Nieprzerwany szczyt w magazynie

Nieprzerwany szczyt w magazynie
WMS pomaga kierownikom magazynu w śledzeniu poziomów zapasów i lokalizacji zapasów. Oprogramowanie może również generować raporty, które pomagają menedżerom podejmować decyzje dotyczące poziomu zapasów i lokalizacji zapasów.

Podziel się informacją

Nieprzerwany szczyt w magazynie opisuje Paweł Tyszkiewicz, IT Support Specialist, SoftwareStudio na stronie logistyczn.com

Ogarnij nieprzerwany szczyt w magazynie

E-handel jest dziedziną, która charakteryzuje się dużym obrotem asortymentowym. Oznacza to, że często musimy wydawać pojedyncze sztuki wielu różnych produktów. W tym kontekście istotne są dwie kluczowe kwestie: efektywne rozmieszczenie towaru w magazynie oraz proces kompletacji zamówień, zwany pickingiem.

Jeśli chodzi o rozmieszczenie towaru w magazynie, istotne jest, aby były one łatwo dostępne dla pracowników kompletujących zamówienia, bez konieczności korzystania z wózków widłowych. Jednym z pomysłów na optymalizację jest wyznaczenie stref kompletacji na niższych poziomach regałów oraz strefy składowania na wyższych poziomach. Dzięki temu można składować pewną ilość towaru w łatwo dostępnych miejscach i przechowywać rezerwy na wyższych poziomach, co znacząco przyspiesza proces kompletacji.

Kolejnym krokiem w optymalizacji jest efektywne zarządzanie procesem kompletacji, czyli pickingiem. Jednym z rozwiązań może być łączenie wielu zamówień w jedną listę kompletacyjną. To pozwala na bardziej efektywną i szybszą kompletację wielu zamówień jednocześnie.

W dziedzinie e-handlu, gdzie tempo i precyzja są kluczowe, optymalizacja magazynu i procesów kompletacji jest niezbędna do utrzymania nieprzerwanego szczytu działalności. Dlatego warto inwestować w rozwiązania magazynowe i oprogramowanie do zarządzania magazynem, które pomogą w efektywnym gospodarowaniu zasobami i zwiększą wydajność.

Optymalizacja w e-handlu

E-handel cechuje się obrotem asortymentowym. Oznacza to, że wydania towaru dotyczą najczęściej kilku sztuk asortymentu. Elementami, które powinny być optymalizowane, są głównie rozmieszczanie towaru w magazynie oraz picking. W zakresie rozlokowania towaru w magazynie istotne jest to, aby towar dostępny był dla osoby kompletującej zamówienia od ręki, a pobranie towaru nie wymagało wykorzystania wózków widłowych. – Dobrym pomysłem jest wyznaczenie stref kompletacji na niższych poziomach miejsc regałowych oraz strefy składowania na wyższych. Takie rozwiązanie pozwoli na składowanie określonej ilości w łatwo dostępnej strefie oraz zapasu na wyższych poziomach – tłumaczy P. Tyszkiewicz, zaznaczając, że optymalizacje w zakresie pickingu mogą polegać na łączeniu wielu zamówień w listy kompletacyjne.

P. Tyszkiewicz (SoftwareStudio) podkreśla rolę personalizacji systemu WMS. Większość personalizacji realizowanych podczas prac wdrożeniowych nie wymaga prac programistycznych, jedynie konfiguracyjnych. W przypadku współpracy B2B jest to m.in. panel dostępowy dla klientów. Który pozwala na rejestrowanie dokumentów, podgląd stanów oraz ruchów magazynowych. W zakresie operacji magazynowych jest to aplikacja mobilna na terminale mobilne z systemem Android.

P. Tyszkiewicz (SoftwareStudio) podkreśla, że prowadzenie kompletacji możliwe jest dwutorowo. Użytkownik może przygotować dokument kompletacji z wykorzystaniem wersji przeglądarkowej lub aplikacji mobilnej.

źródło: https://logistyczny.com/biblioteka/w-magazynie/item/6458-nieprzerwany-szczyt

Skanowanie kodów kreskowych

Jedną z kluczowych funkcji modułu na kolektory danych Android jest możliwość skanowania kodów kreskowych produktów. Dzięki temu personel magazynowy może szybko i sprawnie identyfikować oraz śledzić produkty w systemie. Proces ten znacznie przyspiesza operacje magazynowe, co przekłada się na efektywność i wydajność pracy.

Aktualizacja danych w czasie rzeczywistym

Kolektory danych Android są ściśle zintegrowane z systemem centralnym, co umożliwia przekazywanie informacji o ruchu towarów oraz stanach magazynowych w czasie rzeczywistym. Dzięki temu personel zarządzający magazynem ma zawsze dostęp do najbardziej aktualnych danych, co pozwala podejmować szybkie i trafne decyzje logistyczne.

Przypisywanie lokalizacji

Dodatkową zaletą modułu jest możliwość łatwego przypisywania lokalizacji produktów bezpośrednio na urządzeniach mobilnych. Dzięki temu personel magazynowy może efektywnie zarządzać przestrzenią magazynową, co przekłada się na szybkie i precyzyjne znajdowanie produktów w magazynie.

Operacje offline

Warto także podkreślić, że moduł na kolektory danych Android umożliwia wykonywanie operacji nawet w miejscach, gdzie brak dostępu do sieci internetowej. Dane zbierane podczas pracy offline są automatycznie zsynchronizowane z systemem centralnym po ponownym nawiązaniu połączenia, co eliminuje ryzyko utraty informacji i zapewnia ciągłość procesów magazynowych.

Dzięki tym funkcjom mobilność w magazynie staje się nie tylko możliwa, ale również łatwa i wygodna dla personelu. Rozwiązania oferowane przez SoftwareStudio zapewniają kompleksowe wsparcie dla firm, które pragną efektywnie zarządzać swoimi procesami magazynowymi, zwiększając jednocześnie wydajność i konkurencyjność na rynku.

Zostaw nam wiadomość

Otrzymuj aktualizacje i ucz się od najlepszych

Więcej do odkrycia

Program WMS.net
Program WMS

Program WMS.net

Odkryj program WMS.net – zaawansowane rozwiązanie do zarządzania magazynem, które zwiększa wydajność i konkurencyjność Twojej firmy dzięki integracji systemów i funkcjom analitycznym. Program WMS.net to nowoczesne rozwiązanie w zarządzaniu magazynem.

Jakie znasz wady i zalety WMS?
System zarządzania magazynem

Jakie znasz wady i zalety WMS?

Czy wiesz, że WMS ma wady i zalety. System WMS jest złożonym systemem do zarządzania magazynami. Choć może on być korzystny dla wielu firm, istnieją też pewne wady i zalety,

Czy chcesz zwiększyć swój biznes?

napisz do nas i pozostań w kontakcie

Dowiedz się, jak pomogliśmy 100 najlepszym odnieść sukces.

Porozmawiajmy