System zarządzania awizacjami

Magazyny i organizacje muszą być w stanie śledzić dostawy, aby mieć pewność, że produkt zostanie dostarczony na czas i we właściwej ilości. W tym celu można wykorzystać system zarządzania awizacjami.
System zarządzania awizacjami

System zarządzania awizacjami to kluczowa kwestia w zarządzaniu magazynem. Dzięki awizacji wszystko działa sprawniej. Magazyny i organizacje potrzebują śledzić dostawy, aby zapewnić terminową i właściwą ilość produktów. Można to osiągnąć za pomocą oprogramowania YMS, czyli systemu zarządzania awizacjami.

Zarządzanie awizacjami za pomocą platformy StudioSystem pozwala na rejestrowanie wizyt. Kontrolowanie ich celu, czasu, a także przebiegu na terenie zakładu przemysłowego. Awizacja dostaw umożliwia logowanie się dostawców, albo też przewoźników za pomocą przeglądarki internetowej (przez www). Jak również rezerwację wolnego terminu w wybranym doku magazynu poprzez system awizacyjny. System zarządzania awizacjami jest niezwykle ważny.

System zarządzania awizacjami

Zarządzanie awizacjami za pomocą platformy StudioSystem pozwala na rejestrowanie wizyt. Kontrolowanie ich celu, czasu, jak również przebiegu na terenie zakładu przemysłowego. Awizacja dostaw umożliwia logowanie się dostawców, albo też przewoźników za pomocą przeglądarki internetowej (przez www). A także rezerwację wolnego terminu w wybranym doku magazynu poprzez system awizacyjny.

Program do awizacji transportu

System do awizacji transportu wdrażany przez przedsiębiorstwa zapewnienia lepszą obsługę kontrahentów, a także firm transportowych. Przyczynia się do ograniczania wąskich gardeł związanych z rozładunkiem i załadunkiem towarów. Awizacja w transporcie wdrażana jest w przedsiębiorstwach, których priorytetem jest zapewnienie lepszej obsługi firm transportowych. System informatyczny do zarządzania procesami logistycznymi związanymi z harmonogramowaniem transportów – awizacja dostawy i wizyt, jak również ruchu na terenie zakładu. Moduł programu Awizacja Transportu umożliwia nam dopisanie nowego awizo oraz zawiera rejestry awiza w buforze, a także awiza zatwierdzone.

System zarządzania awizacjami

Instalacja oprogramowania

Aplikacje działające w technologii Asp.NET firmy SoftwareStudio opierają się w dużej mierze o rozwiązania firmy Microsoft. Co nie tylko daje pewność i stabilność stosowanych rozwiązań ale również pewien uniwersalizm w stosowanych technologiach. Do poprawnej pracy niezbędny jest serwer z zainstalowanym systemem Operacyjnym. Serwerem stron WWW (IIS), oraz silnikiem serwera baz danych (MS SQL). Sama instalacja aplikacji polega na stworzeniu odpowiedniej witryny WWW, a także umieszczeniu aplikacji w wybranym (predefiniowanym) katalogu.

Zarządzanie awizacjami YMS

System do awizacji oparty o platformę StudioSystem rejestruje wszystkie wizyty. Kontroluje ich cel, czas i przebieg, a także koordynuje dostęp do zasobów (doków, parkingów, wag). Zastosowanie programu system awizacji transportu przez przedsiębiorstwa zapewnienia lepszą obsługę kontrahentów, jak również firm transportowych. Jak również przyczynia się do ograniczania wąskich gardeł związanych z rozładunkiem i załadunkiem towarów.

Zarządzanie awizacjami YMS System zarządzania awizacjami
Zarządzanie awizacjami YMS

Zarządzanie awizacjami YMS

W magazynach z którymi mamy coraz częściej do czynienia przechowywanych jest coraz więcej towarów. Problem związanym z ewidencją nie jest informacja ile danego artykułu znajduje się na stanie księgowym firmy, ale gdzie on dokładnie jest zlokalizowany. Miejsca składowania wyznaczone zwykle w magazynach wysokiego składu ułatwiają znacząco pracę magazynierom, a także przyśpieszają operacje magazynowe.

Zarządzanie awizacjami YMS

System do awizacji oparty o platformę StudioSystem rejestruje wszystkie wizyty, kontroluje ich cel, czas, jak również przebieg oraz koordynuje dostęp do zasobów (doków, parkingów, wag). Zastosowanie programu system awizacji transportu przez przedsiębiorstwa zapewnienia lepszą obsługę kontrahentów i firm transportowych oraz przyczynia się do ograniczania wąskich gardeł związanych z rozładunkiem i załadunkiem towarów.
Dodatkowo, WMS.net oferuje funkcję historii obrotów. Ta funkcja pokazuje wszystkie operacje związane z daną lokalizacją. To bardzo użyteczne w zarządzaniu awizacjami przez system YMS. Dzięki temu, możemy zrozumieć, jak różne czynniki wpływają na efektywność magazynu.
Ostatecznie, integracja YMS z WMS.net pozwala na skuteczne zarządzanie awizacjami i magazynem. To kompleksowe podejście do logistyki, które zaspokaja potrzeby nowoczesnych magazynów.

Zarządzanie awizacjami YMS

Zarządzanie awizacjami w systemie YMS to ważny krok w optymalizacji magazynu. W erze dużych magazynów i złożonych procesów, prosta ewidencja nie wystarcza. Dlatego YMS integruje się z systemem WMS.net. Razem tworzą kompletne rozwiązanie dla zarządzania magazynem.
W WMS.net miejsca składowania towarów są precyzyjnie zdefiniowane. Format AA-BB-C-D pozwala na dokładne lokalizowanie asortymentu. Dzięki temu zarządzanie magazynem staje się prostsze. Można łatwo dodać nową lokalizację przez menu NOWA LOKALIZACJA. Opcja DOPISZ również jest dostępna.
Nie tylko miejsca, ale również stany magazynowe są szczegółowo monitorowane. Można sprawdzić stan każdej lokalizacji. Informacje są prezentowane w czytelnej tabeli. Funkcje sortowania i filtrowania pomagają w szybkim znalezieniu potrzebnych danych. Można też eksportować te dane dla dalszej analizy.


System zarządzania awizacjami

Oprogramowanie Studio VSS.net to system zarządzania awizacjami, czyli rozwiązanie typu VSS (Vehicle Scheduler Solution), które pomaga w zarządzaniu procesami logistycznymi związanymi z harmonogramowaniem transportów i wizyt oraz ruchem na terenie zakładu. Moduł programu Awizacja Transportu pozwala na dodawanie nowych awiz, a także zawiera rejestry awiz w buforze oraz zatwierdzone awiza.

Dzięki platformie StudioSystem, zarządzanie awizacjami staje się prostsze. Można rejestrować wizyty, kontrolować ich cel, czas oraz przebieg na terenie zakładu przemysłowego. Awizacja dostaw umożliwia dostawcom i przewoźnikom logowanie się za pomocą przeglądarki internetowej (przez www) i rezerwowanie wolnych terminów w wybranych dokach magazynowych przez system awizacyjny.

Warto również wspomnieć, że programy oferowane przez SoftwareStudio Sp. z o.o. opierają się na technologiach i rozwiązaniach Microsoft. Dlatego ważne jest spełnienie wymagań i zaleceń podawanych przez firmę Microsoft, szczególnie dla aplikacji IIS Server + SQL Server. Aplikacje działające w technologii Asp.NET firmy SoftwareStudio korzystają z rozwiązań firmy Microsoft, co gwarantuje pewność, stabilność i uniwersalność stosowanych technologii. Do poprawnej pracy potrzebny jest serwer z zainstalowanym systemem operacyjnym, serwerem stron WWW (IIS) oraz silnikiem serwera baz danych (MS SQL). Proces instalacji aplikacji polega na utworzeniu odpowiedniej witryny WWW i umieszczeniu aplikacji w wybranym (predefiniowanym) katalogu.

Instalacja

Programy SoftwareStudio Sp. z o.o. wykorzystują technologie Microsoft. Dlatego należy spełnić wymagania i zalecenia firmy Microsoft dla aplikacji IIS Server + SQL Server.

Aplikacja

Aplikacje firmy SoftwareStudio działają w technologii Asp.NET i korzystają głównie z rozwiązań Microsoft, co zapewnia pewność, stabilność i uniwersalność w technologiach. Aby aplikacja działała poprawnie, potrzebny jest serwer z zainstalowanym systemem operacyjnym, serwerem WWW (IIS) oraz silnikiem bazy danych (MS SQL). Instalacja aplikacji polega na utworzeniu odpowiedniej witryny WWW i umieszczeniu aplikacji w wybranym katalogu.

Wymagania

  • Procesor Intel Pentium
  • Pamięć RAM 1 GB
  • HDD 10 GB
  • Grafika > 800×600
  • Karta sieciowa 10/100 Mbit
  • Monitor kolorowy 17”
  • Do drukowania wymagane są urządzenia zgodne z systemem Windows (wymagane zainstalowanie sterownika drukarki)