Safetica Monitorowanie komunikatorów internetowych

Z SoftwarePedia
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Safetica Endpoint Security jest dostarczana przez Safetica Technologies. Safetica Technologies jest pionierem w zakresie produkcji oprogramowania zabezpieczającego przed zagrożeniami wewnętrznymi, skupionym na rozwoju głównego produktu Safetica Endpoint Security. Partnerami dystrybucyjnymi Safetica Technologies są m.in. ogólnoświatowi producenci oprogramowania antywirusowego, partnerami technologicznymi są dostawcy systemów operacyjnych Microsoft, uniwersytety itd. Safetica Technologies blisko współpracuje z wydziałami badawczymi uniwersytetów , np. z Uniwersytetem w Brnie w ramach projektu INTERIM.

Siłą spółki SoftwareStudio są ludzie – to dzięki nim firma utrzymuje się na rynku i zdobywa nowe obszary. Podejmując dużo wyzwań nasi pracownicy poszerzają swoją wiedzę i rozwijają umiejętności podczas realizacji celów w codziennej pracy. Pracują z nami ambitni ludzie, którzy konsekwentnie osiągają doskonałe rezultaty w programowaniu oraz usługach IT.

SoftwareStudio


Oprogramowanie magazynowe

WMS


WMS SystemWMS Program


Magazyn Wysokiego Składowania


Program magazynowy


Zarządzanie oknami czasowymi


System zarządzania awizacjami


Platforma do awizacji

Twoi pracownicy mogą bawić się w godzinach pracy rozmowami za pomocą komunikatorów internetowych. Odkryj jak bardzo zajmują się tymi rozmowami, kiedy nie są nadzorowani. Safetica Endpoint Auditor zapisuje rozmowy komunikatorów, włączając tą, która jest wykonywana zaszyfrowanymi kanałami. W odróżnieniu od rozwiązań konkurencji, program działa dla wszystkich komunikatorów. Właściwy kierownik może uzyskać szczegółowy obraz zawartości komunikacji poprzez funkcję Inteligentnego Zapisywania Ekranu.

Kluczowe funkcje

  • Monitorwanie komunikacji
  • Zapisuje także komunikację szyfrowaną.
  • Jasna statystyka czasu trwania rozmowy

Główne korzyści

  • Znajdź pracowników, którzy spędzają zbyt wiele czasu na rozmowach
  • Odkryj potencjalne zagrożenia
  • Odkryj pracowników, którzy chcą sabotować firmę
  • Pozyskaj dowody wobec nieuczciwych pracowników
  • Kierownicy odpowiedzialni za pracowników będą wiedzieli ile czasu poświęcają oni na rozmowy

300px