Awizacja dostaw

Awizacja dostaw do magazynu wraz z ewidencją rezerwacji ramp w magazynie powiązanych z transportem (dostawy i wysyłki) oraz tworzenie harmonogramów dla magazynu i rampy załadunkowej. Sekcja awizacja transportu umożliwia nam dopisanie nowego awizo. Awizacja dostaw zawiera rejestry awiza w buforze, a także awiza zatwierdzone. Aby dopisać nowe awizo należy wybrać pozycję menu DOPISZ NOWE AWIZO.
Awizacja dostaw

Awizacja dostaw do magazynu jest ważnym etapem w procesie zarządzania magazynem. To właśnie w tym momencie rejestruje się informacje o planowanych dostawach. Rezerwuje się miejsca na rampie do załadunku i rozładunku towarów.

Ewidencja rezerwacji ramp w magazynie jest kluczowa dla zapewnienia sprawnego przepływu towarów. Dzięki niej można uniknąć niepotrzebnych opóźnień i konfuzji związanych z brakiem dostępnego miejsca na rampie.

Dodatkowo, powiązanie tych informacji z transportem, czyli zarówno dostawami, jak i wysyłkami, pozwala na efektywne planowanie działań w magazynie. Dzięki temu można zoptymalizować procesy przyjmowania i wysyłki towarów, co przekłada się na oszczędność czasu i zasobów.

W programie Studio Magazyn WMS.net dostępna jest funkcjonalność umożliwiająca awizacja dostaw.

Sekcja awizacja transportu umożliwia nam dopisanie nowego awizo. Awizacja dostaw zawiera rejestry awiza w buforze, a także awiza zatwierdzone. Aby dopisać nowe awizo należy wybrać pozycję menu DOPISZ NOWE AWIZO.

W programie awizacja dostaw pojawi się okno dopisania awiza. W oknie dopisania należy uzupełnić następujące dane:

 • magazyn – należy wybrać ze skorowidza magazyn,
 • kontrahent – należy wskazać nazwę kontrahenta z listy rozwijanej,
 • awizo – należy wybrać numer awizo ZPZ w przypadku dostawy lub ZWZ w przypadku wysyłki,
 • rampa – należy wskazać rampę, której dotyczy wpisanie dostawy lub wysyłki,
 • godzina – należy podać godzinę dostawy/wysyłki
 • rodzaj Operacji – należy wskazać ze skorowidza rodzaj Operacji: wysyłka, albo też dostawa
 • ilość palet deklarowanych – należy podać ilość palet zadeklarowanych przez odbiorcę/dostawcę,
 • ilość palet potwierdzonych – należy podać ilość palet, które rzeczywiście się przyjęło lub wydało,
 • nr rejestracyjny pojazdu – należy wpisać nr rejestracyjny pojazdu dostarczającego, albo odbierającego towar
  kierowca – należy wpisać dane kierowcy,
 • uwagi – możemy podać wszelkie uwagi dotyczące wysyłki/dostawy.
Awizacja dostaw

Awiza wg klientów

Lista klientów pojawiających się na liście buduje się dynamicznie i uzależnia się ją od ilości aktywnych dostawców oraz dopisanych do nich awizo transportu w systemie. Lista zawiera klientów, dla których wprowadzono dokumenty awizacji transportu.

Po kliknięciu myszką na wybraną nazwę klienta na pulpicie wyświetla się zestawienie dokumentów awiz transportu dla wybranego klienta. We wszystkich tych zestawieniach istnieje możliwość: dopisania nowego dokumentu awiza transportu oraz podgląd wprowadzonych już danych.

Awizacja dostaw

Transport do magazynu

Sekcja Transport dla magazynu pozwala nam na bezpośrednie dopisanie transportu do wybranego magazynu, wybranej rampy, a także wybranej godzinie.

Aby dopisać nową pozycję należy w pierwszej kolejności wybrać magazyn. Po wybraniu magazynu na pulpicie pojawi się tabela czasu pracy przedstawiająca poszczególne godziny z podziałem na dostępne w wybranym magazynie rampy. Na rzucie poniżej widać dopisane już awiza dostaw, a także wysyłek. Aby dopisać nowe awizo dostawy/wysyłki należy kliknąć w odpowiednie miejsce, które będzie określało godzinę i wybraną rampę a następnie uruchomić przycisk DOPISZ lub poprzez podwójne kliknięcie myszką na wybranym polu. Na pulpicie pojawi się formatka dopisania, w którym należy uzupełnić pozostałe dane dotyczące dostawy/wysyłki.

W oknie będą już częściowo uzupełnione dane, takie jak: dzień, magazyn, rampa oraz godzina.

W oknie dopisania należy uzupełnić pozostałe dane o kontrahencie, awizie, rodzaju Operacji, ilości palet deklarowanych, ilości palet potwierdzonych, numerze rejestracyjnym pojazdu, kierowcy oraz istnieje możliwość wpisania dowolnych uwag.