System magazynowy

System magazynowy
System magazynowy WMS do obsługi magazynu wysokiego składowania. To nie tylko oprogramowanie, ale kompleksowe wyposażenie sprzętowe i techniczne. WMS.net to system magazynowy, czyli oprogramowanie które używa się za pomocą przyjaznego interfejsu przeglądarki Internetowej oraz kolektory danych Android.

Podziel się informacją

Zanim zdecydujesz się na zainwestowanie w dedykowany system magazynowy, zaleca się przeprowadzenie szczegółowej analizy w celu określenia potrzeb magazynowych firmy. Następnie można wybrać rozwiązanie dedykowane, które spełni wymagania przedsiębiorstwa. Zanim jednak do tego dojdzie, ważne jest, aby zrozumieć podstawy systemów magazynowych, takich jak ich projektowanie i wdrażanie.

Projektowanie dedykowanego systemu magazynowego wymaga identyfikacji wszystkich elementów, które muszą zostać uwzględnione.

Do tego celu należy zidentyfikować wymagania dotyczące zarządzania zapasami, jak również wymagania dotyczące obsługi klienta i wprowadzania danych. Ważne jest, aby zrozumieć, jakie są potrzeby magazynu oraz jakie będą wymagania wystawione przez przedsiębiorstwo.

Po ustaleniu wymagań warto przeanalizować różne rodzaje dostępnych systemów magazynowych. W tym celu należy określić, jaki system magazynowy będzie odpowiadać potrzebom firmy. Oprócz tego należy zidentyfikować funkcje, jakie mają być wbudowane w system. System magazynowy musi być zaprojektowany w taki sposób, aby wyposażyć magazyn w odpowiednie narzędzia i zapewnić kontrolę nad zapasami.

Kiedy rozważasz wdrożenie dedykowanego systemu magazynowego, musisz również przeanalizować wszystkie aspekty bezpieczeństwa. System magazynowy musi być wyposażony w niezbędne zabezpieczenia, aby zapewnić odpowiednią ochronę przed dostępem do danych. Ważne jest również, aby system był wygodny w użyciu i łatwym do zarządzania.

Po wyborze systemu magazynowego następnym krokiem jest wdrożenie systemu. Wszystkie dane, oprogramowanie i systemy wymagane do pracy muszą być zainstalowane i skonfigurowane, aby system magazynowy działał zgodnie z założeniem. Aby to zrobić, ważne jest, aby wszystkie komponenty systemu wykorzystywały standardowe protokoły komunikacji i zapewniały bezpieczeństwo.

SoftwareStudio oferuje system magazynowy, to nie tylko oprogramowanie, ale kompleksowe wyposażenie sprzętowe i techniczne.

Oprogramowanie magazynowe, czyli system magazynowy pozwala w intuicyjny sposób zarządzać produktami i dokumentami magazynowymi. Zarządzać z każdego miejsca na świecie zarówno dla firmy logistycznej jak i klientów magazynu.

Polski system magazynowy online

Dedykowany system magazynowy może znacznie zwiększyć wydajność magazynu i optymalizować procesy magazynowe. Zaawansowanie tego typu rozwiązania wymaga wiedzy na temat procesu projektowania i wdrażania systemu. Jeśli odpowiednio stworzysz i wdrożysz system magazynowy, możesz liczyć na znaczne korzyści w postaci lepszego zarządzania zapasami i wyższej wydajności procesów magazynowych.

Aplikacja www, czyli system magazynowy online pozwala na korzystanie przez użytkownika z funkcjonalności podobnej do aplikacji Windows. Dlatego magazynier pracuje za pomocą przeglądarki Internetowej. Zadaniem realizowanym w ramach magazynowych systemów WMS jest bezbłędna lokalizacja towarów w magazynie, czyli kontrola przebiegu obrotu magazynowego. SoftwareStudio to producent oprogramowania dostarczający rozwiązania biznesowe dla firm sektora logistyki magazynowej, firm produkcyjnych i handlowych. Często znakomitą większość logistyki firmy przejmuje pod swoją opiekę operator logistyczny świadcząc specjalistyczne usługi co pozwala na skupieniu działalności firmy na jej funkcjach wytwórczych.

Oprogramowanie magazynowe działa w czasie rzeczywistym, co jest jedną z jego największych zalet. W programie magazynowym zastosowano nowoczesny dostęp do bazy danych, czyli Microsoft SQL Server. System informatyczny służący do zarządzania magazynem wykracza daleko poza standardowe funkcje dotychczasowych systemów magazynowych w postaci oprogramowania kontrolującego stan zawartości magazynu i dystrybucję towarów.

System informatyczny

Aby zaprojektować i wdrożyć dedykowany system magazynowy, należy przeprowadzić następujące kroki:

Oto sformatowany tekst w postaci tabeli:

WartośćOpis
Określenie potrzebPierwszym krokiem jest określenie potrzeb magazynu i wymagań, jakie ma spełniać nowy system. Należy zastanowić się, jakie procesy magazynowe chce się automatyzować i jakie funkcje ma mieć system.
Analiza rynkuKolejnym krokiem jest przeprowadzenie analizy rynku i zapoznanie się z dostępnymi na rynku rozwiązaniami. Można również skonsultować się z ekspertami w zakresie zarządzania magazynem, aby uzyskać ich rady i rekomendacje.
Wybór rozwiązaniaPo przeprowadzeniu analizy rynku należy wybrać odpowiednie rozwiązanie, które będzie spełniać potrzeby magazynu i będzie odpowiadać budżetowi przewidzianemu na ten cel.
ProjektowanieKolejnym krokiem jest projektowanie systemu i określenie, jak będzie on działać i jakie będzie miał funkcje. Może być konieczne skonsultowanie się z informatykami i programistami, aby zaprojektować odpowiednie rozwiązanie.
WdrożeniePo zaprojektowaniu systemu należy go wdrożyć w magazynie. Może to obejmować instalację oprogramowania, konfigurację systemu i szkolenie pracowników z zasad jego obsługi.

Z punktu widzenia klienta dodatkowym atutem wyboru usługodawcy jest nowoczesny i sprawny system informatyczny. Ponieważ preferuje są rozwiązania pozwalające na zdalny przez Internet dostęp do modułu klienta. System informatyczny służący do zarządzania magazynem wykracza daleko poza standardowe funkcje dotychczasowych systemów magazynowych w postaci oprogramowania kontrolującego stan zawartości magazynu, a także dystrybucję towarów. Klienci operatora logistycznego mogą posiadać własny system informatyczny za pomocą którego operator zobowiązany jest prowadzić ewidencje magazynową.

Magazynowy system informatyczny jest to wysoce wyspecjalizowane system usprawniający kluczowe procesy zachodzące w magazynach.

Operacją magazynową określamy czynność jaką należy wykonać, aby zmienić stan na lokacjach magazynowych. Dlatego magazynowa aplikacja terminalowa systemu WMS wyposażona jest w funkcje pozwalające na odczytanie kodów kreskowych GS1. Zawiera ona numer GTIN dostarczonego opakowania zbiorczego lub przypisanie numeru GTIN ręcznie. Oferowany system magazynowy potrafi kontrolować unikalność numeru SSCC w jednostce oraz potrafi wygenerować kolejny numer SSCC – na podstawie ostatnio użytej wartości. Program magazynowy umożliwia wydrukowanie etykiety logistycznej dla przyjmowanego nośnika z artykułami. Magazynier potwierdza na terminalu zamiar wydrukowania etykiety logistycznej – karty paletowej.

Magazynowy system WMS

Przedsiębiorstwa, które zatrudniały specjalistów z dziedziny logistyki, zrozumiały potrzebę posiadania nowoczesnych systemów informatycznych, niezbędnych do operowania na coraz bardziej konkurencyjnym rynku.

Okazało się, że granicą rozwoju przedsiębiorstw nie są finanse, marketing czy zarządzanie, ale coraz częściej logistyka, a w szczególności zarządzanie zapasami. Dlatego system magazynowy WMS w takich firmach zwykle istniał wyłącznie na papierze lub w głowie magazyniera.

Aplikacja magazynowa online pozwala na korzystanie przez użytkownika z funkcjonalności podobnej do standardowej aplikacji Windows instalowanej na stacji roboczej. Do obsługi rozproszonych magazynów niezbędnym narzędziem staje się system magazynowy WMS działający przez przeglądarkę internetową.

Gospodarka magazynowa

Magazynowanie to czynności związane z czasowym gromadzeniem zapasów dóbr materialnych, ich składowaniem we właściwych warunkach oraz przekazywaniem odbiorcom. Do obowiązków pracowników zajmujących się prowadzeniem gospodarki magazynowej jest przestrzeganie przepisów ppoż i bhp na terenie obiektów magazynowych.

Nowoczesne technologie informatyczne pozwalają na zarządzanie magazynem za pomocą programu komputerowego. Zarządzanie systemem magazynowym WMS nie tylko bezpośrednio personelowi znajdującemu się na terenie zakładu, ale poprzez internet z dowolnego miejsca na ziemi.

Przedstawiony zakres funkcjonalny systemu magazynowego WMS jest przykładowy. Uzależniony jest on od rodzaju zakupionej wersji programu i zakresu przeprowadzanych wdrożeń. Zastosowanie systemu magazynowego WMS przyśpiesza operacje związane z wystawianiem dokumentów magazynowych. WMS system magazynowy usprawnia prace z przypisywaniem określonemu adresowi w przestrzeni składowej palety. 

Lokalizacje magazynowe

Lokalizacja magazynowa pozwala na rozdzielenie towaru na kilka miejsc składowania przy jednocześnie wspólnej kartotece asortymentowej. Możliwe jest zamawianie, sprzedaż, jak również wydawanie towaru na jednym dokumencie z różnych lokalizacji magazynowych. Aplikacja system magazynowy prowadzi też kontrolę rozchodu z miejsc adresowych i pozwala blokować rozchód poniżej stanu zerowego.

W systemie lokalizacja magazynowa obsługiwana jest tylko w jednym magazynie. Pozostałe magazyny system obsługuje bez lokalizacji. Magazyn posiadając obsługę lokalizacji nazwany jest Magazynem Wysokiego Składowania. Oprócz magazynu wysokiego składowania system magazynowy WMS może prowadzić równolegle dowolną ilość zwykłych magazynów oznaczonych dowolnymi symbolami.

Szczególnym zadaniem realizowanym w ramach systemów WMS jest bezbłędna lokalizacja towarów w magazynie oraz kontrola przebiegu obrotu magazynowego.

Oprogramowanie system magazynowy WMS dostarcza informacji dotyczących stanu magazynowego według wielu różnych kryteriów oraz umożliwia sprawną lokalizację każdej partii towaru i każdej pojedynczej przesyłki. W systemie magazynowym WMS magazynier może wygenerować odpowiednią etykietę, jak również oznaczyć nią jednostki towarowe. W momencie przyjmowania towaru do magazynu przyjąć do systemu informacje zawarte na etykiecie nadanej jej wcześniej przez inny podmiot.

Lokalizacja magazynowa pozwala na podział miejsc w strefie składowania. Możliwe jest zamawianie, sprzedaż i wydawanie towaru na jednym dokumencie z różnych lokalizacji magazynowych. Nowoczesny system magazynowy prowadzi też kontrolę rozchodu z miejsc adresowych i pozwala blokować rozchód poniżej stanu zerowego.

Wdrożenie systemu magazynowego

Wdrożenie systemu magazynowego WMS niesie ze sobą wymierne korzyści:

  • sprawna i szybka obsługa zamówień,
  • realizacja większej ilości zleceń przy utrzymaniu tego samego poziomu liczebności pracowników i środków transportu,
  • redukcja pomyłek oraz zmniejszenie poziomu wymaganych zapasów. 

Zadaniem systemu magazynowego WMS (Warehouse Management System) jest organizacja, a także zarządzanie wraz z optymalizacją pracy magazynu. Ponieważ system magazynowy WMS znakomicie sprawdza się w średnich i dużych magazynach logistycznych. Dlatego obejmuje on wiele elementów w tym planowanie i koordynowanie pracę wielu magazynów. System pozwala monitorować jak również rejestrować procesy magazynowe. Elastyczność rozwiązania pozwala personalizować algorytmy rozkładania towaru w miejscach składowania.

W ostatnich latach coraz więcej średnich i dużych polskich przedsiębiorstw sięga po systemy klasy WMS, nie wszystkie jednak na rynku rozwiązania to programy działające OnLine przez Internet. Systemy magazynowe WMS działające online pozwalają na ewidencję prowadzoną w układzie ilościowym z dokładnością do miejsca składowania, a także numerów partii lub numerów seryjnych wraz z datą /terminem/ przydatności. Stany magazynowe mogą być prezentowane w sposób zagregowany np. ilości sztuk ogółem, wg magazynów, wg lokalizacji lub innych cech artykułu.

Systemy informatyczne w magazynie

Korzystanie ze skanerów kodów kreskowych w magazynie ma wiele zalet. Być może najważniejszą zaletą jest to, że kody kreskowe mogą pomóc firmom śledzić poziom zapasów. Jest to niezwykle ważne w magazynie, w którym produkty stale wchodzą i wychodzą. Śledząc poziomy zapasów, firmy mogą uniknąć braków magazynowych i zapewnić dostępność produktów, gdy klienci ich potrzebują.

Kolejną zaletą skanerów kodów kreskowych jest to, że mogą pomóc firmom śledzić informacje o wysyłce. Jest to ważne, ponieważ pozwala firmom śledzić, gdzie znajdują się produkty i kiedy dotrą. Informacje te można wykorzystać do planowania zapotrzebowania klientów i upewnienia się, że produkty są dostępne, gdy klienci ich potrzebują.

Wreszcie skanery kodów kreskowych mogą również pomóc firmom śledzić dane produktów. Te dane mogą obejmować opisy produktów, informacje o cenach i daty ważności. Te dane mogą być wykorzystywane do pomocy firmom w podejmowaniu świadomych decyzji dotyczących ich oferty produktów.

Ogólnie rzecz biorąc, korzystanie ze skanerów kodów kreskowych w magazynie ma wiele zalet. Korzystając z kodów kreskowych, firmy mogą śledzić poziomy zapasów, informacje o wysyłce i dane produktów. Informacje te mogą być wykorzystywane do podejmowania świadomych decyzji dotyczących oferty produktów i zapewnienia dostępności produktów, gdy klienci ich potrzebują.

OPROGRAMOWANIE WMS.net
OPROGRAMOWANIE WMS.net

Zostaw nam wiadomość

Otrzymuj aktualizacje i ucz się od najlepszych

Więcej do odkrycia

Program WMS.net
Program WMS

Program WMS.net

Odkryj program WMS.net – zaawansowane rozwiązanie do zarządzania magazynem, które zwiększa wydajność i konkurencyjność Twojej firmy dzięki integracji systemów i funkcjom analitycznym. Program WMS.net to nowoczesne rozwiązanie w zarządzaniu magazynem.

Jakie znasz wady i zalety WMS?
System zarządzania magazynem

Jakie znasz wady i zalety WMS?

Czy wiesz, że WMS ma wady i zalety. System WMS jest złożonym systemem do zarządzania magazynami. Choć może on być korzystny dla wielu firm, istnieją też pewne wady i zalety,

Czy chcesz zwiększyć swój biznes?

napisz do nas i pozostań w kontakcie

Dowiedz się, jak pomogliśmy 100 najlepszym odnieść sukces.

Porozmawiajmy