Kalendarz. Studio Awizacje VSS.net – kalendarze

Jedną z form przedstawienia awizacji w programie Studio Awizacje VSS.net jest Kalendarz. Jest to sposób na wyświetlanie zdarzenia w formie graficznej. Menu główne kalendarzy można podzielić na sekcje w celu lepszej kontroli nad poszczególnymi obiektami magazynowym
Kalendarz. Studio Awizacje VSS.net – kalendarze

System awizacji transportu może korzystać z awizacji swobodnych czasów transportów, albo też zdefiniowanych okienek czasowych. Okienko czasowe to zdefiniowany przedział czasowy niezbędny do realizacji określonych operacji logistycznych związanych z załadunkiem lub rozładunkiem określonego transportu.  Kalendarz jest jedną z funkcji systemu.

System awizacji transportu to kluczowy element w logistyce. Działa on na zasadzie dwóch opcji. Po pierwsze, możemy korzystać z awizacji swobodnych czasów transportów. Po drugie, możemy ustalić zdefiniowane okienka czasowe. Okienka czasowe są bardzo precyzyjne. One określają, ile czasu jest potrzebne na załadunek lub rozładunek danego transportu.

Dodatkowo, system oferuje funkcję kalendarza. W tym kalendarzu ustalamy okienka czasowe dla różnych rodzajów transportów. Na przykład, mamy okienka dla firm kurierskich, które realizują małe dostawy. Tutaj mówimy o dostawach do kilku palet. Z kolei dla dużych dostaw, czyli tych powyżej 10 palet, mamy inne okienka. Obejmują one również całopaletowe transporty, kontenery i cysterny.

Dzięki takiej organizacji, zarówno dostawcy jak i odbiorcy wiedzą, kiedy ich ładunek zostanie obsłużony. To zwiększa efektywność i przyspiesza pracę. W efekcie, zarówno magazyn, jak i dostawcy mogą lepiej planować swoje działania. Ostatecznie, dobrze zaplanowane okienka czasowe i funkcja kalendarza w systemie awizacji transportu to korzyść dla wszystkich stron.

Kalendarz

Rezerwacja okna czasowego

Błyskawiczna rezerwacja okna czasowego jest dostępna dla działu transportu, zaopatrzenia, logistyki oraz dostawców, a także przewoźników. Jedyne co jest wymagane  to dostęp do przeglądarki internetowej lub telefonu z systemem Android, na którym zainstalowana jest aplikacja od SoftwareStudio.

kalendarz
Kalendarz

W programie Studio Awizacje VSS.net, istnieje sposób na przedstawienie awizacji za pomocą Kalendarza.

Kalendarz jest graficznym sposobem wyświetlania zdarzeń. Menu kalendarza podzielone jest na sekcje, aby lepiej kontrolować obiekty magazynowe, takie jak Kalendarze wg. obiektów i Kalendarze pozostałe. Widok kalendarzy obiektów można dodatkowo podzielić na sloty, które odpowiadają na przykład rampie.

Dodatkowo, istnieje opcja zablokowania dostępu do określonych widoków dla określonych ról. Na przykład, firma transportowa ma dostęp tylko do swoich awizacji, podczas gdy kierownik magazynu może przeglądać kalendarze wszystkich firm i zarządzać ich widocznością w kalendarzu głównym.

awizo

Dodawanie awizacji przez kalendarze to prosty proces. Wystarczy dwukrotnie kliknąć myszką na wybranej godzinie. Wtedy pojawi się formularz dopisania zdarzenia, gdzie należy wypełnić pola opisane pogrubioną czcionką.

Utworzone wydarzenia widoczne są w kalendarzu jako pola, a wydarzenia całodniowe pojawiają się jako wpisy w nagłówkach dni. Jeśli chcesz edytować szczegóły awizacji, po prostu podwójnie kliknij na polu wydarzenia. Wówczas pojawi się formularz edycji, który wygląda tak samo jak formularz dopisania. To wszystko!

kalendarz - obciążenie ramp

System awizacji dostaw w magazynach wejściowych i wyjściowych. Kalendarz

System awizacji dostaw w magazynach ma wiele zastosowań. Pozwala na zewnętrzne awizacje firm, czyli przewoźników i dostawców. Dzięki niemu dostawcy mogą logować się przez przeglądarkę internetową i rezerwować terminy w magazynie.

Oto podstawowe funkcje oprogramowania Awizacja Dostaw:

  1. Rejestracja awizacji dostaw i rozładunków.
  2. Wyświetlanie ich graficznie w kalendarzu.
  3. Obsługa zarówno awizacji cyklicznych, jak i jednorazowych.
  4. Określanie miejsc załadunku i rozładunku (doków).
  5. Dzielenie czasu na okna czasowe, na przykład co 20 minut.
  6. Powiązanie awizacji z innymi dokumentami w systemie magazynowym.
  7. Wysyłanie potwierdzeń awizacji przez email lub SMS.

To narzędzie znacznie ułatwia planowanie i zarządzanie dostawami oraz pozwala na sprawną komunikację z dostawcami i przewoźnikami.

Awizo dostawy towaru

System awizacji dostaw w magazynach logistycznych przeznaczony jest do koordynowania dostaw i wysyłek z wykorzystaniem technologii internetowych. Za pomocą oprogramowania www użytkownik poprzez przeglądarkę internetową sprawdza i zapisuje planowany termin dostawy do magazynu. Awizo dostawy towaru zapisywane jest w bazie systemu magazynowego WMS.

Program online do awizacji dostaw

Oprogramowanie działające online w chmurze przez przeglądarkę internetową wykorzystywane jest przez przedsiębiorstwa do ewidencji i harmonogramowania dostaw do magazynu. Awizacja transportu umożliwia nam dopisanie nowego awizo oraz zawiera rejestry awiza w buforze i awiza zatwierdzone. Aby dopisać nowe awizo należy wybrać pozycję menu DOPISZ NOWE AWIZO. Program online do awizac. Więcej

Program magazynowy

Ewidencja w magazynie prowadzona jest za pomocą dokumentów: Przyjęcia zewnętrznego Pz, Wydania zewnętrznego Wz, Zmiany lokalizacji Zl, Rozchodu wewnętrznego Rw, Przychodu wewnętrznego Pw. Dokumenty Zl dotyczą przesunięcia towaru do strefy kompletacji. Rozwiązania przepływu informacji wspomagające procesy magazynowe wykorzystują komputery w ich realizacji oraz program magazynów.

Awiza dostaw

System awizacji dostaw w magazynach wejściowych i wyjściowych pozwala na zewnętrzne awizacje firm (przewoźników/dostawców). Awizacja dostaw umożliwia logowanie się dostawców lub przewoźników za pomocą przeglądarki internetowej (przez www) i rezerwację wolnego terminu w wybranym doku magazynu. Sekcja Transport dla magazynu pozwala nam na bezpośrednie dopisanie transportu.