Visual Studio

Z SoftwarePedia
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania


Spis treści

Microsoft® Visual Studio 2008

Microsoft® Visual Studio 2008


Microsoft® Visual Studio® 2008 pozwala na pełne wykorzystanie możliwości platformy .NET Framework 3.5 i produktów rodziny Microsoft® Office System do tworzenia charakteryzujących się wysoką jakością i zapewniających użytkownikom bogate doświadczenia aplikacji klienckich, aplikacji opartych na Office, aplikacji internetowych i aplikacji dla urządzeń przenośnych, które podnoszą efektywność procesów biznesowych i procesów podejmowania decyzji. Microsoft® Visual Studio® Team System 2008 udostępnia zespołom programistycznym narzędzia i procesy zarządzania cyklem życia aplikacji, ułatwiające pracę zespołową, wymianę informacji ze zleceniodawcami projektu i zapewnienie jak najwyższej jakości oprogramowania..
Microsoft® Visual Studio® 2008 pozwala na pełne wykorzystanie możliwości platformy .NET Framework 3.5 i produktów rodziny Microsoft® Office System do tworzenia charakteryzujących się wysoką jakością i zapewniających użytkownikom bogate doświadczenia aplikacji klienckich, aplikacji opartych na Office, aplikacji internetowych i aplikacji dla urządzeń przenośnych, które podnoszą efektywność procesów biznesowych i procesów podejmowania decyzji. Microsoft® Visual Studio® Team System 2008 udostępnia zespołom programistycznym narzędzia i procesy zarządzania cyklem życia aplikacji, ułatwiające pracę zespołową, wymianę informacji ze zleceniodawcami projektu i zapewnienie jak najwyższej jakości oprogramowania.


VisualStudio

Microsoft® Visual Studio 2010 Light Switch

Visual Studio LightSwitch to narzędzie programistyczne ułatwiające szybkie tworzenie aplikacji biznesowych. LightSwitch udostępnia uproszczone środowisko programistyczne, które umożliwia skoncentrowanie się na logice zamiast na infrastrukturze aplikacji. Większość aplikacji biznesowych to aplikacje typu formularz sterujący danymi, które udostępniają interfejs użytkownika do przeglądania, dodawania i modyfikowania danych. Podczas budowania aplikacji typu formularz-na-danych za pomocą narzędzi programistycznych większość czasu spędza się na powtarzalnych czynnościach. Użytkownik pisze kod współpracujący z bazą danych, kod interfejsu użytkownika oraz kod logiki biznesowej. Podczas korzystania z LightSwitch, większość powtarzających się zadań jest wykonywana za użytkownika i tak naprawdę można utworzyć aplikację LightSwitch w ogóle nie pisząc kodu! W przypadku większości aplikacji jedynym kodem, który musi napisać użytkownik, jest kod, który tylko on może napisać, czyli logika biznesowa. Nowoczesne aplikacje biznesowe wymagają wielu funkcji, takich jak możliwości wyszukiwania, możliwość sortowania i zmieniania układu siatek oraz możliwość eksportowania danych. Aplikacje LightSwitch mają wbudowane między innymi te funkcje. Ponadto typowe operacje na danych, takie jak dodawanie, aktualizowanie, zapisywanie i usuwanie są również wbudowane, podobnie jak podstawowa logika sprawdzania poprawności danych. Za pomocą funkcji rozszerzeń w LightSwitch, można zmienić wygląd aplikacji, stosując motywy, używając niestandardowych formantów i przy użyciu rozszerzeń powłoki, do zmiany układu. Aby zmniejszyć ilość kodu napisanego i uprościć formatowanie interfejsu użytkownika, można użyć niestandardowych typów biznesowych.


Microsoft® Visual Studio 2012

VisualStudio 2012

Za pomocą Visual Studio 2012 można tworzyć aplikacje sieci Web ASP.NET, usługi sieci Web XML, aplikacje komputerowe oraz aplikacje dla urządzeń przenośnych przy użyciu pełnego zestawu narzędzi deweloperskich w Visual Studio. Można pisać kod w języku Visual Basic, Visual C#, F #, Visual C++ i JavaScript w tym samym zintegrowanym środowisku programistycznym (IDE), w którym można udostępniać narzędzia i łatwiej tworzyć rozwiązania dla wielu języków. Ponadto rozwój aplikacji sieci web oraz usług XML sieci web można uprościć przez dostęp do kluczowych technologii w.NET Framework.

Osobiste
Przestrzenie nazw

Warianty
Działania
Nawigacja
Narzędzia
Drukuj lub eksportuj