Platforma do awizacji

Dowiedz się jak platforma do awizacji rewolucjonizuje zarządzanie dostawami, zwiększając efektywność i kontrolę w Twojej firmie. Platforma do awizacji to nowoczesne rozwiązanie, które rewolucjonizuje zarządzanie dostawami w firmach. Dzięki niej proces awizacji staje się prostszy, szybszy i bardziej efektywny. Platforma umożliwia kontrolowanie dostaw w czasie rzeczywistym, co podnosi jakość obsługi klienta i zmniejsza ryzyko błędów.
Platforma do awizacji

Najnowsze technologie coraz skuteczniej wspomagają oraz podnoszą efektywność pracy magazynierów, logistyków, czy przewoźników. Jednym z praktycznych narzędzi jest platforma do awizacji od SoftwareStudio. Czy widziałeś już demo platforma do awizacji?

Kluczowe cechy platformy do awizacji

System awizacji dostaw jest kluczowym elementem zarządzania logistyką w każdej firmie. Umożliwia on nie tylko śledzenie dostaw, ale także zapewnia pełen podgląd na procesy logistyczne. Dzięki temu, firmy mogą lepiej planować swoją pracę, co przekłada się na zwiększenie wydajności.

Jak działa platforma do awizacji?

Platforma do awizacji pozwala na łatwe zarządzanie dostawami poprzez intuicyjny interfejs użytkownika. Umożliwia ona szybkie wprowadzanie danych, co znacznie przyspiesza proces awizacji. Dodatkowo, system oferuje możliwość integracji z zewnętrznymi programami, co jeszcze bardziej zwiększa jego funkcjonalność.

Korzyści z wdrożenia platformy do awizacji

Wdrożenie platformy do awizacji przynosi wiele korzyści. Przede wszystkim, pozwala na lepsze zarządzanie czasem i zasobami. Dzięki niej, firmy mogą zmniejszyć czas oczekiwania na dostawy i lepiej kontrolować procesy logistyczne. Co więcej, platforma do awizacji to także sposób na zwiększenie satysfakcji klientów, którzy otrzymują swoje zamówienia szybciej i bez problemów.

platforma do awizacji
Platforma do awizacji

Obrazek przedstawia interfejs użytkownika systemu zarządzania czasem dostaw (time-slot management) w systemie WMS.net firmy SoftwareStudio. Widoczny jest harmonogram załadunków i rozładunków na poszczególne rampy w magazynie, planowany na czwartek, 12 marca 2020 roku.

Na harmonogramie widzimy, że różne firmy mają zaplanowane sloty czasowe na załadunek lub rozładunek towarów. Każdy slot zawiera informacje o firmie, numerze referencyjnym (prawdopodobnie numerze zamówienia lub dostawy), numerze rejestracyjnym pojazdu, a także dodatkowe oznaczenia, które mogą identyfikować specyficzne wymagania lub typ ładunku (np. „Prologis ZK1”, „Wyroby Gotowe”).

Harmonogram jest podzielony na godzinowe interwały, co pozwala na szczegółowe planowanie procesów logistycznych w magazynie. Każdy wpis ma przypisany kolor, co może oznaczać różne typy operacji, statusów, lub priorytetów.

Na górze ekranu znajduje się pasek adresu przeglądarki z adresem URL systemu oraz menu z ikonami, które reprezentują różne funkcjonalności systemu, takie jak kalendarze, awizacje ramp, awizacje bram, magazyn, wyjazd, KPI, historia.

Po lewej stronie ekranu znajduje się pionowe menu z opcjami takimi jak „Nowy”, „Kartoteki”, „Asortyment”, „Kontrahenci”, „Lokalizacje”, „Palety” i „Informacje”, które umożliwiają nawigację po różnych modułach systemu. Na dole ekranu widoczne są informacje o wersji systemu (v2020.3.63.7367) oraz typie licencji (Licencja: CLIENT). W prawym górnym rogu ekranu znajduje się przycisk logowania oraz nazwa zalogowanego użytkownika.

Zarządzanie czasem załadunków i rozładunków

platforma do awizacji
Platforma do awizacji

Zrzut ekranu przedstawia widok kalendarza w systemie zarządzania magazynem (WMS) firmy SoftwareStudio, skupiający się na zarządzaniu czasem załadunków i rozładunków. Widok kalendarza pokazuje tydzień od 8 do 15 marca 2020 roku i jest podzielony na cztery główne sekcje:

  1. Awizacja: Sekcja wskazująca na zaplanowane awizacje, czyli zapowiedzi dostaw, które mają miejsce w konkretnych slotach czasowych w ciągu tygodnia.
  2. Brama oczekuje na wjazd: Sekcja pokazująca momenty, w których brama magazynu oczekuje na przyjazd pojazdów do załadunku lub rozładunku.
  3. Magazyn rampy: Wskazuje na zaangażowanie poszczególnych ramp w operacje magazynowe.
  4. Magazyn rampa wolna / wyjazd: Sekcja prawdopodobnie pokazująca wolne sloty czasowe dla ramp lub planowane wyjazdy pojazdów z magazynu.

Każda sekcja zawiera kolorowe bloki na poszczególne dni tygodnia, reprezentujące różne operacje lub statusy. Na przykład, rampy mogą mieć zaplanowane czasy załadunku, co wskazują umieszczone w odpowiednich slotach czasowych ikony ciężarówek.

Na górze ekranu znajduje się pasek narzędzi z ikonami funkcji, takimi jak okna czasowe, awizacja ramp, awizacja bram, transport niezawiązany, księga gości, księga gości historia, raporty, zestawienia i eksport do Excela. Po lewej stronie ekranu znajduje się pionowe menu nawigacyjne systemu WMS. Na dole ekranu widoczne są informacje o wersji systemu (v2020.3.63.7367) oraz typie licencji (Licencja: CLIENT). W prawym górnym rogu ekranu znajduje się przycisk logowania oraz nazwa zalogowanego użytkownika („demo_maw”). Na górze ekranu znajduje się również pasek adresu przeglądarki z adresem URL systemu.

Podsumowanie platforma do awizacji?

Najnowsze technologie coraz skuteczniej wspomagają, a także podnoszą efektywność pracy magazynierów, logistyków, czy przewoźników. Jednym z praktycznych narzędzi jest platforma do awizacji od SoftwareStudio. Dlatego platforma do awizacji.

platforma do awizacji
Platforma do awizacji

Obrazek prezentuje interfejs zarządzania czasem w systemie WMS.net. Ekran pokazuje harmonogram bramy, która oczekuje na wjazd, na konkretny dzień – czwartek, 12 marca 2020 roku. Widoczny jest plan dnia z zakresami czasowymi, na których zaznaczone są konkretne sloty czasowe z pojazdami oczekującymi na załadunek lub rozładunek.

Każdy slot czasowy jest oznaczony ikoną pojazdu i zawiera szczegółowe informacje, takie jak:

  • Numer referencyjny dostawy (np. A:1105055),
  • Numer rejestracyjny pojazdu (np. LP:E50C8),
  • Numer identyfikacyjny pojazdu (np. Auto: WAW0626).

Kolor tła każdego slotu czasowego może odpowiadać statusowi operacji – na przykład, zielony może oznaczać dostępność rampy lub zakończenie procesu rozładunku.

Na górze ekranu znajdują się ikony nawigacyjne i funkcjonalne systemu WMS, takie jak kalendarze, awizacje ramp, transport niezawiązany, KPI (Key Performance Indicators), historia, raporty, zestawienia, eksport do Excela oraz pasek wyszukiwania. W prawym górnym rogu znajduje się przycisk logowania i nazwa użytkownika, która wskazuje na zalogowanego pracownika (demo_maw).

Na dole ekranu jest pasek statusu z informacją o wersji systemu (v2020.3.63.7367) i typie licencji (Licencja: CLIENT). Ponadto, znajdują się przyciski do zmiany widoku kalendarza („Dzień”, „Tydzień”, „Agenda”) oraz inne opcje nawigacyjne.