Wydanie z magazynu

W programie magazynowym, proces wydawania towaru z magazynu jest realizowany za pomocą dwóch rodzajów dokumentów magazynowych: Wz i Rw. Oba te dokumenty są używane do kontrolowania i zapisywania operacji wydawania towarów z magazynu. Dzięki nim można śledzić ilość towaru, który opuszcza magazyn, a także monitorować dostępność produktów na stanie magazynowym.
Wydanie z magazynu

W programie magazynowym realizuje się to za pomocą dokumentów magazynowych Wz i Rw. Wydanie z magazynu. W programie magazynowym realizuje się za pomocą dokumentów magazynowych Wz, a także Rw.

W magazynie, ruchy towarów zapisuje się w dokumentach. Są to:

 1. Przyjęcie zewnętrzne (oznaczane jako Pz).
 2. Wydanie zewnętrzne (oznaczane jako Wz).
 3. Zmiana lokalizacji (oznaczana jako Zl).
 4. Rozchód wewnętrzny (oznaczany jako Rw).
 5. Przychód wewnętrzny (oznaczany jako Pw).

Dokumenty Rw i Pw odnoszą się do przesunięcia towaru do strefy komp.

Wydanie towaru z magazynu

Przewidziane w ewidencji wydania dokumenty:

 • Awizo wydania Aw, ;
 • Dokument Wz bufor, ;
 • Dokument Wz, ;
 • Zmiana lokalizacji Zl – przesunięcie palet z strefy składowania do strefy przyrampowej.

Awizo wydania Aw

Kontrahent może zapisać w programie awizo wydania traktowane, jako zlecenie wydania towaru. Informacje z awizo przepisuje się do dokumentu Wz bufor. Dla zatwierdzonego przez kontrahenta awiza nadaje się numer awiza, a także klucz potwierdzenia dokumentu Wz – 6-cyfrowy kod autoryzacji.

W dokumencie Wz bufor zapisuje się:

 • dane kontrahenta – zapis automatyczny. ;
 • data rejestracji dokumentu. Daty nie modyfikuje się.;
 • termin wydania towaru, ;
 • miejsce dostawy, ;
 • rodzaj towaru, ;
 • ilość wydawanego towaru, na palecie, w kartonie, ;
 • algorytm wg którego ma zostać wydany towar (wg daty ważności, daty przyjęcia FiFo lub LiFo, wg wybranej daty ważności, wg numeru partii) ;
 • data ważności, jeśli wybrany został algorytm wydania towaru według konkretnej daty, ;
 • partia towaru, jeśli został wybrany algorytm wydania towaru według określonej partii.Dokument Wz bufor
  Dokumenty Wz bufor można rejestrować:
  1. na podstawie awiza zapisanego przez kontrahenta w programie,
  2. przez pracownika firmy Solar na podstawie otrzymanego od kontrahenta zlecenia wydania,
  3. na podstawie dokumentu elektronicznego przysłanego przez kontrahenta. W przypadku opisanej formy wymiany danych niezbędne jest podanie przez klienta struktury pliku wymiany danych. W sytuacji, gdy kontrahent nie zapisał w programie awiza wydania, zleceniem wydania można wprowadzić przez pracownika firmy Solar dokument Wz bufor. Numer awiza i kod autoryzacji Wz generuje się dla dokumentu Wz bufor. Kod autoryzacji dla Wz wysyła się do kontrahenta mailem.
 • dane kontrahenta. W rejestrowania dokumentu bezpośrednio przez kontrahenta jego dane są zapisywane automatycznie. data rejestracji dokumentu, która jest proponowana automatycznie jako bieżąca data systemowa. Data nie jest modyfikowana. ;
 • miejsce dostawy, ;
 • rodzaj towaru, ;
 • ilość wydawanego towaru, ;
 • algorytm wg którego ma zostać wydany towar (wg daty ważności, daty przyjęcia FiFo, albo też LiFo, wg wybranej daty ważności, wg numeru partii) ;
 • data ważności, jeśli wybrany został algorytm wydania towaru według konkretnej daty, ;
 • partia towaru, jeśli został wybrany algorytm wydania towaru według określonej partii.
Wydanie z magazynu

Dokument Wz

Nie zawiera informacji o paletach, albo też kartonach do wydania. Dokument wymaga akceptacji realizacji przed rejestracją kolejnych Operacji w magazynie. Na podstawie dokumentu Wz bufor generuje się dokumenty: 1. zmiany lokalizacji – przesunięcie towaru ze strefy składowania do strefy przyrampowej. 2. dokument Wz. Pracownicy magazynu nie mają wglądu do rejestru wszystkich dokumentów Wz. W grupie użytkowników MAGAZYN wyświetla się dokumenty Wz bufor do realizacji oraz w trakcie realizacji.

Zmiana lokalizacji Zl
Zapisany na podstawie dokumentu Wz bufor dokument zmiany lokalizacji zwiera informacje o paletach towaru, które mają zostać przeniesione do strefy przyrampowej (numer nośnika, czy też lokalizacja). Palety ustala się przez program według algorytmu podanego w pozycjach dokumentu.

Program proponuje palety do wydania według wybranego przez użytkownika algorytmu:

 • rosnąco wg daty ważności, ;
 • wybranej daty ważności, ;
 • daty przyjęcia – zasada FiFo, ;
 • daty przyjęcia – zasada LiFo, ;
 • określonej partii towaru. W przypadku wydania kartonów z palety proponuje się w pierwszej kolejności paletę niepełną. Dokument Wz
  można zatwierdzić przez magazyniera:
 • po zatwierdzeniu skojarzonego dokumentu zmiany lokalizacji, ;
 • po wprowadzeniu kodu autoryzacji dokumentu Wz.

Potwierdzenie odbioru towaru

Potwierdzenie odbioru towaru wymaga wprowadzenia do dokumentu Wz kodu autoryzacji generowanego w programie przy zatwierdzeniu awizo wydania przez kontrahenta lub dokumentu Wz bufor, jeśli dokument ten nie jest zapisywany na podstawie awizo. Po wprowadzeniu klucza potwierdzenia dokumentu Wz generuje, a także wysyła się mail do kontrahenta – potwierdzenie wysyłki. Wydanie z magazynu realizuje się w ciągu jednej zmiany. Po zatwierdzeniu dokumentu Wz generuje się z programu wiadomość e-mail z potwierdzeniem wydania towaru. Wiadomość wysyła się na konto zdefiniowane w kartotece kontrahenta w polu MAIL DO KORESPONDENCJI AUTOMATYCZNEJ

Stosowanie metody FIFO

Strategia kolejności rozchodu – program pozwala na wykorzystanie metody FIFO (First In First Out) ? najczęściej stosowana strategia (jako najbardziej naturalna – nie chcemy, żeby dana partia towaru zalegała w magazynie zbyt długo). Zazwyczaj stosowana wszędzie tam, gdzie nie ma potrzeby stosowania FEFO. Metoda ta jest zasadniczo zgodna z metodami stosowanymi w księgowości do wyceny towarów znajdujących się w magazynie, ale z punktu widzenia Operacyjnego WMS nie wykorzystuje się.

Stosowania metody FEFO

Strategia kolejności rozchodu – program pozwala na wykorzystanie metdoty FEFO (First Expired First Out) ? zastosowanie wszędzie tam, gdzie mamy do czynienia z datą (terminem) ważności, czyli np. artykuły spożywcze, farmaceutyki itp.

Wydanie z magazynu

Wydanie to czynność następująca po okresie składowania. Często proces wydawania poprzedza kompletacja, która może odbywać się:

 • jednostopniowo;
 • zlecenie po zleceniu;
 • dwustopniowo
 • artykuł po artykule;
 • według tras dostawy;
 • według kolejności rozładunku.

Wydanie może odbywać się w dwóch zasadniczych kierunkach:

 • na zewnątrz przedsiębiorstwa dokumentem Wz;
 • do wewnątrz przedsiębiorstwa Rw.
  • Dokumentem Rw rozchód wewnętrzny,
  • Dokumentem Wp wydanie na produkcje.