Stany magazynowe

Program magazynowy pozwala nie tylko na bieżącą weryfikację stanów magazynowych, ale także dynamicznie ustala stany na wskazany dzień. Oprogramowanie Studio Magazyn WMS.net firmy SoftwareStudio pozwala na kontrolę stanów magazynowych dla wybranego magazynu. Wszystkich magazynów, wg wybranych cech towarów oraz wg dostawców /właścicieli/. Ewidencja jest prowadzona w układzie ilościowym. Z dokładnością do miejsca składowania oraz numerów partii lub numerów seryjnych wraz z datą /terminem/ przydatności. Stany magazynowe.
Stany magazynowe

Stany magazynowe są ważne w zarządzaniu magazynem. Dzięki programowi magazynowemu możesz śledzić stany magazynowe w czasie rzeczywistym, a także określać je na określony dzień. Program magazynowy pozwala nie tylko na bieżącą weryfikację stanów magazynowych, ale także dynamicznie ustala stany na wskazany dzień.

Oprogramowanie Studio Magazyn WMS.net od SoftwareStudio jest narzędziem, które umożliwia kontrolowanie stanów magazynowych w wybranym magazynie, a także w wszystkich magazynach, uwzględniając różne cechy towarów oraz dostawców lub właścicieli.

Ewidencja stanów magazynowych jest prowadzona dokładnie, uwzględniając miejsce składowania, numery partii lub numery seryjne oraz daty przydatności. Dzięki temu możesz mieć pełen obraz swoich zapasów w magazynie.

STANY MAGAZYNOWE.

Oprogramowanie Studio Magazyn WMS.net firmy SoftwareStudio pozwala na kontrolę stanów magazynowych dla wybranego magazynu. Wszystkich magazynów, wg wybranych cech towarów oraz wg dostawców /właścicieli/. Ewidencja jest prowadzona w układzie ilościowym. Z dokładnością do miejsca składowania oraz numerów partii lub numerów seryjnych wraz z datą /terminem/ przydatności. Stany magazynowe.

Stany magazynowe

Możemy prezentować stany magazynowe na różne sposoby. Ponadto mamy możliwość podać ogólną ilość sztuk danego artykułu. Możemy też pokazać stany magazynowe podzielone na konkretne magazyny lub lokalizacje. Istnieje wiele różnych sposobów prezentacji tych danych.

Informacja co i gdzie mamy w danej chwili to podstawowe zadanie programu. Jednak wykorzystanie technologii dynamicznie analizującej obroty, program magazynowy pozwala także na wskazanie stanów na dowolny wskazany dzień.

Internetowe stany magazynowe

Dostęp do stanów magazynowych przez Internet to ważna sprawa. Większość programów magazynowych udostępnia te informacje tylko przez aplikacje Windows lub stare aplikacje DOSowe w sieci lokalnej firmy.

Teraz jednak często potrzebujemy udostępniać te dane przez Internet. W takim przypadku programy magazynowe przesyłają informacje do programów typu SKLEP INTERNETOWY. To dobre rozwiązanie, ale dane są przesyłane okresowo.

Innym pomysłem jest aplikacja webowa, która pozwala na dostęp do informacji online dla wielu użytkowników.

Stan magazynowy na dzień

Opracowane rozwiązanie w programie magazynowym pozwala na wyświetlanie zestawień stanów magazynowych na dowolnie wybrany dzień. Program dynamicznie przelicza stany magazynowe i pozwala użytkownikowi odtworzyć stan na dowolny dzień wstecz. Standardowo uzytkownik określa dokładność stanów na koniec wybranego dnia. Ale można dostosować program tak, aby oznaczenie stanu magazynowego było określone z dokładnością na dany moment. Czyli godzinę i minuty wybranego dnia. Dane można analizować zarówno w układzie ogólnym jak i szczegółowym. Wg numerów partii znajdujących się w magazynie określonego dnia wraz z wyceną zapasów magazynowych na podstawie dokumentów przyjęć do magazynu.

Gospodarka magazynowa

Magazynowanie to czynności związane z czasowym gromadzeniem zapasów dóbr materialnych, ich składowaniem we właściwych warunkach oraz przekazywaniem odbiorcom.

Weryfikacja stanów magazynowych

Program magazynowy Studio Magazyn.WMS.net może weryfikować stany magazynowe z dokumentów wewnętrznych systemu WMS i systemu nadrzędnego ERP. Na przykład, możesz kontrolować zgodność stanów magazynowych wykazywanych przez system SAP i WMS, a także na bieżąco weryfikować rozbieżności. To jest możliwe dzięki funkcji agregacji stanów magazynowych wg różnych cech kartoteki towarowej oraz integracji z systemem ERP.

Wartość stanów magazynowych

Wartość zapasów w magazynie wynikać może z przeliczenia ilości sztuk wg wybranej ceny ewidencyjnej towaru, np. ceny zakupu lub ceny sprzedaży. Obliczanie cen może odbywać się zarówno w polskich złotych jak i w walutach.