Windows mobile w magazynie WMS

Windows mobile w magazynie WMS
Podstawowe zasady w magazynie, czyli system magazynowy WMS, są niezwykle istotne dla sprawnego funkcjonowania operacji magazynowych. Pracownicy zatrudnieni w magazynie powinni przejść przeszkolenie BHP, zwłaszcza w odniesieniu do przechowywania materiałów szkodliwych i niebezpiecznych, a także przenoszenia i przewożenia ładunków.

Podziel się informacją

Windows mobilne jest doskonałym rozwiązaniem dla przedsiębiorstw poszukujących narzędzia do optymalizacji zarządzania magazynem WMS. Zapewnia ono firmy zaawansowane narzędzia do Śledzenia dostaw i zarządzania zasobami magazynowymi, a także optymalizację pracy pracowników. Windows mobilne jest łatwe w użyciu i zapewnia przedsiębiorstwom zaawansowane narzędzia do lepszego zarządzania magazynem.

Od lat magazyny korzystały z systemów na Windows Mobile. Ta technologia była niegdyś nieodłącznym elementem zarządzania magazynem. Dziś jednak sytuacja się zmienia. Android wkracza na scenę. Właśnie on zyskuje na popularności w magazynach WMS na całym świecie.

System magazynowy online firmy SoftwareStudio jest zgodny ze standardami HTML5, CSS3 i jQuery, co pozwala na jego łatwe użytkowanie z poziomu przeglądarki internetowej. Nieistotne jest to, jaka przeglądarka jest zainstalowana na urządzeniu, ani jaki sprzęt jest użytkowany. Wszystkie dane są dostępne od razu po zalogowaniu i bezpiecznie przechowywane w chmurze. Generowanie raportów oraz zestawień zajmuje zaledwie kilka chwil, co pozwala na szybkie i efektywne zarządzanie danymi magazynowymi.

Powody zmiany

Jest kilka powodów dla tej zmiany. Po pierwsze, wsparcie dla Windows Mobile się skończyło. Nie otrzymuje ono już aktualizacji. Dlatego firmy szukają nowych rozwiązań. Android oferuje lepsze wsparcie. Obejmuje on również aktualizacje i innowacje.

Elastyczność Androida

Android jest elastyczny. Otwarta architektura tego systemu pozwala na łatwe dostosowanie. Firmy mogą tworzyć własne aplikacje. Mogą też korzystać z gotowych rozwiązań. Dodatkowo, Android wspiera różne typy urządzeń. To daje większą swobodę w wyborze sprzętu.

Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo jest kolejnym atutem. Android oferuje różne poziomy zabezpieczeń. Daje to firmom pewność, że ich dane są chronione. Obejmuje to zarówno autoryzację, jak i szyfrowanie. To sprawia, że zarządzanie magazynem staje się bardziej efektywne i bezpieczne.

Wnioski

Windows Mobile odchodzi do lamusa. Android wyłania się jako nowy standard w zarządzaniu magazynem WMS. Oferuje on wiele zalet. Jest elastyczny, bezpieczny i dobrze wspierany. Dlatego też firmy coraz częściej wybierają Androida jako swoje główne rozwiązanie. To jasny sygnał, że magazyny powinny przemyśleć aktualizację swoich systemów. W ten sposób mogą pozostać konkurencyjne w dynamicznie zmieniającym się świecie.

Windows Mobile to system operacyjny opracowany przez firmę Microsoft, który jest przeznaczony do urządzeń mobilnych, takich jak smartfony i tablety.

W magazynie z wykorzystaniem systemu zarządzania magazynem (ang. warehouse management system, WMS) Windows Mobile może być wykorzystywany do obsługi różnych zadań związanych z zarządzaniem magazynem. Oto kilka przykładów takich zastosowań:

WartośćOpis
Kontrola dostawPracownicy mogą używać urządzeń z systemem Windows Mobile do sprawdzania dostaw towarów i dokonywania odpowiednich wpisów w systemie WMS.
Skanowanie kodów kreskowychPracownicy mogą skanować kody kreskowe na paletach lub kontenerach, aby szybko uzyskać dostęp do informacji o towarach i przeprowadzić odpowiednie operacje magazynowe.
Wydawanie towarówPracownicy mogą używać urządzeń z systemem Windows Mobile do odczytu picking list i wydawania towarów według wskazanej kolejności.
Monitorowanie procesów magazynowychPracownicy mogą używać urządzeń z systemem Windows Mobile do monitorowania ruchu towarów i sprawdzania stanu zapasów w magazynie.

Wykorzystanie urządzeń z systemem Windows Mobile w magazynie z wykorzystaniem WMS może ułatwić pracę i zwiększyć efektywność w wielu procesach magazynowych. Ważne, aby pracownicy byli odpowiednio przeszkoleni w obsłudze takich urządzeń i zapoznali się z odpowiednimi procedurami bezpieczeństwa.

Windows czy Android WMS?

Pierwszym krokiem jest zdefiniowanie poszczególnych procesów magazynowych. Pracownicy powinni wiedzieć, jak mają postępować, aby w pełni wykorzystać wszystkie dostępne narzędzia. Koniecznie trzeba określić zakres odpowiedzialności i wytyczne na przetwarzanie zamówień czy też przyjmowanie towaru. Warto również zapoznać się ze składnikami systemu, które ułatwią i przyspieszą wykonywanie zadań.

Kolejnym krokiem jest stworzenie procesu wyboru właściwych narzędzi do tworzenia picking list w WMS Android. W tym celu trzeb będzie określić konkretne potrzeby magazynu oraz wybrać najbardziej odpowiednie rozwiązanie dostosowane do specyfiki działalności. Trzeba również zdecydować, w jaki sposób szczegółowe informacje na temat towaru będą składowane, aby ułatwić opracowanie list z zamówionym towarem.

Na koniec trzeba stworzyć procedury testowania wybranych narzędzi i wyeliminowania błędów. Testowanie powinno być przeprowadzone przed wdrożeniem picking list aby upewnić się, że narzędzia są działające i bezpieczne.

WINDOWS MOBILE W MAGAZYNIE WMS.

Program WMS mobile to dedykowane rozwiązania dla Windows Mobile zainstalowane na terminalu radiowym.

WMS mobile terminal radiowy magazynie Windows mobile, motorola, symbol, mc9090.

Przede wszystkim Windows mobilny może również wesprzeć przedsiębiorstwa w optymalizacji pracowników magazynowych. System WMS może być wykorzystany do analizy wydajności pracowników, a także monitorowania ich postępów i obciążenia. Dzięki temu pracodawcy mają możliwość identyfikacji problemów i szybszego ich rozwiązywania.

Windows mobile w magazynie WMS. Każdy użytkownik programu WMS Mobile jest przypisany do określonej roli systemu Studio Magazyn WMS.net. Natomiast przy uruchamianiu programu mamy obowiązek zalogować się aby skorzystać z jednej z dwóch ról:

 • Setup – elementy administracyjne programu – konfiguracja połączenia z bazą SQL server, ;
 • LOGUJ – Magazyn, czyli logowanie pogłównego modułu obsługi magazynu.

Konfiguracja programu WMS mobile

Po wybraniu opcji konfiguracyjnej programu Setup wyświetla się okno logowania administratora. Domyślnie zabezpiecza się je hasłem startowym 123. Po zalogowaniu wyświetla się okno konfiguracyjne w którym należy zdefiniować:

 • Adres IP serwera SQL
 • Nazwa bazy danych do której następuje połączenie
 • Sposób autoryzacji z bazą
 • W przypadku autoryzacji typu SQL należy podać nazwę użytkownika i jego hasło ;
 • Ponadto można zmienić hasło do modułu konfiguracji (hasło pliku) ;
 • Ostatnim elementem jest ustawienie unikalnego w ramach danej firmy identyfikatora terminala

Menu główne programu wyświetla się w panelu głównym i zbudowane jest z ikonek – przycisków uruchamiających poszczególne moduły. Program składa się z 4 modułów:

 1. Wyszukiwanie towaru
 2. Przyjęcia do magazynu
 3. Wydania z magazynu
 4. Przeniesienie palety – zmiana miejsca położenia nośnika w magazynie z jednej lokacji na inną.

Przyjęcie do magazynu za pomocą terminala radiowego z Windows mobile

Windows Mobile oferuje przedsiębiorstwom różnorodne narzędzia do zarządzania zasobami magazynowymi, w tym kontrolę nad przyjęciem towarów, zarządzanie dostawami oraz monitorowanie stanu magazynu. Dzięki temu firmy zyskują pełny wgląd w aktualny stan zapasów i mogą szybko reagować na potrzeby klientów.

Funkcja związana z potwierdzaniem przyjęcia towarów do magazynu opiera się na dokumentach Pz, które są rejestrowane przez pracowników biura za pomocą programu Studio Magazyn WMS.net. Proces ten rozpoczyna się od podania numeru nośnika, czyli zeskanowania numeru karty paletowej, której dotyczy przyjęcie do magazynu.

Na górnym panelu ekranu wyświetlana jest informacja o numerze nośnika oraz lokalizacji, którą pracownik biura wyznaczył dla danej palety. Jest to wskazówka dla magazyniera, gdzie umieścić daną paletę. Po dostarczeniu palety na wskazane miejsce, magazynier potwierdza jej umieszczenie poprzez zeskanowanie etykiety miejsca składowania. W przypadku nieczytelnej etykiety możliwe jest ręczne wpisanie adresu składowania z klawiatury. Program wyświetla również dostępne miejsca na danym poziomie składowania, jeśli podany zostanie jedynie rząd i kolumna.

Zmiana miejsca składowania za pomocą terminala radiowego z Windows mobile

Kolejnym elementem programu jest funkcja przenoszenia, czyli zmiany lokacji danej palety z jednego gniazda paletowego na inne. W pierwszym kroku podajemy numer nośnika, albo też miejsce adresowe z którego chcemy przenieść paletę (rys 1 oraz rys 2). Następnie podajemy miejsce docelowe gdzie chcemy położyć paletę. Po zaakceptowaniu automatycznie w programie dokona się przeniesienie palety.

Wydanie z magazynu za pomocą terminala radiowego z Windows mobile

Praca z terminalem w magazynie, związana z procesem wydania towaru z magazynu, polega na seryjnym potwierdzaniu wydania nośników zapisanych w dokumencie wydania (Wz) przez pracownika biura w programie Studio Magazyn WMS.net. Proces ten przebiega w następujących krokach:

 1. Pracownik skanuje numer dokumentu Wz, który będzie realizowany, albo też wprowadza jego numer z klawiatury. Po zlokalizowaniu dokumentu, jego numer wyświetla się w górnej części ekranu.
 2. Następnie program oczekuje na podanie numeru nośnika. Nośnik można podać poprzez zeskanowanie jego kodu z karty paletowej, lub wprowadzenie jego numeru z klawiatury. Po wprowadzeniu numeru, program wyświetla informacje o zawartości palety oraz jej lokalizacji w magazynie.
 3. Na ekranie pojawia się duży przycisk „AKCEPTUJ”, za pomocą którego magazynier potwierdza fakt pobrania palety z miejsca składowania.

Dzięki takiemu procesowi, obsługa wydania towaru z magazynu staje się bardziej efektywna i precyzyjna, minimalizując ryzyko błędów i niezgodności w zarządzaniu zapasami.

WMS system zarządzania magazynem

Oferowane przez SoftwareStudio rozwiązania – system WMS – są przeznaczone dla wymagających przedsiębiorstw, dla których standardowe aplikacje magazynowe nie zapewniają odpowiednich rozwiązań. Systemy zarządzania magazynem znajdują zastosowanie w nowoczesnych magazynach wysokiego składowania. Prezentacja systemu WMS obejmuje podstawowe, najczęściej wykorzystywane funkcje oprogramowania. System WMS to rozwiązanie dedykowane dla firm logistycznych, produkcyjnych, a także handlowych, które mają duże wymagania w zakresie sprawnej logistyki magazynowej.

Systemy magazynowe WMS

W Polsce dostępne są systemy magazynowe WMS zarówno rodzimych producentów oraz firm zachodnich. Chmura obliczeniowa (cloud computing) zagościła już od dawna w logistyce. Większość przedsiębiorstw decyduje się na przeniesienie do chmury wielu spośród swoich głównych usług, w tym obsługi magazynów. System WMS pozwala na zarządzanie ruchem produktów na magazynie oraz optymalizuje wykorzystanie przestrzeni magazynowej. Pozwala kontrolować prace magazynierów, naliczać koszty usług logistycznych.

Rozmieszczenie towarów w magazynie

Rozmieszczenie towarów w magazynie to proces polegający na ustaleniu, gdzie poszczególne produkty będą składowane w magazynie, tak aby umożliwić szybki dostęp do nich podczas wydań i minimalizować ruch w magazynie.

Podczas przyjmowania danej jednostki logistycznej, system WMS od razu skieruje produkt do odpowiedniej strefy. Integracja systemów magazynowych pomiędzy firmami czy też centrami dystrybucji, proces przekazywania informacji może jeszcze bardziej uprościć. Sprawny i dokładny proces kompletacji i wysyłki zamówień przekłada się w głównej mierze na wydajność, renomę i zyski magazynu.

Kolejną ważną kwestią jest umiejscowienie produktów w magazynie, aby zapewnić wygodę i wydajność pracownikom. Powinny być one ułożone w sposób, który pomaga pracownikom maksymalnie skrócić czas potrzebny na dotarcie do produktu, jak również ułatwić ich identyfikację.

Zostaw nam wiadomość

Otrzymuj aktualizacje i ucz się od najlepszych

Więcej do odkrycia

Program WMS.net
Program WMS

Program WMS.net

Odkryj program WMS.net – zaawansowane rozwiązanie do zarządzania magazynem, które zwiększa wydajność i konkurencyjność Twojej firmy dzięki integracji systemów i funkcjom analitycznym. Program WMS.net to nowoczesne rozwiązanie w zarządzaniu magazynem.

Jakie znasz wady i zalety WMS?
System zarządzania magazynem

Jakie znasz wady i zalety WMS?

Czy wiesz, że WMS ma wady i zalety. System WMS jest złożonym systemem do zarządzania magazynami. Choć może on być korzystny dla wielu firm, istnieją też pewne wady i zalety,

Czy chcesz zwiększyć swój biznes?

napisz do nas i pozostań w kontakcie

Dowiedz się, jak pomogliśmy 100 najlepszym odnieść sukces.

Porozmawiajmy