Tak, Gate Assistant system powinieneś wdrożyć w swojej firmie.

Moduł Gate Assistant działa poprzez połączenie z systemem kamer i czytników QR/RFID, które zlokalizowane są przy bramie wjazdowej i wyjazdowej.
Tak, Gate Assistant system powinieneś wdrożyć w swojej firmie.

Moduł „gate assistant” w systemie awizacyjnym VSS.net służy do usprawnienia procesu przyjmowania i wypuszczania pojazdów z terenu magazynowego czy logistycznego. Dzięki niemu możliwe jest zautomatyzowanie tego procesu i uniknięcie błędów oraz opóźnień wynikających z ręcznego wprowadzania danych.

Awizacja dostaw oprogramowanie, czyli rezerwacja bram. System awizacji dostaw w magazynach wejściowych oraz wyjściowych pozwala na zewnętrzne awizacje firm (przewoźników/dostawców). Możesz przy pomocy Gate Assistant system usprawnić pracę zaopatrzenia.

https://yms.softwarestudio.net.pl/

https://yms.server.net.pl/

https://yms24.pl/

https://demo.softwarestudio.com.pl/demo-awizacje/

Dlaczego Gate Assistant system?

Moduł ten działa poprzez połączenie z systemem kamer i czytników QR/RFID, które zlokalizowane są przy bramie wjazdowej i wyjazdowej. Przy wjeździe na teren zakładu, kierowca skanuje kod QR lub zbliża kartę RFID, co automatycznie wysyła informację do systemu VSS.net. Następnie system rejestruje informacje dotyczące pojazdu i przypisuje mu wolne miejsce na placu manewrowym.

W przypadku wyjazdu z terenu zakładu, system ponownie odczytuje kod QR lub kartę RFID, co umożliwia mu zwolnienie miejsca parkingowego oraz zaktualizowanie informacji o czasie wyjazdu pojazdu. Dzięki temu, w razie konieczności, system VSS.net może w prosty sposób przewidzieć, jakie miejsca parkingowe będą dostępne w najbliższej przyszłości, co umożliwia efektywniejsze planowanie przepływu pojazdów na terenie magazynu czy placu manewrowego.

gate assistant system
Gate assistant system

Możesz przy pomocy Gate Assistant system usprawnić pracę zaopatrzenia

Gate assistant system, czyli Awizacja dostaw oprogramowanie, czyli rezerwacja bram. System awizacji dostaw w magazynach wejściowych i wyjściowych pozwala na zewnętrzne awizacje firm (przewoźników/dostawców). Awizacja dostaw umożliwia logowanie się dostawców lub przewoźników. Za pomocą przeglądarki internetowej (przez www) i rezerwację wolnego terminu w wybranym doku magazynu. Sekcja Transport dla magazynu pozwala nam na bezpośrednie dopisanie transportu do wybranego magazynu. Tak więc gate assistant to system do zarządzania bramami magazynowymi – dokami.

Dlatego gate assistant system warto poznać możliwości!

awizacja dostawy
Awizacja dostawy
aplikacja android dla kierowcy
Aplikacja Android dla kierowcy