ODBC

Z SoftwarePedia
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

Interfejs ODBC (Open Database Connectivity)

zapewnia szkielet dla mechanizmów bazodanowych komunikujących się z aplikacjami klienta. Sterowniki ODBC pełnią rolę pośrednika między bazą danych i aplikacją klienta, koordynując transakcje i przeprowadzając translację między klientem i bazą. W określonych sytuacjach sterowniki te mogą zastąpić mechanizm bazodanowy. Aby aplikacje klienta skomunikowały się ze źródłem danych zlokalizowanym w obrębie komputera, trzeba skonfigurować odpowiedni sterownik ODBC i połączenie z docelowym serwerem. Jeśli na przykład aplikacja klienta wymaga dostępu do bazy danych Access, w pierwszej kolejności konieczne będzie skonfigurowanie sterownika ODBC Access dla komputera, który przechowuje bazę. Narzędzie administracyjne Źródła danych (ODBC) umożliwia skonfigurowanie sterowników ODBC i zarządzanie nimi, a także powiązanymi z nimi źródłami danych. W niniejszym podrozdziale wyjaśniono, jak konfigurować sterowniki ODBC.


Nazwa DSN

Nazwa DSN identyfikuje źródło danych, powiązany z nim sterownik i inne właściwości definiujące interakcję między klientem i źródłem danych, takie jak czas oczekiwania, tryb tylko do odczytu itp. W przypadku większości typów baz danych do tworzenia nazwy DSN używa się tego samego procesu. Wyjątkiem jest baza danych SQL Server, która zapewnia kreator konfigurujący źródło danych.


Źródła danych

W celu utworzenia źródła danych trzeba najpierw otworzyć okno Administrator źródeł danych ODBC. W tym celu z menu Start wybierz pozycję Wszystkie programy/Narzędzia administracyjne/Źródła danych (ODBC). W oknie Administrator źródeł danych ODBC uaktywnij kartę typu nazwy DSN, która zostanie utworzona, i kliknij przycisk Dodaj. Wybierz żądany typ źródła danych i kliknij przycisk Zakończ. Z wyjątkiem sterownika bazy danych SQL Server interfejs ODBC zażąda informacji, które zmieniają się w zależności od zaznaczonego sterownika. Określ wymagane ustawienia i kliknij przycisk OK, żeby utworzyć nazwę DSN.

Osobiste
Przestrzenie nazw

Warianty
Działania
Nawigacja
Narzędzia
Drukuj lub eksportuj