Ewidencja wydań z magazynu

Organizacja ewidencji wydań z magazynu jest efektywnym sposobem na zwiększenie zarówno bezpieczeństwa, jak i wiarygodności firmy w kwestii wydawania i przechowywania towarów. Dokumentacja wydań z magazynu to niezbędny element przy zarządzaniu magazynem, ponieważ pozwala na przejrzystsze i bardziej efektywne zarządzanie zapasami oraz wiarygodne wystawianie faktur.
Ewidencja wydań z magazynu

Potrzebujesz ewidencji wydań z magazynu. Dzięki niej utrzymasz porządek i uczciwość w przechowywaniu i wydawaniu towarów. To ważne, zwłaszcza jeśli pracujesz w branży, gdzie musisz śledzić jakość i ilość towaru.

Oprócz zapewniania bezpieczeństwa i wiarygodności w zakresie zapasów firmy, ewidencja wydań z magazynu pomaga również w szybkiej identyfikacji produktów. Firma może szybko monitorować poczynione zakupy za pomocą wprowadzonych przez nią systemów rugowania, co oznacza, że wraz ze wzrostem popytu firma jest w stanie szybko zapewnić produkty, a nawet dostarczyć specjalne zamówienia.

Chcesz dowiedzieć się o funkcji programu magazynowego, która dotyczy wydań? Oczywiście, to ważne zagadnienie.

Wydania z magazynu mogą mieć różne źródła. Mogą być wydawane bezpośrednio z magazynu. Mogą być także rejestrowane za pomocą dokumentów wydań zewnętrznych, czyli WZ. Możliwe jest także wydawanie towarów pośrednio na podstawie dokumentów zleceń wydań, oznaczanych jako ZWZ, lub zamówień.

Pamiętaj, że stan magazynowy można obniżać nie tylko poprzez wydania zewnętrzne, ale również za pomocą innych dokumentów, takich jak wydania wewnętrzne (RW) czy przesunięcia między magazynami. To istotne, aby dokładnie śledzić te operacje.

WMS logistyka

Wydanie z magazynu za pomocą terminala radiowego z Windows mobile, czyli program do magazynu. W pierwszym kroku pracownik skanuje numer dokumentu WZ, który będzie realizował, albo też wprowadza jego numer z klawiatury. Po odszukaniu dokumentu wyświetla się numer w górnej części ekranu oraz program oczekuje na podanie numeru nośnika. Nośnik należy podać skanując jego kod z karty paletowej, czy też wprowadzając jego numer z klawiatury. Po jego wprowadzeniu program wyświetla informacje co znajduje się na tej palecie, a także gdzie ona jest składowana.

Wyświetlony zostaje duży przycisk AKCEPTUJ, za pomocą którego magazynier potwierdza fakt pobrania palety z miejsca składowania. Praca z terminalem w magazynie związana z procesem wydania towaru z magazynu. Polega ona na seryjnym potwierdzaniu w programie wydania nośników zapisanych w dokumencie wydania Wz przez pracownika biura. Ewidencja wydań z magazynu w systemie WMS.

EWIDENCJA WYDAŃ Z MAGAZYNU, a więc potrzebne rozwiązanie WMS logistyka.

Wydanie z magazynu za pomocą terminala radiowego z Windows mobile

Jeśli chodzi o ewidencję wydań z magazynu, oto kroki, które musisz podjąć:

  1. Na początek, musisz zacząć od zeskanowania numeru dokumentu WZ lub wprowadzenia go z klawiatury. To jest pierwszy krok.
  2. Kiedy już znajdziesz odpowiedni dokument, jego numer zostanie wyświetlony na górze ekranu. Teraz możesz przejść do wprowadzenia numeru nośnika.
  3. Numer nośnika można wprowadzić, skanując kod z karty paletowej lub wpisując go z klawiatury.
  4. Po wprowadzeniu numeru nośnika, program pokaże ci informacje o zawartości na palecie oraz jej aktualnej lokalizacji w magazynie.
  5. Na ekranie pojawi się duży przycisk „AKCEPTUJ”. Kiedy jesteś pewien, że pobierasz paletę z jej aktualnego miejsca składowania, po prostu kliknij ten przycisk.
  6. To potwierdzi fakt wydania palety, i proces wydania towaru z magazynu zostaje zakończony.

Pamiętaj, że praca z terminalem w magazynie w tym przypadku polega na seryjnym potwierdzaniu wydań nośników zapisanych w dokumencie wydania WZ przez pracownika biura.

Ewidencja wydań z magazynu

Ewidencja wydań z magazynu

Funkcja programu magazynowego – PRZYJĘCIA – Przyjęcia do magazynu mogą się odbywać bezpośrednio, a także być rejestrowane za pomocą dokumentów przyjęć zewnętrznych PZ, albo też pośrednio na podstawie dokumentów zleceń przyjęć ZPZ lub awiza dostawy. Ponadto stan magazynowy może zostać zwiększony za pomocą innych dokumentów przyjęć wewnętrznych PW lub przesunięć między magazynowych.

Funkcja programu magazynowego – WYDANIA – Wydania z magazynu mogą się odbywać bezpośrednio, a także być rejestrowane za pomocą dokumentów wydań zewnętrznych WZ lub pośrednio na podstawie dokumentów zleceń wydań ZWZ lub zamówień. Ponadto stan magazynowy może zostać zmniejszony za pomocą innych dokumentów wydań wewnętrznych RW, albo też przesunięć między magazynowych.

Funkcja programu magazynowego – PRACA WIELOSTANOWISKOWA – W przypadku większości magazynów znaczenie ma współpraca między wieloma stanowiskami pracy połączonymi siecią komputerową. W przypadku wielu magazynów rozproszonych w kraju lub zagranicą takich stanowisk korzystających z aplikacji może być bardzo dużo. Studio Magazyn wykorzystuje nowoczesne rozwiązania technologiczne Microsoft ASP.net, a także bazę MS SQL 2008 server pozwalając na pracę dowolnej ilości użytkowników nie tylko w sieci lokalnej, ale także przez Internet. W 2009 roku wdrożyliśmy rozwiązanie do pracy dla około 300 użytkowników korzystających z aplikacji przez przeglądarkę internetową.

Funkcja programu magazynowego – INWENTARYZACJA – Program Magazynowy WMS.net umożliwia tworzenie arkuszy spisowych, czyli uporządkowanych list artykułów, dostępnych w magazynie. Arkusze tworzone są w oparciu o stan magazynowy wynikający z dokumentów przyjęć, a także wydań.

Funkcja programu magazynowego – NUMERY SERYJNE – W programie magazynowym możemy rejestrować obrót towaru z dokładnością do numerów seryjnych urządzeń, aby wiedzieć w jakim miejscu znajduje się konkretne urządzenie z danym numerem seryjnym.

Funkcja programu magazynowego – DATA WAŻNOŚCI – Program magazynowy WMS.net pozwala rejestrować dla każdej dostawy terminy przydatności do spożycia, czyli daty ważności na podstawie których można prowadzić wydania wg zasady FeFo, jak również kontrolować gdzie znajdują się artykuły przeterminowane.