Program online do awizacji dostaw

System awizacji dostaw w magazynach logistycznych przeznaczony jest do koordynowania dostaw, jak również wysyłek z wykorzystaniem technologii internetowych. Za pomocą oprogramowania www użytkownik poprzez przeglądarkę internetową sprawdza, a także zapisuje planowany termin dostawy do magazynu. Awizo dostawy towaru zapisywane jest w bazie systemu magazynowego WMS. Pracownicy działu logistyki mogą koordynować za pomocą kalendarzy pracę magazynierów i obłożenie ramp.
Program online do awizacji dostaw

Program online do awizacji dostaw działający w chmurze przez przeglądarkę internetową wykorzystuje się przez przedsiębiorstwa do ewidencji, a także harmonogramowania dostaw do magazynu. Awizacja transportu umożliwia nam dopisanie nowego awizo oraz zawiera rejestry awiza w buforze, jak również awiza zatwierdzone. Aby dopisać nowe awizo należy wybrać pozycję menu DOPISZ NOWE AWIZO. Poznaj program online do awizacji dostaw. Umożliwia on awizację dostaw do magazynu wraz z ewidencją rezerwacji ramp w magazynie powiązanych z transportem.

Software do planowania okien czasowych w magazynie to kluczowe narzędzie do optymalizacji logistyki magazynowej. Pomaga ono usprawnić wiele procesów magazynowych, takich jak dostawa, odbiór i przechowywanie towarów. Co więcej, umożliwia zoptymalizowanie transportu towarów, zapewniając dostarczenie ich we właściwym czasie i miejscu.

Program online do awizacji dostaw

Oprogramowanie działające online w chmurze przez przeglądarkę internetową wykorzystuje się przez przedsiębiorstwa do ewidencji, a także harmonogramowania dostaw do magazynu. Awizacja transportu umożliwia nam dopisanie nowego awizo oraz zawiera rejestry awiza w buforze, jak również awiza zatwierdzone. Aby dopisać nowe awizo należy wybrać pozycję menu DOPISZ NOWE AWIZO. Zapamiętaj, że program online do awizacji dostaw umożliwia awizację dostaw do magazynu wraz z ewidencją rezerwacji ramp w magazynie powiązanych z transportem.

Program online do awizacji dostaw

Program online do awizacji dostaw

Program online do awizacji dostaw to innowacyjne rozwiązanie w logistyce. Oferujemy to narzędzie w naszej chmurze prywatnej, zlokalizowanej w data center ATM w Warszawie. Bazuje ono na technologiach Microsoft IIS i SQL. Dzięki temu, program jest stabilny i niezawodny. Dodatkowo, działa w środowisku VMware, co gwarantuje wysoką dostępność.

Użytkownicy mogą korzystać z programu z dowolnego miejsca. Wystarczy podłączenie do Internetu i przeglądarka. To pozwala na elastyczne planowanie dostaw. Na przykład, menedżerowie mogą awizować dostawy bezpośrednio z miejsca spotkań z klientami. Również kierowcy mogą korzystać z systemu, by potwierdzić godziny rozładunku.

Zastosowanie takiego programu poprawia komunikację w łańcuchu dostaw. Wszystkie strony są na bieżąco z planami. Nie ma niespodzianek, brak komunikacji czy opóźnień. To również wpływa na efektywność magazynu. Pracownicy wiedzą, kiedy oczekiwać dostaw i mogą się do tego przygotować.

Nasze rozwiązanie, Studio VSS.net, oferuje te i wiele innych funkcji. Wszystko w jednym, łatwo dostępnym miejscu. To znacznie ułatwia zarządzanie dostawami i logistyką. Dlatego warto zainwestować w program online do awizacji dostaw od SoftwareStudio.

Softwarestudio VSS

Oprogramowanie online w chmurze, dostępne przez przeglądarkę internetową, jest używane przez przedsiębiorstwa do śledzenia i planowania dostaw do magazynu. Awizacja transportu pozwala na dodawanie nowych awiz oraz przechowuje rejestr awiz w buforze i zatwierdzonych awizów. Aby dodać nowe awizo, wybierz opcję „DOPISZ NOWE AWIZO”. Program online do awizacji dostaw pozwala na zgłoszenie dostaw do magazynu i rezerwację miejsc na rampach w magazynie, związanych z transportem.

Awizo dostawy towaru

System awizacji dostaw w magazynach logistycznych pełni ważną rolę w koordynowaniu dostaw i wysyłek z wykorzystaniem technologii internetowych. Dzięki oprogramowaniu dostępnemu online, użytkownicy mogą sprawdzać i rejestrować planowane terminy dostaw do magazynu za pomocą przeglądarki internetowej. Informacje o dostawach są zapisywane w bazie systemu magazynowego WMS, co umożliwia pracownikom działu logistyki skoordynowanie pracy magazynierów oraz monitorowanie zajętości rampy.

System awizacji dostaw w magazynach wejściowych i wyjściowych jest bardzo przydatny. Pozwala na zewnętrzne awizacje firm, czyli dostawców i przewoźników. Dzięki temu można łatwo i wygodnie planować dostawy.

Awizacja dostaw działa przez przeglądarkę internetową. Dostawcy oraz przewoźnicy mogą zalogować się przez stronę internetową i zarezerwować odpowiedni termin w magazynie. Sekcja Transport pozwala na dopisanie transportu do konkretnego magazynu, rampy i godziny dostawy.

Aby dodać nową pozycję, wystarczy wybrać magazyn. Następnie na pulpicie pojawi się tabela z godzinami pracy magazynu oraz dostępnymi rampami. Dzięki temu można dokładnie zaplanować dostawy i uniknąć niepotrzebnych opóźnień.

Podstawowe funkcjonalności programu Awizo dostawy towaru: 

 • prowadzenie rejestru awizacji dostaw/rozładunków; 
 • graficzna interpretacja w kalendarzu; 
 • awizacje cykliczne, jednorazowe; 
 • definiowanie miejsc załadunków i rozładunków (doków); 
 • podział czasu na okna czasowe w określonych przedziałach np. co 20 minut; 
 • powiązanie awizacji z innymi dokumentami systemu magazynowego; 
 • wysłanie potwierdzenia awizacji przez email.

Awiza dostaw i program online do awizacji dostaw

Dokument wysyłany do klienta, informujący o zbliżającej się dostawie to awizo dostawy towaru. Program magazynowy pozwala na rejestrowanie dokumentów awizacji przez stronę www..

System awizacji dostaw w magazynach wejściowych i wyjściowych pozwala na zewnętrzne awizacje firm (przewoźników/dostawców). Awizacja dostaw umożliwia logowanie się dostawców lub przewoźników za pomocą przeglądarki internetowej (przez www) i rezerwację wolnego terminu w wybranym doku magazynu.

Sekcja Transport dla magazynu pozwala nam na bezpośrednie dopisanie transportu do wybranego magazynu, wybranej rampy i wybranej godzinie. Aby dopisać nową pozycję należy w pierwszej kolejności wybrać magazyn. Po wybraniu magazynu na pulpicie pojawi się tabela czasu pracy przedstawiająca poszczególne godziny z podziałem na dostępne w wybranym magazynie rampy.

Podstawowe funkcjonalności programu Awizo dostawy towaru: 

 • prowadzenie rejestru awizacji dostaw/rozładunków; 
 • graficzna interpretacja w kalendarzu; 
 • awizacje cykliczne, jednorazowe; 
 • definiowanie miejsc załadunków i rozładunków (doków); 
 • podział czasu na okna czasowe w określonych przedziałach np. co 20 minut; 
 • powiązanie awizacji z innymi dokumentami systemu magazynowego; 
 • wysłanie potwierdzenia awizacji przez email.

Podstawowe funkcjonalności programu Awizo dostawy towaru: 

 • prowadzenie rejestru awizacji dostaw/rozładunków; 
 • graficzna interpretacja w kalendarzu; 
 • awizacje cykliczne, jednorazowe; 
 • definiowanie miejsc załadunków, a także rozładunków (doków); 
 • podział czasu na okna czasowe w określonych przedziałach np. co 20 minut; 
 • powiązanie awizacji z innymi dokumentami systemu magazynowego; 
 • wysłanie potwierdzenia awizacji przez email.