Kryteria wyboru lokalizacji

Kryteria wyboru lokalizacji
Kryteria wyboru lokalizacji nie wynikają tylko i wyłącznie z potrzeb biznesowych. Zwykle wpływ ma na to sama organizacja przestrzeni magazynowej, dostępnych środków transportu. W logistycznym magazynie zauważyć można dwa niezależne trendy metod wyboru lokalizacji. Jedna zaraz przy przyjęciu towaru do magazynu, druga przy jego wydawaniu. Optymalizacja tych procesów i sprawne nimi zarządzanie pozwalają na lepszą Operatywność firmy logistycznej.

Podziel się informacją

Algorytmy wyboru lokalizacji przy przyjęciach i wydaniach towarów stanowią jeden z bardziej istotnych elementów zaawansowanego zarządzania magazynem wysokiego składowania. Przy pomocy oprogramowania WMS.

Kiedy wybieramy lokalizację, musimy wziąć pod uwagę kilka istotnych kryteriów (kryteria wyboru lokalizacji). Po pierwsze, ważne jest, aby lokalizacja była dostępna dla naszych klientów. Musi być to miejsce, które łatwo można dotrzeć. Po drugie, musimy rozważyć koszty. Miejsce, które jest zbyt kosztowne, może wpłynąć negatywnie na nasz budżet. Po trzecie, bezpieczeństwo jest ważnym czynnikiem. Chcemy, aby nasza lokalizacja była bezpieczna zarówno dla pracowników, jak i dla mienia. Po czwarte, musimy również myśleć o infrastrukturze.

Lokalizacja powinna mieć dostęp do niezbędnej infrastruktury, takiej jak prąd, woda i dostęp do Internetu. Wreszcie, lokalizacja powinna być zgodna z przepisami i regulacjami. Musimy upewnić się, że możemy prowadzić naszą działalność zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wszystkie te czynniki muszą być uwzględnione, gdy wybieramy lokalizację dla naszego przedsiębiorstwa.

Lokalizacje magazynowe

Przy wyborze lokalizacji do składowania w magazynie należy wziąć pod uwagę szereg kryteriów, takich jak:

WartośćOpis
DostępnośćLokalizacja powinna być łatwo dostępna dla osób zaopatrujących magazyn oraz dla klientów, którzy będą odbierać towary.
KosztyNależy zwracać uwagę na koszty związane z wynajęciem lokalizacji, takie jak czynsz, opłaty za media i inne opłaty.
WielkośćLokalizacja powinna być dostosowana do wielkości magazynu i ilości towarów, które będą składowane.
Warunki składowaniaMagazyn powinien być odpowiednio ogrzewany i wentylowany oraz chroniony przed wilgocią i innymi warunkami pogodowymi.
Dostępność transportuMagazyn powinien być łatwo dostępny dla samochodów ciężarowych i innych pojazdów transportowych.
Dostępność usług dodatkowychMagazyn powinien być zlokalizowany w miejscu, gdzie są dostępne usługi dodatkowe, takie jak obsługa techniczna czy serwisowanie sprzętu.
BezpieczeństwoMagazyn powinien być odpowiednio zabezpieczony przed kradzieżą i innymi zagrożeniami.

KRYTERIA WYBORU LOKALIZACJI.

Czy wiesz, że kryteria wyboru lokalizacji są pochodną potrzeb logistycznych i biznesowych oraz możliwości infrastruktury magazynowej.

Kryteria wyboru lokalizacji nie wynikają tylko i wyłącznie z potrzeb biznesowych. Zwykle wpływ ma na to sama organizacja przestrzeni magazynowej, dostępnych środków transportu. W logistycznym magazynie zauważyć można dwa niezależne trendy metod wyboru lokalizacji. Jedna zaraz przy przyjęciu towaru do magazynu, druga przy jego wydawaniu. Optymalizacja tych procesów i sprawne nimi zarządzanie pozwalają na lepszą operatywność firmy logistycznej.

Wybór lokalizacji magazynu jest kluczową decyzją dla wielu firm, ponieważ może mieć wpływ na wiele czynników, takich jak koszty, efektywność operacyjna i obsługa klienta.

Oto kilka kryteriów, które warto wziąć pod uwagę podczas wyboru lokalizacji magazynu:

KryteriumOpis
Dostępność dla klientów i dostawcówLokalizacja magazynu powinna umożliwiać łatwy dostęp dla klientów i dostawców, zarówno drogowy, jak i kolejowy czy morski.
KosztyKoszty związane z wynajmem lub zakupem nieruchomości oraz utrzymaniem magazynu to ważny czynnik, który należy wziąć pod uwagę. Koszty powinny być w zgodzie z możliwościami finansowymi firmy.
InfrastrukturaLokalizacja powinna mieć odpowiednią infrastrukturę, np. drogi dojazdowe, systemy telekomunikacyjne, itp.
ElastycznośćLokalizacja powinna umożliwiać łatwe dostosowanie się do potrzeb firmy, np. możliwość rozbudowy, modyfikacji itp.
Warunki magazynowaniaLokalizacja powinna zapewniać odpowiednie warunki magazynowania, takie jak temperatura, wilgotność, oświetlenie, itp.
BezpieczeństwoLokalizacja powinna zapewniać odpowiednie bezpieczeństwo dla przechowywanych towarów, np. monitoring, ochrona, systemy alarmowe, itp.
Dostępność siły roboczejLokalizacja powinna zapewniać dostępność wykwalifikowanej siły roboczej, która będzie w stanie sprawnie obsługiwać magazyn.
Podatki i regulacjeWarto wziąć pod uwagę wysokość podatków i przepisy regulujące działalność w danej lokalizacji.

Wybór odpowiedniej lokalizacji magazynu jest kluczowy dla sukcesu firmy. Warto zwrócić uwagę na powyższe kryteria, aby podjąć jak najlepszą decyzję.

Wybór lokalizacji przy przyjęciach do magazynu

Najkrótszy czas przyjęcia – oczekująca na magazyniera kolejka wydań i przyjęć często przyjmuje się że wydania mają priorytet. Wobec czego tak wyznaczamy lokalizację przyjęcia, aby jak najszybciej można było zrealizować najbliższe wydanie z kolejki. Strategia najkrótszego czasu przyjęcia realizowana jest wówczas, gdy kolejka wydań jest pusta (brak zleceń wydań). Można też realizować w pierwszej kolejności wszystkie wydania, ale jest to strategia niebezpieczna, mogąca doprowadzić do zatoru w strefie przyjęć. Ilość znajdująca się w lokalizacji w stosunku do przyjmowanej; należy wybrać tę lokalizację, która zawiera ilość optymalną w stosunku do ilości przyjmowanej.

Kryteria wyboru lokalizacji

Strategia zarządzania zazwyczaj magazynem określa, czy dozwolone są przyjęcia do lokalizacji, w których istnieje już towar. Ilość optymalna jest to ta, która najlepiej wypełni miejsce składowania. Istotne jest kryterium ewidencji partii towaru, aby nie dopuścić do zmieszania towarów z różnymi terminami ważności lub identyfikatorami partii.

Najczęściej jednak spotykanym kryterium są właściwości fizyczne towaru i nośnika. Budowa i organizacja magazynu narzuca ograniczenia, związane z wytrzymałością regałów. Na przykład na górnych poziomach nie można składować pojemników cięższych niż X. W pewnych lokalizacjach nie można składować palet o wymiarach inny niż Y. Materiały łatwopalne muszą znajdować się jedynie w strefach Z itp. Wszystkie te dodatkowe warunki muszą być uwzględnione podczas przydzielania lokalizacji dla przyjmowanego towaru.

Strategia kolejności rozchodu z magazynu

Najkrótszy czas wydania – wybieramy tę lokalizację, z której czas realizacji wydania będzie najkrótszy. Uwzględnia się więc najkrótszą drogę na trasie: aktualne położenie magazyniera oraz strefy kompletacji wydania. W celu usprawnienia obsługi wydań powierzchnię magazynowania (lokalizacje) dzieli się na strefy, w zależności od czasu dostępu. W strefie najszybszego dostępu umieszcza się towary najszybciej rotujące, nieco wolniej rotujące w strefie następnej itd.

Przypisanie towarów do odpowiednich stref nie powinno być stałe. Jednak z uwagi na dużą kłopotliwość reorganizacji i przemieszczania towarów pomiędzy lokalizacjami. Operację analizy rotacji towarów i przydzielenie towarów do odpowiednich stref wykonuje się niezbyt często. Ilość znajdująca się w lokalizacji w stosunku do ilości zapotrzebowanej.

Należy wybrać tę lokalizację, która zawiera ilość optymalną w stosunku do ilości zapotrzebowanej. Jeśli ilość zapotrzebowana danego towaru nie jest zgodna z żadną z ilości znajdujących się w lokalizacjach wówczas wybranie ilości optymalnej nie jest do końca oczywiste. Zazwyczaj definiując strategię zarządzania magazynem wysokiego składowania określa się, czy dozwolone są wydania częściowe czy też wydania są zawsze całopaletowe.

Zarządzanie magazynem

Program daje możliwość zarządzania magazynem w sytuacji lokowania przyjmowanych towarów w zależności od objętości, wagi, rozmiaru palety, rodzaju lokalizacji. Studio WMS.net to aplikacja przeznaczona do ewidencji ilościowo-wartościowej w magazynie wydzielonym jako magazyn wysokiego składowania. Ogromne magazyny i centra dystrybucyjne od wielu lat wykorzystują profesjonalne systemy WMS (Warehouse Management Systems), by efektywnie zarządzać codziennymi zadaniami. Nowoczesna technologia wsparta kodami kreskowymi, terminalami radiowymi lub systemem Voice Picking (polecenia głosowe) pozwala na pełną kontrolę pracy i przepływu towarów w magazynie.

WMS system magazynowy

Proces magazynowania jest newralgicznym punktem dla przedsiębiorstwa. Operacje przemieszczania towarów w magazynie stanowią według różnych autorów prawie połowę czasu kompletacji. Czy można je skrócić i jak w tym pomoże WMS system magazynowy? Jeśli multipicking ma być wcielony w życie z sukcesem, konieczne jest zaimplementowanie systemu, który umożliwi realizowanie wszystkich procesów. W tym kontekście najlepiej sprawdza się system WMS, a więc rozwiązanie odpowiadające nie tylko za inteligentne zarządzanie magazynem, ale i za optymalizację procesu realizowania poszczególnych zamówień.

WMS przyspiesza proces lokalizacji towarów, ułatwia więc pracę magazynierom, którzy mogą dzięki temu skupić się na samym kompletowaniu zamówień. Oprogramowanie najpierw szczegółowo analizuje samą strukturę zamówień, potem zaś podpowiada, jakie łączenie zleceń będzie optymalne. Rozwiązanie jest też w stanie automatyczne scalać zamówienia, a odpowiednio zoptymalizowane przekazuje je do magazynierów nawet w kilka minut po ich złożeniu.

Kody kreskowe do znakowania miejsc składowania towarów

System znakowania i identyfikacji miejsc składowania w magazynie to narzędzie, które pozwala na oznaczanie i identyfikację różnych miejsc składowania w magazynie. Oto kilka przykładów funkcjonalności, które mogą zawierać tego typu systemy:

Funkcjonalność WMSOpis
Tworzenie map magazynuSystem pozwala na tworzenie map magazynu, w których określa się różne miejsca składowania, takie jak regały, półki, sektory itp.
Znakowanie miejsc składowaniaSystem pozwala na oznaczanie miejsc składowania, poprzez stosowanie kodów kreskowych, etykiet RFID lub innych metod.
Identyfikacja miejsc składowaniaSystem pozwala na automatyczną identyfikację miejsc składowania, poprzez skanowanie kodów kreskowych lub odczytywanie etykiet RFID.
Zarządzanie lokalizacjami magazynowymiSystem pozwala na zarządzanie lokalizacjami magazynowymi, takimi jak przydzielanie produktów do określonych lokalizacji oraz generowanie raportów dotyczących lokalizacji.

Zostaw nam wiadomość

Otrzymuj aktualizacje i ucz się od najlepszych

Więcej do odkrycia

Program WMS.net
Program WMS

Program WMS.net

Odkryj program WMS.net – zaawansowane rozwiązanie do zarządzania magazynem, które zwiększa wydajność i konkurencyjność Twojej firmy dzięki integracji systemów i funkcjom analitycznym. Program WMS.net to nowoczesne rozwiązanie w zarządzaniu magazynem.

Jakie znasz wady i zalety WMS?
System zarządzania magazynem

Jakie znasz wady i zalety WMS?

Czy wiesz, że WMS ma wady i zalety. System WMS jest złożonym systemem do zarządzania magazynami. Choć może on być korzystny dla wielu firm, istnieją też pewne wady i zalety,

Czy chcesz zwiększyć swój biznes?

napisz do nas i pozostań w kontakcie

Dowiedz się, jak pomogliśmy 100 najlepszym odnieść sukces.

Porozmawiajmy