Windows Server 2012 Standard a Windows Server 2012 Datacenter

Z SoftwarePedia
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

Windows Server 2012 Standard i Datacenter

Edycje Standard i Datacenter zawierają taki sam zestaw funkcji; jedyną różnicę między nimi stanowi liczba maszyn wirtualnych (VM). Edycja Standard uprawnia do uruchomienia do dwóch maszyn wirtualnych na maksymalnie dwóch procesorach (z zastrzeżeniem praw użytkowania maszyn wirtualnych przestawionych w dokumencie Prawa użytkowania produktu). Edycja Datacenter uprawnia do uruchomienia nieograniczonej liczby maszyn wirtualnych na maksymalnie dwóch procesorach.

Wszystkie funkcje dostępne w edycji Datacenter są także dostępne w edycji Standard, łącznie z funkcjami wysokiej dostępności takimi jak tworzenie klastra pracy awaryjnej (ang. failover clustering). Jedyną różnicę między tymi edycjami stanowią prawa związane z wirtualizacją

Edycja Standard systemu Windows Server 2012 jest wyposażona w wiele nowych funkcji. Oto kilka przykładowych funkcji poprzednio dostępnych jedynie w edycjach premium (Enterprise, Datacenter):

  • Windows Server Failover Clustering;
  • BranchCache Hosted Cache Server;
  • Active Directory Federated Services;
  • dodatkowe funkcje usług Active Directory Certificate Services;
  • Distributed File Services (obsługa więcej niż jednego katalogu głównego DFS);
  • DFS-R Cross-File Replication.

Funkcje w edycjach Standard i Datacenter systemu Windows Server 2012 są takie same, a zatem decyzja użytkownika zależy wyłącznie od jego strategii wirtualizacji, ponieważ jedyną różnicę między edycjami stanowią prawa dotyczące wirtualizacji. Jeśli strategia użytkownika jest nakierowana na wysoce zwirtualizowane środowisko, edycja Datacenter zapewni optymalną elastyczność, ponieważ umożliwia nieograniczoną wirtualizację. Jeśli użytkownik nie planuje obecnie utworzenia wysoce zwirtualizowanego środowiska, odpowiednim produktem jest edycja Standard. Jeśli użytkownik zakupi edycję Standard, ale w przyszłości będzie potrzebował większych możliwości, będą dostępne dwie opcje rozszerzenia możliwości wirtualizacyjnych licencjonowanego serwera: 1. zakupienie dodatkowych licencji na edycję Standard i przypisanie ich do tego samego fizycznego serwera zapewni prawo do uruchamiania dodatkowych instancji systemu Windows Server lub 2. jeśli użytkownik posiada pakiet Software Assurance powiązany z licencją Standard, może zakupić licencję Software Assurance Step-Up i przeprowadzić migrację do licencji na edycję Datacenter na tym serwerze. W przypadku utworzenia wysoce zwirtualizowanego środowiska może być także potrzebne zarządzanie. Można rozważyć łączny zakup produktów System Center 2012 z systemem Windows Server 2012 z licencją Core Infrastructure Suite dostępną w ramach umowy rejestracji struktury podstawowej (ECI, Enrollment for Core Infrastructure) lub niezależnie od tej umowy jako zwykły produkt katalogowy.


Microsoft.png

Więcej na temat oprogramowania Microsoft Windows


Usługi informatyczne Poznań Firma informatyczna Programy MicrosoftOsobiste
Przestrzenie nazw

Warianty
Działania
Nawigacja
Narzędzia
Drukuj lub eksportuj