Safetica Inteligentna Klasyfikacja Danych: Różnice pomiędzy wersjami

Z SoftwarePedia
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
(Brak różnic)

Wersja z 17:27, 22 kwi 2019

Safetica Endpoint Security jest dostarczana przez Safetica Technologies. Safetica Technologies jest pionierem w zakresie produkcji oprogramowania zabezpieczającego przed zagrożeniami wewnętrznymi, skupionym na rozwoju głównego produktu Safetica Endpoint Security. Partnerami dystrybucyjnymi Safetica Technologies są m.in. ogólnoświatowi producenci oprogramowania antywirusowego, partnerami technologicznymi są dostawcy systemów operacyjnych Microsoft, uniwersytety itd. Safetica Technologies blisko współpracuje z wydziałami badawczymi uniwersytetów , np. z Uniwersytetem w Brnie w ramach projektu INTERIM.

Siłą spółki SoftwareStudio są ludzie – to dzięki nim firma utrzymuje się na rynku i zdobywa nowe obszary. Podejmując dużo wyzwań nasi pracownicy poszerzają swoją wiedzę i rozwijają umiejętności podczas realizacji celów w codziennej pracy. Pracują z nami ambitni ludzie, którzy konsekwentnie osiągają doskonałe rezultaty w programowaniu oraz usługach IT.

SoftwareStudio


Oprogramowanie magazynowe

WMS


WMS SystemWMS Program


Magazyn Wysokiego Składowania


Program magazynowy


Zarządzanie oknami czasowymi


System zarządzania awizacjami


Platforma do awizacji

Ręczne oznaczenie wszystkich plików, jakie mają być ochraniane, jest długim i praktycznie niemożliwym do przeprowadzenia procesem, z uwagi na fakt, że pliki z poufnymi danymi są bezustannie tworzone, przesyłane i usuwane. Safetica Endpoint Security oferuje rozwiązanie tego problemu poprzez Inteligentne Klasyfikowanie Danych.

Dzięki regułom klasyfikacji można podzielić dane na grupy. Grupy te, jak i indywidualne pliki są znakowane przez moduł DLP unikalnym znacznikiem – dzięki któremu plik może być zidentyfikowany podczas próby jego modyfikacji lub usunięcia.

Klasyfikacja, po zakończeniu podstawowej pracy, ciągle działa – dzięki czemu nowotworzone pliki również są znakowane odpowiednimi znacznikami.

Kluczowe funkcje

  • Identyfikacja danych na podstawie nazwy, rozszerzenia, położenia, rodzaju aplikacji, która utworzyła plik i innych parametrów
  • Wygodna administracja regułami klasyfikacji dzięki Konsoli Zarządzania Safetica
  • Klasyfikacja działa dla danych lokalnych i udostępnianych
  • Inne składniki Safetica Endpoint Security identyfikują poufne pliki na podstawie znaczników
  • Możliwość wyjęcia z klasyfikacji określonych plików – np. plików systemowych
  • Natychmiastowa reakcja mechanizmu klasyfikacji na zmiany nazw czy przesyłanie plików


Główne korzyści

  • Można prosto sklasyfikować ogromne ilości poufnych danych, bez potrzeby ręcznego ich oznaczania
  • Również nowotworzone dane są automatycznie klasyfikowane
  • Dane pozostają oznakowane nawet po zmianie nazwy pliku lub po jego przesłaniu
  • Znacznik jest integralną częścią pliku.

300px