Etykiety logistyczne GS1

Etykiety logistyczne GS1
System GS1 jest niezwykle przydatny w przypadku firm, które zajmują się hurtowniczym składowaniem towarów i produkcji hurtowej. Ponieważ produkty są zazwyczaj dostarczane z wielu różnych źródeł, system GS1 zapewnia, że produkty są odpowiednio oznakowane, abyś mógł je łatwo identyfikować i dostarczać do odpowiedniego klienta. W ten sposób możesz upewnić się, że każdy produkt, który przechodzi przez twój magazyn, zostanie odpowiednio zidentyfikowany i zarządzany.

Podziel się informacją

Aplikacja magazynowa zawiera specjalne etykiety GS1, które są wyposażone w kody kreskowe o określonym zakresie znaków, a także wyraźne dane dotyczące produktu. Na przykład, etykieta GS1 może zawierać informacje dotyczące nazwy producenta, daty ważności, numeru serii lub nazwy produktu. Moduł do drukowania etykiet logistycznych w standardzie GS1 zgodnie z wymaganiam stawianymi przez sieć NETTO dla dostawców towarów do sieci marketów.

Etykiety GS1 są szczególnie przydatne w magazynowaniu różnych towarów, w tym żywności i narzędzi. W rezultacie, gdy towary z magazynu są dostarczane klientom, operator może łatwo je identyfikować i sprawdzać, czy są odpowiednio oznaczone. Dzięki temu można uniknąć błędów w magazynowaniu i wysyłaniu towaru oraz szybko i łatwo wykryć problemy w danej partii towaru.

ETYKIETY LOGISTYCZNE GS1

Etykiety GS1 z aplikacji magazynowej są obecnie wykorzystywane w wielu branżach zajmujących się przechowywaniem i dystrybucją. Pomagają one utrzymać określone standardy jakości i sprawiają, że proces logistyczny jest szybszy i bardziej efektywny.

Etykiety logistyczne GS1 są nośnikiem informacji w łańcuchu dostaw. W nim wszyscy uczestnicy, czyli producent, przewoźnik, dystrybutor, detalista porozumiewają się wspólnym językiem. To porozumiewanie się jest możliwe dzięki stosowaniu standardów globalnego systemu GS1 (poprzednia nazwa: EAN.UCC).

Etykieta logistyczna zawiera zakodowane oraz czytelne wzrokowo informacje, opisujące zawartość oraz parametry logistyczne każdej indywidualnej jednostki logistycznej. Na przykład palety.

Jednostka logistyczna powstaje poprzez połączenie, czyli zgrupowanie towaru w jednostkę manipulacyjną. Głównie przy użyciu palet, ale także skrzyń, pojemników, wózków i innych nośników towaru. Jednostka taka ułatwia operowanie w łańcuchu dostaw – w procesie magazynowania i transportu.

SSCC (Serial Shipping Container Code czyli Seryjny Numer Jednostki Wysyłkowej) – najczęściej stosowany identyfikator jednostki logistycznej. Jest nadawany przy użyciu standardu GS1. Numer ten składa się z osiemnastu cyfr i poprzedzony jest Identyfikatorem Zastosowania (IZ) 00. Struktura (konstrukcja) tego numeru przypomina strukturę numeru GTIN.

GTIN (Global Trade Item Number) – Globalny Numer Jednostki Handlowej (dawniej EAN – European Article Number). To unikatowy kod przedmiotu handlu (wyrobu opakowanego lub usługi). Nazwa GTIN określa zbiorczo całą rodzinę opracowanych przez GS1 struktur identyfikatorów. Identyfikatory te mogą składać się z 8, 12, 13 lub 14 cyfr (GTIN-8, GTIN-12, GTIN-13 i GTIN 14).

Etykiety GS1 umożliwiają także inne zalety, takie jak optymalizacja procesów magazynowych i śledzenie zamówień. Aplikacja magazynowa umożliwia władzom sprawdzanie stanu magazynu i śledzenie aktualnych zasobów. Dzięki temu władze mogą wykrywać wszelkie niezgodności oraz podejmować odpowiednie działania korygujące. Etykiety GS1 także ułatwiają automatyzację w magazynie, umożliwiając przeprowadzenie procesu logistycznego bez konieczności ręcznego przeprowadzania go.

Etykiety logistyczne GS1 – Identyfikator Zastosowania

IZ – Identyfikator Zastosowania: w systemie GS1 oznaczenie, które identyfikuje (określa w sposób unikalny) rodzaj i format następującej po nim informacji. Innymi słowy, IZ podpowiada, jakiego rodzaju informacje zawarte są w kodzie następującym tuż po nim. Przykładowo. po IZ 00 następuje numer SSCC. Po IZ – 01 numer GTIN, po IZ 10 – oznaczenie partii produkcyjnej, po IZ 15 – data minimalnej trwałości. Po IZ 37 – liczba jednostek handlowych w jednostce logistycznej, itp.

IZ Informuje, co to są za dane, jaki jest ich format i długość kodu, który je zapisuje. Dane następujące po IZ mogą zawierać znaki alfabetyczne. Ale też numeryczne, o ściśle określonej lub zmiennej długości, ale do określonej maksymalnej liczby znaków.

Etykiety logistyczne GS1

W ramach programu magazynowego Studio Magazyn WMS.net dostępny jest moduł do drukowania etykiet logistycznych w standardzie GS1. Zgodnie z wymaganiami stawianymi przez sieć NETTO dla dostawców towarów do sieci marketów. Moduł (aplikacja Windows) wykorzystuje mechanizmy związane z drukowaniem na drukarce kodów kreskowych w standardzie ZEBRA etykiet logistycznych na palety (nośniki). Podstawą do drukowania są dokumenty zleceń przyjęcia do magazynu z produkcji. Dokumenty zleceń zatwierdzone można wydrukować na etykiecie samoprzylepnej (wszystkie lub wybrane). Etykieta zawiera informacje o numerze GTIN towaru, unikalny numer SSCC nośnika oraz termin przydatności do spożycia. Dane są prezentowane w postaci jawnej oraz kodowane za pomocą kodu EAN128C.

Za pomocą modułu Etykiety Netto.net można drukować etykiety oraz uruchamiać wybrane moduły aplikacji Studio magazyn WMS.net. Przykładowo przeglądanie kartotek towarowych i stanów magazynowych, rejestr nośników, czyli palet oczekujących w produkcji na odebranie przez magazyn (magazyn wysokiego składowania). A także historię wszystkich dokumentów przyjęć z produkcji.

Wyposażenie magazynu

Oferta obejmuje dostawę i instalację, sprzętu wraz z materiałami eksploatacyjnymi do systemów ADC. Czyli Automatic Data Capture – automatycznego identyfikowania, przechwytywania i gromadzenia danych występujących w procesach logistyczno – magazynowych. Optymalny dobór urządzeń i oprogramowania, z szerokiego spektrum producentów, dostosowany do indywidualnych potrzeb klientów, jak również doradztwo i obsługę serwisową wchodzą w zakres usługi. Z punktu widzenia pracowników w magazynie oferujemy dostawę, montaż i uruchomienie drukarek kodów kreskowych, skanerów oraz terminali radiowych.

Automatyczna identyfikacja

W systemach informatycznych wspomagających zarządzanie lub sterowanie procesami gospodarczymi istnieje potrzeba szybkiego i niezawodnego przechwytywania dużej liczby danych. Funkcje takie spełniają systemy automatycznej identyfikacji, które pozwalają na automatyczne przechwytywanie i przesyłanie wielu różnych danych wykorzystywanych w łańcuchach dostaw. Realizuje się to poprzez zastosowanie unikalnych w skali świata oznaczeń towarów, jednostek logistycznych, firm i lokalizacji fizycznych według standardów GS1. W systemach tych wykorzystywane są technologie kodów kreskowych. A także technologie radiowe (EPC/RFID), a ostatnio związane z nimi Elektroniczne Kody Produktów (EPC/RFID).

SoftwareStudio to producent aplikacji internetowych w technologii Microsoft ASP.net, baza danych Microsoft SQL Server. Aplikacje Internetowe w standardzie HTML5, CSS3. Obsługa informatyczna jaką zapewnia SoftwareStudio to usługi zarządzania systemami informatycznymi, bazami danych i sieciami w przedsiębiorstwach.

Program do obsługi magazynu

Program Studio Magazyn WMS.net rewolucjonizuje zarządzanie magazynem. Daje on możliwość zarządzania online, co oznacza dostęp przez Internet. To ułatwia pracę i zwiększa efektywność. Ta aplikacja jest przeznaczona dla magazynów wysokiego składowania. Skupia się na ewidencji ilościowo-wartościowej. Dzięki temu, monitorowanie stanu towarów jest precyzyjne.

SoftwareStudio jest producentem tego innowacyjnego rozwiązania. Korzystają z technologii Microsoft ASP.net i baz danych Microsoft SQL Server. Nie tylko to, oferują również wsparcie informatyczne. To obejmuje zarządzanie systemami, bazami danych i sieciami. Dlatego, jeśli poszukujesz kompleksowego rozwiązania, SoftwareStudio jest dobrym wyborem.

Aplikacje są zbudowane w standardzie HTML5 i CSS3. To gwarantuje ich zgodność i wydajność. Tak więc, Studio Magazyn WMS.net to nie tylko narzędzie do zarządzania magazynem. To kompletne rozwiązanie dla firm, które chcą być na czasie i zwiększyć swoją efektywność.

PROGRAM DO OBSŁUGI MAGAZYNU, zarządzanie magazyn online

Technologia ma kluczowe znaczenie dla magazynu i systemu informatycznego, który go obsługuje. Oprogramowanie pomaga zarządzać zapasami, śledzić produkty i materiały oraz koordynować działania pracowników magazynu. System ten jest zwykle centralną częścią systemu planowania zasobów przedsiębiorstwa (ERP) firmy.

Systemy informatyczne w magazynie

Oprogramowanie do zarządzania zapasami służy do śledzenia, jakie produkty i materiały znajdują się w magazynie, gdzie się znajdują i jaka część każdego towaru jest dostępna. Informacje te są niezbędne do utrzymania porządku i sprawnego działania magazynu. Pracownicy muszą wiedzieć, jakie produkty są dostępne i gdzie się znajdują, aby móc je szybko i sprawnie odzyskać.

Zarządzanie magazyn online

Operatorów logistycznych, czyli program do obsługi magazynu.

Oprogramowanie do planowania wymagań materiałowych (MRP) służy do planowania i zarządzania zakupami materiałów potrzebnych do produkcji. To oprogramowanie pomaga zapewnić, że magazyn ma pod ręką odpowiednie materiały, gdy są one potrzebne.

Oprogramowanie do zarządzania przepływem pracy służy do koordynowania działań pracowników w magazynie. To oprogramowanie pomaga zapewnić, że zadania są wykonywane we właściwej kolejności, a pracownicy mają informacje potrzebne do wykonywania swojej pracy.

System zarządzania magazynem (WMS) to oprogramowanie, które pozwala na wydajniejszą i wydajniejszą obsługę magazynu. WMS zapewnia wgląd w magazyn w czasie rzeczywistym, dzięki czemu menedżerowie mogą podejmować świadome decyzje dotyczące sposobu prowadzenia magazynu.

Terminale magazynowe w magazynie wysokiego składu (dawniej kolektor danych), od 2014 roku dostępne są z systemem operacyjnym ANDROID. Terminal radiowy jest zewnętrznym urządzeniem podłączanym do systemu za pomocą sieci bezprzewodowej, a także wyposażony w dotykowy ekran działający pod kontrolą systemu operacyjnego Android.

Zostaw nam wiadomość

Otrzymuj aktualizacje i ucz się od najlepszych

Więcej do odkrycia

Program WMS.net
Program WMS

Program WMS.net

Odkryj program WMS.net – zaawansowane rozwiązanie do zarządzania magazynem, które zwiększa wydajność i konkurencyjność Twojej firmy dzięki integracji systemów i funkcjom analitycznym. Program WMS.net to nowoczesne rozwiązanie w zarządzaniu magazynem.

Jakie znasz wady i zalety WMS?
System zarządzania magazynem

Jakie znasz wady i zalety WMS?

Czy wiesz, że WMS ma wady i zalety. System WMS jest złożonym systemem do zarządzania magazynami. Choć może on być korzystny dla wielu firm, istnieją też pewne wady i zalety,

Czy chcesz zwiększyć swój biznes?

napisz do nas i pozostań w kontakcie

Dowiedz się, jak pomogliśmy 100 najlepszym odnieść sukces.

Porozmawiajmy