Kalendarz. Studio Awizacje VSS.net – kalendarze

Kalendarz. Studio Awizacje VSS.net – kalendarze
Jedną z form przedstawienia awizacji w programie Studio Awizacje VSS.net jest Kalendarz. Jest to sposób na wyświetlanie zdarzenia w formie graficznej. Menu główne kalendarzy można podzielić na sekcje w celu lepszej kontroli nad poszczególnymi obiektami magazynowym

Podziel się informacją

System awizacji transportu może korzystać z awizacji swobodnych czasów transportów, albo też zdefiniowanych okienek czasowych. Okienko czasowe to zdefiniowany przedział czasowy niezbędny do realizacji określonych operacji logistycznych związanych z załadunkiem lub rozładunkiem określonego transportu.  Kalendarz jest jedną z funkcji systemu.

Kalendarz w Studio Awizacje VSS.net

Studio Awizacje VSS.net wyposażone jest w funkcjonalność kalendarza, która pełni kluczową rolę w zarządzaniu awizacjami i oknami czasowymi. Kalendarz w tej platformie ułatwia planowanie, harmonogramowanie oraz śledzenie dostaw i innych zdarzeń logistycznych w przejrzysty i skuteczny sposób.

Planowanie i harmonogramowanie dostaw

Kalendarz w Studio Awizacje VSS.net umożliwia łatwe planowanie i harmonogramowanie dostaw. Dzięki intuicyjnemu interfejsowi użytkownicy mogą szybko ustalić okna czasowe dla dostawców, wyznaczyć priorytety i zarządzać zmianami w harmonogramie.

Śledzenie zdarzeń logistycznych

Za pomocą kalendarza, użytkownicy mogą nie tylko planować przyszłe zdarzenia, ale także śledzić bieżące i przeszłe dostawy. Funkcja ta pozwala na lepsze zrozumienie cykli logistycznych i identyfikację obszarów do optymalizacji.

Integracja z innymi modułami

Kalendarz w Studio Awizacje VSS.net jest zintegrowany z innymi modułami systemu, co pozwala na kompleksowe zarządzanie procesami logistycznymi. Integracja ta ułatwia przepływ informacji między działami i zwiększa efektywność operacyjną.

Personalizacja i elastyczność

Studio Awizacje VSS.net oferuje możliwości personalizacji kalendarza, dzięki czemu każdy użytkownik może dostosować wygląd i funkcjonalność do swoich indywidualnych potrzeb. Elastyczność kalendarza pozwala na dostosowanie go do dynamicznie zmieniających się warunków operacyjnych.

Podsumowanie

Kalendarz w Studio Awizacje VSS.net to niezbędne narzędzie dla firm, które pragną usprawnić zarządzanie awizacjami i procesami logistycznymi. Dzięki niemu, zarządzanie czasem staje się bardziej efektywne, a koordynacja dostaw i innych zdarzeń logistycznych jest bardziej skuteczna, co przyczynia się do zwiększenia ogólnej wydajności operacyjnej.

System awizacji transportu to kluczowy element w logistyce.

Działa on na zasadzie dwóch opcji. Po pierwsze, możemy korzystać z awizacji swobodnych czasów transportów. Po drugie, możemy ustalić zdefiniowane okienka czasowe. Okienka czasowe są bardzo precyzyjne. One określają, ile czasu jest potrzebne na załadunek lub rozładunek danego transportu.

Dodatkowo, system oferuje funkcję kalendarza. W tym kalendarzu ustalamy okienka czasowe dla różnych rodzajów transportów. Na przykład, mamy okienka dla firm kurierskich, które realizują małe dostawy. Tutaj mówimy o dostawach do kilku palet. Z kolei dla dużych dostaw, czyli tych powyżej 10 palet, mamy inne okienka. Obejmują one również całopaletowe transporty, kontenery i cysterny.

Dzięki takiej organizacji, zarówno dostawcy jak i odbiorcy wiedzą, kiedy ich ładunek zostanie obsłużony. To zwiększa efektywność i przyspiesza pracę. W efekcie, zarówno magazyn, jak i dostawcy mogą lepiej planować swoje działania. Ostatecznie, dobrze zaplanowane okienka czasowe i funkcja kalendarza w systemie awizacji transportu to korzyść dla wszystkich stron.

Rezerwacja okna czasowego

Błyskawiczna rezerwacja okna czasowego jest dostępna dla działu transportu, zaopatrzenia, logistyki oraz dostawców, a także przewoźników. Jedyne co jest wymagane  to dostęp do przeglądarki internetowej lub telefonu z systemem Android, na którym zainstalowana jest aplikacja od SoftwareStudio.

W programie Studio Awizacje VSS.net, istnieje sposób na przedstawienie awizacji za pomocą Kalendarza.

Kalendarz jest graficznym sposobem wyświetlania zdarzeń. Menu kalendarza podzielone jest na sekcje, aby lepiej kontrolować obiekty magazynowe, takie jak Kalendarze wg. obiektów i Kalendarze pozostałe. Widok kalendarzy obiektów można dodatkowo podzielić na sloty, które odpowiadają na przykład rampie.

Dodatkowo, istnieje opcja zablokowania dostępu do określonych widoków dla określonych ról. Na przykład, firma transportowa ma dostęp tylko do swoich awizacji, podczas gdy kierownik magazynu może przeglądać kalendarze wszystkich firm i zarządzać ich widocznością w kalendarzu głównym.

Dodawanie awizacji przez kalendarze to prosty proces. Wystarczy dwukrotnie kliknąć myszką na wybranej godzinie. Wtedy pojawi się formularz dopisania zdarzenia, gdzie należy wypełnić pola opisane pogrubioną czcionką.

Utworzone wydarzenia widoczne są w kalendarzu jako pola, a wydarzenia całodniowe pojawiają się jako wpisy w nagłówkach dni. Jeśli chcesz edytować szczegóły awizacji, po prostu podwójnie kliknij na polu wydarzenia. Wówczas pojawi się formularz edycji, który wygląda tak samo jak formularz dopisania. To wszystko!

kalendarz - obciążenie ramp

System awizacji dostaw w magazynach wejściowych i wyjściowych. Kalendarz

System awizacji dostaw w magazynach ma wiele zastosowań. Pozwala na zewnętrzne awizacje firm, czyli przewoźników i dostawców. Dzięki niemu dostawcy mogą logować się przez przeglądarkę internetową i rezerwować terminy w magazynie.

Oto podstawowe funkcje oprogramowania Awizacja Dostaw:

  1. Rejestracja awizacji dostaw i rozładunków.
  2. Wyświetlanie ich graficznie w kalendarzu.
  3. Obsługa zarówno awizacji cyklicznych, jak i jednorazowych.
  4. Określanie miejsc załadunku i rozładunku (doków).
  5. Dzielenie czasu na okna czasowe, na przykład co 20 minut.
  6. Powiązanie awizacji z innymi dokumentami w systemie magazynowym.
  7. Wysyłanie potwierdzeń awizacji przez email lub SMS.

To narzędzie znacznie ułatwia planowanie i zarządzanie dostawami oraz pozwala na sprawną komunikację z dostawcami i przewoźnikami.

Zostaw nam wiadomość

Otrzymuj aktualizacje i ucz się od najlepszych

Więcej do odkrycia

Program WMS.net
Program WMS

Program WMS.net

Odkryj program WMS.net – zaawansowane rozwiązanie do zarządzania magazynem, które zwiększa wydajność i konkurencyjność Twojej firmy dzięki integracji systemów i funkcjom analitycznym. Program WMS.net to nowoczesne rozwiązanie w zarządzaniu magazynem.

Jakie znasz wady i zalety WMS?
System zarządzania magazynem

Jakie znasz wady i zalety WMS?

Czy wiesz, że WMS ma wady i zalety. System WMS jest złożonym systemem do zarządzania magazynami. Choć może on być korzystny dla wielu firm, istnieją też pewne wady i zalety,

Czy chcesz zwiększyć swój biznes?

napisz do nas i pozostań w kontakcie

Dowiedz się, jak pomogliśmy 100 najlepszym odnieść sukces.

Porozmawiajmy