Kompletacja zamówień

Kompletacja zamówień
Kompletacja zamówień w firmie logistycznej nazywa się proces polegający na przygotowaniu (kompletowaniu) towarów pod potrzeby zamówienia. W praktyce polega to na tym, że pracownik otrzymuje dyspozycję kompletacji, która powstała w systemie WMS.

Podziel się informacją

Klasyczna kompletacja zamówień, nazywana czasem kompletacją prostą, albo też jednostopniową polega na tym, że pracownik magazynu kompletuje samodzielnie jedno zlecenie zamówienia (czasem kilka). A po zakończeniu jego działania towar z zamówienia jest gotowy do spakowania, a także wysłania.

KOMPLETACJA ZAMÓWIEŃ W SYSTEMIE WMS

Kompletacja dwustopniowa może być zastosowana w firmach, które stosują zbiorcze przetwarzanie zamówień (tak zwany proces wsadowy). Które polega na tym, że w systemie informatycznym gromadzi się większą liczbę zamówień. A następnie przekazuje się je wspólnie do realizacji.

Ekonomicznym uzasadnieniem kompletacji dwustopniowej jest to, że zamówienia są do siebie w pewien sposób podobne. Na przykład zawierają większość towarów, które się pokrywają.

WMS

Nasza spółka jako producent oprogramowania oferuje systemy WMS zapewniające kompletację zamówień.

Idea kompletacji dwustopniowej polega na tym, że z magazynu miejsca składowania przywozi się towar do strefy pakowania (kompletacji) stanowiący sumę wszystkich zamówień, które realizuje się danego dnia, a następnie rozsortowuje się taki zbiorczy wsad na poszczególne zamówienia.

W zależności od rodzaju towarów, czy te z zagęszczenia powtarzających się indeksów w zamówieniach. Celem kompletacji dwustopniowej jest obniżenie kosztów kompletacji, poprzez zmniejszenie liczby pobrań w magazynie wysokiego składowania.

Kompletacja zamówień

Kompletacja zamówień. Strategia kolejności rozchodu z magazynu

Najkrótszy czas wydania – wybieramy tę lokalizację, z której czas realizacji wydania będzie najkrótszy. Uwzględnia się więc najkrótszą drogę na trasie: aktualne położenie magazyniera oraz strefy kompletacji wydania. W celu usprawnienia obsługi wydań powierzchnię magazynowania (lokalizacje) dzieli się na strefy, w zależności od czasu dostępu. W strefie najszybszego dostępu umieszcza się towary najszybciej rotujące, nieco wolniej rotujące w strefie następnej itd. Przypisanie towarów do odpowiednich stref nie powinno być stałe. Jednak z uwagi na dużą kłopotliwość reorganizacji i przemieszczania towarów pomiędzy lokalizacjami.

Zapasy magazynowe

Dobra materialne w procesie magazynowania nazywamy zapasami magazynowymi. Przez pojęcie zapas magazynowy należy rozumieć taką ilość dóbr materialnych, które gromadzone w magazynie zapewniają prawidłową, a także rytmiczną działalność handlową. Usługową czy też produkcyjną. Zapasy magazynowe rozumiane są jako pojęcia właścicieli magazynowych towarów. Gromadzi się je z faktu wpływania różnych czynników losowych na działalność przedsiębiorstwa. Tworzy się więc w celu uniknięcia lub zminimalizowania ryzyka i niepewności występujących w działalności gospodarczej.

Kolektor danych Android

Na funkcjonowanie procesu magazynowania największy wpływ ma faza kompletacji. Jej efektywna realizacja zależy od cech fizycznych przepakowywanych ładunków. Przydatny na tym etapie będzie kolektor danych z systemem Android i zainstalowanym programem WMS, to sprawne narzędzie w rękach każdego magazyniera. Miejsce jej realizacji w dużej mierze zależy od rotacji towaru i poziomu zapasów magazynowych.

Program magazynowy na Androida to aplikacja komputerowa, która może być zainstalowana na urządzeniach z systemem Android i służyć do zarządzania procesami magazynowymi i dystrybucją towarów. Może umożliwiać takie funkcje, jak:

  • Rejestrowanie przyjęć i wydań towarów
  • Inwentaryzację magazynu
  • Planowanie i koordynację pracy magazynierów i operatorów wózków widłowych
  • Integrację z systemami zewnętrznymi, takimi jak systemy zamówień czy systemy transportowe
  • Monitorowanie stanu zapasów i prognozowanie potrzeb magazynowych

Magazyn WMS

Program WMS pozwala na kontrolę i optymalizację procesów magazynowych. Aby jak najbardziej optymalnie rozmieścić produkty w magazynie, program WMS analizuje różnorodne parametry przyjmowanego towaru. Magazyn WMS.net doskonale sprawdza się w firmach, które posiadają magazyny z półkami znajdującymi się „na wysokości magazyniera”, jak również tam, gdzie wykorzystywane są tzw. „pola odkładcze”. Magazyn WMS potrafi przy przyjęciu towaru, automatycznie uzupełniać nim stanowiska kompletacji (kompletacja falowa), a dopiero pozostałe nadwyżki umieścić na regałach.

Kompletacja w magazynie

Kompletacja towaru w magazynie wymaga również odpowiedniego przechowywania produktów. Oznacza to, że produkty powinny być przechowywane w odpowiednio oznaczonych i odpowiednio oznaczonych pozycjach. Ważne jest również, aby produkty były przechowywane w odpowiedniej temperaturze i wilgotności, aby zapobiec uszkodzeniu lub zepsuciu.

Metoda kompletacji towaru w magazynie jest jednym z ważniejszych aspektów zarządzania magazynem. Jest to proces, który polega na skompletowaniu konkretnego zamówienia zgodnie z wymaganiami klienta. Kompletacja towaru w magazynie jest ważna, ponieważ pozwala zapewnić, że klient otrzyma dokładnie to, czego oczekuje.

Proces kompletacji towaru w magazynie obejmuje wiele kroków. Pierwszym krokiem jest zidentyfikowanie towaru, który ma zostać skompletowany. Następnie należy sprawdzić, czy towar jest dostępny w magazynie i czy jest w odpowiedniej ilości. Jeśli tak, towar musi zostać zapakowany i wysłany do klienta.

Zostaw nam wiadomość

Otrzymuj aktualizacje i ucz się od najlepszych

Więcej do odkrycia

Program WMS.net
Program WMS

Program WMS.net

Odkryj program WMS.net – zaawansowane rozwiązanie do zarządzania magazynem, które zwiększa wydajność i konkurencyjność Twojej firmy dzięki integracji systemów i funkcjom analitycznym. Program WMS.net to nowoczesne rozwiązanie w zarządzaniu magazynem.

Jakie znasz wady i zalety WMS?
System zarządzania magazynem

Jakie znasz wady i zalety WMS?

Czy wiesz, że WMS ma wady i zalety. System WMS jest złożonym systemem do zarządzania magazynami. Choć może on być korzystny dla wielu firm, istnieją też pewne wady i zalety,

Czy chcesz zwiększyć swój biznes?

napisz do nas i pozostań w kontakcie

Dowiedz się, jak pomogliśmy 100 najlepszym odnieść sukces.

Porozmawiajmy