Płace i kadry

Z SoftwarePedia
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

Płace i kadry

=== Oprogramowanie Kadry i Płace HR zapewnia wysoką wydajność oraz automatyzację pracy. === System gwarantuje wysokie bezpieczeństwo danych, które osiągane jest między innymi poprzez kontrolę uprawnień do poszczególnych danych, do grup pracowników czy też konkretnych ekranów systemu.

Przy pomocy oprogramowania Humansoft Kadry i Płace HR (Hermes SQL) można:

 1. Wprowadzić listę pracowników podając:
  1. dane osobowe podstawowe i dodatkowe
  2. historię zatrudnienia
  3. dane na temat rodziny i przysługujących zasiłków
  4. informacje o szkoleniach BHP, Ppoż. i badaniach lekarskich
  5. informacje o znajomości języków obcych
  6. informacje o kwalifikacjach i uprawnieniach
  7. informacje o ukończonych szkołach
  8. informacje o należnościach sądowych i innych
  9. informacje o niepełnosprawności ;
  10. informacje o zaniechaniu poboru podatku i dochodach z innych źródeł
  11. informacje o stosunku do służby wojskowej.
 2. Podzielić pracowników na dowolne grupy płacowe (każda grupa może mieć swoją listę płac).
 3. Zarejestrować umowy o pracę i/lub umowy cywilnoprawne.
 4. Określić podstawową formę wynagradzania poszczególnych pracowników: - płaca miesięczna - płaca godzinowa
 5. Zdefiniować listy płac i „podpiąć” pod nie odpowiednie składniki płacowe.
 6. Zarejestrować akordy, przepracowane godziny i prowizje w celu automatycznego wyliczenia płacy podstawowej.
 7. Rozliczać czasu pracy
  1. miesięczna i roczna ewidencja czasu pracy
  2. ustalanie nominalnego czasu pracy dla grup pracowników
  3. karta urlopowa z automatyczną kontrolą limitów urlopów
  4. karta zasiłkowa z automatycznym naliczaniem zasiłków
  5. zarejestrować akordy, przepracowane godziny i prowizje w celu automatycznego wyliczenia płacy podstawowej
  6. zarejestrować urlopy (płaca za urlop zostanie automatycznie obliczona przy generowaniu listy płac, jeśli pracownik pracuje w systemie godzinowym lub po wcześniejszym zaznaczeniu w parametrach płacowych opcji potrącanie wynagrodzenia za urlop dla pracowników miesięcznych).
  7. zarejestrować zwolnienia lekarskie (program wyliczy podstawę zasiłków chorobowych oraz płacę za czas choroby). - zarejestrować inne nieobecności np. urlop bezpłatny, urlop wychowawczy, nieobecność usprawiedliwiona itp.
 8. Naliczać wynagrodzenia - modyfikowalny system naliczania wynagrodzeń wg indywidualnych wymagań
 9. Sporządzić automatycznie i wydrukować listy płac dla umów o pracę i umów cywilnoprawnych.
 10. Przenieść listę płac na rozrachunki z pracownikami oraz wygenerować automatycznie przelewy. W każdej umowie z pracownikiem określa się sposób wypłaty wynagrodzenia (istnieje możliwość wypłaty wynagrodzenia na 2 rachunki bankowe)
 11. Wydrukować seryjnie wszystkie przelewy dla pracowników i zbiorówkę lub wyeksportować je do banku.
 12. Sporządzić deklarację PIT4 (na koniec roku PIT11, PIT8B, PIT40) oraz przenieść ją na rozrachunki z Urzędem Skarbowym. 7
 13. Wyeksportować do "Programu Płatnika" właściwe deklaracje ZUS takie jak: DRA, RCA, RSA, RZA wraz z przeniesieniem odpowiednich kwot na rozrachunki.
 14. Przenieść listę płac do modułu Księga Handlowa wg schematu.
 15. Sporządzać zaświadczenie RP-7
 16. Sporządzać deklaracje do Urzędu Statystycznego
  1. DG-1
  2. Z-03
  3. Z-06
 17. Uzyskać różnorodne wydruki pomocnicze i kontrolne.
.
Przy pomocy oprogramowania Humansoft Kadry i Płace HR (Hermes SQL) można: Wprowadzić listę pracowników podając: dane osobowe podstawowe i dodatkowe historię zatrudnienia dane na temat rodziny i przysługujących zasiłków informacje o szkoleniach BHP, Ppoż. i badaniach lekarskich informacje o znajomości języków obcych informacje o kwalifikacjach i uprawnieniach informacje o ukończonych szkołach informacje o należnościach sądowych i innych informacje o niepełnosprawności informacje o zaniechaniu poboru podatku i dochodach z innych źródeł informacje o stosunku do służby wojskowej. Podzielić pracowników na dowolne grupy płacowe (każda grupa może mieć swoją listę płac). Zarejestrować umowy o pracę i/lub umowy cywilnoprawne. Określić podstawową formę wynagradzania poszczególnych pracowników: - płaca miesięczna - płaca godzinowa Zdefiniować listy płac i „podpiąć” pod nie odpowiednie składniki płacowe. Zarejestrować akordy, przepracowane godziny i prowizje w celu automatycznego wyliczenia płacy podstawowej. Rozliczać czasu pracy miesięczna i roczna ewidencja czasu pracy ustalanie nominalnego czasu pracy dla grup pracowników karta urlopowa z automatyczną kontrolą limitów urlopów karta zasiłkowa z automatycznym naliczaniem zasiłków zarejestrować akordy, przepracowane godziny i prowizje w celu automatycznego wyliczenia płacy podstawowej zarejestrować urlopy (płaca za urlop zostanie automatycznie obliczona przy generowaniu listy płac, jeśli pracownik pracuje w systemie godzinowym lub po wcześniejszym zaznaczeniu w parametrach płacowych opcji potrącanie wynagrodzenia za urlop dla pracowników miesięcznych). zarejestrować zwolnienia lekarskie (program wyliczy podstawę zasiłków chorobowych oraz płacę za czas choroby). - zarejestrować inne nieobecności np. urlop bezpłatny, urlop wychowawczy, nieobecność usprawiedliwiona itp. Naliczać wynagrodzenia - modyfikowalny system naliczania wynagrodzeń wg indywidualnych wymagań Sporządzić automatycznie i wydrukować listy płac dla umów o pracę i umów cywilnoprawnych. Przenieść listę płac na rozrachunki z pracownikami oraz wygenerować automatycznie przelewy. W każdej umowie z pracownikiem określa się sposób wypłaty wynagrodzenia (istnieje możliwość wypłaty wynagrodzenia na 2 rachunki bankowe) Wydrukować seryjnie wszystkie przelewy dla pracowników i zbiorówkę lub wyeksportować je do banku. Sporządzić deklarację PIT4 (na koniec roku PIT11, PIT8B, PIT40) oraz przenieść ją na rozrachunki z Urzędem Skarbowym. 7 Wyeksportować do "Programu Płatnika" właściwe deklaracje ZUS takie jak: DRA, RCA, RSA, RZA wraz z przeniesieniem odpowiednich kwot na rozrachunki. Przenieść listę płac do modułu Księga Handlowa wg schematu. Sporządzać zaświadczenie RP-7 Sporządzać deklaracje do Urzędu Statystycznego DG-1 Z-03 Z-06 Uzyskać różnorodne wydruki pomocnicze i kontrolne.


Search48.png

Więcej na temat oprogramowania ERP

programy ERP ERP | enova | program enova

Firmy informatyczne Usługi programowanie PoznańOsobiste
Przestrzenie nazw

Warianty
Działania
Nawigacja
Narzędzia
Drukuj lub eksportuj