Aplikacja do prowadzenia magazynu

Aplikacja do prowadzenia magazynu, która pomaga obsługiwać sklepy internetowe i ma możliwość prezentowania zdjęć oraz stanów magazynowych przez Internet, to idealne rozwiązanie dla przedsiębiorców, którzy prowadzą sprzedaż internetową. Odpowiednie oprogramowanie magazynowe pozwala na zoptymalizowanie procesów magazynowych, co w efekcie przekłada się na zwiększenie efektywności i poprawę jakości obsługi klienta.
Aplikacja do prowadzenia magazynu

PRODUCENT OPROGRAMOWANIA, czyli system zarządzania magazynem WMS, oferuje innowacyjne rozwiązania dla przedsiębiorstw. Aplikacja do prowadzenia magazynu zapewnia użytkownikowi dostęp do funkcjonalności zbliżonych do standardowych programów Windows. Dzięki zastosowaniu tej aplikacji w gospodarce magazynowej, operacje związane z wystawianiem dokumentów obrotu towarowego stają się znacznie bardziej efektywne.

Dodatkowo, ułatwia pracę z przypisywaniem określonym adresom w przestrzeni składowej pojedynczych palet. Dzięki temu przedsiębiorstwa mogą osiągnąć wyższą wydajność i lepszą kontrolę nad swoimi operacjami magazynowymi.

Magazyn dla sklepów internetowych

Wśród funkcji, jakie oferuje program do magazynu dla sklepów internetowych, warto wymienić między innymi:

 1. Zarządzanie stanami magazynowymi – program pozwala na bieżąco kontrolować poziom zapasów, co ułatwia podejmowanie decyzji dotyczących planowania zamówień.
 2. Automatyzacja procesów magazynowych – oprogramowanie umożliwia automatyzację procesów, takich jak kompletacja zamówień, przyjmowanie i wydawanie towarów oraz etykietowanie produktów.
 3. Kontrola jakości – program magazynowy pozwala na prowadzenie kontroli jakości produktów oraz śledzenie terminów przydatności do spożycia.
 4. Integracja z systemami sprzedażowymi – program pozwala na integrację z systemami sprzedażowymi, co umożliwia bieżące aktualizowanie stanów magazynowych oraz przyspiesza proces kompletacji zamówień.
 5. Prezentacja stanów magazynowych i zdjęć przez internet – oprogramowanie umożliwia prezentowanie stanów magazynowych i zdjęć produktów przez internet, co ułatwia klientom dokonywanie zakupów.
Aplikacja do prowadzenia magazynu

Korzystanie z programu magazynowego dla sklepów internetowych przynosi wiele korzyści, między innymi:

 • zwiększenie efektywności procesów magazynowych,
 • poprawa jakości obsługi klienta,
 • redukcja kosztów związanych z prowadzeniem magazynu,
 • lepsza kontrola nad stanami magazynowymi.

Warto zwrócić uwagę na to, aby wybierając program magazynowy dla sklepów internetowych, skupić się na takich cechach, jak: łatwość obsługi, funkcjonalność, dostępność wsparcia technicznego oraz integracja z innymi systemami.

WMS magazynowa logistyka

Zastosowanie aplikacji do prowadzenia magazynu usprawnia prace z przypisywaniem określonemu adresowi w przestrzeni składowej jednej palety (pojemnika). Innymi słowy dobra materialne przyjęte do magazynu są umieszczane na palecie zgodnie z dokumentacją. Z niej wynika, jakie dobra i w jakiej ilości są ulokowane w konkretnej palecie (pojemniku). 

Aplikacja do prowadzenia magazynu umożliwia zastosowanie strategii automatycznego rozmieszczania towarów w magazynie. Ponadto następuje dzielenie magazynu na strefy i obszary logiczne, charakteryzujące się odmiennymi cechami składowania, sposobem rotowania towarów.

Ponadto aplikacja pozwala na kompleksowe zarządzanie przestrzenią magazynową, z pełną identyfikacją towaru przypisanego do konkretnych miejsc składowania (lokalizacji).

Użytkownik programu magazynowego ma możliwość zdefiniowania zagospodarowania przestrzeni magazynowej, a w szczególności sektorów, rzędów, regałów i półek oraz stref odkładczych.

aplikacja WMS online

Oprogramowanie do zarządzania magazynem

Jedną z głównych zalet korzystania z oprogramowania do zarządzania magazynem jest to, że może ono pomóc magazynom poprawić ich wydajność i produktywność. Dzięki automatyzacji zarządzania zapasami magazyny mogą skrócić czas przetwarzania zamówień i wysyłki produktów. Ponadto oprogramowanie do zarządzania magazynem może pomóc magazynom w śledzeniu lokalizacji ich produktów i zapewnianiu, że są one zawsze na stanie.

Oprogramowanie do zarządzania magazynem może również pomóc magazynom w zarządzaniu zapasami pracowników. Śledząc inwentarz pracowników i śledząc towary, nad którymi pracują, magazyny mogą zapewnić, że ich pracownicy pracują nad właściwymi produktami. Ponadto oprogramowanie do zarządzania magazynem może pomóc magazynom w ustalaniu odpowiednich stawek za nadgodziny dla pracowników.

Oprogramowanie do zarządzania magazynem nie jest jednak pozbawione wad. Jedną z głównych wad jest to, że oprogramowanie do zarządzania magazynem może być drogie w zakupie i utrzymaniu. Ponadto oprogramowanie do zarządzania magazynem nie zawsze jest dokładne. Na przykład może nie być w stanie dokładnie przewidzieć ilości zapasów, które będą potrzebne do konkretnego zamówienia.

SoftwareStudio poleca APLIKACJA DO PROWADZENIA MAGAZYNU, a więc WMS i logistyka magazynowa.

Gospodarka opakowaniami

Kolektor danych (terminal radiowy) w magazynie wysokiego składu jest zewnętrznym urządzeniem podłączanym do systemu za pomocą sieci bezprzewodowej. Wyposażony w dotykowy ekran działający pod kontrolą systemu operacyjnego np. Windows CE lub mobile.

Nowoczesne rozwiązania przepływu informacji wspomagające procesy magazynowe wykorzystują komputery w ich realizacji. Jednak tworząc określoną strukturę organizacyjną magazynu(ów) należy brać pod uwagę rolę jaką magazyn spełnia w łańcuchu logistycznym. Ponieważ struktura ta powinna być w każdym przypadku dostosowana w sposób indywidualny do roli spełnianej przez magazyn.

Magazyn WMS.net

Aplikacja do prowadzenia magazynu

Aplikacja do prowadzenia magazynu powinna oferować możliwość zarządzania zarówno procesem inbound, czyli przyjmowania towarów do magazynu, jak i outbound, czyli wydawania towarów z magazynu.

Inbound

W przypadku procesu inbound, aplikacja powinna pozwalać na:

 • Rejestrację przyjęcia towaru do magazynu wraz z informacjami o ilości, stanie technicznym i jakościowym towaru oraz o jego pochodzeniu.
 • Oznaczanie towaru etykietami lub kodami kreskowymi oraz przypisywanie go do określonej lokacji magazynowej.
 • Planowanie i realizację procesu rozładunku i składowania towaru na magazynie.
 • Weryfikację jakości towaru podczas procesu odbioru.

Outbound

W przypadku procesu outbound, aplikacja powinna pozwalać na:

 • Rejestrację wydań towaru z magazynu wraz z informacjami o ilości, stanie technicznym i jakościowym towaru oraz o jego przeznaczeniu.
 • Oznaczanie towaru etykietami lub kodami kreskowymi oraz wskazanie jego lokalizacji w magazynie.
 • Planowanie i realizację procesu załadunku towaru z magazynu na transport.
 • Weryfikację poprawności wydania towaru.

Program magazynowy demo WMS

W przypadku aplikacji, która ma pomagać w obsłudze sklepów internetowych, ważne jest także, aby oferowała możliwość prezentowania aktualnego stanu magazynowego oraz zdjęć produktów przez Internet. Dzięki temu klienci sklepu będą mieli pewność, że zamówiony towar jest dostępny i będą mieli lepszą wiedzę o produkcie przed zakupem.

Nowoczesny system WMS, czyli automatyczne magazyny wysokiego składowania.

Nie ma idealnego programu magazynowego. Zwykle kończy się na wyciąganiu danych i obróbką w starym dobrym excelu, tak aby uzyskać oczekiwane wyniki. Najlepszy program to taki, który pozwala modyfikować we własnym zakresie raporty i obróbkę danych. Może się także okazać, że będzie brakowało wyczucia potrzeb, doświadczenia i wiedzy z zakresu logistyki i magazynowania. Dlatego takie szycie na miarę zleca się właśnie firmom, zwanym „software house”