Oprogramowanie awizacyjne

Punktem wyjścia zmian w pracy magazynu jest potrzeba związana z awizacja dostaw. Oprogramowanie awizacyjne ma za zadanie rozwiązać problemy powstające poprzez rosnące wolumeny produkcyjne. Za tym zwykle idzie zwiększona liczba dostaw półproduktów, a także wysyłek wyrobów gotowych. Stają się one coraz większym wyzwaniem w zarządzaniu pracą magazynów. Niezbędnym dla firmy okazuje się znalezienie rozwiązania systemowego.
Oprogramowanie awizacyjne

Oprogramowanie awizacyjne przez Internet stało się standardem w wielu branżach logistycznych. Zapewniają one wysoką wydajność i wszechstronny dostęp do informacji, co umożliwia firmom bardziej skuteczne zarządzanie dostawami i optymalizację procesów logistycznych. Platformy te są bezpieczne i szybkie, a także łatwe w integracji z istniejącymi systemami i procesami.

System awizacyjny (oprogramowanie awizacyjne) od SoftwareStudio udostępnia w przystępny sposób informacje na temat zaplanowanych transportów.

Co powinien zawierać dokument awizacji dostawy?

Dokument awizacji dostawy (ang. delivery notice) jest dokumentem, który informuje o planowanej dostawie towarów do magazynu lub innego miejsca przeznaczenia. Zapamiętaj, że dokument ten powinien zawierać następujące informacje:

 1. Nazwę i dane kontaktowe dostawcy oraz nazwę i dane kontaktowe odbiorcy.
 2. Przewidywany termin dostawy oraz sposób dostawy (np. samochód ciężarowy, kontener).
 3. Szczegółowy opis dostarczanych towarów, w tym ich ilość, wagę, wymiary oraz ewentualne cechy szczególne (np. temperatura przechowywania).
 4. Numer zamówienia lub faktury oraz inne istotne informacje dotyczące transakcji.
 5. Podpis osoby odpowiedzialnej za dostawę.

Dokument awizacji dostawy jest ważnym narzędziem w procesie zarządzania magazynem, ponieważ pozwala na odpowiednie zaplanowanie miejsca składowania i przygotowanie się na przyjęcie dostawy. Może być również wykorzystywany jako dowód dostawy towarów oraz jako podstawa do rozliczenia transakcji.

Oprogramowanie awizacyjne

Oprogramowanie awizacyjne

Rozwiązanie klasy Yard Management System oferowane przez SoftwareStudio umożliwia wyrównanie obciążenia magazynu, a także zlikwidowanie kolejek samochodów przed zakładem i magazynem. System rejestruje awizacje, wizyty, kontroluje czas i przebieg oraz koordynuje dostęp do zdefiniowanych zasobów takich jak rampy, doki oraz wagi.

Dostęp do oprogramowania posiadają pracownicy firmy, kontrahenci, czy też firmy przewozowe którym zostały udostępnione dane dostępowe (konto użytkownika). Wszyscy mogą przeglądać dane Online za pomocą przeglądarki internetowej, dzięki usłudze chmury prywatnej SoftwareStudio.

Jedną z najważniejszych funkcji oprogramowania awizacyjnego jest automatyzacja interakcji między klientem a przedsiębiorstwem, co skraca cały proces zamówień i ułatwia komunikację. Użytkownik może wysłać zamówienie online, a następnie oprogramowanie automatycznie wyśle potwierdzenie, a następnie wyśle informację o dostawie. Te funkcje mają na celu przyspieszenie procesu składania i potwierdzania zamówień i umożliwiają przedsiębiorstwom reagowanie na zmiany w czasie rzeczywistym.

Awizacja dostaw oprogramowanie

Punktem wyjścia zmian w pracy magazynu jest potrzeba związana z awizacja dostaw. Oprogramowanie ma za zadanie rozwiązać problemy powstające poprzez rosnące wolumeny produkcyjne. Za tym zwykle idzie zwiększona liczba dostaw półproduktów, a także wysyłek wyrobów gotowych. Stają się one coraz większym wyzwaniem w zarządzaniu pracą magazynów. Niezbędnym dla firmy okazuje się znalezienie rozwiązania systemowego. Rozwiązaniem, które potrafi zintegrować wszystkie magazyny w jednym miejscu, jak również będą intuicyjne w obsłudze dla wszystkich użytkowników.

Wszystko to oferuje SoftwareStudio awizacja dostaw oprogramowanie VSS.net. System informatyczny do zarządzania procesami logistycznymi związanymi z harmonogramowaniem transportów – awizacja dostaw i wizyt, jak również ruchu na terenie zakładu. Moduł programu Awizacja Transportu umożliwia nam dopisanie nowego awizo oraz zawiera rejestry awiza w buforze i awiza zatwierdzone.

Awizacja dostaw za pomocą programu YMS jest rozwiązaniem, które cieszy się coraz większym uznaniem wśród firm produkcyjnych, a także logistycznych. Dzięki oprogramowaniu można w miarę dokładnie określić szacowany czas dostawy towaru do magazynu. Ponadto możesz w szybki sposób sprawdzić, jaki jest optymalny wolny termin, by można było unikać niepotrzebnego czekania, stania w długich i męczących kolejkach. Oczekiwania na załadunek lub rozładunek z reguły generuje duże koszty nie mówić o niecierpliwości kierowców i przewoźników. Dlatego dokładne sprawdzenie czasu, kiedy można dostarczyć towar do magazynu, zdecydowanie ułatwia i przyspiesza pracę firm transportowych.

Okienka czasowe

Okienka czasowe zyskują na popularności dzięki możliwości usprawnienia zarządzania łańcuchem dostaw. Zarządzanie okienkami czasowymi polega na określaniu ram czasowych dla konkretnego zlecenia. Dzięki oprogramowaniu awizacyjnemu można je określać ręcznie lub system samoistnie wygeneruje długość przebiegu transferu, który zależy od typu pojazdu czy ilości załadowanych palet.

Studio Awizacje VSS.net pozwalają na kontrolę okienek czasowych w czasie rzeczywistym, a dzięki obsłudze internetowej, pozwala na rezerwację wolnego terminu niezależnie od aktualnego miejsca pobytu. Wystarczy jedynie dostęp do Internetu. Oprogramowanie zaproponowane przez SoftwareStudio oferuje kalendarze z możliwością kontrolowania okien czasowych.


Awizacja

Awizacja, czyli potwierdzenie przez nadawcę terminu (dzień, godzina) dostawy; w praktyce – ułatwia i przyspiesza przyjęcie dostawy po stronie odbiorcy. Obecnie najczęściej do awizacji wykorzystuje się komunikację poprzez e-mail, jednak nowoczesne przedsiębiorstwa wdrażają systemy klasy YMS. Za pomocą oprogramowania przeglądarkowego, aplikacja dostępna jest On Line przez Internet. Umożliwia ona awizowanie i rezerwację okien czasowych w magazynie. Można także wykorzystać aplikacje instalowane na telefonach np. z systemem Android.

Oprogramowanie awizacyjne

Platformy do awizacji przez Internet zapewniają również kontrolę nad wydatkami. Platformy te wykorzystują aktualne stawki i oferty, aby zapewnić najniższe koszty dostawy. Mogą one także monitorować wydatki i przesyłać raporty o wydatkach.

Platformy do awizacji przez Internet oferują również szereg narzędzi wspomagających, takich jak dostęp do baz danych kontrahentów, narzędzia do tworzenia oraz raportowania danych i narzędzia do przesyłania i tworzenia powiadomień. Dzięki tym narzędziom logistyka jest w stanie lepiej zarządzać procesami, zoptymalizować wydatki, zmniejszyć zapasy magazynowe, a także zapewnić lepszą jakość produktów i usług dla klientów.

System Awizacja Transportów. Oprogramowanie awizacyjne

W programie StudioSystem dostępna jest funkcjonalność umożliwiająca awizację dostaw do magazynu wraz z ewidencją rezerwacji ramp w magazynie powiązanych z transportem (dostawy, a także wysyłki) oraz tworzenie harmonogramów dla magazynu i rampy załadunkowej. Moduł programu Awizacja Transportu umożliwia nam dopisanie nowego awizo oraz zawiera rejestry awiza w buforze i awiza zatwierdzone. Opcje widoku kalendarzy:

 • dzienny – prezentuje okna czasowe dla wybranego dnia. Wspiera funkcjonalność „drag & drop”;
 • tygodniowy – prezentowane dane z całego tygodnia. Wspiera funkcjonalność „drag & drop”;
 • k zestawienie tabelaryczne – płaski widok, umożliwiający szybką weryfikację danych kierowców, ciągników, jak również naczep przy wjeździe/wyjeździe z danej lokalizacji;
 • do dużych ekranów zawieszonych w magazynach, prezentuje aktualny dzień, a także godzinę zdarzeń;
 • osi czasu;
 • Widok agendy danego tygodnia.

System awizacyjny SoftwareStudio

Oprogramowanie awizacyjne jest współcześnie wręcz wymogiem rynkowym. Przedsiębiorstwa, które wdrożyły system awizacyjny od SoftwareStudio zaobserwowały znaczy spadek kosztów magazynowych, a także poprawę wydajności. Harmonogram działań magazynowych jest o wiele prostszy w ułożeniu. Bieżący podgląd kalendarza pozwala nie tylko przeglądać i analizować przeszłe awizacje, ale także edytować ustalone okna czasowe i transporty przychodzące, a także wychodzące (w zależności od aktualnych wydarzeń, na przykład opóźnień przewoźników). Oprogramowanie można obsługiwać przez Internet (z dowolnego urządzenia posiadającego przeglądarkę internetową).

Awizacja Transportu to profesjonalne oprogramowanie od SoftwareStudio. Jest stworzony tak, aby każdy dział firmy logistycznej funkcjonował sprawnie, a zarządzanie awizacjami było intuicyjne, jak również pozwalało na dobrą komunikację wszystkich działów. Jest podzielony na części programowe przydzielone dla różnych sektorów. Oprogramowanie zachowuje rejestry awizacji zatwierdzonych oraz tych w buforze. Pozwala na dodawanie nowych awizacji i kontrolowania transportów.
Program Studio VSS.net to rozwiązanie VSS, czyli Vehicle Scheduler Solution. Ten system informatyczny pozwala na zarządzanie awizacjami z jednego miejsca przez wszystkich pracujących mających wgląd do procesów dostaw, a także wysyłek. Rozwiązaniem jest oprogramowanie VSS.net.

Oprogramowanie awizacyjne jest współcześnie wręcz wymogiem rynkowym. Przedsiębiorstwa, które wdrożyły system awizacyjny od SoftwareStudio zaobserwowały znaczy spadek kosztów magazynowych oraz poprawę wydajności. Harmonogram działań magazynowych jest o wiele prostszy w ułożeniu. Bieżący podgląd kalendarza pozwala nie tylko przeglądać i analizować przeszłe awizacje, ale także edytować ustalone okna czasowe i transporty przychodzące, a także wychodzące (w zależności od aktualnych wydarzeń, na przykład opóźnień przewoźników). Oprogramowanie można obsługiwać przez Internet (z dowolnego urządzenia posiadającego przeglądarkę internetową).

Awizo dostawy towaru

System awizacji dostaw w magazynach logistycznych przeznaczony jest do koordynowania dostaw, jak również wysyłek z wykorzystaniem technologii internetowych. Za pomocą oprogramowania www użytkownik poprzez przeglądarkę internetową sprawdza, a także zapisuje planowany termin dostawy do magazynu. Awizo dostawy towaru zapisywane jest w bazie systemu magazynowego WMS. Pracownicy działu logistyki mogą koordynować za pomocą kalendarzy pracę magazynierów i obłożenie ramp.

System awizacyjny

Awizo dostawy towaru

System awizacji dostaw w magazynach logistycznych przeznaczony jest do koordynowania dostaw i wysyłek z wykorzystaniem technologii internetowych. Za pomocą oprogramowania www użytkownik poprzez przeglądarkę internetową sprawdza i zapisuje planowany termin dostawy do magazynu. Awizo dostawy towaru zapisywane jest w bazie systemu magazynowego WMS. Pracownicy działu logistyki mogą koordynować za pomocą kalendarzy pracę magazynierów i obłożenie ramp.

Jest kluczowym działaniem wpływającym na wydajność magazynu i zmniejszenie kolejek przed magazynem. Odpowiednie harmonogramowanie transportów przychodzących i wychodzących wiąże się znacznie z dobrą organizacją pracy magazynowej. Precyzyjna kontrola wszystkich procesów awizacyjnych możliwa jest dzięki Awizacje VSS.net od SoftwareStudio. Oprogramowanie udostępnia wyrazisty kalendarz, który wykazuje zarezerwowane okna czasowe i planowane transporty.

Pracownicy magazynu, logistycy, ochrona / brama, dostawcy oraz przewoźnicy wspólnie tworzą awizacje. Wszyscy planują terminy załadunków i rozładunków. Okna czasowe umożliwiają ciągły dostęp do nowo utworzonych awizacji z możliwością edycji danych, zmiany godziny załadunku/rozładunku oraz planowanego czasu obsługi podstawionego auta. Mogą to robić za pomocą internetowej platformy SoftwareStudio VSS,net.