie.

System awizacji kierowcy to również skuteczne narzędzie do wsparcia współpracy między przewoźnikami. Dzięki temu systemowi, przewoźnicy będą w stanie dzielić się informacjami i danymi, a także umożliwią wymianę danych między przewoźnikami. Większy dostęp do informacji oraz łatwa wymiana danych zapewnia firmom większą wydajność w zakresie zarządzania transportem i świadczonych usług.

SoftwareStudio YMS

Okna czasowe bardzo często integrowane są z systemami ERP lub #WMS. Integracja pozwala na automatyczne przesyłanie informacji na temat zamówień pomiędzy systemami. Firmy decydują się, aby oprócz obsługi awizacji dostaw system wspomagał także planowanie załadunków. Ponadto istnieje potrzeba ewidencji rzetelnej informacji KTO, kiedy, w jakim czasie i dlaczego przebywał na terenie zakładu. Jest to szczególnie pożądane w przedsiębiorstwach o szczególnym znaczeniu i wymagające ochrony. #SoftwareStudio od 2014 roku oferuje platformę klasy #YMS wspierającą procesy awizacji i kontroli. Rozwiązanie dostępne jest w polskiej wersji językowej, ale posiada moduł do obsługi wielu języków np. angielski, niemiecki, rosyjski. Cecha ta jest użyteczna w komunikacji międzynarodowej z przewoźnikami lub oddziałami firm.

Okna czasowe

Oprogramowanie YMS do okien czasowych planowania transportów z dostawami do magazynu oferuje szereg funkcji, które pomagają zoptymalizować proces planowania i zarządzania transportami. Oto kilka przykładów:

  1. Zdalne zarządzanie oknami czasowymi dostaw: Oprogramowanie YMS pozwala zarządzać oknami czasowymi dostaw zdalnie, co pozwala na szybsze i bardziej efektywne planowanie transportów.
  2. Integracja z systemem księgowym. Oprogramowanie YMS zintegrujesz z systemem księgowym, co pozwala na automatyczne przetwarzanie faktur i rozliczeń za dostawy.
  3. Monitorowanie dostaw: Oprogramowanie YMS umożliwia monitorowanie dostaw w czasie rzeczywistym, co pozwala na lepsze zarządzanie kosztami i optymalizację procesu dostaw.
  4. Raportowanie: Oprogramowanie YMS oferuje szereg narzędzi do raportowania, takich jak wykresy i tabele, które pozwalają na lepsze zrozumienie wpływu transportów na biznes.
  5. Wsparcie techniczne: Oprogramowanie YMS oferuje również wsparcie techniczne, które pomaga w rozwiązywaniu problemów i pytań dotyczących oprogramowania.

Awizacja kierowcy SoftwareStudio, czyli awizowanie dostaw

System awizacji kierowcy przez Internet lub telefon to skuteczne narzędzie do zarządzania transportem, wspierania klientów i współpracy między przewoźnikami. Przewoźnicy i firmy transportowe mogą korzystać z systemu, aby poprawić wydajność, zmniejszyć czas przestoju i obniżyć koszty. System ten jest coraz bardziej dostępny i popularny wśród firm transportowych i kierowców.

Okna czasowe

Zarządzanie rezerwacją typu Okna czasowe to ważny element w logistyce. Działa to na korzyść wszystkich stron. Dostawcy i przewoźnicy mogą łatwo rezerwować okna czasowe przez Internet. Dodatkowo, rezerwacja jest możliwa przez aplikację na telefon Android. Po zarezerwowaniu okna, kierowca dostaje potwierdzenie awizacji. Otrzymuje unikalny numer referencyjny i kod QR.
Ten kod QR pełni kilka funkcji. Po pierwsze, jest to potwierdzenie rezerwacji. Natomiast po drugie, uprawnia do wjazdu na teren zakładu. Po trzecie, umożliwia podstawienie auta w wyznaczonym miejscu. Na koniec, kod ten jest też elektroniczną przepustką na wyjazd z zakładu.
W efekcie, zarządzanie Oknami czasowymi sprawia, że proces jest prosty i przejrzysty. Dostawcy nie tracą czasu na czekanie. Magazyn może efektywniej zarządzać swoimi zasobami. Wszyscy uczestnicy procesu zyskują na tej organizacji. Dlatego zarządzanie Oknami czasowymi to klucz do wydajnej i efektywnej logistyki.

Okna czasowe SoftwareStudio

Okna czasowe w systemie awizacyjnym pozwalają na tworzenie i kierowanie harmonogramem rozładunków i załadunków w magazynach. Za pomocą okien czasowych zarządza się transportami, koordynuje prace magazynu i pozwala uniknąć występowania tzw. „wąskich gardeł”. Przewoźnicy rezerwują Okna czasowe w programie. W dniu przyjazdu na teren zakładu, kierowca przekazuje pracownikowi ochrony na bramie wjazdowej numer rezerwacji – moze to być kod QR wyświetlany na smartphonie. Pracownik skanuje kod z dokumentu lub telefonu. System sprawdza, jakie zamówienia zawiera auto i do której rampy należy ją skierować.

Zarządzanie oknami czasowymi

Sprawne zarządzanie awizacjami poprzez ustalanie wizyt oraz ich przebiegu. Planowanie i kontrolowanie celów oraz przebiegu dostaw i transportu. Utworzenie awizacji odbywa się za pomocą formularza internetowego lub aplikacji mobilnej. Zarezerwowanie czasu na załadunek/rozładunek to wybór wolnego miejsca w kalendarzu. Zarządzanie oknami czasowymi upraszcza procesy działu logistycznego, obsługi magazynu oraz przewoźnika. Oferowane systemy rejestracyjne umożliwiają zgłoszenie kierowców samochodów ciężarowych w momencie podstawienia auta na parking zakłądu. Dzięki systemowi przywoływania pojazdów, podstawienia samochodów do ramp (doków) jest sterowany. Samochody znajdują się zawsze na czas w wyznaczonym miejscu.

Awizowanie

Każdy magazyn (szczególnie wysokiego składowania) sprawnie funkcjonuje poprzez skuteczną kontrolę różnorodnych prac związanych z przepływem asortymentu. Główne procesy to: przyjmowanie i rozładunek towarów od firm produkcyjnych i innych magazynów, składanie, ładowanie, a także wydawanie i awizowanie towarów. Organizacja pracy, synchronizacja działań, oszczędności czasu i redukcja kosztów jest możliwa we współczesnym świecie tylko dzięki najlepszym rozwiązaniom technologicznym. Takim narzędziem jest oprogramowanie od SoftwareStudio Awizacje VSS.net. To platforma, która usprawnia awizowanie i umożliwia wdrożenie wydajniejszych rozwiązań.

Aplikacja awizacyjna

Aplikacja awizacyjna może być zintegrowana z systemem monitorowania aut. Wykorzystujemy tutaj nawigację samochodów. Pojazd monitorowany jest przez każdego przewoźnika. Dane o bieżącej lokalizacji mogą być okresowo np. co 15 minut przekazywane do platformowy awizacyjnej. Jeżeli położenie auta uniemożliwia dotarcie na zaplanowany czas, wówczas system może automatycznie powiadamiać o tym fakcie wszystkie zainteresowane strony. Wysyłane są komunikaty e-mail, SMS. Informacja o statusie wyświetlana jest na monitorach w magazynie i logistyce. W takim wypadku aplikacja awizacyjna spełnia dodatkową rolę monitorującą, szczególnie pożądaną w magazynach firm produkcyjnych działających na zasadzie JiT (just in time).