Etykieta logistyczna GS1

Etykieta logistyczna GS1 to jedno z najlepszych narzędzi, które firmy mogą wykorzystać do zwiększenia skuteczności łańcucha dostaw. Dzięki jej wykorzystaniu, firmy mogą optymalizować wpływającą i wychodzącą produkcję, zapewnić skuteczne zarządzanie ryzykiem i zmniejszyć koszty działalności. Wszystko to sprawia, że etykieta logistyczna GS1 jest niezastąpionym narzędziem w handlu detalicznym i logistyce.
Etykieta logistyczna GS1

Etykieta logistyczna GS1 to nośnik informacji w łańcuchu dostaw, gdzie wszyscy uczestnicy, czyli producent, przewoźnik, dystrybutor, detalista, wspólnie się porozumiewają. Dzięki zastosowaniu standardów globalnego systemu GS1 (poprzednio znane jako EAN.UCC), to porozumiewanie się staje się możliwe.

Jeśli chodzi o etykiety logistyczne GS1, to warto wiedzieć, że są one używane do oznaczania produktów. A to pomaga w ich identyfikacji i zarządzaniu w procesach logistycznych. Te etykiety opierają się na globalnym standardzie GS1, który pozwala na identyfikację produktów za pomocą unikalnych kodów. GTIN (Global Trade Item Number).

Coraz więcej firm, w tym nie tylko duże centra logistyczne czy producenci, ale także firmy świadczące usługi magazynowania, sięga po znakowanie jednostek logistycznych, czyli palet, za pomocą standardowych etykiet GS1. To zyskuje na popularności. Wdrożenie tego standardu przyczynia się do poprawy jakości usług logistycznych, zarówno w obszarze składowania, jak i transportu. Etykieta logistyczna GS1 jest kluczowym elementem zapewniającym wyższe standardy w logistyce.

Oprogramowanie magazynowe i GS1

Jeśli chodzi o etykietę GS1, to zwróć uwagę na jej strukturę, która składa się z trzech części.

 1. Górna część etykiety to miejsce, gdzie znajdują się informacje tekstowe.
 2. Środkowa część to interpretacja symboli kodów kreskowych.
 3. Dolna część etykiety zawiera właśnie te symbole kodów kreskowych.

Warto wiedzieć, że etykieta logistyczna jest bogata w informacje, które są kluczowe w zarządzaniu magazynem. Oto, co możesz znaleźć na takiej etykiecie:

 • Numer GTIN jednostki handlowej, czyli jednostki, która stanowi przedmiot zamówienia.
 • Numer SSCC, czyli Seryjny Numer Jednostki Wysyłkowej.
 • Data ważności.
 • Oznaczenie serii/partii produkcyjnej.
 • Ilość jednostek handlowych zawartych w jednostce logistycznej.

Teraz, jeśli chodzi o programy mobilne na zamówienie, takie jak program magazynowy Online, istnieją pewne możliwości, które warto poznać:

 1. Możesz zweryfikować towar na palecie, aby upewnić się, że jest zgodny z oczekiwaniami.
 2. Program pozwala na filtrowanie wartości, abyś mógł wyświetlać tylko te, które są dla ciebie istotne.
 3. Za pomocą projektanta tabel masz kontrolę nad wyglądem rejestrów. Określając, które kolumny są widoczne, jakie mają etykiety (czyli opisy nagłówków kolumn). A także jakie kolory mają czcionki i tło w poszczególnych kolumnach.

Dzięki tym funkcjom programu magazynowego Online możesz zoptymalizować zarządzanie magazynem oraz skupić się na istotnych dla ciebie informacjach.

ETYKIETA LOGISTYCZNA GS1, a więc niezbędne jest
oprogramowanie magazynowe

Wsparcie techniczne oprogramowania dla etykiet logistycznych

Etykiety logistyczne GS1 są szczególnie przydatne w magazynach i podczas transportu towarów, ponieważ umożliwiają szybką i łatwą identyfikację produktów. Pozwalają też na śledzenie przepływu produktów w całym łańcuchu dostaw i ułatwiają zarządzanie zapasami.

Etykiety logistyczne GS1 są również przydatne dla firm, które chcą uzyskać certyfikat GS1 lub korzystać z usług GS1. Certyfikat GS1 jest potwierdzeniem, że firma spełnia określone standardy jakości i efektywności w zarządzaniu łańcuchem dostaw. Korzystanie z usług GS1 umożliwia firmom dostęp do narzędzi i rozwiązań ułatwiających zarządzanie łańcuchem dostaw.

Etykieta logistyczna GS1
Etykieta logistyczna GS1

Jeśli chodzi o systemy informatyczne do zarządzania i sterowania procesami gospodarczymi, istnieje potrzeba przechwytywania dużej ilości danych. Systemy automatycznej identyfikacji są odpowiednie, ponieważ pozwalają na automatyczne przechwytywanie i przesyłanie różnych danych używanych w łańcuchach dostaw.
Aby to osiągnąć, korzysta się z unikalnych oznaczeń towarów, jednostek logistycznych, firm i lokalizacji fizycznych według standardów GS1. W tych systemach wykorzystuje się technologie kodów kreskowych oraz technologie radiowe, takie jak EPC/RFID, a także Elektroniczne Kody Produktów (EPC/RFID). Dzięki nim możliwe jest szybkie i niezawodne przechwytywanie danych, co jest niezwykle ważne w efektywnym zarządzaniu i sterowaniu procesami gospodarczymi.

Daty ważności

Jeśli chodzi o funkcję programu magazynowego dotyczącą daty ważności, oto, co możesz zrobić:
Program magazynowy WMS.net umożliwia rejestrowanie terminów przydatności do spożycia (daty ważności) dla każdej dostawy.
Dzięki tym zarejestrowanym datom ważności, możesz prowadzić wydania wg zasady FeFo, czyli „First Expired, First Out”. Oznacza to, że najpierw wydawane są artykuły, których data ważności zbliża się do terminu.
Ponadto, program pozwala kontrolować, gdzie dokładnie znajdują się artykuły przeterminowane w magazynie.
Dzięki tej funkcji będziesz mógł skutecznie zarządzać terminami przydatności do spożycia i unikać marnotrawstwa.

Rozpakowywanie i etykietowanie

Przy korzystaniu z programu magazynowego, będziesz prowadzony przez proces rejestracji towaru. Ten proces obejmuje:
Określenie typowych ilości palet.
Określenie warunków składowania.
Drukowanie etykiet potrzebnych do identyfikacji.
Jeśli produkty już mają etykiety z kodem kreskowym, można je wykorzystać ponownie w procesie rejestracji.

Lokalizację magazynów

Dzięki tej operacji następuje jednoznaczne przypisanie w systemie informatycznym towaru do miejsca lokalizacji. Terminale te są połączone w systemie radiowym z centralnym programem magazynowym, skanerami kodów kreskowych, jak również innymi urządzeniami wspomagającymi. Administrator programu ma wgląd i może edytować oraz dopisywać transakcje do tabeli dostępnych transakcji (patrz opis rejestracja transakcji), a także korzystając z tej tabeli może konfigurować menu dla użytkowników programu.

Programy komputerowe magazynowe

Nowoczesne technologie informatyczne pozwalają na zarządzanie magazynem za pomocą programu komputerowego, nie tylko bezpośrednio personelowi znajdującemu się na terenie zakładu, ale poprzez Internet z dowolnego miejsca na ziemi. Zarządzanie magazynem za pomocą aplikacji internetowych (programy komputerowe magazynowe) pozwala na dostęp do informacji o stanach magazynowych, lokalizacjach, dokumentach itp. pracownikom firma obsługującej magazyn oraz klientom zdalnym korzystającym z usług magazynu wysokiego składowania.