Obsługa magazynu wysokiego składowania

Obsługa magazynu wysokiego składowania
Obsługa magazynu wysokiego składowania jest ważnym aspektem logistyki w firmie. Oznacza to wykorzystywanie wysokiej wydajności maszyn do magazynowania towaru na wysokich poziomach i transportowania towarów między nimi, aby zapewnić szybki dostęp do niego. Zapewnia to efektywność magazynowania i jest używane w dużych sklepach wielkopowierzchniowych i magazynach, które mają ograniczoną przestrzeń.

Podziel się informacją

Jedną z korzyści wynikających z obsługi magazynu wysokiego składowania jest zmniejszenie czasu dostawy produktów do klientów z powodu zwiększonej wydajności podczas składowania. System informatyczny umożliwia również wczesne wykrywanie problemów związanych z procesem magazynowania, a także estymację kosztów towaru związanego z magazynem. Zarządzanie magazynem wysokiego składowania opiera się na pomocniczych kartotekach miejsc adresowych, czyli miejsc składowania, w których przechowywany jest towar.

Typowe systemy wysokiego składowania obejmują regały, pojazdy z załadunkiem lub stałe pojazdy magazynowe, takie jak wózki widłowe. Co ważne, obsługa magazynu wysokiego składowania powinna być wspierana przez wysokiej jakości system informatyczny w celu zarządzania całym procesem magazynowania.

System pozwala użytkownikom na śledzenie towarów i ich dostaw za pośrednictwem pojazdów, optymalizację załadunku towarów za pośrednictwem techniki wyższego składowania, dostarczanie informacji dotyczących stanu magazynu i możliwość wykonywania wielu rutynowych operacji magazynowych. System pozwala również użytkownikom monitorować stan produktów i raportować problemy dotyczące wydajności.

OBSŁUGA MAGAZYNU WYSOKIEGO SKŁADOWANIA

Obsługa magazynu wysokiego składowania opiera się na pomocniczych kartotekach miejsc adresowych w których przechowywany jest towar. Zastosowanie takich procedur ma uzasadnienie tam, gdzie występują rozbudowane magazyny. Znaczeniem kluczowym do sprawnego zarządzania masą towarową staje się wiedza nie ile mamy towaru w zapasie, ale gdzie się on znajduje.

Program ewidencjonuje towar w układzie ilościowo wartościowym albo tylko ilościowym. Na bieżąco udostępnia informację o stanach: bieżącym dostępnym ilości zamówień od odbiorców rezerwacji ilościach zamówień do dostawców i wielu innych. Obsługa magazynu wysokiego składowania jest łatwiejsza przy wykorzystaniu odpowiedniego oprogramowania.

Prowadzenie efektywnej gospodarki magazynowej jest możliwe przy pomocy wielu różnorodnych narzędzi. Jednym z nich jest informatyczny system zarządzania magazynem wysokiego składowania. Od 2008 roku oferujemy usługi programistyczne w całej Polsce.

Nowoczesny magazyn wysokiego składowania.

Trudno sobie wyobrazić zarządzanie nowoczesnym magazynem wysokiego składowania bez wdrożonego programu do jego obsługi.

Obsługa magazynu wysokiego składowania

Obsługa magazynu wysokiego składowania – WMS

System magazynowy Studio WMS .net przeznaczony jest do ewidencji ilościowo wartościowej w magazynie wydzielonym jako magazyn wysokiego składowania. Istotą programu jest możliwość prowadzenia w nim ewidencji Operacji (działalności):

  • przyjmowania;
  • magazynowania;
  • konfekcjonowania;
  • komisjonowania;
  • wydania towarów z dokładnością do miejsca składowania i/lub numeru partii dostawy.

Program WMS umożliwia kompleksowe zarządzanie przestrzenią magazynową, z pełną identyfikacją asortymentu przypisanego do konkretnych miejsc lokalizacji. Użytkownik ma możliwość definiowania sposobu zagospodarowania przestrzeni (powierzchni i wysokiego składowania) magazynowej w tym sektorów, rzędów, regałów i półek.

Nowoczesny magazyn wymaga nowoczesnych narzędzi zarządzania, jednym z takich narzędzi jest nasz program w technologii Asp. Program WMS.net w technologii Asp to nowoczesne rozwiązania oparte o przeglądarkę internetową i bazę MS SQL.

Na koniec należy powiedzieć, że aby obsługa magazynu wysokiego składowania mogła być w pełni wykorzystywana, firma musi korzystać z wydajnego systemu informatycznego, który będzie wspierać różne procesy magazynowania i zarządzania zamówieniami.

Nowoczesne systemy WMS

Nowoczesne systemy logistyczne WMS (Warehouse Managment System) pozwalają na znaczne usprawnienie wszelkich procesów logistycznych zachodzących w firmie produkcyjnej czy dystrybucyjnej. Dobry program WMS to jednak dopiero połowa sukcesu, drugą częścią jest wdrożenie systemu logistycznego, w skład którego wchodzą:

  • Analiza przedwdrożeniowa – obejmująca wszystkie procesy łańcucha logistycznego przedsiębiorstwa od zaopatrzenia poprzez magazynowanie, produkcję, dystrybucję aż po sprzedaż. Najczęściej jednak analizę ogranicza się tylko do wybranego obszaru w jakim ma być wykorzystywany program magazynowy.
  • Projekt systemu – przygotowanie projektu systemu dostosowanego do możliwości finansowych klienta. Specyficznych potrzeb wynikających z przeprowadzonej analizy logistyki i dodatkowych potrzeb klienta. Poparty profesjonalnym doborem sprzętu, który uwzględnia wszelkie czynniki warunków środowiska pracy pomiary wartości charakterystycznych dla systemów radiowych.
  • Parametryzacja systemu – czynność wykonywana po podpisaniu kontraktu polegająca na przygotowaniu systemu WMS do wymagań klienta. Wymagań sprecyzowanych w projekcie systemu. Zakres prac obejmuje dostosowanie architektury bazodanowej, parametryzacja algorytmów sterowania, przygotowania niezbędnych raportów, czy też interfejsów z systemami ERP, MRP. Instalacja – szczegółowa konfiguracja, a także instalacja sprzętu u klienta, instalacja programów i uruchomienie serwerów programowych, ew. integracja z istniejącymi systemami.
  • Testy i szkolenia – zainstalowany i skonfigurowany system WMS musi rozpocząć swoje poprawne działanie. Dlatego niezbędnym elementem jest wykonanie testów pod względem działania algorytmów i łatwości obsługi i współpracy z dostarczonym sprzętem. Jest to czas wprowadzania rozszerzeń, które nie zostały dokładnie sprecyzowane przez klienta w fazie projektu.
  • Oddanie systemu – odpowiednio wdrożony system logistyczny wraz z zainstalowanym sprzętem jest podstawą do oddania systemu. Przeprowadzone wtedy zostają testy akceptacyjne i wydajnościowe oprogramowania. A także sprzętu na podstawie których klient ma zapewnienie, że otrzymał to czego oczekiwał. Serwis – ostatnim etapem każdego wdrożenia jest jego serwisowanie. Rozwój naszych klientów powoduje, iż jest to jeden z najbardziej docenianych etapów. Podczas niego staramy się zapewniać wsparcie, rozwój, a także dalszą optymalizację świadcząc przy tym usługi zdalnej administracji.

Funkcje systemu WMS

Szczególnym zadaniem realizowanym w ramach systemów WMS jest bezbłędna lokalizacja towarów w magazynie oraz kontrola przebiegu obrotu magazynowego. System dostarcza informacji dotyczących stanu magazynowego. Według wielu różnych kryteriów oraz umożliwia sprawną lokalizację każdej partii towaru i każdej pojedynczej przesyłki. W systemie WMS operator może wygenerować odpowiednią etykietę, a także oznaczyć nią jednostki towarowe. Lub też w momencie przyjmowania towaru do magazynu przyjąć do systemu informacje zawarte na etykiecie nadanej jej wcześniej przez inny podmiot.

Obsługa magazynu wysokiego składowania – rola programu magazynowego

Za pomocą systemu WMS możliwa jest również kontrola ilościowa i asortymentowa przyjmowanego do magazynu towaru. Na przykład pod kątem zgodności dostawy z dokonanym wcześniej zamówieniem. Systemy WMS doskonale sprawdzają się w centrach logistycznych. Tam, gdzie ruch towarów jest intensywny, w jednym czasie następuje zarówno przyjęcie towaru, jak i wysyłka. Skoordynowanie ruchu towarów wymaga automatyzacji operacji zachodzących w systemie. Przy możliwości skontrolowania ich prawidłowości w każdym momencie, czyli bez konieczności żmudnego przeliczania partii towarów na regałach magazynowych.

Istotną rolę dla usługodawców logistycznych może stanowić możliwość planowania wysyłek z magazynu. Ważne, by odbyło się to w taki sposób, aby zoptymalizować wykorzystanie posiadanych zasobów. A także skrócić czas magazynowania i obniżyć w ten sposób koszty „zamrożenia” kapitału obrotowego. Oznacza to, iż system WMS można odpowiednio zintegrować z innymi systemami wykorzystanymi przez przedsiębiorstwa w sferze logistyki.

Vendor Management Inventory – VMI

W ramach systemu magazynowego WMS udostępniany jest internetowy moduł ASP.net dla klientów zewnętrznych. Klientów, którzy to mogą za pomocą aplikacji WWW planować stany wprowadzając zlecenia dostaw. Korzyści wynikające ze stosowania systemu Vendor Management Inventory – VMI w magazynie porównując do z tradycyjnym modelem są jednoznaczne. Ponieważ otrzymywane dane dotyczące faktycznej dystrybucji nie są fałszowane poprzez stany zapasów w magazynie dystrybutora. Wysokie zapasy magazynowe u producenta i dystrybutora wynikają z prób utrzymania ciągłości sprzedaży.

Działającym wspólnie producentowi i dystrybutorowi łatwiej jest zapewnić ciągłość sprzedaży. Przez to rosną obroty, wzrasta poziom obsługi klienta końcowego. Zaś będący w ciągłej sprzedaży produkt stanowi lepszą barierę dla produktów konkurencji. Planowanie stanów magazynowych odbywa się w oparciu o udostępniane na bieżąco poprzez internetowy moduł klienta w technologii ASP.net, czyli przeglądarka internetowa.

Moduł dla administratora

Moduł administratora programu magazynowego WMS.net

Zastosowanie

Administrator programu WMS.net jest kluczową osobą odpowiedzialną za konfigurację i zarządzanie systemem, który służy do obsługi magazynu wysokiego składowania. System ten oparty na technologii ASP.net zapewnia szeroki zakres opcji konfiguracyjnych, umożliwiając dostosowanie do indywidualnych potrzeb użytkowników.

Jedną z głównych zalet WMS.net jest jego modułowość oraz struktura oparta na szablonach. To pozwala administratorowi elastycznie dostosować aplikację do specyficznych wymagań, wybierając odpowiednie moduły i funkcje do aktywacji. Dzięki szablonom w technologii ASP.net proces konfiguracji staje się szybszy i bardziej personalizowany.

Definiowanie struktury magazynu

Definiowanie struktury magazynu

Administrator może konfigurować hierarchię magazynów, stref, regałów, półek i innych lokalizacji w systemie. Może również określić relacje między różnymi lokalizacjami, co ułatwia zarządzanie przepływem towarów.

Zarządzanie użytkownikami i uprawnieniami

Zarządzanie użytkownikami i uprawnieniami

Administrator może tworzyć konta użytkowników, nadawać im odpowiednie uprawnienia i kontrolować dostęp do różnych funkcji systemu. Tworzenie grup użytkowników oraz definiowanie ich ról w systemie pozwala na efektywne zarządzanie dostępem do danych i funkcji.

Numery dokumentów

Numery dokumentów

Opcja numeracji dokumentów w programie magazynowym umożliwia administratorowi precyzyjne określenie zasad numerowania dokumentów w systemie. Administrator ma pełną kontrolę nad konfiguracją numeracji, co umożliwia dostosowanie procesu numerowania do indywidualnych potrzeb firmy.

Parametry globalne

Parametry globalne

Moduł administratora pełni kluczową rolę w zarządzaniu systemem oraz dostępem do globalnych ustawień. Sekcja Parametry globalne umożliwia wprowadzanie danych wynikających z licencji na program oraz konfigurację globalnych ustawień systemu, co pozwala dostosować program do potrzeb firmy.

Skorowidze

Skorowidze

Opcja skorowidze w programie magazynowym dostarcza narzędzi do definiowania i zarządzania różnymi skorowidzami systemowymi. To ułatwia identyfikację i lokalizację elementów w magazynie, co przekłada się na lepszą kontrolę i efektywność operacji magazynowych.

Zostaw nam wiadomość

Otrzymuj aktualizacje i ucz się od najlepszych

Więcej do odkrycia

Program WMS.net
Program WMS

Program WMS.net

Odkryj program WMS.net – zaawansowane rozwiązanie do zarządzania magazynem, które zwiększa wydajność i konkurencyjność Twojej firmy dzięki integracji systemów i funkcjom analitycznym. Program WMS.net to nowoczesne rozwiązanie w zarządzaniu magazynem.

Jakie znasz wady i zalety WMS?
System zarządzania magazynem

Jakie znasz wady i zalety WMS?

Czy wiesz, że WMS ma wady i zalety. System WMS jest złożonym systemem do zarządzania magazynami. Choć może on być korzystny dla wielu firm, istnieją też pewne wady i zalety,

Czy chcesz zwiększyć swój biznes?

napisz do nas i pozostań w kontakcie

Dowiedz się, jak pomogliśmy 100 najlepszym odnieść sukces.

Porozmawiajmy