X RAPORTY

Z SoftwarePedia
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

Tabela x_raporty

Definicje raportów i konfiguracja


KolumnaOpisTypRozmiar
IDUnikalny identyfikator wiersza tabeliint4
MAGAZYNSymbol magazynuvarchar50
USERNAMENazwa użytkownika - właściciela raportuvarchar50
ROLASymbol rolivarchar20
LOGINLogin użytkownika którey dopisał raportvarchar50
NAZWANazwa raportu wyświetlana użytkownikowi w menuvarchar100
RAPORTWskazanie raportu do wykonaniavarchar-1
UWAGIOpis raportuvarchar-1
AKTYWNEOznaczenie czy dany raport jest aktywnybit1
KIEDYData i czas utworzenia raportudatetime8
SSJOBOznaczenie czy raport ma być wykonywany w trybie automatycznym za pomocą usługi SSJOBbit1
PARAMETRYlista parametrów przekazywana do raportuvarchar-1
AUTORAPORTOznaczenie czy raport ma być wykonywany automatyczniebit1
HIDEPARAMOznaczenie czy parametry raportu mają być ukryte przed użytkownikiem który uruchamia raportbit1
FORMATformat generowanego wyniku raportu automatycznego np. excel xlsvarchar10
DOSTEPNEPARAMETRYoznaczenie czy użytkowik ma dostp do listy parametrówbit1
MAILwskazaenie adresu mailowego na który zostanie wysłany raport automatycznyvarchar100
TERMINtermin waznoci raportów automatycznychdate3
GODZINAgodzina wykonanai raportu automatycznegotime5
ZDALNYOznaczenie czy raport znajduje się na lokalnym serwerze SQL czy na zdalnym (inna lokalizacja serwera SQL, oddzielne parametry. Rozwiązanie pozwala nauruchamianie raportów z innego serwera SQL - serwera raportów.bit1
USERNAMEPARAMOznaczenie czy dane w raporcie mają być automatycznie filtrowane wg nazwy zalogowanego użytkownikabit1
MAGAZYNPARAMOznaczenie czy dane w raporcie mają być automatycznie filtrowane wg szmbolu magazznu zalogowanego użytkownikabit1
KOMORKAPARAMOznaczenie czy dane w raporcie mają być automatycznie filtrowane wg komorki zalogowanego użytkownikabit1
ODDZIALPARAMOznaczenie czy dane w raporcie mają być automatycznie filtrowane wg oddyiau zalogowanego użytkownikabit1
CYKLICZNOSCokreslenie ilosci cykli wykonywania raportuint4
CYKLICZNOSCTYPEOznaczenie jednostki cyklivarchar10
ROLASYSOznaczenie roli systemowejvarchar3
Osobiste
Przestrzenie nazw

Warianty
Działania
Nawigacja
Narzędzia
Drukuj lub eksportuj