MMC

Z SoftwarePedia
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

MMC - Microsoft Management Console

Jedną z wielu zmian, które w porównaniu z systemem Windows NT pojawiły się w Windows 2000 i zostały rozwinięte w interfejsach i strukturze zarządzania systemów Windows 2003 i Windows Server 2008, jest większe ujednolicenie narzędzi administracyjnych. Choć wiele ustawień systemu w dalszym ciągu jest kontrolowanych z poziomu panelu sterowania, większość funkcji administracyjnych przeniesiono do konsoli Microsoft Management Console (MMC). Konsola MMC obsługuje różnego rodzaju tak zwane przystawki, które służą do zarządzania mnóstwem ról, funkcji i aplikacji serwera. Konsolę można uruchomić w systemach Windows Server 2008, Windows 2000, Windows Server 2003, Windows 9x, a także Windows XP i Windows Vista. W niniejszym podrozdziale przyjrzymy się konsoli MMC i wchodzącym w jej skład narzędziom przeznaczonym dla systemu Windows Server 2008.

Funkcja konsoli MMC

Sama konsola MMC pełni rolę szkieletu, w obrębie którego znajdują się różne narzędzia administracyjne nazywane przystawkami. W szczególności konsola MMC zapewnia narzędziom administracyjnym jednolity interfejs. Oznacza to, że po poznaniu struktury jednego narzędzia wykorzystanie tej wiedzy będzie możliwe w przypadku reszty podobnie wyglądających narzędzi (zakres podobieństwa jest ograniczony przez różnice w funkcjonowaniu różnych narzędzi). Rysunek 2.1 pokazuje okno konsoli MMC z załadowaną przystawką Zarządzanie komputerem. Jak się dalej okaże, przystawki Zarządzanie komputerem używa się w przypadku większości aspektów związanych z konfigurowaniem sprzętu i oprogramowania komputera.Okno konsoli MMC składa się z dwóch paneli, wiele przystawek systemu Windows Server 2008 dysponuje jednym oknem podzielonym na trzy panele. Lewy panel zazwyczaj zawiera kartę drzewa, która przeważnie prezentuje hierarchiczną strukturę zarzą- dzanych obiektów. Gdy na przykład zastosuje się przystawkę Użytkownicy i komputery usługi Active Directory, drzewo będzie zawierać kontenery usługi Active Directory, które są powiązane z użytkownikami, grupami i komputerami.W celu załadowania konsoli MMC z menu Start/Narzędzia administracyjne wybierz odpowiedni skrót lub dwukrotnie kliknij ikonę konsoli w obrębie okna narzędzia Eksplorator Windows. Konsolę można również uruchomić z poziomu wiersza poleceń. Format polecenia jest następujący: MMC ścieżka\plik.msc /a

Choć konsola MMC tworzy szkielet dla zintegrowanych narzędzi administracyjnych systemu Windows Server 2008, same narzędzia są nazywane przystawkami. Każda przystawka konsoli MMC umożliwia realizowanie określonego zadania administracyjnego lub grupy zadań. Przykładowo przystawka Podgląd zdarzeń zajmuje miejsce niezależnego narzędzia o tej samej nazwie. Z kolei podlegająca przystawce Zarządzanie komputerem przystawka Zarządzanie dyskami zastępuje program Administrator dysków. Przystawka Użytkownicy i komputery usługi Active Directory zajęła miejsce narzędzia Zarządzanie użytkownikami dla domen.

Osobiste
Przestrzenie nazw

Warianty
Działania
Nawigacja
Narzędzia
Drukuj lub eksportuj