Załączniki do dokumentów

Z SoftwarePedia
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Wyświetlanie załącznika[edytuj]

Plik:Wyświetlanie załącznika.jpg
Wyświetlanie załącznika

Załączone pliki wyświetlane są w poszczególnych folderach w których się znajdują. Na ekranie prezentowane są miniatury (ikony) reprezntujące skrót do danego pliku. W celu otwracia załącznika należy dukrotnie kliknąć na miniaturę danego załącznika. W zalezności do rodzaju załącznika (typ pliku identyfikowany jest na podstawie jego rozszerzenia, znaki po ostataniej kropce w nazwie pliku). Standardowo załączone pliki PDF otwierane są za pomocą programu Acrobat Reader. Jeżeli załącznik ma format, którego system nie potrafi auotmatycznie otworzyć wówczas istniejej możliwość pobrania (skopiowaia / zapisu) pliku na dysk twardy komputera).
Wyświetlanie załącznika

Załączniki w folderach[edytuj]

Plik:Załączniki w folderach.jpg
Załączniki w folderach

Każdy dokument magazynowy posiada swój unikalny folder w ktróym mogą być przechowywane pliki załączników. Użytkownik w ramach głównego folderu dla dokumentu może tworzyć strukturę drzewiastą dodatkowych folderów organizując sobie dowolnie pliki.
Załączniki w folderach

Dodawanie załącznika[edytuj]

Plik:Dodawanie załącznika .jpg
Dodawanie załącznika

Do każdego dokumentu magazynowego użytkownik może dołączać dowolne pliki stanowiące załącznik. Mogą to być skany dokumentów, kopie faktur, maile lub zdjęcia. W celu dodania załącznika po wywłaniu funkcji ZAŁĄCZNIKI, wyświetla się standardowe okienko zarządzania załącznikami. W dolnej części po prawej stronie dostępne jest okienko pliku jaki chcemy dodać, przycisk przeglądania zasobów własnego komputera oraz polecenie UPLOAD, za pomocą któego wykonywane jest kopiowanie pliku z lokalnego komputera na serwer. jeżlei kopiwoany plik ma format pliku graficznego np. JPG/JPEG wówczas program wyświetla obraz miniaturki tego pliku. Dla innych plików wyświetlane są ikony symbolizujące rodzaj załącznika.
Dodawanie załącznika

Usuwanie załączników[edytuj]

Plik:Usuwanie załączników.jpg
Usuwanie załączników

W celu usunięcia załączonego pliku z folderu danego dokumentu należy zaznaczyć plik do usunięcia i wybrać polecenie usuwania (kliknąć na ikonę z czerwonym symbolem X) Plik jest fizycznie usuwany z folderu. Innym sposobem jest usuwanie plików z systemu przez administratora serwera.
Usuwanie załączników

Zmiana nazwy załącznika[edytuj]

Plik:Zmiana nazwy załącznika.jpg
Zmiana nazwy załącznika

Zdarzyć się może trakcie pracy, że załączony plik będzie miał nazwę która w sposób nieadekwatny odpowiada zawartości załącznika. W takiej sytuacji warto jest uporządkować dane zmieniając nazwę załacznika. Wykonuje się to po zaznaczeniu danego pliku i wybierając funkcję zmiany nazwy pliku. Po zatwierdzeniu fizyczna nazwa pliku na serwerze zostanie zmieniona.
Zmiana nazwy załącznika

Zmiana folderu[edytuj]

Plik załącznika może znajdować się w dowolnym podfolderze w ramach folderu głównego dla danego dokumentu magazynowego. jeżeli mamy rozbudowaną strukturę drzewiastą załączników może istnieć konieczność przeniesienia pliku załącznika z jednego folderu do innego. w tym celu należy zaznaczyć plik do przeniesienia, wybrac funkcję zmiany folderu (move) oraz wskazać folder docelowy w którym chcemy aby załącznik się znajdował. Po zatwierdzeniu plik zostanie skopiowany (przeniesiony) do nowego folderu.
Zmiana folderu