WMS system

WMS system
Oferowane przez SoftwareStudio rozwiązania WMS system przeznaczone są dla wymagających przedsiębiorstw, którym standardowe aplikacje magazynowe nie zapewniają odpowiednich rozwiązań. Wprowadzenie ewidencji według miejsc składowania (lokalizacje magazynowe) ułatwia pracę magazynierom. Zapewnia lepsze wykorzystanie przestrzeni magazynowej oraz uzyskania wiedzy w jakim miejscy znajdują się określone ilości towarów . Pracownik logując się na swoim komputerze automatycznie uzyskuje uwierzytelnienie do programu magazynowego w zakresie i prawach ustalonym przez administratora programu.

Podziel się informacją

Oferowane przez SoftwareStudio rozwiązania WMS system przeznaczyliśmy dla wymagających przedsiębiorstw, którym standardowe aplikacje magazynowe nie zapewniają odpowiednich rozwiązań. Systemy WMS (warehouse management system) są niezbędne dla firm z branży 3PL (third party logistics), które zajmują się dostarczaniem usług logistycznych dla innych przedsiębiorstw. Wybór odpowiedniego systemu WMS jest ważny, ponieważ może mieć duży wpływ na skuteczność i efektywność działania firmy.

Jaki system WMS jest najlepszy dla firmy branży 3PL

System WMS oferuje wiele korzyści dla firm, które chcą skutecznie zarządzać magazynem. Wydajność magazynu możesz znacznie poprawić, dzięki czemu firmy mogą obniżyć koszty i zwiększyć zyski. System WMS jest idealnym rozwiązaniem dla firm, które chcą znacznie zoptymalizować procesy zarządzania magazynem.

Szybkość użytkowania oraz wygoda są dla SoftwareStudio ważnymi elementami projektowania aplikacji magazynowych. Zastosowanie kodów kreskowych 1D lub 2D pozwala na szybką identyfikację pozycji. Kody kreskowe można odczytywać z bazy WFMag WAPRO lub prowadzone niezależnie w samym systemie magazynu wysokiego składowania. Moduł na urządzenia z systemem Android wspierają pracę operacyjną magazynierów, którzy skanując kody kreskowe mogą szybko i precyzyjnie realizować zlecenia magazynowe.

Niezależnie od tego, czy używasz aktualnie jedno- lub dwuwymiarowych kodów kreskowych, lub chcesz przejść na technologię dwuwymiarową, aby wprowadzić Kody kreskowe GS1, umożliwiające rozwój systemu zarządzania zapasami, nasze rewolucyjne rejestratory obrazu 2D zapewniają wydajność urządzenia laserowego oraz łatwe skanowanie wielokierunkowe wszystkich rodzajów kodów kreskowych. Kody kreskowe asortymentu można odczytywać z kartotek towarowych systemu Wf-mag Wapro lub być zapisane wyłącznie w programie magazynowym WMS.

Przy wyborze systemu WMS dla firmy z branży 3PL należy wziąć pod uwagę następujące kryteria.

System WMS ma wiele ważnych funkcji. To narzędzie do zarządzania magazynem. Może być dostosowane do potrzeb firmy. Skalowalność jest istotna dla rosnących firm. WMS powinien integrować się z innymi systemami. To ułatwia pracę i zapewnia spójność danych. Dostęp online jest wygodny i elastyczny. Bezpieczeństwo danych jest priorytetem. Wsparcie techniczne pomaga w rozwiązywaniu problemów. Cena systemu WMS powinna być przystępna. Jakość jest istotniejsza niż koszty. WMS to klucz do efektywnego zarządzania magazynem.

Wybór odpowiedniego systemu WMS dla firmy z branży 3PL wymaga dokładnej analizy potrzeb i oczekiwań.

WMS system

Za pomocą zintegrowanego czytnika odczytuje się kolektorem kody kreskowe z towarów, gniazd paletowych, jednostek ładunkowych. Program pozwala wdrożyć i wykorzystywać do identyfikacji towarów. Lokalizacji magazynowych, czy jednostek ładunkowych. Zarówno Kody kreskowe jak i identyfikację za pomocą RFID. Operator udaje się na wskazane na wyświetlaczu miejsce lokalizacji, następnie sczytuje Kody kreskowe z towaru oraz miejsca lokalizacji. Program pozwala drukować kody kreskowe w dwóch trybach. Bezpośrednim na drukarce kodów kreskowych zgodnej ze standardem zebra (EPL lub ZPL) lub w trybie graficznym wykorzystując specjalne czcionki, które wartość tekstową zamieniają na kod paskowy. Zastosowanie kodów kreskowych 1D lub 2D pozwala na szybką identyfikację pozycji. Kody kreskowe można odczytywać z bazy WFMag WAPRO lub prowadzone niezależnie w samym systemie WMS.

Aplikacja magazynowa

WMS aplikacja magazynowa wspiera kierownika magazynu w zarządzaniu magazynem poprzez osiąganie jego najważniejszych celów. Są to: zwiększanie wydajności pracy magazynu i poprawę jakości świadczonych usług logistycznych. Program magazynowy WMS skutecznie wspiera kierownika magazynu w podziale prac w magazynie. Ważnym elementem wsparcia w zakresie określenia preferencji pracowników odnośnie pełnionych tam działań. Pomiędzy tymi systemami powinna funkcjonować sprawna wymiana danych, oparta na ujednoliconych standardach przekazywania informacji. To z kolei pozwala na całkowite automatyzowanie ruchu produktów w magazynach z wykorzystaniem oprogramowania WMS.

W firmach świadczących usługi logistyczne systemy WMS stanowią często technologię wspierającą działanie systemu zarządzającego klasy ERP. W firmach świadczących usługi logistyczne systemy WMS stanowią często technologię wspierającą działanie systemu zarządzającego klasy ERP. Proces zarządzania magazynem staje się tym bardziej skomplikowany, gdy zarządzanie dotyczy nie tylko prostego magazynu, ale całego logistycznego systemu magazynowania. A najbardziej w centrach logistycznych, gdzie zarządzanie magazynem dotyczy przechowywania powierzonych towarów.

Program magazynowy Android WMS

SoftwareStudio dostarcza WMS system dla firm logistycznych, produkcyjnych i handlowych. Trudno sobie wyobrazić zarządzanie nowoczesnym magazynem wysokiego składowania bez wdrożonego programu do jego obsługi. Program magazynowy Android WMS przeznaczony jest do ewidencji ilościowej w magazynie wydzielonym jako magazyn wysokiego składowania. Oprogramowanie magazynowe Android działa jako moduł zaawansowanego systemu WMS. Można go zintegrować z większością dostępnych na polskim rynku systemów klasy ERP, a w szczególności:

  • Sap;
  • Jd Edwards;
  • enova;
  • Comarch;
  • Cdn xl;
  • Wapro wfmag;
  • Sage symfonia.

Integracja programu magazynowego Android

Integracja programu magazynowego Android WMSwms może być przeprowadzona na wiele sposobów. System WMS ma za zadanie prowadzić ewidencję w taki sposób, aby możliwe było sprawne zlokalizowanie każdej partii. A także każdej pojedynczej sztuki w magazynie. Niektórzy dostawcy systemów ERP oferują funkcjonalność Warehouse Management System WMS jako jeden z modułów integralnie wbudowanych w pakiet ERP. Albo też obsługują ją częściowo w ramach modułów gospodarki magazynowej. System WMS jest to program klasy WMS, czyli Warehouse Management System. Stanowi kompleksowe rozwiązanie informatyczne (oprogramowanie, urządzenia, usługi i serwis). Pozwala na zarządzanie ruchem produktów na magazynie oraz optymalizujące wykorzystanie przestrzeni magazynowej.

Testy i szkolenia – zainstalowany i skonfigurowany System WMS musi rozpocząć swoje poprawne działanie. Dlatego niezbędnym elementem jest wykonanie testów pod względem działania algorytmów i łatwości obsługi i współpracy z dostarczonym sprzętem. W celu ułatwienia pracy magazynierom, lepszego wykorzystania przestrzeni magazynowej oraz uzyskania wiedzy w jakim miejscy znajdują się określone ilości towarów wprowadza się ewidencję wg miejsc składowania – system WMS. W firmach świadczących usługi logistyczne systemy WareHouse management.

Technologie

System WMS stanowią często technologię wspierającą działanie systemu zarządzającego ERP. Lepszy poziom obsługi klientów, czyli wdrożony System WMS pozwala na dokładne planowanie obsługi dostaw. Umożliwia rezerwację doków lub bram załadunkowych, przygotowanie materiałów dokładnie w odpowiednim czasie, a także miejscu. Ponadto system WMS będzie efektywnie wykorzystywany w codziennej pracy oraz będzie realizować postawione mu wymagania. Prosty i ergonomiczny interfejsowi użytkownika wdrożony system WMS jest intuicyjny w obsłudze. A to pomaga zaoszczędzić czas i pieniądze wydawane w przypadku innych systemów na zaawansowane szkolenia użytkowników.

Praktycznie każda firma handlowa, produkcyjna czy logistyczna wykorzystuje jakieś oprogramowanie do prowadzenia ewidencji w magazynie. Zarządzanie magazynem WMS system w takiej firmie zwykle nie stanowi zintegrowanego rozwiązania z systemem ERP. Taka różnorodność powoduje że funkcjonalność niezbędna do sprawnej obsługi, a zarazem pracy magazynu w systemie ERP nie występuje. I tu jest miejsce na dedykowane rozwiązania klasy WMS. Podstawową cechą systemu zarządzania magazynem WMS jest przechowywanie i udostępnianie informacji dotyczącej stanu magazynowego z podziałem na miejsca położenia towaru. System WMS ma za zadanie prowadzić ewidencję w taki sposób, aby możliwe było sprawne zlokalizowanie każdej partii i każdej pojedynczej sztuki w magazynie.

Aplikacji internetowa ASP. NET

Zarządzanie magazynem za pomocą aplikacji internetowych ASP. NET pozwala na dostęp do informacji o stanach magazynowych, lokalizacjach, a także dokumentach i wielu innych. Nowoczesne technologie informatyczne pozwalają na zarządzanie magazynem za pomocą komputerowego oprogramowania magazynowego. Nie tylko bezpośrednio personelowi znajdującemu się na terenie zakładu, ale poprzez Internet z dowolnego miejsca na ziemi.

Zarządzanie magazynem za pomocą aplikacji internetowych ASP.NET pozwala na dostęp do informacji o stanach magazynowych, lokalizacjach, a także dokumentach. Udostępnia się je pracownikom firmy obsługującej magazyn oraz klientom zdalnym korzystającym z usług magazynu wysokiego składowania. Kontrolowanie pracy magazynu to skomplikowany zespół procesów, w których jedna drobna pomyłka może odbić się negatywnie pozostałych procesach. Zarządzanie magazynem czy też śledzenie drogi przesyłki.

Zarządzanie magazynem za pomocą nowoczesnych technologii

Aby właściwie skonfigurować role poszczególnych magazynów i efektywnie wykorzystać system informatyczny, należy uwzględnić kilka istotnych kwestii.

Parametry techniczno-wydajnościowe oraz plany przepływu towarów

W pierwszej kolejności konieczne jest uwzględnienie parametrów technicznych i wydajnościowych obiektów magazynowych oraz planów przepływu towarów przez magazyn.

Harmonogramy pracy krótko- i długookresowe

Ważnym aspektem jest również uwzględnienie kosztowych harmonogramów pracy krótko- i długookresowych.

Nowoczesne technologie informatyczne umożliwiają skuteczne zarządzanie magazynem za pomocą programów komputerowych. Nie tylko umożliwiają one bezpośrednie zarządzanie przez personel na miejscu, lecz także zapewniają dostęp poprzez internet z dowolnego miejsca na ziemi.

Zarządzanie magazynem za pomocą aplikacji internetowych ASP.NET

Wykorzystanie aplikacji internetowych ASP.NET do zarządzania magazynem otwiera możliwość dostępu do informacji o stanie magazynowym, lokalizacjach oraz dokumentach z każdego miejsca na świecie.

Dane są udostępniane pracownikom firmy odpowiedzialnej za obsługę magazynu, a także klientom zdalnym korzystającym z usług magazynu wysokiego składowania.

Dzięki temu, zarządzanie magazynem staje się bardziej elastyczne i dostępne, co wpływa pozytywnie na efektywność operacyjną oraz zadowolenie klientów.

Licencjonowanie

Licencjonowanie oprogramowania SoftwareStudio oferuje swoim klientom kilka modeli licencjonowania oprogramowania. Oparte na otwartych standardach internetowych, usługi Web Services mogą być z łatwością instalowane i wdrażane za pośrednictwem sieci. Cloud Computing oznacza eliminację konieczności zakupu licencji czy konieczności instalowania i administracji oprogramowaniem.

W przypadku licencji SaaS konsument płaci za użytkowanie określonej usługi. Przykładowo płaci za możliwość korzystania z arkusza kalkulacyjnego lub warehouse managment system. Użytkownik musi dokonywać zakupu sprzętu serwerowego oraz oprogramowania. W ramach licencji edukacyjnej nie wolno prowadzić standardowej eksploatacji systemu.

Zostaw nam wiadomość

Otrzymuj aktualizacje i ucz się od najlepszych

Więcej do odkrycia

Program WMS.net
Program WMS

Program WMS.net

Odkryj program WMS.net – zaawansowane rozwiązanie do zarządzania magazynem, które zwiększa wydajność i konkurencyjność Twojej firmy dzięki integracji systemów i funkcjom analitycznym. Program WMS.net to nowoczesne rozwiązanie w zarządzaniu magazynem.

Jakie znasz wady i zalety WMS?
System zarządzania magazynem

Jakie znasz wady i zalety WMS?

Czy wiesz, że WMS ma wady i zalety. System WMS jest złożonym systemem do zarządzania magazynami. Choć może on być korzystny dla wielu firm, istnieją też pewne wady i zalety,

Czy chcesz zwiększyć swój biznes?

napisz do nas i pozostań w kontakcie

Dowiedz się, jak pomogliśmy 100 najlepszym odnieść sukces.

Porozmawiajmy