Usługa serwera SQL

Z SoftwarePedia
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

Zasada minimalizacji ilości usług. Mówi ona, że należy zawsze instalować i uruchamiać tylko te usługi, z których w danym momencie korzysta nasz system bazodanowy. Pozostałe usługi, o ile mogą być zainstalowane (w przyszłości może się okazać, że jakaś dodatkowa usługa będzie potrzebna), o tyle ich uruchamianie powoduje, że administrator ma więcej pracy, zaś w systemie znajduje się więcej potencjalnych słabych punktów.
Usługi w systemie operacyjnym działają jak użytkownicy – wykonują operacje i mają określone uprawnienia. W niektórych systemach (np. Windows) każdej usłudze przyporządkowane jest konto użytkownika. Mówimy, że usługa pracuje w kontekście użytkownika. Oznacza to, że usługa działa w systemie operacyjnym i w sieci na takich samych uprawnieniach, jakie zostały określone dla użytkownika. W związku z tym pojawia się problem wyboru właściwego konta dla usług. Problem ten dotyczy głównej usługi serwera SQL – silnika oraz usługi odpowiedzialnej za automatyzację zadań w tym systemie.

Jeśli serwer ma pracować w środowisku rozproszonym, ma mieć możliwość dostępu do innych serwerów i dodatkowo maszyna znajduje się w domenie, to wybieramy dla usług konto domenowe, specjalnie utworzone i skonfigurowane.

Silnik
Silnik serwera bazodanowego, odpowiedzialny za przechowywanie danych, utrzymywanie spójności danych i obsługę poleceń języka zapytań najczęściej jest tożsamy z główną usługą serwera. Aby użytkownicy mogli stale korzystać z tej usługi, powinna być ona uruchomiona praktycznie zawsze (nie licząc czasu na ewentualne prace administracyjne, wymagające przejścia serwera w tryb offline). Dodatkowo, ponieważ niektóre czynności wymagają restartu samej maszyny, usługa ta powinna być skonfigurowana jako uruchamiana wraz ze startem systemu operacyjnego. Niektóre systemy operacyjne pozwalają również na określenie zachowań usługi w momencie, gdy zostanie ona nieoczekiwanie zatrzymana (nie przez użytkownika, a na przykład na skutek awarii). Dla przykładu, w systemie Microsoft Windows Server można skonfigurować każdą usługę tak, by po nieoczekiwanym zatrzymaniu była podejmowana próba automatycznego restartu usługi.Usługa automatyzacji zadań
Administrator potrafi wykorzystać zdobycze techniki i zautomatyzować pracę systemu bazodanowego tak, by mieć przy nim jak najmniej pracy. Do automatyzacji najczęściej służy usługa, która albo jest oferowana przez system operacyjny, albo jest dostarczana wraz z systemem bazodanowym. Pozwala ona między innymi na przygotowywanie harmonogramów tworzenia kopii zapasowych baz danych. Taką usługą w systemie Microsoft SQL Server 2008 jest SQL Server Agent.

Osobiste
Przestrzenie nazw

Warianty
Działania
Nawigacja
Narzędzia
Drukuj lub eksportuj