Terminal radiowy w magazynie

Terminal radiowy w magazynie to urządzenie mobilne, które umożliwia magazynierom obsługę systemu zarządzania magazynem (WMS) na terenie magazynu. Dzięki niemu magazynier może wykonywać różnego rodzaju operacje, takie jak odbieranie i kompletowanie towarów, przenoszenie ich między regałami, skanowanie kodów kreskowych, raportowanie stanów magazynowych, czy aktualizowanie danych w systemie.
Terminal radiowy w magazynie

Terminal radiowy w magazynie jest kompleksowym narzędziem składającym się z kilku głównych komponentów. Obejmuje on ekran dotykowy, klawiaturę, czytnik kodów kreskowych oraz czytnik RFID, jeśli posiada tę funkcję. Kluczowym elementem jest także moduł radiowy, który umożliwia bezprzewodową komunikację z systemem WMS.

Dzięki obecności tych elementów, magazynier może efektywnie pracować na terenie magazynu w czasie rzeczywistym. Nie ma potrzeby korzystania z tradycyjnych papierowych dokumentów, co znacznie usprawnia procesy magazynowe. Dodatkowo, eliminuje się konieczność ręcznego wprowadzania danych do systemu, co znacząco redukuje ryzyko błędów.

Terminal radiowy jest szczególnie przydatny w magazynach o dużych rozmiarach oraz w branżach, w których ważna jest szybka i precyzyjna obsługa towarów.

Na przykład w branży logistycznej czy w handlu detalicznym. Dzięki niemu można zwiększyć wydajność pracy magazynierów, skrócić czas przetwarzania zamówień oraz zmniejszyć ryzyko popełniania błędów w procesie obsługi towarów.

Warto zwrócić uwagę, że wybór odpowiedniego terminala radiowego zależy przede wszystkim od specyfiki magazynu oraz wymagań danego przedsiębiorstwa. Ponadto dobrze dobrany terminal radiowy pozwala na pełną integrację z systemem WMS i zwiększenie efektywności pracy w magazynie.

Terminal radiowy w magazynie

Terminale radiowe w magazynie są szybkie i niezawodne. Skaner kodów kreskowych wykonuje skanowanie w ciągu kilku sekund. Co umożliwia szybkie gromadzenie danych o produktach i przyśpiesza proces zarządzania magazynem. Terminale radiowe są również wysoce bezpieczne, ponieważ wszystkie dane są zabezpieczone przed dostępem nieupoważnionych osób.

TERMINAL RADIOWY W MAGAZYNIE

Terminal radiowy jest niezwykle przydatnym narzędziem w zarządzaniu magazynem. Umożliwia bieżące monitorowanie stanu zapasów, śledzenie ruchu towarów oraz szybką identyfikację produktów za pomocą czytników kodów kreskowych lub RFID. To wszystko przekłada się na efektywność pracy magazynu oraz zwiększa dokładność operacji.

Ponadto, korzystanie z terminala radiowego znacznie usprawnia procesy komunikacji wewnątrz magazynu. Pracownicy mogą szybko otrzymywać informacje o nowych zadaniach, priorytetach czy zmianach w zamówieniach. To pozwala na dynamiczne reagowanie na zmieniające się warunki i zapotrzebowanie.

Urządzenie jest podłączone do systemu za pomocą sieci bezprzewodowej. Terminal wyposażony w dotyk. Terminal radiowy w magazynie. Dotykowy ekran działający pod kontrolą systemu Operacyjnego Windows CE lub mobile. Kolektor – terminal może służyć do wspomagania wielu różnorodnych procesów zależności od potrzeb. Dzięki temu, że ma system Windows Mobile i można na nim zainstalować specjalne moduły. Na przykład do obsługi On-Line bazy danych systemu WMS.net.

Podsumowując, terminal radiowy w magazynie to nieocenione narzędzie

Za pomocą zintegrowanego czytnika odczytuje się kolektorem kody kreskowe z towarów, gniazd paletowych, jednostek ładunkowych. W ten sposób znacząco można przyspieszyć procesy przyjmowania i wydawania towaru z magazynu oraz inwentaryzację. Program WMS.net umożliwia współpracę z kolektorem wyłącznie On-Line.

Zwiększa on efektywność, dokładność i kontrolę nad operacjami magazynowymi. Dzięki niemu, firma może działać sprawniej, oszczędzając czas i redukując ryzyko popełnienia błędów.

skaner mobile terminal

WMS

Za pomocą aplikacji WMS mobile lub poprzez przeglądarkę internetową Terminal dzięki ergonomicznej budowie i małej wadze jest wygodny w użytkowaniu. Powinien on być wyposażony w duży wyświetlacz LCD VGA 320×240 pikseli i przyciskową klawiaturę. System wyposażony jest w 64/128 MB pamięci RAM i 64/128 MB pamięci Flash ROM. Dodatkowo można zainstalować w kolektorze kartę PCMCIA.

Wybrany model musi współpracować z systemem radiowym (sieć radiowa zainstalowana w magazynie). Dzięki czemu, magazynier poruszać się może swobodnie i mieć w każdym miejscu aktualny wgląd do bazy danych. A kierownik magazynu, szefa logistyki mogą na bieżąco monitorować pracę obsługi magazynu.

Parametry

Parametry obrotu magazynowego, z jakimi mamy do czynienia w przypadku magazynu, przesądzają o przyjęciu konkretnego rozwiązania. Kryteria rozmieszczenia dóbr w magazynie można podzielić według:

 • Rodzajów asortymentów;
 • Dostawców lub dostaw;
 • Odbiorców lub odbiorów;
 • Przynależności do określonego wyrobu (kompletu);
 • Zastosowania pomocniczych urządzeń magazynowych;
 • Metody stałych miejsc składowania;
 • Metody wolnych miejsc składowania;
 • Rozmieszczenie według częstotliwości pobierania (rotacji). Metoda pozwala wyodrębnić w strefie składowania sektory składowe zgodnie z kryterium analizy ABC zapasów. Posiadając rozeznanie co do podziału asortymentów według kryteriów ABC można wykorzystać mechanizmy skracania drogi przepływu towaru w magazynie.

Terminal radiowy w magazynie

W układzie poziomym towary grupy A umieszczane będą w miejscach składowania w pobliżu najkrótszej odległości od drogi łączącej wejście i wyjście towarów. W układzie pionowym asortyment będzie rozmieszczony zgodnie z zasadami ergonomii pracy rąk człowieka. Dla regałów obsługiwanych metodami „ręcznymi”, albo zgodnie z charakterystyką podnoszenia środkami transportu (średnia wysokość podnoszenia)

Automatyczna identyfikacja wykorzystywana przez program umożliwia także:

 • szybki dostęp do danych – za pomocą czytnika kodów kreskowych lub RFID odczytać pełną informację o danym towarze lub nośniku,
 • identyfikowalność nośników – każdy nośnik znajdujący się na magazynie (paleta, big-bag, kontener, itp.) posiada unikalne oznaczenie numerem SSCC zgodnym z systemem GS1, ;
 • łatwość oznakowania towarów – każdy towar w magazynie oznacza się indywidualnym kodem (Numer partii generuje się automatycznie przez program w momencie przyjęcia dostawy do magazynu), przez co jest łatwy do identyfikacji w każdej chwili i miejscu.

Zastosowanie terminala radiowego w magazynie wysokiego składowania

W zależności od potrzeb przedsiębiorstwa można identyfikować daną jednostkę logistyczną na poziomie nawet poszczególnego miejsca magazynowego jej składowania. Do skojarzenia miejsca położenia z daną jednostką logistyczną zalecane są np. terminale radiowe z wbudowanym czytnikiem kodów kreskowym i działającą na nich aplikacją. Pracownik stawiając w określonym miejscu dany towar lub wyrób gotowy skanuje terminalem kod kreskowy lokalizacji magazynowej i unikalny kod opakowania danej jednostki logistycznej. W ten sposób system będzie od tego momentu przechowywał informacje o lokalizacji w magazynie dla wskazanej jednostki logistycznej. Dzięki automatycznej identyfikacji miejsca magazynowego możemy ściągnąć odpowiedzialność z pracownika za pamiętanie mapy lokalizacji każdego indeksu.

Obsługa magazynu za pomocą kodów kreskowych i RFID

Nowoczesne techniki przepływu informacji opierają się na wprowadzaniu i wykorzystaniu kodów kreskowych jako nośników informacji. Kod kreskowy odwzorowuje ściśle określony zestaw znaków: numeryczny dla znaków cyfrowych; alfanumeryczny dla znaków cyfrowych i literowych.

Technika automatycznej identyfikacji za pomocą kodów kreskowych można wykorzystać do identyfikacji towarów, miejsc składowania (adresów paletowych), palet i innych opakowań transportowych. Sam kod kreskowy może być nośnikiem danych identyfikacyjnych lub nośnikiem danych.

Terminal radiowy w magazynie

Program pozwala wdrożyć i wykorzystywać do identyfikacji towarów, lokalizacji magazynowych, jednostek ładunkowych zarówno kody kreskowe jak i identyfikację za pomocą RFID.

Wykorzystanie systemów automatycznej identyfikacji oraz bezprzewodowych terminali pozwala na znaczny wzrost efektywności pracy magazynu oraz minimalizację pomyłek. W efekcie końcowym dochodzi do osiągnięcia wymiernych korzyści biznesowych w skali całego przedsiębiorstwa.