Terminal radiowy w magazynie

Terminal radiowy w magazynie
Terminal radiowy w magazynie to urządzenie mobilne, które umożliwia magazynierom obsługę systemu zarządzania magazynem (WMS) na terenie magazynu. Dzięki niemu magazynier może wykonywać różnego rodzaju operacje, takie jak odbieranie i kompletowanie towarów, przenoszenie ich między regałami, skanowanie kodów kreskowych, raportowanie stanów magazynowych, czy aktualizowanie danych w systemie.

Podziel się informacją

Terminal radiowy w magazynie jest kompleksowym narzędziem składającym się z kilku głównych komponentów. Obejmuje on ekran dotykowy, klawiaturę, czytnik kodów kreskowych oraz czytnik RFID, jeśli posiada tę funkcję. Kluczowym elementem jest także moduł radiowy, który umożliwia bezprzewodową komunikację z systemem WMS.

Dzięki obecności tych elementów, magazynier może efektywnie pracować na terenie magazynu w czasie rzeczywistym. Nie ma potrzeby korzystania z tradycyjnych papierowych dokumentów, co znacznie usprawnia procesy magazynowe. Dodatkowo, eliminuje się konieczność ręcznego wprowadzania danych do systemu, co znacząco redukuje ryzyko błędów.

Terminal radiowy jest szczególnie przydatny w magazynach o dużych rozmiarach oraz w branżach, w których ważna jest szybka i precyzyjna obsługa towarów.

Na przykład w branży logistycznej czy w handlu detalicznym. Dzięki niemu można zwiększyć wydajność pracy magazynierów, skrócić czas przetwarzania zamówień oraz zmniejszyć ryzyko popełniania błędów w procesie obsługi towarów.

Warto zwrócić uwagę, że wybór odpowiedniego terminala radiowego zależy przede wszystkim od specyfiki magazynu oraz wymagań danego przedsiębiorstwa. Ponadto dobrze dobrany terminal radiowy pozwala na pełną integrację z systemem WMS i zwiększenie efektywności pracy w magazynie.

Terminal radiowy w magazynie

Terminale radiowe w magazynie są szybkie i niezawodne. Skaner kodów kreskowych wykonuje skanowanie w ciągu kilku sekund. Co umożliwia szybkie gromadzenie danych o produktach i przyśpiesza proces zarządzania magazynem. Terminale radiowe są również wysoce bezpieczne, ponieważ wszystkie dane są zabezpieczone przed dostępem nieupoważnionych osób.

TERMINAL RADIOWY W MAGAZYNIE

Terminal radiowy jest niezwykle przydatnym narzędziem w zarządzaniu magazynem. Umożliwia bieżące monitorowanie stanu zapasów, śledzenie ruchu towarów oraz szybką identyfikację produktów za pomocą czytników kodów kreskowych lub RFID. To wszystko przekłada się na efektywność pracy magazynu oraz zwiększa dokładność operacji.

Ponadto, korzystanie z terminala radiowego znacznie usprawnia procesy komunikacji wewnątrz magazynu. Pracownicy mogą szybko otrzymywać informacje o nowych zadaniach, priorytetach czy zmianach w zamówieniach. To pozwala na dynamiczne reagowanie na zmieniające się warunki i zapotrzebowanie.

Urządzenie jest podłączone do systemu za pomocą sieci bezprzewodowej. Terminal wyposażony w dotyk. Terminal radiowy w magazynie. Dotykowy ekran działający pod kontrolą systemu Operacyjnego Windows CE lub mobile. Kolektor – terminal może służyć do wspomagania wielu różnorodnych procesów zależności od potrzeb. Dzięki temu, że ma system Windows Mobile i można na nim zainstalować specjalne moduły. Na przykład do obsługi On-Line bazy danych systemu WMS.net.

Podsumowując, terminal radiowy w magazynie to nieocenione narzędzie

Za pomocą zintegrowanego czytnika odczytuje się kolektorem kody kreskowe z towarów, gniazd paletowych, jednostek ładunkowych. W ten sposób znacząco można przyspieszyć procesy przyjmowania i wydawania towaru z magazynu oraz inwentaryzację. Program WMS.net umożliwia współpracę z kolektorem wyłącznie On-Line.

Zwiększa on efektywność, dokładność i kontrolę nad operacjami magazynowymi. Dzięki niemu, firma może działać sprawniej, oszczędzając czas i redukując ryzyko popełnienia błędów.

skaner mobile terminal

WMS

Za pomocą aplikacji WMS mobile lub poprzez przeglądarkę internetową Terminal dzięki ergonomicznej budowie i małej wadze jest wygodny w użytkowaniu. Powinien on być wyposażony w duży wyświetlacz LCD VGA 320×240 pikseli i przyciskową klawiaturę. System wyposażony jest w 64/128 MB pamięci RAM i 64/128 MB pamięci Flash ROM. Dodatkowo można zainstalować w kolektorze kartę PCMCIA.

Wybrany model musi współpracować z systemem radiowym (sieć radiowa zainstalowana w magazynie). Dzięki czemu, magazynier poruszać się może swobodnie i mieć w każdym miejscu aktualny wgląd do bazy danych. A kierownik magazynu, szefa logistyki mogą na bieżąco monitorować pracę obsługi magazynu.

Parametry

Parametry obrotu magazynowego, z jakimi mamy do czynienia w przypadku magazynu, przesądzają o przyjęciu konkretnego rozwiązania. Kryteria rozmieszczenia dóbr w magazynie można podzielić według:

 • Rodzajów asortymentów;
 • Dostawców lub dostaw;
 • Odbiorców lub odbiorów;
 • Przynależności do określonego wyrobu (kompletu);
 • Zastosowania pomocniczych urządzeń magazynowych;
 • Metody stałych miejsc składowania;
 • Metody wolnych miejsc składowania;
 • Rozmieszczenie według częstotliwości pobierania (rotacji). Metoda pozwala wyodrębnić w strefie składowania sektory składowe zgodnie z kryterium analizy ABC zapasów. Posiadając rozeznanie co do podziału asortymentów według kryteriów ABC można wykorzystać mechanizmy skracania drogi przepływu towaru w magazynie.

Terminal radiowy w magazynie

W układzie poziomym towary grupy A umieszczane będą w miejscach składowania w pobliżu najkrótszej odległości od drogi łączącej wejście i wyjście towarów. W układzie pionowym asortyment będzie rozmieszczony zgodnie z zasadami ergonomii pracy rąk człowieka. Dla regałów obsługiwanych metodami „ręcznymi”, albo zgodnie z charakterystyką podnoszenia środkami transportu (średnia wysokość podnoszenia)

Automatyczna identyfikacja wykorzystywana przez program umożliwia także:

 • szybki dostęp do danych – za pomocą czytnika kodów kreskowych lub RFID odczytać pełną informację o danym towarze lub nośniku,
 • identyfikowalność nośników – każdy nośnik znajdujący się na magazynie (paleta, big-bag, kontener, itp.) posiada unikalne oznaczenie numerem SSCC zgodnym z systemem GS1, ;
 • łatwość oznakowania towarów – każdy towar w magazynie oznacza się indywidualnym kodem (Numer partii generuje się automatycznie przez program w momencie przyjęcia dostawy do magazynu), przez co jest łatwy do identyfikacji w każdej chwili i miejscu.

Zastosowanie terminala radiowego w magazynie wysokiego składowania

W dzisiejszych czasach, elastyczność i precyzja w zarządzaniu magazynem są kluczowe dla efektywnej działalności przedsiębiorstwa. Dlatego też, zaleca się identyfikowanie poszczególnych jednostek logistycznych na różnych poziomach, aż do konkretnego miejsca składowania w magazynie.

Wykorzystanie Technologii

Do skojarzenia danego towaru z jego dokładną lokalizacją w magazynie, wykorzystuje się nowoczesne technologie, takie jak terminale radiowe z wbudowanym czytnikiem kodów kreskowych. Pracownik, umieszczając towar w określonym miejscu, skanuje terminal kodem kreskowym lokalizacji magazynowej oraz unikalnym kodem opakowania danej jednostki logistycznej. Dzięki temu, system magazynowy zapisuje informacje o lokalizacji dla każdej jednostki logistycznej, eliminując konieczność zapamiętywania mapy lokalizacji przez pracowników.

Korzyści Automatyzacji

Automatyczna identyfikacja miejsc magazynowych pozwala na skuteczne odciążenie pracowników z obowiązku zapamiętywania szczegółowych lokalizacji każdego produktu. Zamiast tego, system magazynowy precyzyjnie śledzi każdy towar w czasie rzeczywistym, co minimalizuje ryzyko błędów i usprawnia operacje magazynowe.

Podsumowanie

Dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii i automatyzacji, zarządzanie magazynem staje się bardziej efektywne i precyzyjne. Eliminacja konieczności ręcznego monitorowania lokalizacji produktów przyczynia się do zwiększenia wydajności i poprawy jakości obsługi klienta, co przekłada się na wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa.

Obsługa magazynu za pomocą kodów kreskowych i RFID

Nowoczesne techniki przepływu informacji opierają się na wprowadzaniu i wykorzystaniu kodów kreskowych jako nośników informacji. Kod kreskowy odwzorowuje ściśle określony zestaw znaków: numeryczny dla znaków cyfrowych; alfanumeryczny dla znaków cyfrowych i literowych.

Technika automatycznej identyfikacji za pomocą kodów kreskowych można wykorzystać do identyfikacji towarów, miejsc składowania (adresów paletowych), palet i innych opakowań transportowych. Sam kod kreskowy może być nośnikiem danych identyfikacyjnych lub nośnikiem danych.

Terminal radiowy w magazynie

Program pozwala wdrożyć i wykorzystywać do identyfikacji towarów, lokalizacji magazynowych, jednostek ładunkowych zarówno kody kreskowe jak i identyfikację za pomocą RFID.

Wykorzystanie systemów automatycznej identyfikacji oraz bezprzewodowych terminali pozwala na znaczny wzrost efektywności pracy magazynu oraz minimalizację pomyłek. W efekcie końcowym dochodzi do osiągnięcia wymiernych korzyści biznesowych w skali całego przedsiębiorstwa.

Terminal radiowy w magazynie jest niezbędnym urządzeniem mobilnym, które umożliwia magazynierom efektywną obsługę systemu zarządzania magazynem (WMS) na terenie magazynu. To narzędzie umożliwiające wykonywanie różnorodnych operacji magazynowych w sposób szybki i precyzyjny. Dzięki niemu magazynier może:

 • Odbierać i kompletować towary zgodnie z zamówieniami,
 • Przenosić produkty między regałami w magazynie,
 • Skanować kody kreskowe towarów w celu identyfikacji i śledzenia,
 • Raportować aktualne stany magazynowe,
 • Aktualizować dane w systemie WMS na bieżąco.

Dzięki terminalowi radiowemu magazynier może sprawnie przeprowadzać operacje magazynowe bez konieczności korzystania z komputerów stacjonarnych czy papierowych dokumentów, co znacznie zwiększa efektywność i dokładność działań. Ta mobilna forma obsługi systemu WMS pozwala na szybką reakcję na zmiany w magazynie oraz minimalizuje ryzyko popełnienia błędów.

Zostaw nam wiadomość

Otrzymuj aktualizacje i ucz się od najlepszych

Więcej do odkrycia

Program WMS.net
Program WMS

Program WMS.net

Odkryj program WMS.net – zaawansowane rozwiązanie do zarządzania magazynem, które zwiększa wydajność i konkurencyjność Twojej firmy dzięki integracji systemów i funkcjom analitycznym. Program WMS.net to nowoczesne rozwiązanie w zarządzaniu magazynem.

Jakie znasz wady i zalety WMS?
System zarządzania magazynem

Jakie znasz wady i zalety WMS?

Czy wiesz, że WMS ma wady i zalety. System WMS jest złożonym systemem do zarządzania magazynami. Choć może on być korzystny dla wielu firm, istnieją też pewne wady i zalety,

Czy chcesz zwiększyć swój biznes?

napisz do nas i pozostań w kontakcie

Dowiedz się, jak pomogliśmy 100 najlepszym odnieść sukces.

Porozmawiajmy