Windows mobile w magazynie WMS

Podstawowe zasady w magazynie, czyli system magazynowy WMS. Pracownicy zatrudnieni w magazynie powinni przejść przeszkolenie bhp, zwłaszcza w odniesieniu do przechowywania materiałów szkodliwych i niebezpiecznych oraz przenoszenia i przewożenia ładunków. System magazynowy Online firmy SoftwareStudio zgodne jest ze standardem HTML5, CSS3 i JQuery. Można go obsługiwać z poziomu przeglądarki Internetowej. Nieistotne jest to, jaka przeglądarka jest zainstalowana na urządzeniu, ani jaki sprzęt jest użytkowany. Wszystkie dane są dostępne od razu po zalogowaniu i zapisywaniu bezpiecznie w chmurze. Generowanie raportów oraz zestawień zajmuje zaledwie kilka chwil.
Windows mobile w magazynie WMS

Windows mobilne jest doskonałym rozwiązaniem dla przedsiębiorstw poszukujących narzędzia do optymalizacji zarządzania magazynem WMS. Zapewnia ono firmy zaawansowane narzędzia do Śledzenia dostaw i zarządzania zasobami magazynowymi, a także optymalizację pracy pracowników. Windows mobilne jest łatwe w użyciu i zapewnia przedsiębiorstwom zaawansowane narzędzia do lepszego zarządzania magazynem.

Od lat magazyny korzystały z systemów na Windows Mobile. Ta technologia była niegdyś nieodłącznym elementem zarządzania magazynem. Dziś jednak sytuacja się zmienia. Android wkracza na scenę. Właśnie on zyskuje na popularności w magazynach WMS na całym świecie.

Powody zmiany

Jest kilka powodów dla tej zmiany. Po pierwsze, wsparcie dla Windows Mobile się skończyło. Nie otrzymuje ono już aktualizacji. Dlatego firmy szukają nowych rozwiązań. Android oferuje lepsze wsparcie. Obejmuje on również aktualizacje i innowacje.

Elastyczność Androida

Android jest elastyczny. Otwarta architektura tego systemu pozwala na łatwe dostosowanie. Firmy mogą tworzyć własne aplikacje. Mogą też korzystać z gotowych rozwiązań. Dodatkowo, Android wspiera różne typy urządzeń. To daje większą swobodę w wyborze sprzętu.

Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo jest kolejnym atutem. Android oferuje różne poziomy zabezpieczeń. Daje to firmom pewność, że ich dane są chronione. Obejmuje to zarówno autoryzację, jak i szyfrowanie. To sprawia, że zarządzanie magazynem staje się bardziej efektywne i bezpieczne.

Wnioski

Windows Mobile odchodzi do lamusa. Android wyłania się jako nowy standard w zarządzaniu magazynem WMS. Oferuje on wiele zalet. Jest elastyczny, bezpieczny i dobrze wspierany. Dlatego też firmy coraz częściej wybierają Androida jako swoje główne rozwiązanie. To jasny sygnał, że magazyny powinny przemyśleć aktualizację swoich systemów. W ten sposób mogą pozostać konkurencyjne w dynamicznie zmieniającym się świecie.

Windows Mobile to system operacyjny opracowany przez firmę Microsoft, który jest przeznaczony do urządzeń mobilnych, takich jak smartfony i tablety.

W magazynie z wykorzystaniem systemu zarządzania magazynem (ang. warehouse management system, WMS) Windows Mobile może być wykorzystywany do obsługi różnych zadań związanych z zarządzaniem magazynem. Oto kilka przykładów takich zastosowań:

 1. Kontrola dostaw: pracownicy mogą używać urządzeń z systemem Windows Mobile do sprawdzania dostaw towarów i dokonywania odpowiednich wpisów w systemie WMS.
 2. Skanowanie kodów kreskowych: pracownicy mogą skanować kody kreskowe na paletach lub kontenerach, aby szybko uzyskać dostęp do informacji o towarach i przeprowadzić odpowiednie operacje magazynowe.
 3. Wydawanie towarów: pracownicy mogą używać urządzeń z systemem Windows Mobile do odczytu picking list i wydawania towarów według wskazanej kolejności.
 4. Monitorowanie procesów magazynowych: pracownicy mogą używać urządzeń z systemem Windows Mobile do monitorowania ruchu towarów i sprawdzania stanu zapasów w magazynie.

Wykorzystanie urządzeń z systemem Windows Mobile w magazynie z wykorzystaniem WMS może ułatwić pracę i zwiększyć efektywność w wielu procesach magazynowych. Ważne, aby pracownicy byli odpowiednio przeszkoleni w obsłudze takich urządzeń i zapoznali się z odpowiednimi procedurami bezpieczeństwa.

Windows czy Android WMS?

Pierwszym krokiem jest zdefiniowanie poszczególnych procesów magazynowych. Pracownicy powinni wiedzieć, jak mają postępować, aby w pełni wykorzystać wszystkie dostępne narzędzia. Koniecznie trzeba określić zakres odpowiedzialności i wytyczne na przetwarzanie zamówień czy też przyjmowanie towaru. Warto również zapoznać się ze składnikami systemu, które ułatwią i przyspieszą wykonywanie zadań.

Kolejnym krokiem jest stworzenie procesu wyboru właściwych narzędzi do tworzenia picking list w WMS Android. W tym celu trzeb będzie określić konkretne potrzeby magazynu oraz wybrać najbardziej odpowiednie rozwiązanie dostosowane do specyfiki działalności. Trzeba również zdecydować, w jaki sposób szczegółowe informacje na temat towaru będą składowane, aby ułatwić opracowanie list z zamówionym towarem.

Na koniec trzeba stworzyć procedury testowania wybranych narzędzi i wyeliminowania błędów. Testowanie powinno być przeprowadzone przed wdrożeniem picking list aby upewnić się, że narzędzia są działające i bezpieczne.

WINDOWS MOBILE W MAGAZYNIE WMS.

Program WMS mobile to dedykowane rozwiązania dla Windows Mobile zainstalowane na terminalu radiowym.

WMS mobile terminal radiowy magazynie Windows mobile, motorola, symbol, mc9090.

Przede wszystkim Windows mobilny może również wesprzeć przedsiębiorstwa w optymalizacji pracowników magazynowych. System WMS może być wykorzystany do analizy wydajności pracowników, a także monitorowania ich postępów i obciążenia. Dzięki temu pracodawcy mają możliwość identyfikacji problemów i szybszego ich rozwiązywania.

Windows mobile w magazynie WMS. Każdy użytkownik programu WMS Mobile jest przypisany do określonej roli systemu Studio Magazyn WMS.net. Natomiast przy uruchamianiu programu mamy obowiązek zalogować się aby skorzystać z jednej z dwóch ról:

 • Setup – elementy administracyjne programu – konfiguracja połączenia z bazą SQL server, ;
 • LOGUJ – Magazyn, czyli logowanie pogłównego modułu obsługi magazynu.

Konfiguracja programu WMS mobile

Po wybraniu opcji konfiguracyjnej programu Setup wyświetla się okno logowania administratora. Domyślnie zabezpiecza się je hasłem startowym 123. Po zalogowaniu wyświetla się okno konfiguracyjne w którym należy zdefiniować:

 • Adres IP serwera SQL
 • Nazwa bazy danych do której następuje połączenie
 • Sposób autoryzacji z bazą
 • W przypadku autoryzacji typu SQL należy podać nazwę użytkownika i jego hasło ;
 • Ponadto można zmienić hasło do modułu konfiguracji (hasło pliku) ;
 • Ostatnim elementem jest ustawienie unikalnego w ramach danej firmy identyfikatora terminala

Menu główne programu wyświetla się w panelu głównym i zbudowane jest z ikonek – przycisków uruchamiających poszczególne moduły. Program składa się z 4 modułów:

 1. Wyszukiwanie towaru
 2. Przyjęcia do magazynu
 3. Wydania z magazynu
 4. Przeniesienie palety – zmiana miejsca położenia nośnika w magazynie z jednej lokacji na inną.

Przyjęcie do magazynu za pomocą terminala radiowego z Windows mobile

Windows mobilne zapewnia również przedsiębiorstwom wiele narzędzi do zarządzania zasobami magazynowymi, w tym zarządzanie towarami, które przybyły do magazynu, zarządzanie dostawą towarów i monitorowanie jego stanu. Dzięki temu firmy mają najlepszy wgląd w stan magazynu w czasie rzeczywistym i szybko reagują na potrzeby klientów.

Opcja związana jest z funkcją potwierdzania przyjęcia do magazynu na podstawie dokumentów Pz zarejestrowanych przez pracowników biura za pomocą programu Studio magazyn WMS.net. Pierwszym krokiem przyjęcia do magazynu jest podanie numeru nośnika który ma zostać przyjęty, czyli skanowanie numeru nośnika z karty paletowej.

W górnej części okna ekranu wyświetlana jest informacja – numer nośnika, a także miejsce położenia jakie zostało zadysponowane przez pracownika biura. Jest to informacja wskazanie, czyli polecenie dla magazyniera, gdzie należy składować daną paletę. Magazynier zawozi daną paletę na wskazaną lokalizację, albo też inną w zależności od uprawnień. Potwierdza fakt jej składowania poprzez zeskanowanie miejsca składowania. Jeżeli etykieta jest nieczytelna, to może wpisać miejsce adresowe z klawiatury. W przypadku podanie tylko rzędu, a także kolumny program wyświetla dostępne miejsca dotyczące poziomu składowania.

Zmiana miejsca składowania za pomocą terminala radiowego z Windows mobile

Kolejnym elementem programu jest funkcja przenoszenia, czyli zmiany lokacji danej palety z jednego gniazda paletowego na inne. W pierwszym kroku podajemy numer nośnika, albo też miejsce adresowe z którego chcemy przenieść paletę (rys 1 oraz rys 2). Następnie podajemy miejsce docelowe gdzie chcemy położyć paletę. Po zaakceptowaniu automatycznie w programie dokona się przeniesienie palety.

Wydanie z magazynu za pomocą terminala radiowego z Windows mobile

Praca z terminalem w magazynie związana z procesem wydania towaru z magazynu polega na seryjnym potwierdzaniu wydania nośników zapisanych w dokumencie wydania Wz przez pracownika biura w programie Studio magazyn WMS.net W pierwszym kroki pracownik skanuje numer dokumentu Wz, który będzie realizował, albo też wprowadza jego numer z klawiatury. Po odszukaniu dokumentu wyświetla się numer w górnej części ekranu. Program oczekuje na podanie numeru nośnika. Nośnik podaje się skanując jego kod z karty paletowej, albo też wprowadzając jego numer z klawiatury po jego wprowadzeniu program wyświetla informacje co znajduje się na tej palecie i gdzie się ją składuje, wyświetla się duży przycisk AKCEPTUJ, za pomocą którego magazynier potwierdza fakt pobrania palety z miejsca składowania.