X ZESTAWIENIA KOLUMNY

Z SoftwarePedia
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

Tabela x_zestawienia_kolumny

Definicje kolumn tabeli zestawienia, oznaczenie kolejności i cech kolumn tabel


KolumnaOpisTypRozmiar
ID_X_ZESTAWIENIA_KOLUMNYUnikalny identyfikator wiersza tabeliint4
REFNONumer referencyjny odwołaniem do definicji zestawienia (x_zestawienia)varchar20
NAMENazwa kolumny w tabelivarchar50
DATAMEMBERDefinicja nazwy kolumny ze źródła danychvarchar50
CAPTIONNagłówek wyświetlany w tabeli varchar50
COLUMNTYPEOkreślenie typu danych jakie są prezentowane w kolumnievarchar50
HORIZONTALALIGNOznacznie sposobu wyrównania danych w kolumnie, domyślnie dane w kolumnie są wyrównywane do lewej strony.varchar50
BACKCOLOROznaczenie koloru tła komórkivarchar50
BACKCOLORCOLUMNOznaczenie tła kolumnyvarchar50
NULLTEXTOkreślenie jaka informacja ma być wyświetlana w komórce jeżeli brak jest danych w bazie - tylko dla wartości NULL, jeżeli ejst znak pusty SPACJA to symbol nie będzie podstawiony. Można wykorzystać aby wyświetlać wartość 0 zmiast pustej komórki, albo słowo BRAKvarchar50
DEFAULTFILTERTYPEDomyślny sposób filtrowania danych, dla wartości tekstowych jest to ZAWIERAvarchar50
AGREGATEFUNCTIONSposób agregowania danych w kolumnie np. SUMOWANIE danych varchar50
DATAFORMATINGSTRINGSposób formatowania danych w kolumnie, np. kolumny typu data możemy formatować yyyy-MM-ddvarchar50
WIDTHOznaczenie szerokości kolumny, domyślnie 120pxint4
PADLEFTWyrównanie danych w komórce do lewej strony można ustalićile pikseli ma być odsępuint4
PADRIGHTWyrównanie danych w komórce do prawej strony można ustalićile pikseli ma być odsępuint4
KOLEJNOSCOkreślenie kolejności kolumn od lewej strony tabeliint4
MULTILINEOznaczenie czy dane w kolumnie będą wyświetlane w jednym lub w wielu wierszach - zawijanie długich danych opisowychbit1
BOLDOznaczenie czy dane w kolumnie mają być wyświetlane za pomocą czcionki pogrubionej BOLDbit1
ENABLEDOznaczenie czy dane w kolumnie są dostępne do edycjibit1
DEFAULTKEYUstalenie że kolumna jest domyślnym kluczem danych tabeli, jeżeli nie jest to standardowy klucz REFNObit1
VISIBLEDOznaczenie czy dana kolumna tabeli ma być widoczna czy ukrytabit1
GROUPOznczaczneie czy dane mają być grupowane wg tej kolumnybit1
SORTOznaczenie że dane mają być sortowane wg tej kolumnyvarchar20
COLAPSEDOznaczenie że zgrupowane dane mają być zwinięte czy rozwiniętebit1
COLUMNTYPEFLGCzy kolumna jest określeniem flagi. Jeśli tak w polu znajduje się KOD flagi.varchar50
SYSTEMOWEOznaczenie że dany wierwsz jest instalowany systemowo i synchronizowany z bazą ROOTbit1
Osobiste
Przestrzenie nazw

Warianty
Działania
Nawigacja
Narzędzia
Drukuj lub eksportuj