Plik:Demo system CMMS.jpg

Z SoftwarePedia
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Kody kreskowe 1D i 2D[edytuj]

Podział kodów według wymiaru kodu: jednowymiarowe (liniowe, 1D) – informacje zapisane są w jednej linii (najczęściej w postaci kresek); dwuwymiarowe piętrowe – rozwinięcie kodów jednowymiarowych polegające na istnieniu kilku linii kodu, jedna pod drugą; dwuwymiarowe matrycowe – informacja zapisana jest na określonej powierzchni, z tym że do zapisu nie są wykorzystywane kreski, lecz inne oznaczenia; kody złożone – występują w nich zarówno elementy kodów jednowymiarowych, jak i dwuwymiarowych; kody trójwymiarowe – zazwyczaj są to wytłaczane dowolne kody jednowymiarowe. Różnica polega na tym, iż w zapisie/odczycie zamiast różnic w kolorach wykorzystuje się różnice głębokości tłoczenia.
Kody kreskowe 1D i 2D

Stany magazynowe[edytuj]

Z poziomu rejestru miejsc składowania można wyświetlić okienko z informacją o stanach magazynowych znajdujących się w tej lokalziacji towarach. Wyświetlane jest to w okienku w postaci tabeli zawierającej informację o indeksie towarowym, nazwie, jednostce miary oraz ilościach. Dostępne są standardowe funkcje sortowania, filtrowania oraz eksportowania danych.
Stany magazynowe

Historia - obroty dla danego miejsca składowania[edytuj]

Z poziomu rejestru miejsc składowania dostępna jest funkcja wyświetlająca historię obrotów związaną z danym miejscem składowania. Wyświetlane są pozycje dokumentów magazynowych przyjęcia i wydania które powodowały zmianę stanów dla danej lokalizacji magazynowej. Dane wyświetlane są za pomocą standardowej tabeli, gdzie dokumentu obrotu dla miejsca składowania są grupowane miesięcznie w zależności od okresu w jakim wystawiony był dokument magazynowy w kolejności malejącej, czyli od góry wyświetlane są ostatnio wystawione dokumenty. Użytkownik ma do dyspozycji standardowe funkcje filtrowania, sortownia i eksportowania.
Historia - obroty dla danego miejsca składowania

oprogramowanie CMMS system Oprogramowanie SoftwareStudio CMMS.net, to nowoczesny program kompleksowo wspomagający zarządzanie gospodarką remontową i narzędziową dowolnej firmy, a w szczególności firm produkcyjnych, remontowych i budowlanych. System Utrzymania Ruchu CMMS powstał na bazie wieloletnich doświadczeń firmy jako producenta oprogramowania biznesowego.Następujące strony korzystają z tego pliku: