Zarządzanie komputerem

Z SoftwarePedia
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

Spis treści

Zarządzanie komputerem

Konsola Zarządzanie komputerem zapewnia narzędzia służące do zarządzania kilkoma aspektami związanymi z komputerem. W celu załadowania tej konsoli kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę Mój komputer i z menu wybierz polecenie Zarządzaj lub z menu Start/Wszystkie programy/Narzędzia administracyjne wybierz pozycję Zarządzanie komputerem. Konsola Zarządzanie komputerem oferuje trzy podstawowe węzły Narzędzia systemowe, Magazyn i Usługi i aplikacje. Węzeł Narzędzia systemowe zapewnia rozszerzenia pozwalające przeglądać informacje o systemie, konfigurować urządzenia, sprawdzać dzienniki zdarzeń itp. Węzeł Magazyn oferuje narzędzia zarządzające fizycznymi i logicznymi dyskami oraz przenośnymi magazynami danych. Węzeł Usługi i aplikacje daje możliwość skonfigurowania telefonii, składnika Windows Management Instrumentation, usług, usługi indeksowania i serwera IIS. Zależnie od konfiguracji systemu w obrębie tego węzła mogą również pojawić się inne aplikacje.
Konsoli Zarządzanie komputerem można użyć do administrowania lokalnym lub zdalnym komputerem. Prawym przyciskiem myszy kliknij węzeł Zarządzanie komputerem i z menu wybierz polecenie Podłącz do innego komputera, żeby zarządzać zdalnym komputerem. Choć zadania, które można wykonać, zwykle są takie same, niezależnie od tego, czy ma się do czynienia z lokalnym, czy ze zdalnym komputerem, część zadań można zrealizować wyłącznie w przypadku lokalnego systemu. W niniejszym rozdziale założono, że narzędzia Zarządzanie komputerem używa się do administrowania lokalnym komputerem.


Podgląd zdarzeń

Narzędzie Podgląd zdarzeń umożliwia przeglądanie zdarzeń dzienników Aplikacja, Zabezpieczenia i System, a także konfigurowanie dzienników.


Użytkownicy i grupy lokalne

Węzeł Użytkownicy i grupy lokalne przystawki Zarządzanie komputerem pozwala tworzyć lokalne konta użytkowników i grup wolno stojących i członkowskich serwerów Windows Server 2008 oraz zarządzać nimi. Węzła tego brakuje w przypadku kontrolera domeny, gdyż do tworzenia kont użytkowników i grup usługi Active Directory wykorzystuje się przystawkę Użytkownicy i komputery usługi Active Directory.


Niezawodność i wydajność

Węzeł Niezawodność i wydajność przystawki Zarządzanie komputerem zapewnia narzędzia konfigurujące monitorowanie wydajności. Możliwe jest skonfigurowanie dzienników liczników, dzienników śladu i alertów. Węzeł ten przydaje się tylko w przypadku sprawdzania lub modyfikowania ustawień, gdyż nie pozwala na przeprowadzenie żadnej operacji monitorowania wydajności. W tym celu trzeba skorzystać z przystawki Niezawodność i wydajność konsoli MMC.

Zarządzanie dyskami

Węzeł Zarządzanie dyskami przydaje się, gdy trzeba zarządzać fizycznymi dyskami i woluminami. Przystawka Zarządzanie dyskami zastępuje narzędzie Administrator dysków systemu Windows NT. W przeciwieństwie do tego programu przystawka Zarządzanie dyskami pozwala od razu zrealizować większość zadań. W przypadku narzędzia Zarządzanie dyskami większość zadań wymaga zatwierdzenia zmian. Jeśli Czytelnik jest doświadczonym administratorem systemu Windows NT, o tej ważnej uwadze musi pamiętać podczas modyfikowania magazynów danych za pomocą przystawki Zarządzanie dyskami.

Foldery udostępnione

Węzeł Foldery udostępnione przystawki Zarządzanie komputerem pozwala przeglądać udostępnione katalogi, połączenia i otwarte pliki i zarządzać nimi. Węzeł Udziały umożliwia sprawdzanie udziałów wybranego komputera. Ponadto dwukrotne kliknięcie udziału daje możliwość przeglądu i zmiany jego właściwości i uprawnień.


Menedżer urządzeń

Menedżer urządzeń jest podstawowym narzędziem używanym do konfigurowania sprzętu komputera. Menedżer urządzeń zapewnia jednolity interfejs służący do przeglądania urządzeń i ich zasobów (kanałów DMA, pamięci, przerwań IRQ itp.) i zarządzania nimi. Przystawka Menedżer urządzeń wyświetla urządzenia z wykorzystaniem struktury drzewiastej. Konfigurowanie systemu Windows Server 2008 zobaczyć urządzenia znajdujące się w obrębie gałęzi, rozwiń ją. Brak ikony obok urządzenia oznacza, że działa ono poprawnie. Ikona żółtego wykrzyknika wskazuje na potencjalny problem z urządzeniem, taki jak konflikt zasobów. Ikona czerwonego znaku X identyfikuje urządzenie, które jest odłączone, wyłączone lub niewykorzystywane w bieżącym profilu sprzętowym.

Przydział zasobów

Ponieważ Windows Server 2008 obsługuje technologię Plug and Play (PnP), może automatycznie przydzielać zasoby sprzętowe, takie jak kanały DMA, przerwania IRQ, bazowe adresy wejścia-wyjścia i pamięć UMA. W określonych przypadkach (dotyczy to zwłaszcza starszych urządzeń nieobsługujących technologii PnP) trzeba będzie ręcznie skonfigurować przydzielanie zasobów.


Usługi

W Windows Server 2008 usługi są aplikacjami realizującymi określone funkcje, takie między innymi jak obsługa sieci, logowanie, kolejkowanie wydruków i zdalny dostęp. Usługi można traktować jak aplikacje dedykowane systemowi operacyjnemu, które działają samodzielnie lub w połączeniu z innymi usługami bądź aplikacjami użytkownika w celu zrealizowania określonych zadań lub zapewnienia w obrębie systemu specyficznych funkcji. Przykładowo sterowniki urządzeń funkcjonują jako usługi. Domyślnie system Windows Server 2008 zawiera kilka standardowych usług. Wiele zewnętrznych aplikacji pełni rolę usług lub dysponuje własnymi usługami.


Search48.png

Więcej na temat Microsoft

Usługi informatyczne Microsoft Programy na zamówienie - Projekty informatyczne - Systemy informatyczne - Obsługa informatyczna firm

Oprogramowanie Microsoft SoftwareStudioOsobiste
Przestrzenie nazw

Warianty
Działania
Nawigacja
Narzędzia
Drukuj lub eksportuj